Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Antje Zijlstra

Expand Messages
 • Netty
  Ik heb vrijdag in het rijksarchief de moeder van mijn betovergrootvader gevonden, maar er ontbreken nog een paar gegevens. Ik hoop dat hier iemand is die de
  Message 1 of 1 , Dec 2, 2001
   Ik heb vrijdag in het rijksarchief de moeder van mijn
   betovergrootvader gevonden, maar er ontbreken nog een paar gegevens.
   Ik hoop dat hier iemand is die de informatie kan aanvullen:

   Antje Zijlstra, * Dantumawoude 27/28 oktober 1833 (27 volgens
   http://www.ryksargyf.org en 28 volgens boeken met adressen Historisch
   Centrum Leeuwarden - heb dit nog niet kunnen checken op de officiële
   geboorteakte). Na de geboorte van haar zoon Gerard Zijlstra te
   Leeuwarden op 1 juni 1858 heeft ze nog een jaar in Leeuwarden
   gewoond, maar is op 31 maart 1859 naar Zutphen vertrokken (met
   Gerard?). Ze is in ieder geval voor 1882 overleden. Verdere gegevens
   ontbreken. Gerard is verder opgegroeid in Akkerswoude bij
   familie/pleegouders. Ik heb één naam van degenen die hem zouden
   hebben opgevoed: Johanna Talsma.

   Antje was de dochter van: Dirk (Durk) Jans Zijlstra en Jitske
   Eilderts Klaver.

   Huwelijksakte Dokkum, 1819
   Man: Dirk Jans Zijlstra
   Vrouw: Jetske Eilderts Klaver
   Datum: 10 januari 1819 Akte nr. 1

   Overlijdensakte Dokkum, 1860
   Aangiftedatum 15 mei 1860, blad nr. 20
   Jetske Eilderts Klaver, overleden 15 mei 1860, oud 59 jaar, gehuwd
   (in geboorteakten van andere kinderen ook wel Jietske en Jitske
   genoemd)

   De overlijdensakte van Antje's vader heb ik niet gevonden. Mogelijk
   is het deze (ryksargyf website)? Wat leeftijd betreft zou dat wel
   kunnen.
   Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1866
   Aangiftedatum 16 augustus 1866, blad nr. 27
   Jan Durks Zijlstra, overleden 16 augustus 1866, oud 68 jaar, weduwnaar

   Verdere gegevens zijn van harte welkom.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.