Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Hallo Marten; Hier het laatste stukje van mijn info; Volgens Renneke; In de doop en trouwboeken van Surhuizem; Afstamming van Pier Heerts; 1 Hendrik Piers
  Message 1 of 12 , Dec 30, 2000
  • 0 Attachment
   Hallo Marten;
   Hier het laatste stukje van mijn info;
   Volgens Renneke; In de doop en trouwboeken
   van Surhuizem; Afstamming van Pier Heerts;
   1 Hendrik Piers landbouwer te Surhuizem geh; ? met
   Reinske Rienks uit Oostermeer
   2 Haye Piers naar Uitwellingerga vertrokken [Oldeboorn]
   zoon van Haye is Pier Hayes ged;27-01-1757 te Nieuwehorne alzo nog 7
   kinderen
   waaronder Eise Hayes ged; 08-04-1773 te Luinjebert geh;20-08-1802
   met Sjoerdje Jolkes Attema [dit zijn mijn voorouders!]
   worden Jongsma "s Al met al maar goed dat ik deze gegevens van
   Renneke nog niet ingevuld had want ik twijfel nu wel over voorouders van
   Haye Piers!
   Freonlike Groetnis Marten en In lokkich 2002
   fan
   Appy''

   ----- Original Message -----
   From: M.Haijema <haijema@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, December 30, 2001 3:28 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra


   > Hallo Appy,
   > In Genelaogie 901 RAF door P.Nieland staat: Pier Heerts, zoon van Heert
   > Sibles, overleden Surhuizum 1704; trouwde 1 Pietje Ottesn
   (overl.jan.1664),
   > dochter van Otte Fokkes en Janke Oebeles; trouwde 2 Grietje Lieuwes
   > (echtel.1674), weduwe van Lieuwe Tjeerd, dochter van Lieuwe Willems en
   > Lutske Appeloon. Pier Heerts was mijn voorvader.
   > Marten Haijema
   >
   > ----- Oorspronkelijk bericht -----
   > Van: "Appy de Vries" <appydevries@...>
   > Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Verzonden: vrijdag 29 december 2000 20:13
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
   >
   >
   > > Hallo Hofstra
   > > Hier is iets uit de boerderijboeken van Friesland;
   > > Eigenaars van 1648 en 1698;
   > > Plaats no; 11 in Surhuizem
   > > Sjoerd Rienks een vierde part Pier Heerts de helft [ bewoner Edse
   > Freerks ]
   > > Plaats no; 12 Sjoerd een vierde en Pier de helft;
   > > Plaats no;29 Pier Heerts een derde part ; twee derde parten aangekocht
   en
   > > zelf bewoner!
   > > Namen; Aldert Heerts gehuwd 03-06-1660 of 1664 met Berber Aukes van
   > > Haskerdijken
   > > Pier Heerts geh ;? met Siuow Rienks
   > > dit zouden de ouders kunnen zijn; Op no; 80 woont Haye Piers zijn tweede
   > > zoon;
   > > Dit is mijn voorouder!
   > > Deze gegevens zijn mij indertijd toegestuurd ![ Renneke Piersma ]
   > > Pier Hayes gehuwd 13-06-1784 in Oldeboorn met Tettje Hotses
   > > Kinderen worden later Piersma
   > > Kunt U hier iets mee ?
   > > Groetnis Appy de Vries uit Heerenveen
   > > 9 Pier Heerts een derde part twee derde parten aangekocht; zelf
   bewoner!
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > ----- Original Message -----
   > > From: <Tette.Hofstra@...>
   > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > > Sent: Friday, December 28, 2001 5:42 PM
   > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
   > >
   > >
   > > > Beste Jan,
   > > >
   > > > Via Trijntje Greults - Greult Abes kom ik bij mijn voorouders ook bij
   > Abe
   > > Heerts
   > > > + ca. 1717, x ca. 1661 met Berber Haukes uit. Abe's vader is dan Heert
   > > Pieters,
   > > > + ca. 1666. Meer weet ik ook niet. Als jij dus reacties op jouw vraag
   > > krijgt,
   > > > houd ik mij ook aanbevolen.
   > > >
   > > > groeten
   > > >
   > > > Tette Hotze Hofstra
   > > >
   > > > Andrys Stienstra schrieb:
   > > > >
   > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > > > > Van: J.Dijkstra [mailto:jan.dijkstra@...]
   > > > > Verzonden: donderdag 27 december 2001 14:15
   > > > > Aan: andrys@...
   > > > > Onderwerp: dykstra
   > > > >
   > > > >
   > > > > L.S.bij het zoeken naar mijn voorouders ben ik via jacob hommes
   > > > > dijkstra-homme aukes-auke abes-abe heerts,heert pytters gekomen bij
   > een
   > > > > zekere pytter heerts.Uit een akte uit 1604 blijkt dat voor hem in
   1593
   > > een
   > > > > andere voogd werd gezocht.Hij moet in dat jaar nog geleefd hebben,
   > zijn
   > > zoon
   > > > > heert pytters (Oldeboorn) is waarschijnlijk in 1605 geborenVan de
   > > echtgenote
   > > > > is niets bekend, okk niet van de echtgenote van pytter heerts. Wel
   > weten
   > > we
   > > > > dat haar achternaam abes moet zijn geweest.Is er ergens een
   > > kwartierstaat
   > > > > bij u bekend?zeer benieuwd jan.dijkstra@...
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > > > of: http://go.to/frgen .
   > > > >
   > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
   juli
   > > 1999
   > > > > geposte berichten staat op
   > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > > > >
   > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
   naar:
   > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > > >
   > > > >
   > > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
   > > > >
   > > > >
   > > >
   > > >
   > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > > of: http://go.to/frgen .
   > > >
   > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   > > 1999 geposte berichten staat op
   > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > > >
   > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > >
   > > >
   > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   > http://docs.yahoo.com/info/terms/
   > > >
   > > >
   > > >
   > >
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > of: http://go.to/frgen .
   > >
   > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   > 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > >
   > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   http://docs.yahoo.com/info/terms/
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  • Appy de Vries
   Hallo Tette Bedankt voor jou reactie Ík heb Hayema nog info gemailt via de Group misschien heb je daar ook nog iets aan Ik ben wel benieuwd of jij ook met de
   Message 2 of 12 , Dec 30, 2000
   • 0 Attachment
    Hallo Tette
    Bedankt voor jou reactie
    Ík heb Hayema nog info gemailt via de Group
    misschien heb je daar ook nog iets aan Ik ben wel benieuwd of
    jij ook met de voorouders van Pier Hayes bezig bent geweest
    zo ja mag ik dan weten wat voor gegevens jij hebt?
    Freonlike groetnis fan Appy ut Hearrenfean'.    ----- Original Message -----
    From: <Tette.Hofstra@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Sunday, December 30, 2001 2:23 PM
    Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra


    > Hallo Appy de Vries,
    >
    > bedankt voor de additionele informatie. Van mijn kant heb ik - behalve
    > onderzoek, die een neef van mij - J.G. Hofstra- deed, het volgende uit
    > "Meiers en landheren te Oldeboorn in de 18e eeuw" van Marten Groen,
    > betr. plaats 54:
    >
    > "Meier in 1640 was Heert Pieters, stamvader van o.a. de
    Dijkstra's..........
    > en landheer Jan Reiners c.s. Als Heert Pieters in 1666/7 overlijdt (zijn
    > herkomst en zijn vrouw zijn mij onbekend), volgt zoon ABE HEERTS, in 1661
    met
    > BERBER AUKES van Haskerdijken getrouwd, hem op. Uit een afrekening die Abe
    > Heerts in 1667 geeft over het voogdijschap van zijn vader over de goederen
    van
    > Meine Sytzes maak ik op dat Heert Pieters ook een dochter Antje had, die
    in
    > 1664 met Hylke Jans trouwde. Dit echtpaar is mij onbekend. GREULT HEERTS,
    die in
    > 1665 Antje Wybes van Haskerdijken trouwde, is vermoedelijk ook een zzon,
    maar
    > hij wordt niet in de afrekening genoemd. (IK vermoed dat hij vlak na zijn
    > huwelijk overleden is.)............."
    >
    > "Van ABE en BERBER vond ik 6 kinderen, nl. GREULT, die 1698 met BAUKJE
    > SJOUKES van Grouw trouwt en zich aldaar vestigt (mijn voorouders T.H.),
    > Klaske.......,Sytske..............,Heert............ Ypkje........en
    > Auke."
    >
    >
    > Ik ga er maar van uit, dat Aldert Heerts indentisch is met ABE HEERTS.
    >
    > Is PIER HEERTS een broer van hem ? Dat kan ik niet vinden.
    >
    > Een dochter van de door U genoemde Pier Hayes en Tettje Hofstra, nl.
    Gerbrig
    > Piers Piersma, *8.10.1788, + 7.12.1866, in Oldeboorn, trouwt op 17.4.1811
    met
    > haar neef Hotze Tettes Hofstra, * 24.7.1785, + 21.2.1866 in Oldeboorn. Zij
    zijn
    > mijn bet-bet-overgrootouders.
    >
    > Ik wist niet, dat er publicaties "Boerderijboeken van Friesland" bestaan.
    Wie
    > heeft daarover meer inlichtingen ?
    >
    >
    > groeten
    >
    >
    > Tette Hotze Hofstra
    > Appy de Vries schrieb:
    > > Hallo Hofstra
    > > Hier is iets uit de boerderijboeken van Friesland;
    > > Eigenaars van 1648 en 1698;
    > > Plaats no; 11 in Surhuizem
    > > Sjoerd Rienks een vierde part Pier Heerts de helft [ bewoner Edse
    Freerks ]
    > > Plaats no; 12 Sjoerd een vierde en Pier de helft;
    > > Plaats no;29 Pier Heerts een derde part ; twee derde parten aangekocht
    en
    > > zelf bewoner!
    > > Namen; Aldert Heerts gehuwd 03-06-1660 of 1664 met Berber Aukes van
    > > Haskerdijken
    > > Pier Heerts geh ;? met Siuow Rienks
    > > dit zouden de ouders kunnen zijn; Op no; 80 woont Haye Piers zijn tweede
    > > zoon;
    > > Dit is mijn voorouder!
    > > Deze gegevens zijn mij indertijd toegestuurd ![ Renneke Piersma ]
    > > Pier Hayes gehuwd 13-06-1784 in Oldeboorn met Tettje Hotses
    > > Kinderen worden later Piersma
    > > Kunt U hier iets mee ?
    > > Groetnis Appy de Vries uit Heerenveen
    > > 9 Pier Heerts een derde part twee derde parten aangekocht; zelf
    bewoner!
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > ----- Original Message -----
    > > From: <Tette.Hofstra@...>
    > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    > > Sent: Friday, December 28, 2001 5:42 PM
    > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
    > >
    > >
    > > > Beste Jan,
    > > >
    > > > Via Trijntje Greults - Greult Abes kom ik bij mijn voorouders ook bij
    Abe
    > > Heerts
    > > > + ca. 1717, x ca. 1661 met Berber Haukes uit. Abe's vader is dan Heert
    > > Pieters,
    > > > + ca. 1666. Meer weet ik ook niet. Als jij dus reacties op jouw vraag
    > > krijgt,
    > > > houd ik mij ook aanbevolen.
    > > >
    > > > groeten
    > > >
    > > > Tette Hotze Hofstra
    > > >
    > > > Andrys Stienstra schrieb:
    > > > >
    > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
    > > > > Van: J.Dijkstra [mailto:jan.dijkstra@...]
    > > > > Verzonden: donderdag 27 december 2001 14:15
    > > > > Aan: andrys@...
    > > > > Onderwerp: dykstra
    > > > >
    > > > >
    > > > > L.S.bij het zoeken naar mijn voorouders ben ik via jacob hommes
    > > > > dijkstra-homme aukes-auke abes-abe heerts,heert pytters gekomen bij
    een
    > > > > zekere pytter heerts.Uit een akte uit 1604 blijkt dat voor hem in
    1593
    > > een
    > > > > andere voogd werd gezocht.Hij moet in dat jaar nog geleefd hebben,
    zijn
    > > zoon
    > > > > heert pytters (Oldeboorn) is waarschijnlijk in 1605 geborenVan de
    > > echtgenote
    > > > > is niets bekend, okk niet van de echtgenote van pytter heerts. Wel
    weten
    > > we
    > > > > dat haar achternaam abes moet zijn geweest.Is er ergens een
    > > kwartierstaat
    > > > > bij u bekend?zeer benieuwd jan.dijkstra@...
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > > > of: http://go.to/frgen .
    > > > >
    > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
    juli
    > > 1999
    > > > > geposte berichten staat op
    > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    > > > >
    > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
    naar:
    > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    > > > >
    > > > >
    > > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
    > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
    > > > >
    > > > >
    > > >
    > > >
    > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > > of: http://go.to/frgen .
    > > >
    > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
    > > 1999 geposte berichten staat op
    > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    > > >
    > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    > > >
    > > >
    > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
    > > >
    > > >
    > > >
    > >
    > >
    > >
    > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > > of: http://go.to/frgen .
    > >
    > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
    1999
    > > geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    > >
    > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    > >
    > >
    > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
    > >
    > >
    >
    >
    >
    > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > of: http://go.to/frgen .
    >
    > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
    1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >
    > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    >
    > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >
    >
   • Appy de Vries
    Marten; Herstel naam; Eise Haayes Jongsma gehuwd met Sjoerdje Olkes van het Meer i.p.v. Sjoerdje Jolkes Attema ! Groet Appy . ... From: M.Haijema
    Message 3 of 12 , Dec 30, 2000
    • 0 Attachment
     Marten;
     Herstel naam;
     Eise Haayes Jongsma gehuwd met
     Sjoerdje Olkes van het Meer i.p.v.
     Sjoerdje Jolkes Attema !
     Groet Appy'.
     ----- Original Message -----
     From: M.Haijema <haijema@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Sunday, December 30, 2001 3:28 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra


     > Hallo Appy,
     > In Genelaogie 901 RAF door P.Nieland staat: Pier Heerts, zoon van Heert
     > Sibles, overleden Surhuizum 1704; trouwde 1 Pietje Ottesn
     (overl.jan.1664),
     > dochter van Otte Fokkes en Janke Oebeles; trouwde 2 Grietje Lieuwes
     > (echtel.1674), weduwe van Lieuwe Tjeerd, dochter van Lieuwe Willems en
     > Lutske Appeloon. Pier Heerts was mijn voorvader.
     > Marten Haijema
     >
     > ----- Oorspronkelijk bericht -----
     > Van: "Appy de Vries" <appydevries@...>
     > Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > Verzonden: vrijdag 29 december 2000 20:13
     > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
     >
     >
     > > Hallo Hofstra
     > > Hier is iets uit de boerderijboeken van Friesland;
     > > Eigenaars van 1648 en 1698;
     > > Plaats no; 11 in Surhuizem
     > > Sjoerd Rienks een vierde part Pier Heerts de helft [ bewoner Edse
     > Freerks ]
     > > Plaats no; 12 Sjoerd een vierde en Pier de helft;
     > > Plaats no;29 Pier Heerts een derde part ; twee derde parten aangekocht
     en
     > > zelf bewoner!
     > > Namen; Aldert Heerts gehuwd 03-06-1660 of 1664 met Berber Aukes van
     > > Haskerdijken
     > > Pier Heerts geh ;? met Siuow Rienks
     > > dit zouden de ouders kunnen zijn; Op no; 80 woont Haye Piers zijn tweede
     > > zoon;
     > > Dit is mijn voorouder!
     > > Deze gegevens zijn mij indertijd toegestuurd ![ Renneke Piersma ]
     > > Pier Hayes gehuwd 13-06-1784 in Oldeboorn met Tettje Hotses
     > > Kinderen worden later Piersma
     > > Kunt U hier iets mee ?
     > > Groetnis Appy de Vries uit Heerenveen
     > > 9 Pier Heerts een derde part twee derde parten aangekocht; zelf
     bewoner!
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > > ----- Original Message -----
     > > From: <Tette.Hofstra@...>
     > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > > Sent: Friday, December 28, 2001 5:42 PM
     > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
     > >
     > >
     > > > Beste Jan,
     > > >
     > > > Via Trijntje Greults - Greult Abes kom ik bij mijn voorouders ook bij
     > Abe
     > > Heerts
     > > > + ca. 1717, x ca. 1661 met Berber Haukes uit. Abe's vader is dan Heert
     > > Pieters,
     > > > + ca. 1666. Meer weet ik ook niet. Als jij dus reacties op jouw vraag
     > > krijgt,
     > > > houd ik mij ook aanbevolen.
     > > >
     > > > groeten
     > > >
     > > > Tette Hotze Hofstra
     > > >
     > > > Andrys Stienstra schrieb:
     > > > >
     > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
     > > > > Van: J.Dijkstra [mailto:jan.dijkstra@...]
     > > > > Verzonden: donderdag 27 december 2001 14:15
     > > > > Aan: andrys@...
     > > > > Onderwerp: dykstra
     > > > >
     > > > >
     > > > > L.S.bij het zoeken naar mijn voorouders ben ik via jacob hommes
     > > > > dijkstra-homme aukes-auke abes-abe heerts,heert pytters gekomen bij
     > een
     > > > > zekere pytter heerts.Uit een akte uit 1604 blijkt dat voor hem in
     1593
     > > een
     > > > > andere voogd werd gezocht.Hij moet in dat jaar nog geleefd hebben,
     > zijn
     > > zoon
     > > > > heert pytters (Oldeboorn) is waarschijnlijk in 1605 geborenVan de
     > > echtgenote
     > > > > is niets bekend, okk niet van de echtgenote van pytter heerts. Wel
     > weten
     > > we
     > > > > dat haar achternaam abes moet zijn geweest.Is er ergens een
     > > kwartierstaat
     > > > > bij u bekend?zeer benieuwd jan.dijkstra@...
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > > > of: http://go.to/frgen .
     > > > >
     > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
     juli
     > > 1999
     > > > > geposte berichten staat op
     > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     > > > >
     > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
     naar:
     > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > > > >
     > > > >
     > > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
     > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
     > > > >
     > > > >
     > > >
     > > >
     > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > > of: http://go.to/frgen .
     > > >
     > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
     > > 1999 geposte berichten staat op
     > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     > > >
     > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > > >
     > > >
     > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
     > http://docs.yahoo.com/info/terms/
     > > >
     > > >
     > > >
     > >
     > >
     > >
     > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > > of: http://go.to/frgen .
     > >
     > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
     > 1999 geposte berichten staat op
     > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     > >
     > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > >
     > >
     > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
     > >
     > >
     > >
     >
     >
     >
     > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > of: http://go.to/frgen .
     >
     > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
     1999 geposte berichten staat op
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     >
     > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     >
     >
     > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >
     >
     >
    • Appy de Vries
     Hallo Tette Hier nog iets misschien overbodig! Tettje Hotses dochter van Hotse Jelles broer van Rienk Jelles Kinderen van Pier en Tettje ; 1 Hotse geh; 1810
     Message 4 of 12 , Dec 30, 2000
     • 0 Attachment
      Hallo Tette
      Hier nog iets misschien overbodig!
      Tettje Hotses dochter van Hotse Jelles
      broer van Rienk Jelles
      Kinderen van Pier en Tettje ; 1 Hotse geh; 1810 Antje Sietses Kuiper
      6 kinderen; 2 Haye geh 1817 Minke van der Ploeg 3 kinderen
      De tweede zoon was Eyt Piers Piersma arbeider Oldeboorn
      geh; ? met Trijntje Hendriks de Boer 9 kinderen;
      Aldus Renneke Piersma;
      Groetnis Appy;


      ----- Original Message -----
      From: <Tette.Hofstra@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Sunday, December 30, 2001 2:23 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra


      > Hallo Appy de Vries,
      >
      > bedankt voor de additionele informatie. Van mijn kant heb ik - behalve
      > onderzoek, die een neef van mij - J.G. Hofstra- deed, het volgende uit
      > "Meiers en landheren te Oldeboorn in de 18e eeuw" van Marten Groen,
      > betr. plaats 54:
      >
      > "Meier in 1640 was Heert Pieters, stamvader van o.a. de
      Dijkstra's..........
      > en landheer Jan Reiners c.s. Als Heert Pieters in 1666/7 overlijdt (zijn
      > herkomst en zijn vrouw zijn mij onbekend), volgt zoon ABE HEERTS, in 1661
      met
      > BERBER AUKES van Haskerdijken getrouwd, hem op. Uit een afrekening die Abe
      > Heerts in 1667 geeft over het voogdijschap van zijn vader over de goederen
      van
      > Meine Sytzes maak ik op dat Heert Pieters ook een dochter Antje had, die
      in
      > 1664 met Hylke Jans trouwde. Dit echtpaar is mij onbekend. GREULT HEERTS,
      die in
      > 1665 Antje Wybes van Haskerdijken trouwde, is vermoedelijk ook een zzon,
      maar
      > hij wordt niet in de afrekening genoemd. (IK vermoed dat hij vlak na zijn
      > huwelijk overleden is.)............."
      >
      > "Van ABE en BERBER vond ik 6 kinderen, nl. GREULT, die 1698 met BAUKJE
      > SJOUKES van Grouw trouwt en zich aldaar vestigt (mijn voorouders T.H.),
      > Klaske.......,Sytske..............,Heert............ Ypkje........en
      > Auke."
      >
      >
      > Ik ga er maar van uit, dat Aldert Heerts indentisch is met ABE HEERTS.
      >
      > Is PIER HEERTS een broer van hem ? Dat kan ik niet vinden.
      >
      > Een dochter van de door U genoemde Pier Hayes en Tettje Hofstra, nl.
      Gerbrig
      > Piers Piersma, *8.10.1788, + 7.12.1866, in Oldeboorn, trouwt op 17.4.1811
      met
      > haar neef Hotze Tettes Hofstra, * 24.7.1785, + 21.2.1866 in Oldeboorn. Zij
      zijn
      > mijn bet-bet-overgrootouders.
      >
      > Ik wist niet, dat er publicaties "Boerderijboeken van Friesland" bestaan.
      Wie
      > heeft daarover meer inlichtingen ?
      >
      >
      > groeten
      >
      >
      > Tette Hotze Hofstra
      > Appy de Vries schrieb:
      > > Hallo Hofstra
      > > Hier is iets uit de boerderijboeken van Friesland;
      > > Eigenaars van 1648 en 1698;
      > > Plaats no; 11 in Surhuizem
      > > Sjoerd Rienks een vierde part Pier Heerts de helft [ bewoner Edse
      Freerks ]
      > > Plaats no; 12 Sjoerd een vierde en Pier de helft;
      > > Plaats no;29 Pier Heerts een derde part ; twee derde parten aangekocht
      en
      > > zelf bewoner!
      > > Namen; Aldert Heerts gehuwd 03-06-1660 of 1664 met Berber Aukes van
      > > Haskerdijken
      > > Pier Heerts geh ;? met Siuow Rienks
      > > dit zouden de ouders kunnen zijn; Op no; 80 woont Haye Piers zijn tweede
      > > zoon;
      > > Dit is mijn voorouder!
      > > Deze gegevens zijn mij indertijd toegestuurd ![ Renneke Piersma ]
      > > Pier Hayes gehuwd 13-06-1784 in Oldeboorn met Tettje Hotses
      > > Kinderen worden later Piersma
      > > Kunt U hier iets mee ?
      > > Groetnis Appy de Vries uit Heerenveen
      > > 9 Pier Heerts een derde part twee derde parten aangekocht; zelf
      bewoner!
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > ----- Original Message -----
      > > From: <Tette.Hofstra@...>
      > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > > Sent: Friday, December 28, 2001 5:42 PM
      > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
      > >
      > >
      > > > Beste Jan,
      > > >
      > > > Via Trijntje Greults - Greult Abes kom ik bij mijn voorouders ook bij
      Abe
      > > Heerts
      > > > + ca. 1717, x ca. 1661 met Berber Haukes uit. Abe's vader is dan Heert
      > > Pieters,
      > > > + ca. 1666. Meer weet ik ook niet. Als jij dus reacties op jouw vraag
      > > krijgt,
      > > > houd ik mij ook aanbevolen.
      > > >
      > > > groeten
      > > >
      > > > Tette Hotze Hofstra
      > > >
      > > > Andrys Stienstra schrieb:
      > > > >
      > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
      > > > > Van: J.Dijkstra [mailto:jan.dijkstra@...]
      > > > > Verzonden: donderdag 27 december 2001 14:15
      > > > > Aan: andrys@...
      > > > > Onderwerp: dykstra
      > > > >
      > > > >
      > > > > L.S.bij het zoeken naar mijn voorouders ben ik via jacob hommes
      > > > > dijkstra-homme aukes-auke abes-abe heerts,heert pytters gekomen bij
      een
      > > > > zekere pytter heerts.Uit een akte uit 1604 blijkt dat voor hem in
      1593
      > > een
      > > > > andere voogd werd gezocht.Hij moet in dat jaar nog geleefd hebben,
      zijn
      > > zoon
      > > > > heert pytters (Oldeboorn) is waarschijnlijk in 1605 geborenVan de
      > > echtgenote
      > > > > is niets bekend, okk niet van de echtgenote van pytter heerts. Wel
      weten
      > > we
      > > > > dat haar achternaam abes moet zijn geweest.Is er ergens een
      > > kwartierstaat
      > > > > bij u bekend?zeer benieuwd jan.dijkstra@...
      > > > >
      > > > >
      > > > >
      > > > >
      > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > > > > of: http://go.to/frgen .
      > > > >
      > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
      juli
      > > 1999
      > > > > geposte berichten staat op
      > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > > > >
      > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
      naar:
      > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > > > >
      > > > >
      > > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
      > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
      > > > >
      > > > >
      > > >
      > > >
      > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > > > of: http://go.to/frgen .
      > > >
      > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
      > > 1999 geposte berichten staat op
      > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > > >
      > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > > >
      > > >
      > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
      http://docs.yahoo.com/info/terms/
      > > >
      > > >
      > > >
      > >
      > >
      > >
      > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > > of: http://go.to/frgen .
      > >
      > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
      1999
      > > geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > >
      > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > >
      > >
      > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
      http://docs.yahoo.com/info/terms/
      > >
      > >
      >
      >
      >
      > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > of: http://go.to/frgen .
      >
      > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
      1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      >
      > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
      >
      >
     • M.Haijema
      Hallo Appy, In Genelaogie 901 RAF door P.Nieland staat: Pier Heerts, zoon van Heert Sibles, overleden Surhuizum 1704; trouwde 1 Pietje Ottesn (overl.jan.1664),
      Message 5 of 12 , Dec 30, 2001
      • 0 Attachment
       Hallo Appy,
       In Genelaogie 901 RAF door P.Nieland staat: Pier Heerts, zoon van Heert
       Sibles, overleden Surhuizum 1704; trouwde 1 Pietje Ottesn (overl.jan.1664),
       dochter van Otte Fokkes en Janke Oebeles; trouwde 2 Grietje Lieuwes
       (echtel.1674), weduwe van Lieuwe Tjeerd, dochter van Lieuwe Willems en
       Lutske Appeloon. Pier Heerts was mijn voorvader.
       Marten Haijema

       ----- Oorspronkelijk bericht -----
       Van: "Appy de Vries" <appydevries@...>
       Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Verzonden: vrijdag 29 december 2000 20:13
       Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra


       > Hallo Hofstra
       > Hier is iets uit de boerderijboeken van Friesland;
       > Eigenaars van 1648 en 1698;
       > Plaats no; 11 in Surhuizem
       > Sjoerd Rienks een vierde part Pier Heerts de helft [ bewoner Edse
       Freerks ]
       > Plaats no; 12 Sjoerd een vierde en Pier de helft;
       > Plaats no;29 Pier Heerts een derde part ; twee derde parten aangekocht en
       > zelf bewoner!
       > Namen; Aldert Heerts gehuwd 03-06-1660 of 1664 met Berber Aukes van
       > Haskerdijken
       > Pier Heerts geh ;? met Siuow Rienks
       > dit zouden de ouders kunnen zijn; Op no; 80 woont Haye Piers zijn tweede
       > zoon;
       > Dit is mijn voorouder!
       > Deze gegevens zijn mij indertijd toegestuurd ![ Renneke Piersma ]
       > Pier Hayes gehuwd 13-06-1784 in Oldeboorn met Tettje Hotses
       > Kinderen worden later Piersma
       > Kunt U hier iets mee ?
       > Groetnis Appy de Vries uit Heerenveen
       > 9 Pier Heerts een derde part twee derde parten aangekocht; zelf bewoner!
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       > ----- Original Message -----
       > From: <Tette.Hofstra@...>
       > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > Sent: Friday, December 28, 2001 5:42 PM
       > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
       >
       >
       > > Beste Jan,
       > >
       > > Via Trijntje Greults - Greult Abes kom ik bij mijn voorouders ook bij
       Abe
       > Heerts
       > > + ca. 1717, x ca. 1661 met Berber Haukes uit. Abe's vader is dan Heert
       > Pieters,
       > > + ca. 1666. Meer weet ik ook niet. Als jij dus reacties op jouw vraag
       > krijgt,
       > > houd ik mij ook aanbevolen.
       > >
       > > groeten
       > >
       > > Tette Hotze Hofstra
       > >
       > > Andrys Stienstra schrieb:
       > > >
       > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
       > > > Van: J.Dijkstra [mailto:jan.dijkstra@...]
       > > > Verzonden: donderdag 27 december 2001 14:15
       > > > Aan: andrys@...
       > > > Onderwerp: dykstra
       > > >
       > > >
       > > > L.S.bij het zoeken naar mijn voorouders ben ik via jacob hommes
       > > > dijkstra-homme aukes-auke abes-abe heerts,heert pytters gekomen bij
       een
       > > > zekere pytter heerts.Uit een akte uit 1604 blijkt dat voor hem in 1593
       > een
       > > > andere voogd werd gezocht.Hij moet in dat jaar nog geleefd hebben,
       zijn
       > zoon
       > > > heert pytters (Oldeboorn) is waarschijnlijk in 1605 geborenVan de
       > echtgenote
       > > > is niets bekend, okk niet van de echtgenote van pytter heerts. Wel
       weten
       > we
       > > > dat haar achternaam abes moet zijn geweest.Is er ergens een
       > kwartierstaat
       > > > bij u bekend?zeer benieuwd jan.dijkstra@...
       > > >
       > > >
       > > >
       > > >
       > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > > of: http://go.to/frgen .
       > > >
       > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
       > 1999
       > > > geposte berichten staat op
       > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       > > >
       > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > >
       > > >
       > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
       > http://docs.yahoo.com/info/terms/
       > > >
       > > >
       > >
       > >
       > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > > of: http://go.to/frgen .
       > >
       > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
       > 1999 geposte berichten staat op
       > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       > >
       > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > >
       > >
       > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
       http://docs.yahoo.com/info/terms/
       > >
       > >
       > >
       >
       >
       >
       > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > of: http://go.to/frgen .
       >
       > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
       1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       >
       > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       >
       > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
       >
       >
       >
      • Tette.Hofstra@t-online.de
       Beste Appy en Marten, volgens mij lopen er enkele dingen doorelkaar heen. Mijn Heert Pieters (+1666/67) is volgens mij identiek aan de Heert Pytters van
       Message 6 of 12 , Dec 31, 2001
       • 0 Attachment
        Beste Appy en Marten,

        volgens mij lopen er enkele dingen doorelkaar heen.

        "Mijn" Heert Pieters (+1666/67) is volgens mij identiek aan de "Heert Pytters"
        van Jan Dijkstra. Als zijn vader de door hem genoemde "Pytter Heerts" is, dan
        is deze niet identiek aan de Pier Heerts van Marten.

        M.b.t.Haye Piers resp. Pier Hayes is het verhaal anders.

        Pier Hayes (+1795 in Oldeboorn) was in 1786 meier van plaats 76 (bron M.Groen).

        hij trouwde 13.6.1784 met Tettje Hotzes (Hofstra)* 1760 + 4.7.1835 Oldeboorn,
        die een dochter was van:

        Hotze Tettes (de jonge) *1716,+22.7.1809 Oldeboorn x 7.3.1745 met Gerbryg
        Wytzes, * 1722 in Oldeboorn.

        Dit echtpaar had 8 kinderen:

        a. Tette Hotzes (Hofstra)
        b. Bauke Hotzes (Veldman)
        c. Trijntje Hotzes
        d. Aaltje Hotzes
        e. Wytze Hotzes
        f. Reitze Hotzes (de Jong)
        g. Tettje Hotzes (getrouwd 1. met Pier Hayes (Piersma)
        h. Antje Hotzes

        Tettje Hotzes trouwde - zoals gezegd - 13.6.1784 met Pier Hayes Piersma.

        Zij hadden 4 kinderen:

        1. Haye Piers, * 1785
        2. Hotse Piers, * 1786
        3. Gerbrig Piers * 1788 + 7.12.1866 Oldeboorn
        4. Eit Piers, * 1791 + 1.5.1865 Oldeboorn

        Tettje trouwde na het overlijden van Pier Hayes op 27.5.1798 met Geert Durks
        Bethlehem, * 1773 in Beetsterzwaag, + 28.7.1838 Oldeboorn.

        Zij hadden 3 kinderen:

        1. Trijntje Geerts, * 1799
        2. Grietje Geerts, * 1801, + 12.6.1886 Oldeboorn
        3. Dirk Geerts, * 1803, + 5.7.1875 Oldeboorn

        Deze laatste 3 kinderen droegen uiteraard de naam Bethlehem.

        (Bronnen: reeds genoemde boek van M.Groen, mijn neef J.G. Hofstra en
        www.ryksargyf)

        Ik blijf wel geinteresseerd in de "Heert Pieters" vraag.


        groeten en het beste voor 2002 ook alle medespeurders gewenst


        Tette Hotze Hofstra        .Appy de Vries schrieb:
        > Hallo Marten;
        > Hier het laatste stukje van mijn info;
        > Volgens Renneke; In de doop en trouwboeken
        > van Surhuizem; Afstamming van Pier Heerts;
        > 1 Hendrik Piers landbouwer te Surhuizem geh; ? met
        > Reinske Rienks uit Oostermeer
        > 2 Haye Piers naar Uitwellingerga vertrokken [Oldeboorn]
        > zoon van Haye is Pier Hayes ged;27-01-1757 te Nieuwehorne alzo nog 7
        > kinderen
        > waaronder Eise Hayes ged; 08-04-1773 te Luinjebert geh;20-08-1802
        > met Sjoerdje Jolkes Attema [dit zijn mijn voorouders!]
        > worden Jongsma "s Al met al maar goed dat ik deze gegevens van
        > Renneke nog niet ingevuld had want ik twijfel nu wel over voorouders van
        > Haye Piers!
        > Freonlike Groetnis Marten en In lokkich 2002
        > fan
        > Appy''
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > ----- Original Message -----
        > From: M.Haijema <haijema@...>
        > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > Sent: Sunday, December 30, 2001 3:28 PM
        > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
        >
        >
        > > Hallo Appy,
        > > In Genelaogie 901 RAF door P.Nieland staat: Pier Heerts, zoon van Heert
        > > Sibles, overleden Surhuizum 1704; trouwde 1 Pietje Ottesn
        > (overl.jan.1664),
        > > dochter van Otte Fokkes en Janke Oebeles; trouwde 2 Grietje Lieuwes
        > > (echtel.1674), weduwe van Lieuwe Tjeerd, dochter van Lieuwe Willems en
        > > Lutske Appeloon. Pier Heerts was mijn voorvader.
        > > Marten Haijema
        > >
        > > ----- Oorspronkelijk bericht -----
        > > Van: "Appy de Vries" <appydevries@...>
        > > Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > > Verzonden: vrijdag 29 december 2000 20:13
        > > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
        > >
        > >
        > > > Hallo Hofstra
        > > > Hier is iets uit de boerderijboeken van Friesland;
        > > > Eigenaars van 1648 en 1698;
        > > > Plaats no; 11 in Surhuizem
        > > > Sjoerd Rienks een vierde part Pier Heerts de helft [ bewoner Edse
        > > Freerks ]
        > > > Plaats no; 12 Sjoerd een vierde en Pier de helft;
        > > > Plaats no;29 Pier Heerts een derde part ; twee derde parten aangekocht
        > en
        > > > zelf bewoner!
        > > > Namen; Aldert Heerts gehuwd 03-06-1660 of 1664 met Berber Aukes van
        > > > Haskerdijken
        > > > Pier Heerts geh ;? met Siuow Rienks
        > > > dit zouden de ouders kunnen zijn; Op no; 80 woont Haye Piers zijn tweede
        > > > zoon;
        > > > Dit is mijn voorouder!
        > > > Deze gegevens zijn mij indertijd toegestuurd ![ Renneke Piersma ]
        > > > Pier Hayes gehuwd 13-06-1784 in Oldeboorn met Tettje Hotses
        > > > Kinderen worden later Piersma
        > > > Kunt U hier iets mee ?
        > > > Groetnis Appy de Vries uit Heerenveen
        > > > 9 Pier Heerts een derde part twee derde parten aangekocht; zelf
        > bewoner!
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > > ----- Original Message -----
        > > > From: <Tette.Hofstra@...>
        > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > > > Sent: Friday, December 28, 2001 5:42 PM
        > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
        > > >
        > > >
        > > > > Beste Jan,
        > > > >
        > > > > Via Trijntje Greults - Greult Abes kom ik bij mijn voorouders ook bij
        > > Abe
        > > > Heerts
        > > > > + ca. 1717, x ca. 1661 met Berber Haukes uit. Abe's vader is dan Heert
        > > > Pieters,
        > > > > + ca. 1666. Meer weet ik ook niet. Als jij dus reacties op jouw vraag
        > > > krijgt,
        > > > > houd ik mij ook aanbevolen.
        > > > >
        > > > > groeten
        > > > >
        > > > > Tette Hotze Hofstra
        > > > >
        > > > > Andrys Stienstra schrieb:
        > > > > >
        > > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
        > > > > > Van: J.Dijkstra [mailto:jan.dijkstra@...]
        > > > > > Verzonden: donderdag 27 december 2001 14:15
        > > > > > Aan: andrys@...
        > > > > > Onderwerp: dykstra
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > > L.S.bij het zoeken naar mijn voorouders ben ik via jacob hommes
        > > > > > dijkstra-homme aukes-auke abes-abe heerts,heert pytters gekomen bij
        > > een
        > > > > > zekere pytter heerts.Uit een akte uit 1604 blijkt dat voor hem in
        > 1593
        > > > een
        > > > > > andere voogd werd gezocht.Hij moet in dat jaar nog geleefd hebben,
        > > zijn
        > > > zoon
        > > > > > heert pytters (Oldeboorn) is waarschijnlijk in 1605 geborenVan de
        > > > echtgenote
        > > > > > is niets bekend, okk niet van de echtgenote van pytter heerts. Wel
        > > weten
        > > > we
        > > > > > dat haar achternaam abes moet zijn geweest.Is er ergens een
        > > > kwartierstaat
        > > > > > bij u bekend?zeer benieuwd jan.dijkstra@...
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > > > of: http://go.to/frgen .
        > > > > >
        > > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
        > juli
        > > > 1999
        > > > > > geposte berichten staat op
        > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > > > > >
        > > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
        > naar:
        > > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
        > > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
        > > > > >
        > > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > > of: http://go.to/frgen .
        > > > >
        > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
        > > > 1999 geposte berichten staat op
        > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > > > >
        > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > > > >
        > > > >
        > > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
        > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
        > > > >
        > > > >
        > > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > > of: http://go.to/frgen .
        > > >
        > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
        > > 1999 geposte berichten staat op
        > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > > >
        > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > > >
        > > >
        > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
        > http://docs.yahoo.com/info/terms/
        > > >
        > > >
        > > >
        > >
        > >
        > >
        > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > of: http://go.to/frgen .
        > >
        > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
        > 1999 geposte berichten staat op
        > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > >
        > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > >
        > >
        > > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        > >
        > >
        > >
        >
        >
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > of: http://go.to/frgen .
        >
        > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
        > geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >
        > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        >
        >
       • M.Haijema
        Je hebt gelijk Tette, het zijn niet dezelfde mensen. Pier Heerts (geboren r1635 ? zou een zoon kunnen zijn van Heert Sibbles en Trijn Heerts uit Heerenveen.
        Message 7 of 12 , Dec 31, 2001
        • 0 Attachment
         Je hebt gelijk Tette, het zijn niet dezelfde mensen. Pier Heerts (geboren
         r1635 ? zou een zoon kunnen zijn van Heert Sibbles en Trijn Heerts uit
         Heerenveen. Tot nu toe echter nog vraagtekenwerk. Pier Heerts trouwde r1660
         met Pietje Ottens. 1 kind Pietje, zodat Pietje wel in de kraam gestorven zal
         zijn. Tweede vrouw Grietje Lieuwes xr1670. kinderen: Heere, Lieuwe, Syble en
         Jan, waarvan Syble mijn voorvader is. Marten
         ----- Oorspronkelijk bericht -----
         Van: <Tette.Hofstra@...>
         Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Verzonden: maandag 31 december 2001 11:20
         Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra


         > Beste Appy en Marten,
         >
         > volgens mij lopen er enkele dingen doorelkaar heen.
         >
         > "Mijn" Heert Pieters (+1666/67) is volgens mij identiek aan de "Heert
         Pytters"
         > van Jan Dijkstra. Als zijn vader de door hem genoemde "Pytter Heerts" is,
         dan
         > is deze niet identiek aan de Pier Heerts van Marten.
         >
         > M.b.t.Haye Piers resp. Pier Hayes is het verhaal anders.
         >
         > Pier Hayes (+1795 in Oldeboorn) was in 1786 meier van plaats 76 (bron
         M.Groen).
         >
         > hij trouwde 13.6.1784 met Tettje Hotzes (Hofstra)* 1760 + 4.7.1835
         Oldeboorn,
         > die een dochter was van:
         >
         > Hotze Tettes (de jonge) *1716,+22.7.1809 Oldeboorn x 7.3.1745 met Gerbryg
         > Wytzes, * 1722 in Oldeboorn.
         >
         > Dit echtpaar had 8 kinderen:
         >
         > a. Tette Hotzes (Hofstra)
         > b. Bauke Hotzes (Veldman)
         > c. Trijntje Hotzes
         > d. Aaltje Hotzes
         > e. Wytze Hotzes
         > f. Reitze Hotzes (de Jong)
         > g. Tettje Hotzes (getrouwd 1. met Pier Hayes (Piersma)
         > h. Antje Hotzes
         >
         > Tettje Hotzes trouwde - zoals gezegd - 13.6.1784 met Pier Hayes Piersma.
         >
         > Zij hadden 4 kinderen:
         >
         > 1. Haye Piers, * 1785
         > 2. Hotse Piers, * 1786
         > 3. Gerbrig Piers * 1788 + 7.12.1866 Oldeboorn
         > 4. Eit Piers, * 1791 + 1.5.1865 Oldeboorn
         >
         > Tettje trouwde na het overlijden van Pier Hayes op 27.5.1798 met Geert
         Durks
         > Bethlehem, * 1773 in Beetsterzwaag, + 28.7.1838 Oldeboorn.
         >
         > Zij hadden 3 kinderen:
         >
         > 1. Trijntje Geerts, * 1799
         > 2. Grietje Geerts, * 1801, + 12.6.1886 Oldeboorn
         > 3. Dirk Geerts, * 1803, + 5.7.1875 Oldeboorn
         >
         > Deze laatste 3 kinderen droegen uiteraard de naam Bethlehem.
         >
         > (Bronnen: reeds genoemde boek van M.Groen, mijn neef J.G. Hofstra en
         > www.ryksargyf)
         >
         > Ik blijf wel geinteresseerd in de "Heert Pieters" vraag.
         >
         >
         > groeten en het beste voor 2002 ook alle medespeurders gewenst
         >
         >
         > Tette Hotze Hofstra
         >
         >
         >
         > .Appy de Vries schrieb:
         > > Hallo Marten;
         > > Hier het laatste stukje van mijn info;
         > > Volgens Renneke; In de doop en trouwboeken
         > > van Surhuizem; Afstamming van Pier Heerts;
         > > 1 Hendrik Piers landbouwer te Surhuizem geh; ? met
         > > Reinske Rienks uit Oostermeer
         > > 2 Haye Piers naar Uitwellingerga vertrokken [Oldeboorn]
         > > zoon van Haye is Pier Hayes ged;27-01-1757 te Nieuwehorne alzo nog 7
         > > kinderen
         > > waaronder Eise Hayes ged; 08-04-1773 te Luinjebert geh;20-08-1802
         > > met Sjoerdje Jolkes Attema [dit zijn mijn voorouders!]
         > > worden Jongsma "s Al met al maar goed dat ik deze gegevens van
         > > Renneke nog niet ingevuld had want ik twijfel nu wel over voorouders
         van
         > > Haye Piers!
         > > Freonlike Groetnis Marten en In lokkich 2002
         > > fan
         > > Appy''
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > > ----- Original Message -----
         > > From: M.Haijema <haijema@...>
         > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > Sent: Sunday, December 30, 2001 3:28 PM
         > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
         > >
         > >
         > > > Hallo Appy,
         > > > In Genelaogie 901 RAF door P.Nieland staat: Pier Heerts, zoon van
         Heert
         > > > Sibles, overleden Surhuizum 1704; trouwde 1 Pietje Ottesn
         > > (overl.jan.1664),
         > > > dochter van Otte Fokkes en Janke Oebeles; trouwde 2 Grietje Lieuwes
         > > > (echtel.1674), weduwe van Lieuwe Tjeerd, dochter van Lieuwe Willems en
         > > > Lutske Appeloon. Pier Heerts was mijn voorvader.
         > > > Marten Haijema
         > > >
         > > > ----- Oorspronkelijk bericht -----
         > > > Van: "Appy de Vries" <appydevries@...>
         > > > Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > > Verzonden: vrijdag 29 december 2000 20:13
         > > > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
         > > >
         > > >
         > > > > Hallo Hofstra
         > > > > Hier is iets uit de boerderijboeken van Friesland;
         > > > > Eigenaars van 1648 en 1698;
         > > > > Plaats no; 11 in Surhuizem
         > > > > Sjoerd Rienks een vierde part Pier Heerts de helft [ bewoner Edse
         > > > Freerks ]
         > > > > Plaats no; 12 Sjoerd een vierde en Pier de helft;
         > > > > Plaats no;29 Pier Heerts een derde part ; twee derde parten
         aangekocht
         > > en
         > > > > zelf bewoner!
         > > > > Namen; Aldert Heerts gehuwd 03-06-1660 of 1664 met Berber Aukes van
         > > > > Haskerdijken
         > > > > Pier Heerts geh ;? met Siuow Rienks
         > > > > dit zouden de ouders kunnen zijn; Op no; 80 woont Haye Piers zijn
         tweede
         > > > > zoon;
         > > > > Dit is mijn voorouder!
         > > > > Deze gegevens zijn mij indertijd toegestuurd ![ Renneke Piersma ]
         > > > > Pier Hayes gehuwd 13-06-1784 in Oldeboorn met Tettje Hotses
         > > > > Kinderen worden later Piersma
         > > > > Kunt U hier iets mee ?
         > > > > Groetnis Appy de Vries uit Heerenveen
         > > > > 9 Pier Heerts een derde part twee derde parten aangekocht; zelf
         > > bewoner!
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > > ----- Original Message -----
         > > > > From: <Tette.Hofstra@...>
         > > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > > > Sent: Friday, December 28, 2001 5:42 PM
         > > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
         > > > >
         > > > >
         > > > > > Beste Jan,
         > > > > >
         > > > > > Via Trijntje Greults - Greult Abes kom ik bij mijn voorouders ook
         bij
         > > > Abe
         > > > > Heerts
         > > > > > + ca. 1717, x ca. 1661 met Berber Haukes uit. Abe's vader is dan
         Heert
         > > > > Pieters,
         > > > > > + ca. 1666. Meer weet ik ook niet. Als jij dus reacties op jouw
         vraag
         > > > > krijgt,
         > > > > > houd ik mij ook aanbevolen.
         > > > > >
         > > > > > groeten
         > > > > >
         > > > > > Tette Hotze Hofstra
         > > > > >
         > > > > > Andrys Stienstra schrieb:
         > > > > > >
         > > > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
         > > > > > > Van: J.Dijkstra [mailto:jan.dijkstra@...]
         > > > > > > Verzonden: donderdag 27 december 2001 14:15
         > > > > > > Aan: andrys@...
         > > > > > > Onderwerp: dykstra
         > > > > > >
         > > > > > >
         > > > > > > L.S.bij het zoeken naar mijn voorouders ben ik via jacob hommes
         > > > > > > dijkstra-homme aukes-auke abes-abe heerts,heert pytters gekomen
         bij
         > > > een
         > > > > > > zekere pytter heerts.Uit een akte uit 1604 blijkt dat voor hem
         in
         > > 1593
         > > > > een
         > > > > > > andere voogd werd gezocht.Hij moet in dat jaar nog geleefd
         hebben,
         > > > zijn
         > > > > zoon
         > > > > > > heert pytters (Oldeboorn) is waarschijnlijk in 1605 geborenVan
         de
         > > > > echtgenote
         > > > > > > is niets bekend, okk niet van de echtgenote van pytter heerts.
         Wel
         > > > weten
         > > > > we
         > > > > > > dat haar achternaam abes moet zijn geweest.Is er ergens een
         > > > > kwartierstaat
         > > > > > > bij u bekend?zeer benieuwd jan.dijkstra@...
         > > > > > >
         > > > > > >
         > > > > > >
         > > > > > >
         > > > > > > Genealogy yn Fryslân:
         http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > > > > > of: http://go.to/frgen .
         > > > > > >
         > > > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds
         8
         > > juli
         > > > > 1999
         > > > > > > geposte berichten staat op
         > > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > > > > > >
         > > > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
         > > naar:
         > > > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > > > > > >
         > > > > > >
         > > > > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
         > > > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
         > > > > > >
         > > > > > >
         > > > > >
         > > > > >
         > > > > > Genealogy yn Fryslân:
         http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > > > > of: http://go.to/frgen .
         > > > > >
         > > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
         juli
         > > > > 1999 geposte berichten staat op
         > > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > > > > >
         > > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
         naar:
         > > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > > > > >
         > > > > >
         > > > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
         > > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
         > > > > >
         > > > > >
         > > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > > > of: http://go.to/frgen .
         > > > >
         > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
         juli
         > > > 1999 geposte berichten staat op
         > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > > > >
         > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
         naar:
         > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > > > >
         > > > >
         > > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
         > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > >
         > > >
         > > >
         > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > > of: http://go.to/frgen .
         > > >
         > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
         > > 1999 geposte berichten staat op
         > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > > >
         > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > > >
         > > >
         > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
         http://docs.yahoo.com/info/terms/
         > > >
         > > >
         > > >
         > >
         > >
         > >
         > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > of: http://go.to/frgen .
         > >
         > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
         1999
         > > geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > >
         > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > >
         > >
         > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
         http://docs.yahoo.com/info/terms/
         > >
         > >
         >
         >
         >
         > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > of: http://go.to/frgen .
         >
         > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
         1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         >
         >
         > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
         >
         >
         >
        • M.Haijema
         Misschien is Renneke Piersma beter op de hoogte met haar familie-naamgenoten dan ik, maar de naam Aldert wordt nog gebruikt. Caféhouder in Surhuizum was
         Message 8 of 12 , Dec 31, 2001
         • 0 Attachment
          Misschien is Renneke Piersma beter op de hoogte met haar familie-naamgenoten
          dan ik, maar de naam Aldert wordt nog gebruikt. Caféhouder in Surhuizum was
          Aldert Piersma. Ik moet nog wel wat gegevens hebben van eerder onderzoek.
          Marten Haijema

          ----- Oorspronkelijk bericht -----
          Van: "M.Haijema" <haijema@...>
          Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          Verzonden: zondag 30 december 2001 15:28
          Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra


          > Hallo Appy,
          > In Genelaogie 901 RAF door P.Nieland staat: Pier Heerts, zoon van Heert
          > Sibles, overleden Surhuizum 1704; trouwde 1 Pietje Ottesn
          (overl.jan.1664),
          > dochter van Otte Fokkes en Janke Oebeles; trouwde 2 Grietje Lieuwes
          > (echtel.1674), weduwe van Lieuwe Tjeerd, dochter van Lieuwe Willems en
          > Lutske Appeloon. Pier Heerts was mijn voorvader.
          > Marten Haijema
          >
          > ----- Oorspronkelijk bericht -----
          > Van: "Appy de Vries" <appydevries@...>
          > Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > Verzonden: vrijdag 29 december 2000 20:13
          > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
          >
          >
          > > Hallo Hofstra
          > > Hier is iets uit de boerderijboeken van Friesland;
          > > Eigenaars van 1648 en 1698;
          > > Plaats no; 11 in Surhuizem
          > > Sjoerd Rienks een vierde part Pier Heerts de helft [ bewoner Edse
          > Freerks ]
          > > Plaats no; 12 Sjoerd een vierde en Pier de helft;
          > > Plaats no;29 Pier Heerts een derde part ; twee derde parten aangekocht
          en
          > > zelf bewoner!
          > > Namen; Aldert Heerts gehuwd 03-06-1660 of 1664 met Berber Aukes van
          > > Haskerdijken
          > > Pier Heerts geh ;? met Siuow Rienks
          > > dit zouden de ouders kunnen zijn; Op no; 80 woont Haye Piers zijn tweede
          > > zoon;
          > > Dit is mijn voorouder!
          > > Deze gegevens zijn mij indertijd toegestuurd ![ Renneke Piersma ]
          > > Pier Hayes gehuwd 13-06-1784 in Oldeboorn met Tettje Hotses
          > > Kinderen worden later Piersma
          > > Kunt U hier iets mee ?
          > > Groetnis Appy de Vries uit Heerenveen
          > > 9 Pier Heerts een derde part twee derde parten aangekocht; zelf
          bewoner!
          > >
          > >
          > >
          > >
          > >
          > >
          > >
          > >
          > > ----- Original Message -----
          > > From: <Tette.Hofstra@...>
          > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > > Sent: Friday, December 28, 2001 5:42 PM
          > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] FW: dykstra
          > >
          > >
          > > > Beste Jan,
          > > >
          > > > Via Trijntje Greults - Greult Abes kom ik bij mijn voorouders ook bij
          > Abe
          > > Heerts
          > > > + ca. 1717, x ca. 1661 met Berber Haukes uit. Abe's vader is dan Heert
          > > Pieters,
          > > > + ca. 1666. Meer weet ik ook niet. Als jij dus reacties op jouw vraag
          > > krijgt,
          > > > houd ik mij ook aanbevolen.
          > > >
          > > > groeten
          > > >
          > > > Tette Hotze Hofstra
          > > >
          > > > Andrys Stienstra schrieb:
          > > > >
          > > > > -----Oorspronkelijk bericht-----
          > > > > Van: J.Dijkstra [mailto:jan.dijkstra@...]
          > > > > Verzonden: donderdag 27 december 2001 14:15
          > > > > Aan: andrys@...
          > > > > Onderwerp: dykstra
          > > > >
          > > > >
          > > > > L.S.bij het zoeken naar mijn voorouders ben ik via jacob hommes
          > > > > dijkstra-homme aukes-auke abes-abe heerts,heert pytters gekomen bij
          > een
          > > > > zekere pytter heerts.Uit een akte uit 1604 blijkt dat voor hem in
          1593
          > > een
          > > > > andere voogd werd gezocht.Hij moet in dat jaar nog geleefd hebben,
          > zijn
          > > zoon
          > > > > heert pytters (Oldeboorn) is waarschijnlijk in 1605 geborenVan de
          > > echtgenote
          > > > > is niets bekend, okk niet van de echtgenote van pytter heerts. Wel
          > weten
          > > we
          > > > > dat haar achternaam abes moet zijn geweest.Is er ergens een
          > > kwartierstaat
          > > > > bij u bekend?zeer benieuwd jan.dijkstra@...
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > > >
          > > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > > > > of: http://go.to/frgen .
          > > > >
          > > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8
          juli
          > > 1999
          > > > > geposte berichten staat op
          > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          > > > >
          > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
          naar:
          > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > > > >
          > > > >
          > > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
          > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
          > > > >
          > > > >
          > > >
          > > >
          > > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > > > of: http://go.to/frgen .
          > > >
          > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
          > > 1999 geposte berichten staat op
          > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          > > >
          > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > > >
          > > >
          > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
          > http://docs.yahoo.com/info/terms/
          > > >
          > > >
          > > >
          > >
          > >
          > >
          > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > > of: http://go.to/frgen .
          > >
          > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
          > 1999 geposte berichten staat op
          > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          > >
          > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > >
          > >
          > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
          http://docs.yahoo.com/info/terms/
          > >
          > >
          > >
          >
          >
          >
          > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          > of: http://go.to/frgen .
          >
          > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
          1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          >
          > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          >
          >
          > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
          >
          >
          >
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.