Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Hulp gevraagd.

Expand Messages
 • Pieke en Frouwkje v/d Schaaf-Beckeringh.
  L. S. Als allereerst een ieder van deze groep nog een een goed 2002 toegewenst en hopelijk nog vele voorouders. En daarover gaat mijn tweede vraag. Ik heb vele
  Message 1 of 3 , Jan 4, 2002
  • 0 Attachment
   L. S.

   Als allereerst een ieder van deze groep nog een een goed 2002 toegewenst en hopelijk nog vele voorouders. En daarover gaat mijn tweede vraag. Ik heb vele nog half of lege vakjes in mijn kwartierstaat, misschien dat een van jullie deze familie/voorouders in je kwartieren heeft of mij ergens toe kan verwijzen. Ik heb de genoemde vragen maar onder elkander gezet, ik hoop dat het wat duidelijk is. Bij voorbaat mijn dank.

   A] Wie kan mij meer vertellen over het echtpaar "Gerben Sjoerds Hoekstra", geb/ged. zo rond 1789 en gehuwd met "Trijntje Douwes Hooghiemstra", afkomstig van Jellum. Zij is daar vermoedelijk geb/ged in 1792.

   B] Wie kan mij meer vertellen over het echtpaar "Pieter Sjoukes" en "Trijntje Aukes". Dit echtpaar heeft in ieder geval een zoon gehad, zijnde: "Auke Pieters Miedema", geb/ged in 1771 en overl. op 8-1-1813 in Wurdum.

   C] Wie heeft inlichtingen cq aanvullende gegevens over het echtpaar "Rienk Sasses", geb. abt. 1730 in Janum en "Trijntje Cornelis". Het huwelijk vond plaats in 1758 te Janum. Uit dit huwelijk in ieder geval een zoon, zijnde "Sas Rienks Jepkema", geb. op 18-7-1759 te Janum en overl. op 26-9-1826 te Deinum.

   D] Wie heeft er informatie over de Kofkevaarder "Sierk (or Tjerks) Sierds" van Rauwerd en zijn vrouw "Jaike Jans" van Warga. Ze zijn gehuwd op 20-6-1745 te reduzum.

   F] Een andere vraag is deze. Wie kan mij vertellen wat een een "Trekschipper" is? Heb ik het juist mee als ik dat lees als een schipper/eigenaar van een trekschuit.

   Iedere informatie over de genoemde echtparen en hun voorouders is welkom. Ik dank een ieder bij voorbaat.

   Met vriendelijke groet, Frouwkje Beckeringh.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Ron Boef
   Hallo Frouwkje, Was dit je al bekend?: Aangenomen familienaam 1811 Hooghiemstra, Douwe Klazes, Jellum 13 k. Seerp 24, Klaas 22, Jacob 20, Trijntje 19, Jan 11
   Message 2 of 3 , Jan 5, 2002
   • 0 Attachment
    Hallo Frouwkje,

    Was dit je al bekend?:

    Aangenomen familienaam 1811

    Hooghiemstra, Douwe Klazes, Jellum 13
    k. Seerp 24, Klaas 22, Jacob 20, Trijntje 19, Jan 11
    Mairie Jorwerd, fol. 78v


    Vriendelijke groet,
    Ron Boef

    "Pieke en Frouwkje v/d Schaaf-Beckeringh." wrote:

    > <KNIP>
    > A] Wie kan mij meer vertellen over het echtpaar "Gerben Sjoerds
    > Hoekstra", geb/ged. zo rond 1789 en gehuwd met "Trijntje Douwes
    > Hooghiemstra", afkomstig van Jellum. Zij is daar vermoedelijk geb/ged
    > in 1792.

    <KNIP>

    > Met vriendelijke groet, Frouwkje Beckeringh.


    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.