Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: van Tuinen

Expand Messages
 • Niek Boevé
  Dag mevrouw Vijverberg-Kalkema, Zijn dit vooreerst voldoende gegevens ? 1. Ailje Gerrits van Tuinen, landbouwer, later politiebediende , geboren te Ballum,
  Message 1 of 3 , Feb 10, 2000
   Dag mevrouw Vijverberg-Kalkema,

   Zijn dit vooreerst voldoende gegevens ?

   1. Ailje Gerrits van Tuinen, landbouwer, later "politiebediende", geboren
   te Ballum, Ameland 15 mei 1840, overleden te Ballum 28 januari 1893, huwt
   te Ameland 21 juli 1864 met Martje Gerrits Koster, geboren te Ameland 9
   februari 1840, overleden te Ballum 4 februari 1893, dochter van Gerrit
   Fockes Koster en Anna Catharina Joosten.
   Kinderen:
   a. Bregtje, overleden te Leeuwarden 30 september 1932, huwt te Ameland 12
   augustus 1897 met Jan Klip
   b. Gerrit, geboren te Ballum 21 december 1867, overleden te Leeuwarden 16
   oktober 1947, huwt te Ameland 28 april 1892 met Betje Nobel
   c. Dirk, geboren te Ballum 5 december 1868, overleden te Ballum 8 oktober 1899
   d. Frans, geboren te Ballum 6 juni 1873, overleden te Nes, Ameland, 31
   januari 1954, huwt met Margaretha Hendrika Vermeulen
   e. Jan, geboren te Ballum 11 september 1876, overleden te Ballum in 1928,
   huwt te Ameland 7 april 1910 met Aagje Nobel
   f. Dina, geboren te Ballum 17 februari 1879, overleden 12 juli 1934

   2. Gerrit Ailjes van Tuinen, onderwijzer, geboren te Kollum 4 december
   1813, overleden te Ballum 29 november 1905 (Op zijn grafsteen op de
   begraafplaats te Ballum staat: Rustplaats van Gerrit Ailjes van Tuinen,
   weduwnaar van Bregte Dirks de Vries. Oud hoofd der school alhier, overleden
   29 november 1905 in den ouderdom van bijn 92 jaren en zijne vooroverledene
   kinderen Dina oud 27 jaren en Foeke oud 35 jaren), belijdenis te Kollum 25
   augustus 1833 (vertrokken naar Dokkum), vermeld in het lidmaatboek van
   Hollum, Ameland, op 16 februari 1834, huwt te Ameland 18 april 1839 met
   Bregtje Dirks de Vries, geboren/gedoopt te Ballum 1 december/8 december
   1811, overleden te Ballum 19 november 1857, dochter van Dirk Pieters (de
   Vries) en Jantje Gerbens Metz
   kinderen:
   a. Ailje, geboren te Ballum 15 mei 1840 (zie 1)
   b. Dirk, overleden te Ballum 26 juni 1843, oud 1 maand
   c. Dirk, geboren te Ballum 1 oktober 1844, overleden 2 oktober 1833,
   weduwnaar, huwt te Ameland 4 maart 1869 met Maartje Hendriks de Boer
   d. Jan, overleden te Ballum 14 april 1915, 69 jaar, huwt te Ameland 17 juni
   1874 met Jantje de Vries
   e. Dina
   f. Foeke

   4. Ailje Gerrits van Tuinen, mr klerenmaker, gedoopt te Kollum 6 november
   1791, overleden te Kollum 10 februari 1869, belijdenis te Kollum 24 mei
   1835, huwt te Kollum 26 november 1812 met Dina Foekes (Sijtsma)
   geboren/gedoopt te Metslawier 30 augustus/12 september 1790, belijdenis te
   Kollum 28 mei 1819, overleden te Kollum 9 april 1846, dochter van Focke
   Douwes en Corsje Louwes
   kinderen:
   a. Gerrit, geboren te Kollum 4 december 1813 (zie 2)
   b. Koosje, geboren te Kollum april 1816, overleden in 1826
   c. Wesseltje, geboren te Kollum oktober 1820
   d. Antje, geboren te Kollum oktober 1823
   e. Foeke, geboren te Kollum augustus 1830
   Ailje Gerrits was een zoon van Gerrit Ailjes (van Tuinen) en Wesseltje Jacobs

   At 08:51 9-2-00 +0100, you wrote:
   >From: "M.E.Vijverberg-Kalkema" <kalkema@...>
   >
   >Lijstgenoten,
   >
   >Zijn er onder jullie mensen die gegevens hebben over onderstaande personen?
   >Deze gegevens heb ik gisteren via internet bij het Rijksarchief in
   >Leeuwarden gevonden. Voordat ik nu een reis naar het noorden maak, wil ik
   >graag van jullie weten of er over deze familie al wat bekend is.
   >
   >
   > A- Ailje van Tuinen.
   > Ailje is getrouwd te Ameland (FR) op 21 juli 1864 (acte 11)
   > met Martje Gerrits Koster.
   >
   >
   > B- Gerrit Ailjes van Tuinen.
   > Gerrit is getrouwd te Ameland (FR) op 18 april 1839 (acte 3)
   > met Bregje Dirks de Vries.
   >
   >
   > C-I Gerrit Ailjes van Tuinen.
   > Gerrit was gehuwd met NN NN.
   > [Gegevens naamsaanname Mairie Kollum 1811 (RAL)]
   > Uit dit huwelijk:
   > 1 Alje, geboren rond 1791.
   > 2 Jacob, geboren rond 1796.
   > 3 Wessel, geboren rond 1800.
   >
   >
   >
   >
   >Dit overzicht is gemaakt op woensdag 9 februari 2000 met Haza-Data
   >Plus 7.2f door:
   >Genealogische Werkgroep Zoetermeer van het Historisch Genootschap "Oud
   >Soetermeer", Dorpsstraat 7, 2712 AB Zoetermeer, tel. 079-319.06.83.
   >Homepage: http://come.to/gwz
   >Contactpersoon: M.E. Vijverberg-Kalkema, tel. 079-331.65.52.
   >Email: kalkema@...
   >
   >
   >Alvast hertelijk dank!
   >Met vriendelijke groet,
   >
   >Marjolijne E Vijverberg-Kalkema
   >kalkema@...
   >GWZ Homepage : http://come.to/gwz
   >
   >--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >
   >Love. Relationships? E - Commerce!
   ><a href=" http://clickme.onelist.com/ad/SparksValentine1 ">Click Here</a>
   >
   >------------------------------------------------------------------------
   >
   >Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.