Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: BOSMA (Brongerga, Mildam e.o.)

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  Beste Tiemen, Over de familie en voorouders van de 17e eeuwse Anne Hanses, huisman te Brongerga, vind je meer gegevens in: Nijenhuis, mr. W.J. De Nijenhuzen
  Message 1 of 4 , Feb 16, 2000
   Beste Tiemen,

   Over de familie en voorouders van de 17e eeuwse Anne Hanses, huisman te
   Brongerga, vind je meer gegevens in: Nijenhuis, mr. W.J. "De Nijenhuzen fan
   Skoatterlan", blz. 58 e.v., uitgegeven in eigen beheer, Easterein 1986.
   (Te raadplegen op het Ryksargyf en misschien ook op het CBG.)

   N.B. Antje Jochums ben ik ook tegengekomen als Geeske Jochums. Ook hierover
   is het laatste woord nog niet gezegd!

   Een bloedverwantschap tussen Anne Hanses en Johannes Annes is slechts een
   veronderstelling. Beide waren huisman in Brongerga en beide behoorden tot
   de mennoniete gemeente van Mildam. In beide families kwamen de namen
   Johannes en Anne voor. Daarentegen waren Johannes Annes en zijn nazaten
   armlastig, terwijl Anne Hanses en zijn familieleden welgestelde boeren waren.

   Een relatie met het laat 17e eeuwse echtpaar Jeip Annes en Antien Annes in
   De Knipe is echter evenmin aangetoond, dus we kunnen in beginsel nog alle
   kanten uit! Verder zet ik vraagtekens bij de twee huwelijken van Johannes
   Annes. In elk geval is Jeip Ypes eens genoemd als zijnde zijn zwager. Die
   Baukjen Wybes moet ik nog eens nakijken. Ik heb wel (mennoniete)
   kandidaat-ouders van haar in Brongerga, maar dat bewaar ik voor een
   volgende keer.

   Met vr. gr.,

   Yntze van der Honing


   At 10:33 PM 2/15/00 +0100, you wrote:
   >Hallo Yntze,
   >
   >Bedankt voor je informatie, ik ga zeker op zoek naar beide boeken (ik ben
   >ook zeer benieuwd naar deze verre voorvader)
   >
   >groeten, Tiemen Bosma
   >
   >-----Original Message-----
   >From: Yntze van der Honing [mailto:yntze@...]
   >Sent: dinsdag 15 februari 2000 9:23
   >To: Friesland-genealogy@onelist.com
   >Cc: Tiemen Bosma
   >Subject: RE: [Friesland-genealogy] BOSMA (Brongerga, Mildam e.o.)
   >
   >
   >Beste Tiemen,
   >
   >Raadpleeg het boekje "Heerenveen, platteland en vlek" door J. Keizer.
   >Daarin vind je een literatuurlijst. Over de mennoniete gemeente van Mildam
   >is echter niet veel bekend. Het was een zeer kleine gemeente van streng
   >gelovigen. Over de doopsgezinden van Friesland heeft Blaupot ten Cate
   >indertijd een boek geschreven. Als je in Friesland woont, ga dan naar de
   >bibliotheek om de werken te raadplegen. Ik beschik niet over de gegevens
   >van de boeken.
   >
   >De afstamming van Johannes Annes en de gegevens van diens twee huwelijken
   >zijn onzeker. Nader onderzoek (met name in Gaasterland en Weststellingwerf)
   >moet de op vernoemingen gebaseerde veronderstellingen bevestigen. In
   >Schoterland hebben wij (drs. H. Bosma en ondergetekende) althans niets
   >kunnen vinden dat de veronderstellingen met zekerheid bevestigt. Ik zet nog
   >de nodige vraagtekens bij deze gegevens, maar ben zeer benieuwd hoe de zaak
   >dan wel in elkaar zit. Ook in de Knipe zaten enkele "kandidaten"....
   >
   >Eerst maar weer tot schrijfs,
   >
   >Yntze van der Honing
   >http://home.wxs.nl/~yntze
   >
   >At 10:09 PM 2/14/00 +0100, you wrote:
   >>From: "Tiemen Bosma" <t.bosma@...>
   >>
   >>Hallo Yntze,
   >>
   >>Bedankt voor het uitgebreide antwoord op mijn vraag. Bestaan er misschien
   >>publicaties over de doopsgezinde gemeente van Mildam, zoals bijvoorbeeld
   >die
   >>over de gemeente van De Knijpe in het genealogysk jierboekje???
   >>In de genealogie van Johannes Annes zaten nog een aantal nieuwe details, ik
   >>was vooral verrast door de namen van de (waarschijnlijke) ouders van
   >>Johannes Annes, is dit vermoeden gebaseerd op vernoemingen of zijn er meer
   >>aanwijzingen?
   >>Ook het feit dat hij een eerder huwelijk heeft gehad is helemaal nieuw voor
   >>mij; hele interessante informatie.
   >>Als je er interesse in hebt kan ik deze gegevens nog aanvullen met de
   >>nazaten van Yntze Roels (III-d 4) en Jeip Roels (III-d 3), laat het even
   >>weten
   >>
   >>Groeten, Tiemen
   >>
   >>-----Original Message-----
   >>From: Yntze van der Honing [mailto:yntze@...]
   >>Sent: zondag 13 februari 2000 10:44
   >>To: Tiemen Bosma
   >>Cc: Friesland-genealogy@onelist.com
   >>Subject: RE: [Friesland-genealogy] BOSMA (Brongerga, Mildam e.o.)
   >>
   >>
   >>From: Yntze van der Honing <yntze@...>
   >>
   >>Beste Tiemen,
   >>
   >>De naam "Jyp" moet je lezen als "Jeip". Jeip Roels BOSMA en zijn neef Jeip
   >>Ypes BOSMA zijn vernoemd naar een jong overleden oom van vaderszijde, Jeip
   >>Annes. Omdat deze familie mennoniet (mennist, doopsgezind) was, zijn de
   >>kinderen bij de geboorte niet gedoopt. De naam Jeip is verder via een oom
   >>van vaderszijde, Jeip Johannes, afkomstig uit de familie van N Ypes. Haar
   >>broer Jeip Ypes wordt meerdere malen genoemd als vertegenwoordiger van de
   >>kleine mennoniete gemeente van Mildam. Ik vermoed dat de naam Jeip in dezen
   >>verder afkomstig is uit het oude geslacht van Barre Lieuwes dat je op mijn
   >>homepage onder Schoterlandse families van voor 1811 kunt vinden.
   >>
   >>Met name in mennoniete geslachten was het gebruikelijk om vroeg overledenen
   >>voorrang te geven bij het vernoemen. Zo kan het gebeuren dat bepaalde namen
   >>soms drie of vier generaties eerder opnieuw opduiken!
   >>
   >>Hieronder een fragment. (Niet alle relaties zijn bewezen en derhalve
   >>aangeduid met "waarschijnlijk").
   >>
   >>
   >>Genealogie van Johannes Annes:
   >>
   >>I Johannes Annes, geboren rond 1690, arbeider, overleden te Mildam (FR)
   >>tussen juni 1771 en juni 1772, waarschijnlijk zoon van Anne Hanses
   >>(huisman) en Antje Jochums.
   >>Johannes was gehuwd (1) met N Ypes, geboren rond 1690, waarschijnlijk
   >>dochter van Ype Annes en Wyts Tietes.
   >>Uit dit huwelijk:
   >>1 Anne Johannes, geboren rond 1725, volgt onder II-a.
   >>Johannes was gehuwd (2) met Baukjen Wybes, geboren rond 1700.
   >>Uit dit huwelijk:
   >>2 Afke Johannes, geboren rond 1725, volgt onder II-b.
   >>
   >>II-a Anne Johannes, geboren rond 1725, huisman, overleden te Brongerga (FR)
   >>op 23 augustus 1809, zoon van Johannes Annes (I) en N Ypes.
   >>Anne is getrouwd rond 1742 met Tjitske Jans, geboren rond 1723, overleden
   >>te Brongerga (FR) op 5 juni 1800.
   >>Uit dit huwelijk:
   >>1 Baukjen Annes, geboren te Brongerga (FR) (?) rond 1745, volgt onder
   >III-a.
   >>2 Trijntje Annes, geboren te Brongerga (FR) (?) rond 1745, volgt onder
   >>III-b.
   >>3 Ype Annes BOSMA, geboren te Brongerga (FR) (?) rond 1748, volgt onder
   >>III-c.
   >>4 Zwaantje Annes, afkomstig uit Oudeschoot (FR), geboren rond 1750.
   >>Zwaantje is getrouwd te Oudeschoot (FR) op 3 februari 1788 met Lenze
   >>Abeles, afkomstig uit Oudeschoot (FR), geboren rond 1745.
   >>5 Martzen Annes BOSMA, geboren rond 1753, arbeidster, overleden te
   >>Bovenknijpe (FR) op 22 september 1827.
   >>Martzen is getrouwd te Mildam (FR) op 24 juni 1812 met Tijs Luitjens DE
   >>BOER, overleden voor september 1827.
   >>6 Janke Annes VAN PAUWENBURG, geboren te Brongerga (FR) op 5 februari 1755,
   >>overleden te Rijs (FR) op 28 december 1826.
   >>Janke was gehuwd met haar halfneef Rinke Obes SMID, geboren te Rijs (FR) op
   >>8 april 1756, mr. grofsmid, overleden te Balk (FR) op 17 september 1828,
   >>zoon van Obe Rinkes (grofsmid) en Afke Johannes (II-b).
   >>7 Roel Annes BOSMA, geboren te Brongerga (FR) (?) rond 1759, volgt onder
   >>III-d.
   >>
   >>II-b Afke Johannes, geboren rond 1725, dochter van Johannes Annes (I) en
   >>Baukjen Wybes.
   >>Afke was gehuwd met Obe Rinkes, geboren rond 1720, grofsmid, wonende te
   >>Rijs (FR), zoon van Rinke Auckes en Jacobjen Meines.
   >>Uit dit huwelijk:
   >>1 Rinke Obes SMID, geboren te Rijs (FR) op 8 april 1756, mr. grofsmid,
   >>overleden te Balk (FR) op 17 september 1828.
   >>Rinke was gehuwd met zijn halfnicht Janke Annes VAN PAUWENBURG, geboren te
   >>Brongerga (FR) op 5 februari 1755, overleden te Rijs (FR) op 28 december
   >>1826, dochter van Anne Johannes (II-a) en Tjitske Jans.
   >>
   >>III-a Baukjen Annes, geboren te Brongerga (FR) (?) rond 1745, overleden te
   >>Oranjewoud (FR) op 7 november 1816, dochter van Anne Johannes (II-a) en
   >>Tjitske Jans.
   >>Baukjen is getrouwd te Oudeschoot (FR) op 28 juni 1767 met Pieter Jans
   >>KREKT, geboren te Oudeschoot (FR) (?) rond 1740, zoon van Jan Harmens en
   >>Bartelke Jans.
   >>Uit dit huwelijk:
   >>1 Anne Pieters KREKT, geboren rond 1772, houtbaas, overleden te Oranjewoud
   >>(FR) (?) na 1812.
   >>2 Jan Pieters KREKT.
   >>3 Tjitske Pieters KREKT.
   >>4 Johannes Pieters KREKT.
   >>
   >>III-b Trijntje Annes, geboren te Brongerga (FR) (?) rond 1745, overleden te
   >>Oudeschoot (FR) (?) in het jaar 1786, dochter van Anne Johannes (II-a) en
   >>Tjitske Jans.
   >>Trijntje is in ondertrouw gegaan te Oudeschoot (FR) op 29 maart 1772 met
   >>Yntze Oedses, geboren te Rottum (FR) (?) rond 1745, overleden in het jaar
   >>1796, zoon van Oeds Claeses en Dieuwke Libbes.
   >>Uit dit huwelijk:
   >>1 Dieuwke Yntzes ook genaamd Djoeke Yntzes, geboren te Benedenknijpe (FR)
   >>in het jaar 1772, dienstmeid, overleden te Jubbega-Schurega (FR) op 8
   >>september 1848.
   >>Dieuwke is getrouwd te Nieuwehorne (FR) op 20 mei 1810 met Johannes Wolters
   >>JAGER, geboren rond 1786, overleden na 1811, zoon van Wolter Ruurds JAGER
   >>(arbeider) en Fokjen Jannes (arbeidster).
   >>2 Oeds Yntzes DADEMA ook genaamd Oetjen Inzes en Oetse Yntses DADEMA,
   >>geboren rond 1775, wonende te Appelscha (FR).
   >>Oeds is getrouwd te Kloosterveen (DR) op 17 april 1808 met Grietjen
   >>Lieuwes, geboren te Kloosterveen (DR) (?) rond 1780, wonende te Appelscha
   >>(FR).
   >>3 Anne Yntzes, geboren te Elsloo (FR) in het jaar 1779, boerenknecht,
   >>wonende te Oldeberkoop (FR).
   >>Anne is getrouwd te Ooststellingwerf (FR) op 28 juni 1812 met Maatjen
   >>Gerrits, geboren te Hoornsterzwaag (FR) op 10 juni 1781, boeremeid, dochter
   >>van Gerrit Egberts en Antje Ates.
   >>4 Trijntje Yntzes WOUDSTRA, geboren te Oudeschoot (FR) in het jaar 1786.
   >>Trijntje is getrouwd te Schoterland (FR) op 22 mei 1813 met Claas Berends
   >>BOSMA, geboren te Vledder (DR) rond 1789, boerenknecht, zoon van Berend
   >>Dirks en Hiltje Klazes (arbeidster).
   >>5 Zwaantje Yntzes.
   >>
   >>III-c Ype Annes BOSMA, geboren te Brongerga (FR) (?) rond 1748, huisman,
   >>wonende te Brongerga (FR), overleden te Nieuwehorne (FR) op 9 februari
   >>1828, zoon van Anne Johannes (II-a) en Tjitske Jans.
   >>Ype is getrouwd te Oudeschoot (FR) op 13 april 1781 met Martjen Jans VAN
   >>DER LAAN ook genaamd Martjen Jans BOSMA, gedoopt te Mildam (FR) op 29 juli
   >>1753, overleden te (?) op 7 februari 1848, dochter van Jan Yntses (bijker)
   >>en Antje Roels.
   >>Uit dit huwelijk:
   >>1 Antje Ypes BOSMA, geboren te Mildam (FR) op 10 januari 1783, overleden te
   >>Oudeschoot (FR) op 17 maart 1844.
   >>Antje was gehuwd met Rieuwert Andries HEIDA, geboren te Katlijk (FR) op 25
   >>maart 1770, overleden op 9 september 1828, zoon van Andries Hendriks HEIDA
   >>en Imkjen Wolters.
   >>2 Tjitske Ypes BOSMA, geboren te Mildam (FR) in het jaar 1783, ongehuwd
   >>overleden te Oudehorne (FR) op 13 juli 1867.
   >>3 Jeip Ypes BOSMA, geboren te Mildam (FR) op 20 januari 1787, overleden te
   >>(?) op 21 augustus 1840.
   >>Jeip is getrouwd te Schoterland (FR) op 22 december 1816 met Aaltje Yntzes
   >>HOEKSTRA, dochter van Yntze Meeuwes HOEKSTRA (huisman) en Neenske Uilkes.
   >>4 Jan Ypes BOSMA, geboren in het jaar 1789, overleden in het jaar 1828.
   >>5 Anne Ypes BOSMA, geboren te Katlijk (FR) op 4 januari 1792, huisman,
   >>overleden te Mildam (FR) op 6 februari 1835.
   >>Anne is getrouwd te Schoterland (FR) op 15 juni 1816 met Antje Andries
   >>DOUWENGA, dochter van Andries Douwes DOUWENGA en Tijte Wiegers.
   >>6 Harm Ypes BOSMA, geboren te Katlijk (FR) in het jaar 1796, ongehuwd
   >>overleden te Nieuwehorne (FR) op 12 juli 1875.
   >>7 Martjen Ypes BOSMA, geboren te Katlijk (FR) in het jaar 1798, ongehuwd
   >>overleden te Nieuwehorne (FR) op 5 juni 1861.
   >>
   >>III-d Roel Annes BOSMA, geboren te Brongerga (FR) (?) rond 1759, overleden
   >>te Oudeschoot (FR) op 25 september 1826, zoon van Anne Johannes (II-a) en
   >>Tjitske Jans.
   >>Roel is getrouwd te Oudeschoot (FR) op 24 mei 1789 met Ypkjen Jans VAN DER
   >>LAAN, geboren te Mildam (FR) op 10 december 1767, overleden te Tjalleberd
   >>(FR), dochter van Jan Yntses (bijker) en Antje Roels.
   >>Uit dit huwelijk:
   >>1 Anne Roels BOSMA, geboren in het jaar 1792.
   >>2 Jan Roels BOSMA, geboren in het jaar 1796.
   >>[Jan was mogelijk dezelfde als ene Jan BOSMA die een vleselijke betrekking
   >>zou hebben onderhouden met ene 19 jaar oudere juffrouw genaamd Engelina
   >>Martens KOSTER, geboren rond 1777, overleden te Nieuwehorne (FR) op 31
   >>oktober 1820, dochter van Marten Gaukes KOSTER en Antje Andries
   >>(arbeidster). Een en ander is evenwel een zeer wankele veronderstelling.
   >>Hieruit echter ook een geslacht BOSMA.]
   >>3 Jeip Roels BOSMA, geboren in het jaar 1797, hovenier.
   >>Jeip was gehuwd met Sijke Klazes SCHUURMANS.
   >>4 Yntze Roels BOSMA, geboren in het jaar 1800.
   >>5 Johannes Roels BOSMA, geboren in het jaar 1802.
   >>Johannes is getrouwd te Schoterland (FR) op 21 september 1834 met Annigje
   >>Jans VAN HUIZEN, dochter van Jan Egberts VAN HUIZEN.
   >>6 Antje Roels BOSMA, geboren in het jaar 1803.
   >>Antje was gehuwd met Nicolaas MEIJER, herbergier in Oranjewoud (exploitant
   >>van uitspanning "Heidewoud", het latere Hotel Tjaarda)
   >>7 Tjitske Roels BOSMA, geboren te Oudeschoot (FR) in maart 1808, overleden
   >>aldaar op 4 mei 1889.
   >>Tjitske is getrouwd te Schoterland (FR) op 9 december 1832 met Geert
   >>Johannes HARINGSMA, geboren te Rotsterhaule (FR) op 23 februari 1808,
   >>overleden te Oudeschoot (FR) op 7 mei 1879, zoon van Johannes Gerrits
   >>HARINGSMA en Geertje Poppes BOERSMA.
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>Dit overzicht is gemaakt op zondag 13 februari 2000 met Haza-Data+ 7.2
   >door:
   >>Yntze van der Honing
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>At 09:22 PM 2/1/00 +0100, you wrote:
   >>>--Bedankt voor de vele tips, met name de genoemde boekwerken lijken mij
   >>>bijzonder interessant en deze zal ik zeker snel gaan bekijken
   >>>
   >>>De tip met betrekking tot het lezen van genealogische handleidingen is ook
   >>>waardevol, in het verleden heb ik enige boekwerken bestudeerd en dit heeft
   >>>geleid tot een vrijwel complete kwartierstaat van mijn kinderen, d.w.z.
   >van
   >>>8 families. De meesten gelukkig (reisafstand) afkomstig uit Gelderland en
   >>>Utrecht, maar een tweetal takken zijn afkomstig uit Friesland en
   >>>Noord-Frankrijk.
   >>>De 'rechtstreekse' familielijnen zijn zonder uitzondering uitgezocht t/m
   >de
   >>>DTB-registers (overigens voornamelijk door archiefbezoek), de overigen
   >>>minstens t/m de BS.
   >>>
   >>>Via Internet probeer ik zoveel mogelijk de kwartierstaten 'in te kleuren'
   >>>met gegevens over andere kinderen en andere aardige details.
   >>>Dit laatste overigens met een niet onaardig resultaat, ik heb al veel
   >>>gegevens uit kunnen wisselen met andere hobbyisten. Overigens is mij
   >>>opgevallen dat Friesland hierin naar mijn mening verreweg voorop loopt.
   >>>
   >>>Overigens: Bij mij leeft nog een vraag met betrekking tot de kinderen van
   >>>Roel Annes (Bosma, die mij al even fascineert:
   >>>De Bosma's waren (zijn) erg trouw in het in vaste volgorde vernoemen van
   >>hun
   >>>kinderen, echter bij de kinderen van Roel Annes is er iets vreemds aan de
   >>>hand.
   >>>
   >>> Roel Annes Bosma (2.Anne2, 1.Johannes1) geb. 1762, Brongerga, trouwde
   >>>24-05-1789, te Oudeschoot, Ypkjen Jans van der Laan, geb. 10-12-1767,
   >>>Mildam, (dochter van Jan Yntses en Antje Roelofs) overl. 19-08-1857,
   >>>Tjalleberd.
   >>>Kinderen:
   >>>i Anne Roels geb. 1791 Vernoemd naar vader van vader
   >>>ii Jan Roels geb. 1795 Vernoemd naar vader van moeder
   >>>iii Jyp Roels geb. 1797 Vernoemd naar..???????????
   >>>iv Yntze Roels geb 1800 Vernoemd naar grootvader van moeder
   >>>v Johannes Roels Bosma 1802, Vernoemd naar grootvader van vader
   >>>vi Antje Roels Bosma geb. 1803, Vernoemd naar moeder van moeder
   >>>vii Johannes Roels Bosma geb. 1806,
   >>>viii Tjitske Roels Bosma geb. 1808 Vernoemd naar moeder van vader
   >>>ix Johannes Roels geb 1810
   >>>
   >>>
   >>>Ik ben bijzonder benieuwd naar wie deze Jyp vernoemd is, bestaan er
   >>>misschien aanwijzingen of vermoedens hierover???
   >>>
   >>>Met vriendelijke groet, Tiemen Bosma
   >>>
   >>>
   >>>---Original Message-----
   >>>From: Yntze van der Honing [mailto:yntze@...]
   >>>Sent: donderdag 27 januari 2000 8:16
   >>>To: Friesland-genealogy@onelist.com
   >>>Subject: RE: [Friesland-genealogy] Bosma-oudeschoot
   >>>
   >>>
   >>>From: Yntze van der Honing <yntze@...>
   >>>
   >>>Reactie van de heer Yntze van der Honing op het onderstaande bericht van
   >>>Tiemen en Annette Bosma:
   >>>
   >>>(1) Ypkjen Jans van der Laan was niet geboren in Midlum, maar eerder in
   >>>Mildam.
   >>>(2) Niet Aaltje "Rykelse" Heida, maar eerder Aaltje Rykeles Heida.
   >Hierover
   >>>vind u meer in het boek van Meima-Heida, aanwezig op het CBG
   >>>(http://www.cgb.nl) en Ryksargyf (http://www.ryksargyf.org).
   >>>(3) Aanvulling/suggestie: de familie van Poppe Tijmens Boersma die
   >>>teruggaat tot midden 17e eeuw is te vinden in het boekwerk "De voorouders
   >>>van de kinderen Bosma-Bosma" door Drs. H. Bosma, o.a. te raadplegen op het
   >>>CBG. Daarin ook allerhande details over het geslacht van Johannes Annes
   >uit
   >>>Brongerga.
   >>>(4) Door ARCHIEFBEZOEK kunt u nog heel wat vragen zelf oplossen en
   >>>beantwoorden. Pas wanneer u diep in de 18e eeuw of eerder bent
   >vastgelopen,
   >>>is het tijdstip aangebroken om vragen te stellen via de publieke fora.
   >>>Ikzelf beantwoord in beginsel geen vragen die door eenvoudig
   >>>archiefonderzoek in de Burgerlijke Stand of de DTB door de betrokkene zelf
   >>>eenvoudig beantwoord kunnen worden, tenzij het een buitenlandse
   >onderzoeker
   >>>betreft die geen Nederlands kan lezen, niet de weg weet in de Nederlandse
   >>>archieven, of geen bezoek aan Nederland kan brengen. Beginnende
   >>>stamboomonderzoekers adviseer ik dringend, de computer eens uit te
   >>>schakelen en eerst eens aandachtig een handleiding voor stamboomonderzoek
   >>>door te nemen. Titels zijn verkrijgbaar bij het CBG. Ikzelf heb altijd
   >veel
   >>>genoegen beleefd aan het boekje van de heer A. van der Tang. Ook het
   >>>Ryksargyf heeft indertijd een handleiding voor archiefonderzoek in
   >>>Friesland uitgebracht.
   >>>
   >>>At 08:43 PM 1/25/00 +0100, you wrote:
   >>>>From: "Tiemen en Annette Bosma" <t.bosma@...>
   >>>>
   >>>>Mijn Bosma-familie is inderdaad dezelfde als die van Roel Bosma
   >>>>(afstammelingen van Johannes Annes), mijn gegevens zitten deels ook
   >>>verwerkt
   >>>>in zijn home-page. Mijn tak is die van Roel Ynse, Ynse Roels, enz.
   >>>>Ik ben trouwens geinteresseerd in alle gegevens met betrekking tot deze
   >>>>familie.
   >>>>
   >>>>Enkele namen uit de overige genoemde families: Tiemen Hendriks Woudstra
   >>>(geb
   >>>>1840 Nieuweschoot), Siebren Hendriks Woudstra (geb 1781 Oranjewoud),
   >>>>Trijntje Idskes de Vries (geb 1821 Ureterp), Idske Oenes de Vries (geb
   >>1786
   >>>>Ureterp), Ypkje Jans van der Laan (geb 1768 Midlum), Aaltje Rijkelse
   >Heida
   >>>>(overl. 1809 Wolvega)
   >>>>Als je denkt dat deze personen passen in jouw familietakken, geef het dan
   >>>>even door.
   >>>>Ik heb overigens mijn gegevens niet op Internet staan.
   >>>>
   >>>>Groeten, Tiemen Bosma
   >>>>
   >>>>-----Original Message-----
   >>>>From: tjeabele [mailto:pe1hjp@...]
   >>>>Sent: dinsdag 25 januari 2000 18:38
   >>>>To: Friesland-genealogy@onelist.com
   >>>>Subject: Re: [Friesland-genealogy] Bosma-oudeschoot
   >>>>
   >>>>
   >>>>From: "tjeabele" <pe1hjp@...>
   >>>>
   >>>>Hallo,
   >>>>
   >>>>ik ben zeer benieuwd naar jouw familie Bosma, ene Roel Bosma is er ook
   >mee
   >>>>bezig en ook ik heb het een en ander over deze familie. Graag zou ik
   >>willen
   >>>>weten over welke tak je het hebt en of je ook e.e.a. op internet hebt
   >>>staan.
   >>>>
   >>>>Verder ben ik geintereseerd in de families Hoekstra, Woudstra, de Vries ,
   >>>>van der Laan en Heida.
   >>>>
   >>>>Zelf ben ik bezig met de familie Hoekstra, Woudstra, Bosma, Talsma en
   >>>>andere.
   >>>>
   >>>>Met vriendelijke groet,
   >>>>
   >>>>Tjeabele Hoekstra
   >>>>----- Original Message -----
   >>>>From: Tiemen en Annette Bosma <t.bosma@...>
   >>>>To: <friesland-genealogy@onelist.com>
   >>>>Sent: Monday, January 24, 2000 9:14 PM
   >>>>Subject: [Friesland-genealogy] Bosma-oudeschoot
   >>>>
   >>>>
   >>>>> From: "Tiemen en Annette Bosma" <t.bosma@...>
   >>>>>
   >>>>> Ik doe onderzoek naar de familie BOSMA uit Schoterland, (voornamelijk
   >>uit
   >>>>> Oudeschoot). Ik heb hier een complete kwartierstaat van, maar alle
   >>>>gegevens
   >>>>> zijn welkom. Verder komen o.a. de volgende families hier in voor:
   >>>>WOUDSTRA,
   >>>>> VAN HET MEER, HOEKSMA,DE VRIES, HAZEWIND, SIJTSEMA,HOSPES, BOERSMA, VAN
   >>>>DER
   >>>>> LAAN en HEIDA.
   >>>>>
   >>>>> Over deze families heb ik gegevens en kan ik alle informatie
   >gebruiken.
   >>>>De
   >>>>> genoemde families zijn overigens voor het grootste deel afkomstig uit
   >>>>> Schoterland
   >>>>>
   >>>>> Groeten, Tiemen Bosma
   >>>>>
   >>>>>
   >>>>> --------------------------- ONElist
   >Sponsor ----------------------------
   >>>>>
   >>>>> Get great offers on top-notch products that match your interests!
   >>>>> Sign up for eLerts at:
   >>>>> <a href=" http://clickme.onelist.com/ad/elerts1 ">Click Here</a>
   >>>>>
   >>>>> -----------------------------------------------------------------------
   >-
   >>>>>
   >>>>> Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >>>>>
   >>>>
   >>>>
   >>>>--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >>>>
   >>>>Get great offers on top-notch products that match your interests!
   >>>>Sign up for eLerts at:
   >>>><a href=" http://clickme.onelist.com/ad/elerts1 ">Click Here</a>
   >>>>
   >>>>------------------------------------------------------------------------
   >>>>
   >>>>Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >>>>
   >>>>
   >>>>--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >>>>
   >>>> GRAB THE GATOR! FREE SOFTWARE DOES ALL THE TYPING FOR YOU!
   >>>>Tired of filling out forms and remembering passwords? Gator fills in
   >>>>forms and passwords with just one click! Comes with $50 in free coupons!
   >>>> <a href=" http://clickme.onelist.com/ad/gator4 ">Click Here</a>
   >>>>
   >>>>------------------------------------------------------------------------
   >>>>
   >>>>Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >>>>
   >>>>
   >>>
   >>>--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >>>
   >>> GRAB THE GATOR! FREE SOFTWARE DOES ALL THE TYPING FOR YOU!
   >>>Tired of filling out forms and remembering passwords? Gator fills in
   >>>forms and passwords with just one click! Comes with $50 in free coupons!
   >>> <a href=" http://clickme.onelist.com/ad/gator4 ">Click Here</a>
   >>>
   >>>------------------------------------------------------------------------
   >>>
   >>>Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >>>
   >>>
   >>
   >>--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >>
   >>GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds. Get rates as low as 0.0 percent
   >>Intro APR and no hidden fees. Apply NOW.
   >><a href=" http://clickme.onelist.com/ad/NextcardCreative7 ">Click Here</a>
   >>
   >>------------------------------------------------------------------------
   >>
   >>Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >>
   >>
   >>--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >>
   >>GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds. Get rates as low as 0.0 percent
   >>Intro APR and no hidden fees. Apply NOW.
   >><a href=" http://clickme.onelist.com/ad/NextcardCreative7 ">Click Here</a>
   >>
   >>------------------------------------------------------------------------
   >>
   >>Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >>
   >>
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.