Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Halbesma/Halbertsma

Expand Messages
 • Hessel de Vries
  ... Van: FLMD: Andrys Stienstra Aan: Friesland-genealogy@onelist.com Datum: dinsdag 13 juli 1999 9:05
  Message 1 of 5 , Jul 15, 1999
   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: FLMD: Andrys Stienstra <stienstra@...>
   Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Datum: dinsdag 13 juli 1999 9:05
   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Halbesma/Halbertsma


   >From: "FLMD: Andrys Stienstra" <stienstra@...>
   >
   >Foar it beskriuwen fan it Halbertsma-argyf, d�r't de skriuwende bruorren
   >Halbertsma (Joast, Eeltsje en Tsjalling) benammen de haadpersoanen fan
   >binne, hiene wy op it Frysk Letterkundich Museum ferlet fan in genealogysk
   >oersjoch fan de Halbertsma's. Ik ha fan 't winter alle publikaasjes dy't
   der
   >oer dy famylje west hawwe (�.o. ten Cate, Nederlandsch Patriciaat,
   >Genealogysk Jierboekje) ynfierd yn in HazaData-best�n. Wy tinke der oer om
   >de �tdraai d�rfan (mei in yndeks) op in ienf�ldige wize te
   >fermannichf�ldigjen en �t te jaan.
   >
   >Mei freonlike groetnis,
   >
   >Andrys Stienstra
   >
   >Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
   >Grutte Tsjerkestrjitte 212, 8911 EG Ljouwert/Leeuwarden
   >tel. +31 58 2120834, faks +31 58 2132672
   >email: post@... <mailto:post@...> , homepage http://www.flmd.nl
   ><http://www.flmd.nl>
   >
   >
   >--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >
   >Campaign 2000 is here!
   >http://www.onelist.com
   >Discuss your thoughts; get informed at ONElist. See our homepage.
   >
   >------------------------------------------------------------------------


   Hallo Andries,

   De familie Halbesma en Halbertsma zijn twee verschillende families die
   niet aan elkaar verwant zijn. De Halbesma's komen uit de Valom onder
   Dokkum en de anderen uit Grouw de bekende fabrieken van Halbertsma.
   Alleen in 1883 is Grietje Halbesma gehuwd met Pieter Goslik Halbertsma
   en verder komt deze naam niet meer voor in de Halbesma familie.


   Groeten Hessel de Vries
  • Hessel de Vries
   ... Van: Sietske Hoogerhuis Aan: Friesland-genealogy@onelist.com Datum: maandag 12 juli 1999
   Message 2 of 5 , Jul 15, 1999
    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: Sietske Hoogerhuis <sietske.hoogerhuis@...>
    Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
    Datum: maandag 12 juli 1999 23:11
    Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Halbesma/Halbertsma


    >From: "Sietske Hoogerhuis" <sietske.hoogerhuis@...>
    >
    >
    >Ik ontving dit berichtje natuurlijk ook. Zelf had ik een vraag in de lijst
    >gezet naar de Albertsma's uit Harlingen. Kan er een connectie zijn met
    >Halbertsma? En heeft u (H)Albertsma's uit Harlingen of omgeving in uw
    >kwartierstaat? Zo ja, dan ben ik erg geinteresseerd.
    >
    > Met vriendelijke groet,
    >
    >Sietske Hoogerhuis <sietske.hoogerhuis@...>
    >----- Oorspronkelijk bericht -----
    >Van: Jan F. Boven <jfboven@...>
    >Aan: <Friesland-genealogy@onelist.com>
    >Verzonden: maandag 12 juli 1999 21:08
    >Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Halbesma/Halbertsma
    >
    >
    >> From: "Jan F. Boven" <jfboven@...>
    >>
    >> De Halbertsma's of Halbersma's uit de Valom
    >>
    >> Die 'ken' ik wel. Een aantal ervan komt meerdere keren in mijn
    >kwartierstaat
    >> voor.
    >>
    >> Het boek met de nazaten van Wyger Folkerts en Mary Aebeles staat er 'vol'
    >van.
    >> De schrijvers zijn: W.J. Tjoelker en Bouwe Daniel van der Meulen. Het
    boek
    >is
    >> uitgegeven in 1997. B.D. van der Meulen is een neef van mijn moeder.


    Bedankt voor de tip en ik deze doorspitten want ik neem aan dat dit boek ook
    in Naarden in te zien is.

    Grieten Hessel

    >> Hessel de Vries schreef:
    >>
    >> > From: "Hessel de Vries" <vrieshde@...>
    >> >
    >> > -----Oorspronkelijk bericht-----
    >> > Van: Michel Dalstra <michel@...>
    >> > Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
    >> > Datum: zondag 11 juli 1999 16:56
    >> > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Halbesma
    >> > Waarschijnlijk is dit een anderen tak want
    >> > de halbesma's die ik zoek komen voornamelijk uit de Valom een dorpje
    >onder
    >> > Dokkum. Ik zal jou vraag bewaren voor het geval er nog iemand komt met
    >een
    >> > oplossing.
    >>
    >> --
    >> groeten van/greetings from: Jan F. Boven
    >> homepage: http://users.bart.nl/~jfboven
    >> e-mail: jfboven@...
    >>
    >>
    >>
    >> --------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
    >>
    >> ONElist: your connection to like-minds and kindred spirits.
    >>
    >> ------------------------------------------------------------------------
    >>
    >
    >
    >--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
    >
    >Campaign 2000 is here!
    >http://www.onelist.com
    >Discuss your thoughts; get informed at ONElist. See our homepage.
    >
    >------------------------------------------------------------------------
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.