Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Re: Syke Tjerks Boersma

Expand Messages
 • Taeke van der Ley
  Alexander, Je bedoelt dat je niets kunt vinden van Pieter Pieters en Grietje Ennes ? Van Pieter Pieters kan ik alleen de naamgeving vinden: Aangenomen
  Message 1 of 10 , Dec 29, 2001
   Alexander, Je bedoelt dat je niets kunt vinden van Pieter Pieters en Grietje
   Ennes ? Van Pieter Pieters kan ik alleen de naamgeving vinden:

   Aangenomen familienaam 1811
   Siccama, Pieter Pieters, Kollum
   k. Elze 31, onder Burum, Betske 26, onder Burum, Cornelis 17
   kk. (v. ?) Grietje 10, Tjerk 8, Pieter 6, Cornelis 4
   Mairie Kollum, fol. 24v

   kk. Grietje van 10 zal naar Grietje Ennes vernoemd zijn. Verder kan ik (nog)
   niets over haar vinden.

   Groet, Taeke
   ----- Original Message -----
   <knip>
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.