Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: Nog een keer Friese woorden vertalen

Expand Messages
 • Varkevisser, Roelof
  Grietje, Allemaal weet ik ze niet, zeker niet zonder context. bovendien - boppedet in de nabije omgeving - in biheinde krite - bislaen gereedschap - ark (
  Message 1 of 2 , Feb 14, 2000
  • 0 Attachment
   Grietje,

   Allemaal weet ik ze niet, zeker niet zonder context.
   bovendien - boppedet
   in de nabije omgeving - in biheinde krite
   - bislaen
   gereedschap - ark ( wordt hier neus mee bedoeld ?)
   - in yn forh�ldinglicht
   - gay ( Niet homo)
   werelds aanzien - wr�ldske oansjen
   uitgestald - gearstald mei
   verscheidene ??- �nderskate boarnen
   verscheidenheid van stof - forskaet fen stof
   samenvatting - gearfetting
   de levensloop van de ?? door de tijd heen - it libbensforrin fen de
   foltsen bij de tiid lans
   voorraad bouwstoffen voor - foarrie boustoffen for
   wegen/voorzichtig vragen - hifkjen
   goegemeente = min of meer iedereen - geagemeinte ( wordt hier
   zustergemeente me bedoeld ?)
   zucht - sjucht ( men sjucht yn de ....)

   Groeten,
   Roelof Varkevisser

   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > Van: Grietje Davids-Wolters [SMTP:pgdavids@...]
   > Verzonden: zondag 13 februari 2000 19:53
   > Aan: friesland-genealogy@onelist.com
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Nog een keer Friese woorden vertalen
   >
   > From: "Grietje Davids-Wolters" <pgdavids@...>
   >
   > Hallo mensen,
   >
   > Bedankt voor de vertaling en de uitleg over het trimdeel nu weet ik daar
   > ook weer wat meer over.
   >
   > Hier volgt nog een rijtje woorden die ik niet kan begrijpen ook niet uit
   > de tekst.
   > extra info: ik lees het boek : De Dokkumer Walden van T.E. Teunissen het
   > is een boek uit 1938.
   >
   > - boppedet
   > - in biheinde krite
   > - bislaen
   > - ark ( wordt hier neus mee bedoeld ?)
   > - in yn forh�ldinglicht
   > - gay ( Niet homo)
   > - wr�ldske oansjen
   > - gearstald mei
   > - �nderskate boarnen
   > - forskaet fen stof
   > - gearfetting
   > - it libbensforrin fen de foltsen bij de tiid lans
   > - foarrie boustoffen for
   > - hifkjen
   > - geagemeinte ( wordt hier zustergemeente me bedoeld ?)
   > - sjucht ( men sjucht yn de ....)
   >
   > Ik ben nog op zoek naar een woordenboek, maar ik hoop dat ik tot zolang
   > een beroep op jullie mag doen om woorden die ik niet kan begrijpen voor
   > mij te vertalen.
   >
   >
   > Groetjes Grietje Davids-Wolters
   >
   > Email: pgdavids@...
   > Grietje.Davids@...
   > grietje@...
   > davwol@...
   >
   > Homepage: http://www.geocities.com/Heartland/Farm/6009/index.html
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   > --------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >
   > GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds. Get rates as low as 0.0 percent
   > Intro APR and no hidden fees. Apply NOW.
   > <a href=" http://clickme.onelist.com/ad/NextcardCreative7 ">Click Here</a>
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.