Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Mobach, Grunstra, de Boer

Expand Messages
 • jgeelof@chello.nl
  Volgens mij is Ida de Boer op 23-1-1845 geboren in Wonseradeel. Haar vader was : Cornelis Dirks de Boer ; en haar moeder was : Jantje Siebes Riemersma. Deze
  Message 1 of 2 , Dec 2, 2001
   Volgens mij is Ida de Boer op 23-1-1845 geboren in Wonseradeel. Haar
   vader was : Cornelis Dirks de Boer ; en haar moeder was : Jantje
   Siebes Riemersma. Deze Ida de Boer is overleden op 10-10-1919 in
   Wymbritseradeel. Zij was toen 74 jaar oud, en gehuwd op dat moment.

   Anna Mobach is geboren in Wponseradeel op 15-5-1868. Haar vader was :
   Jaan Fetzes Mobach ; haar moeder was : Lieuwkje Alles Schaafsma.

   Anna Mobach en Hendrik Grunstra kregen twee zonen :
   1. Harmen Grunstra , geboren 16-5-1892 te Bolsward.
   2. Jaan Grunstra , geboren 30-8-1895 te Bolsward.

   Anna Mobach is mogelijk overleden tussen 1895 en 1898.
   Dan trouwt er in Bolsward op 14-5-1898 weer een Hendrik Grunstra met
   Ytje Twijnstra. Dat zou een tweede huwelijk kunnen zijn. Hendrik
   overleed immers op 17-11-1931 te Wymbritseradeel en was toen getrouwd.
   Zijn leeftijd bij overlijden was 59 jaar.

   Dat zou iemand, die in de buurt van het Ryksargyf woont, even moeten
   nakijken in de huwelijks-bijlagen.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.