Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Visser

Expand Messages
 • Jan Rienstra
  Wie weet nog iets meer over Gerrit Sybolt Visser, Piertje Pieters en Susanna Ruurds en haar ouders? Sybolt Gerrits Visser, arbeider, geboren te Warns 10 aug
  Message 1 of 1 , Jul 15 2:59 AM
   Wie weet nog iets meer over Gerrit Sybolt Visser, Piertje Pieters en Susanna Ruurds en haar ouders?

   Sybolt Gerrits Visser, arbeider, geboren te Warns 10 aug 1775, gedoopt
   aldaar 10 sep 1775, overleden te Stavoren 15 sep 1830, 55 jaar oud,
   zoon van Gerrit Sybolt Visser en Piertje Pieters.
   Hij is getrouwd te Stavoren 15 dec 1799 voor de kerk, op 24-jarige
   leeftijd (1) met
   Susanna Ruurds (ongeveer 19 jaar oud), geboren te Workum n 1780,
   overleden te Stavoren 6 mei 1822, ongeveer 42 jaar oud, dochter van
   Ruurd Johannes en Acke Jans.
   Uit dit huwelijk:
   1 Gerrit, schipper en boerenknecht, geboren te Stavoren 4 nov 1809,
   gedoopt aldaar 19 nov 1809 (ned.herv.), wonende aldaar, overleden
   te Noordwolde 3 feb 1875, 65 jaar oud. [1]
   Hij is getrouwd te Stavoren 20 apr 1834, op 24-jarige leeftijd met
   Baukje Abes Dokkum (18 jaar oud), dienstbode, geboren te Koudum
   Gem. Hemelumer Oldeferd 23 nov 1815, overleden te Wonseradeel 16
   feb 1885, 69 jaar oud, dochter van Abe Jelles Dokkum en Eelkje
   Klazes de Jong.
   Hij is getrouwd te Stavoren 17 nov 1822, op 47-jarige leeftijd (2) met
   Hiltje Annes Muselaar.
   NOTEN

   1) Rijksarchief Leeuwarden, Huwelijksbijlagen, 4.11.1809, Doop Visser
   (dopeling). Zie bijlage 1.
   Bijlage 1 - Extract Doop Gerrit Visser

   Doop - 4.11.1809 - Stavoren (FR)

   onderwerp: Visser
   bewaarplaats: Rijksarchief Leeuwarden
   archief: Huwelijksbijlagen
   inventarisnr:
   Groetjes,

   Jan Rienstra
   j.rienstra@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.