Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Mobach, Grunstra, de Boer

Expand Messages
 • Andrys Stienstra
  Als iemand een antwoord op deze vraag heeft, graag ook even een rechtstreeks antwoord naar bsrandolph@home.nl . Andrys Stienstra ... Van: Bernard S. Randolph
  Message 1 of 2 , Dec 2, 2001
  • 0 Attachment
   Als iemand een antwoord op deze vraag heeft, graag ook even een rechtstreeks
   antwoord naar bsrandolph@... .

   Andrys Stienstra

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Bernard S. Randolph [mailto:bsrandolph@...]
   Verzonden: zondag 2 december 2001 0:27
   Aan: andrys@...
   Onderwerp: help!!!!!!!


   I am looking for information over Anna Mobach. She was married to Hendrik
   Grunstra on 17 May 1891. I can not find her birth date or place of birth, or
   when or where she died. I am also looking for information on Ida or Yda de
   Boer married to Pieter Grunstra on 13 May 1871.   Anna Randolph
  • jgeelof@chello.nl
   Volgens mij is Ida de Boer op 23-1-1845 geboren in Wonseradeel. Haar vader was : Cornelis Dirks de Boer ; en haar moeder was : Jantje Siebes Riemersma. Deze
   Message 2 of 2 , Dec 2, 2001
   • 0 Attachment
    Volgens mij is Ida de Boer op 23-1-1845 geboren in Wonseradeel. Haar
    vader was : Cornelis Dirks de Boer ; en haar moeder was : Jantje
    Siebes Riemersma. Deze Ida de Boer is overleden op 10-10-1919 in
    Wymbritseradeel. Zij was toen 74 jaar oud, en gehuwd op dat moment.

    Anna Mobach is geboren in Wponseradeel op 15-5-1868. Haar vader was :
    Jaan Fetzes Mobach ; haar moeder was : Lieuwkje Alles Schaafsma.

    Anna Mobach en Hendrik Grunstra kregen twee zonen :
    1. Harmen Grunstra , geboren 16-5-1892 te Bolsward.
    2. Jaan Grunstra , geboren 30-8-1895 te Bolsward.

    Anna Mobach is mogelijk overleden tussen 1895 en 1898.
    Dan trouwt er in Bolsward op 14-5-1898 weer een Hendrik Grunstra met
    Ytje Twijnstra. Dat zou een tweede huwelijk kunnen zijn. Hendrik
    overleed immers op 17-11-1931 te Wymbritseradeel en was toen getrouwd.
    Zijn leeftijd bij overlijden was 59 jaar.

    Dat zou iemand, die in de buurt van het Ryksargyf woont, even moeten
    nakijken in de huwelijks-bijlagen.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.