Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses Keegstra

Expand Messages
 • Onno Elgersma
  Alexander, Aardig om in je lijst de ouders en broers en zusters van Klaske Hessels Keegstra aan te treffen. Klaske is namelijk de echtgenote van Wybren Ulbes
  Message 1 of 17 , Nov 4, 2001
   Alexander,
   Aardig om in je lijst de ouders en broers en zusters van Klaske Hessels
   Keegstra aan te treffen. Klaske is namelijk de echtgenote van Wybren Ulbes
   Elgersma en deze behoort tot het geslacht van de Dongeradeelster Elgersma's
   dat mijn interesse heeft. De voornaam Hessel komt vele malen in dit geslacht
   voor en ik weet nu waar hij vandaan komt.
   In mijn gegevens hebben Wybren en Klaske ook zeven kinderen met dezelfde
   voornamen, de geboortedata verschillen hier en daar wat van die u opgeeft.
   Mocht u daarin geinteresseerd zijn en in mijn gegevens over het voorgeslacht
   van Wybren, laat het dan weten.
   Groeten,

   Onno Elgersma

   ----- Original Message -----
   From: Alexander de Grote <degroteman@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, November 04, 2001 1:26 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses
   Keegstra


   > This is the eldest familiymember of the family KEEGSTRA that I know of.
   > greetings,
   > Alexander de Groot
   >
   >
   > I Rinse Hessels, geb. Hantumhuizen nn-nn-1693, overl. ? vo-or-1749, tr.
   > Hantumhuizen 13 november 1712, Maaijke Jans, geb. Hantumhuizen
   > nn-nn-1695,
   > overl. ? nn-na-1749
   > kinderen:
   > 1. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 27 augustus 1713, overl.
   Hantumhuizen
   > vo-or-1715
   > 2. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 11 augustus 1715, overl. ? ?, tr. ?
   ?,
   > NN
   > Quotisatiekohier 1749: naam: Pytter Rinses plaats: Hantum
   > omschrijving:
   > kan bestaen, vertrokken naar Bornwerdt aanwezig: 2 volw. en 3 knd.
   > aanslag: 40-2-2
   >
   > 3. Theunis Rinses, geb. Hantumhuizen 7 maart 1717, overl. ? ?, tr. ? ?,
   > NN
   > 4. Hessel Renses, volgt II.1
   > 5. Trijntje Rinses, geb. Hantumhuizen 12 oktober 1721, overl. ? ?, tr.
   ?
   > ?,
   > NN
   > 6. Jeltie Rinses, geb. Hantumhuizen 1 juni 1727, overl. ? ?, tr. ? ?,
   NN
   >
   > II.1 Hessel Renses, geb. Hantumhuizen nn-nn-1719, overl. ? ?, zoon van
   > Rinse
   > Hessels en Maaijke Jans, tr. ? ?, Antje NN, geb. ? ?, overl. ? ?
   > Gedoopt: 07-05-1719 te Hantumhuizen Quotisatiekohier 1749: naam: Hessel
   > Rinses plaats: Wierum omschrijving: boer aanwezig: 6 volw. en 2 kind.
   > aanslag: 60-14-04 bron: Westdongeradeel, fol.14
   >
   > kinderen:
   > 1. Grietje Hessels, geb. Wierum 22 december 1746, overl. ? ?, tr. ? ?,
   NN
   > 2. Maike Hessels, geb. Wierum 24 november 1748, overl. ? ?, tr. ? ?, NN
   > 3. Geertje Hessels, geb. Wierum 26 september 1751, overl. Wierum
   > vo-or-1753
   > 4. Geertje Hessels Keegstra, geb. Wierum 20 mei 1753, overl.
   > Westdongeradeel 5 juni 1821, tr. Wierum 17 mei 1772, Broer Lieuwes
   > 5. Trijntje Hessels Keegstra, geb. Wierum 5 oktober 1755, overl.
   > Westdongeradeel 2 december 1824, tr. ? ?, NN
   > 6. Rinse Hessels Keegstra, volgt III.1
   > 7. Claaske Hessels, geb. Wierum 14 januari 1761, overl. ? ?, tr. Wierum
   > 24
   > april 1784, Wijbren Ulbis
   > Wijbren is geboren in het jaar 1759 in Wierum. Kinderen: 1. Antje
   > 03-07-1785 2. Hessel 16-11-1787 3. Djuwke 30-01-1791 4. Ulbe
   > 24-11-1793
   > 5. Iede(m) 17-08-1797 6. Rinze 27-02-1801 7. Klaas 21-12-1804
   >
   > 8. Klaas Hessels Keegstra, geb. Wierum 1 juli 1764, overl. Kollumerland
   > 18
   > januari 1841, tr. ? ?, NN
   > 9. Sjoukje Hessels, volgt III.2
   >
  • Alexander de Grote
   Dag Onno, Hoe meer info hoe beter, dus als je wil mag je de info wel doorsturen. Ik stam niet alleen af van Rinse Hessels keegstra, maar ook van zijn zuster
   Message 2 of 17 , Nov 4, 2001
    Dag Onno,
    Hoe meer info hoe beter, dus als je wil mag je de info wel doorsturen.
    Ik stam niet alleen af van Rinse Hessels keegstra, maar ook van zijn zuster
    Sjoukje Hessels keegstra.

    groet Alexander


    >From: "Onno Elgersma" <o.elgersma@...>
    >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses
    >Keegstra
    >Date: Sun, 4 Nov 2001 17:20:34 +0100
    >
    >Alexander,
    >Aardig om in je lijst de ouders en broers en zusters van Klaske Hessels
    >Keegstra aan te treffen. Klaske is namelijk de echtgenote van Wybren Ulbes
    >Elgersma en deze behoort tot het geslacht van de Dongeradeelster Elgersma's
    >dat mijn interesse heeft. De voornaam Hessel komt vele malen in dit
    >geslacht
    >voor en ik weet nu waar hij vandaan komt.
    >In mijn gegevens hebben Wybren en Klaske ook zeven kinderen met dezelfde
    >voornamen, de geboortedata verschillen hier en daar wat van die u opgeeft.
    >Mocht u daarin geinteresseerd zijn en in mijn gegevens over het
    >voorgeslacht
    >van Wybren, laat het dan weten.
    >Groeten,
    >
    >Onno Elgersma
    >
    >----- Original Message -----
    >From: Alexander de Grote <degroteman@...>
    >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    >Sent: Sunday, November 04, 2001 1:26 PM
    >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses
    >Keegstra
    >
    >
    > > This is the eldest familiymember of the family KEEGSTRA that I know of.
    > > greetings,
    > > Alexander de Groot
    > >
    > >
    > > I Rinse Hessels, geb. Hantumhuizen nn-nn-1693, overl. ? vo-or-1749, tr.
    > > Hantumhuizen 13 november 1712, Maaijke Jans, geb. Hantumhuizen
    > > nn-nn-1695,
    > > overl. ? nn-na-1749
    > > kinderen:
    > > 1. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 27 augustus 1713, overl.
    >Hantumhuizen
    > > vo-or-1715
    > > 2. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 11 augustus 1715, overl. ? ?, tr.
    >?
    >?,
    > > NN
    > > Quotisatiekohier 1749: naam: Pytter Rinses plaats: Hantum
    > > omschrijving:
    > > kan bestaen, vertrokken naar Bornwerdt aanwezig: 2 volw. en 3 knd.
    > > aanslag: 40-2-2
    > >
    > > 3. Theunis Rinses, geb. Hantumhuizen 7 maart 1717, overl. ? ?, tr. ?
    >?,
    > > NN
    > > 4. Hessel Renses, volgt II.1
    > > 5. Trijntje Rinses, geb. Hantumhuizen 12 oktober 1721, overl. ? ?,
    >tr.
    >?
    > > ?,
    > > NN
    > > 6. Jeltie Rinses, geb. Hantumhuizen 1 juni 1727, overl. ? ?, tr. ? ?,
    >NN
    > >
    > > II.1 Hessel Renses, geb. Hantumhuizen nn-nn-1719, overl. ? ?, zoon van
    > > Rinse
    > > Hessels en Maaijke Jans, tr. ? ?, Antje NN, geb. ? ?, overl. ? ?
    > > Gedoopt: 07-05-1719 te Hantumhuizen Quotisatiekohier 1749: naam:
    >Hessel
    > > Rinses plaats: Wierum omschrijving: boer aanwezig: 6 volw. en 2 kind.
    > > aanslag: 60-14-04 bron: Westdongeradeel, fol.14
    > >
    > > kinderen:
    > > 1. Grietje Hessels, geb. Wierum 22 december 1746, overl. ? ?, tr. ?
    >?,
    >NN
    > > 2. Maike Hessels, geb. Wierum 24 november 1748, overl. ? ?, tr. ? ?,
    >NN
    > > 3. Geertje Hessels, geb. Wierum 26 september 1751, overl. Wierum
    > > vo-or-1753
    > > 4. Geertje Hessels Keegstra, geb. Wierum 20 mei 1753, overl.
    > > Westdongeradeel 5 juni 1821, tr. Wierum 17 mei 1772, Broer Lieuwes
    > > 5. Trijntje Hessels Keegstra, geb. Wierum 5 oktober 1755, overl.
    > > Westdongeradeel 2 december 1824, tr. ? ?, NN
    > > 6. Rinse Hessels Keegstra, volgt III.1
    > > 7. Claaske Hessels, geb. Wierum 14 januari 1761, overl. ? ?, tr.
    >Wierum
    > > 24
    > > april 1784, Wijbren Ulbis
    > > Wijbren is geboren in het jaar 1759 in Wierum. Kinderen: 1. Antje
    > > 03-07-1785 2. Hessel 16-11-1787 3. Djuwke 30-01-1791 4. Ulbe
    > > 24-11-1793
    > > 5. Iede(m) 17-08-1797 6. Rinze 27-02-1801 7. Klaas 21-12-1804
    > >
    > > 8. Klaas Hessels Keegstra, geb. Wierum 1 juli 1764, overl.
    >Kollumerland
    > > 18
    > > januari 1841, tr. ? ?, NN
    > > 9. Sjoukje Hessels, volgt III.2
    > >
    >
    >
    >


    _________________________________________________________________
    Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp
   • Robert A. DeVries
    Dear Alexander, Here are a few more ancestors of II.1 child #8. Antje Pijtters was married before Klass to Foeke Jans Ringnalda on December 07, 1777 in
    Message 3 of 17 , Nov 4, 2001
     Dear Alexander,
     Here are a few more ancestors of II.1 child #8. Antje Pijtters was married
     before Klass to Foeke Jans Ringnalda on December 07, 1777 in Dantumawoude,
     Friesland, Netherlands. She had 5 children by the first husband in Burum. I
     am a descendant of one of these children Gaatske Foekes Ringnalda born
     February 23, 1786 in Burum, Friesland, Netherlands who married Johannes Jan
     van Straten. Sorry I can't send this to you in Dutch. I am still trying to
     connect to van Straten's living in Burum and Munnekezijl areas, but they
     didn't speak English.

     Robert A. DeVries
     Midland, Michigan

     Descendants of Klaas Hessels Keegstra


     Generation No. 1

     1. KLAAS HESSELS2 KEEGSTRA (HESSEL1 RENSES) was born July 01, 1764 in
     Wierum or Metslawier, Friesland, Netherlands, and died January 18, 1841 in
     Kollumerland, Friesland, Netherlands. He married ANTJE PIJTTERS June 02,
     1799 in Burum, Friesland, Netherlands, daughter of PYTTER. She was born
     Abt. 1767, and died July 10, 1837 in Kollumerland (Burum), Friesland,
     Netherlands.

     Child of KLAAS KEEGSTRA and ANTJE PIJTTERS is:
     2. i. ANTJE KLAZES3 KEEGSTRA, b. 1799, Burum, Friesland, Netherlands; d. May
     23, 1882, Kollumerland, Friesland, Netherlands.


     Generation No. 2

     2. ANTJE KLAZES3 KEEGSTRA (KLAAS HESSELS2, HESSEL1 RENSES) was born 1799 in
     Burum, Friesland, Netherlands, and died May 23, 1882 in Kollumerland,
     Friesland, Netherlands. She married SYBREN JOHANNES SMIDS June 22, 1822 in
     Kollumerland, Friesland, Netherlands. He was born 1796, and died August 05,
     1859 in Kollumerland, Friesland, Netherlands.

     Children of ANTJE KEEGSTRA and SYBREN SMIDS are:
     i. KLAAS SYBRENS4 SMIDS, b. May 08, 1826, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands; d. February 14, 1829, Kollumerland, Friesland, Netherlands.
     ii. MARIJKE SYBRENS SMIDS, b. February 05, 1829, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands.
     3. iii. KLAAS SYBRENS SMIDS, b. October 09, 1831, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands; d. February 10, 1884, Kollumerland, Friesland, Netherlands.
     iv. ANTJE SYBRENS SMIDS, b. January 16, 1834, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands; d. April 14, 1911, Kollumerland, Friesland, Netherlands; m.
     TABE HENDRIKS HOGERWERF, May 15, 1858, Kollumerland, Friesland, Netherlands.
     v. ELIZABETH SYBRENS SMIDS, b. July 30, 1836, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands; d. February 23, 1920, Kollumerland, Friesland, Netherlands; m.
     JAN VAN DE LUNE, November 05, 1864.
     vi. BASTIAAN SYBRENS SMIDS, b. October 03, 1839, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands; d. March 23, 1865, Kollumerland, Friesland, Netherlands.
     vii. GAATSKE SYBRENS SMIDS, b. May 11, 1842, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands; m. BEREND KNOT, May 13, 1871, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands.


     Generation No. 3

     3. KLAAS SYBRENS4 SMIDS (ANTJE KLAZES3 KEEGSTRA, KLAAS HESSELS2, HESSEL1
     RENSES) was born October 09, 1831 in Kollumerland, Friesland, Netherlands,
     and died February 10, 1884 in Kollumerland, Friesland, Netherlands. He
     married ANTJE LOUWS VAN DER VEEN May 19, 1860 in Kollumerland, Friesland,
     Netherlands.

     Children of KLAAS SMIDS and ANTJE VAN DER VEEN are:
     i. SIEBREN KLAAS5 SMIDS, b. April 11, 1861, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands; d. June 07, 1939, Kollumerland, Friesland, Netherlands.
     4. ii. LOUWE KLAAS SMITS, b. September 09, 1863, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands; d. November 20, 1937, Kollumerland, Friesland, Netherlands.


     Generation No. 4

     4. LOUWE KLAAS5 SMITS (KLAAS SYBRENS4 SMIDS, ANTJE KLAZES3 KEEGSTRA, KLAAS
     HESSELS2, HESSEL1 RENSES) was born September 09, 1863 in Kollumerland,
     Friesland, Netherlands, and died November 20, 1937 in Kollumerland,
     Friesland, Netherlands. He married GETJE BOSGRAAF May 14, 1887 in
     Kollumerland, Friesland, Netherlands. She was born August 07, 1863 in
     Kollumerland, Friesland, Netherlands.

     Children of LOUWE SMITS and GETJE BOSGRAAF are:
     i. MINKE LOUWES6 SMITS, b. April 16, 1888, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands; m. DIRK VAN DER SCHAAF, July 25, 1908, Kollumerland, Friesland,
     Netherlands.
     ii. KLAAS SMIDS, b. January 15, 1890, Kollumerland, Friesland, Netherlands.
     iii. ANTJE SMIDS, b. March 28, 1892, Kollumerland, Friesland, Netherlands.
     iv. REINTJE SMIDS, b. June 08, 1895, Kollumerland, Friesland, Netherlands.
     v. FREERK SMIDS, b. August 29, 1897, Kollumerland, Friesland, Netherlands.

     >From: "Alexander de Grote" <degroteman@...>
     >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     >To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses
     >Keegstra
     >Date: Sun, 04 Nov 2001 13:26:24
     >
     >This is the eldest familiymember of the family KEEGSTRA that I know of.
     >greetings,
     >Alexander de Groot
     >
     >
     >I Rinse Hessels, geb. Hantumhuizen nn-nn-1693, overl. ? vo-or-1749, tr.
     > Hantumhuizen 13 november 1712, Maaijke Jans, geb. Hantumhuizen
     >nn-nn-1695,
     > overl. ? nn-na-1749
     > kinderen:
     > 1. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 27 augustus 1713, overl.
     >Hantumhuizen
     > vo-or-1715
     > 2. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 11 augustus 1715, overl. ? ?, tr. ?
     >?,
     > NN
     > Quotisatiekohier 1749: naam: Pytter Rinses plaats: Hantum
     >omschrijving:
     > kan bestaen, vertrokken naar Bornwerdt aanwezig: 2 volw. en 3 knd.
     > aanslag: 40-2-2
     >
     > 3. Theunis Rinses, geb. Hantumhuizen 7 maart 1717, overl. ? ?, tr. ? ?,
     >NN
     > 4. Hessel Renses, volgt II.1
     > 5. Trijntje Rinses, geb. Hantumhuizen 12 oktober 1721, overl. ? ?, tr.
     >?
     >?,
     > NN
     > 6. Jeltie Rinses, geb. Hantumhuizen 1 juni 1727, overl. ? ?, tr. ? ?,
     >NN
     >
     >II.1 Hessel Renses, geb. Hantumhuizen nn-nn-1719, overl. ? ?, zoon van
     >Rinse
     > Hessels en Maaijke Jans, tr. ? ?, Antje NN, geb. ? ?, overl. ? ?
     > Gedoopt: 07-05-1719 te Hantumhuizen Quotisatiekohier 1749: naam: Hessel
     > Rinses plaats: Wierum omschrijving: boer aanwezig: 6 volw. en 2 kind.
     > aanslag: 60-14-04 bron: Westdongeradeel, fol.14
     >
     > kinderen:
     > 1. Grietje Hessels, geb. Wierum 22 december 1746, overl. ? ?, tr. ? ?,
     >NN
     > 2. Maike Hessels, geb. Wierum 24 november 1748, overl. ? ?, tr. ? ?, NN
     > 3. Geertje Hessels, geb. Wierum 26 september 1751, overl. Wierum
     >vo-or-1753
     > 4. Geertje Hessels Keegstra, geb. Wierum 20 mei 1753, overl.
     > Westdongeradeel 5 juni 1821, tr. Wierum 17 mei 1772, Broer Lieuwes
     > 5. Trijntje Hessels Keegstra, geb. Wierum 5 oktober 1755, overl.
     > Westdongeradeel 2 december 1824, tr. ? ?, NN
     > 6. Rinse Hessels Keegstra, volgt III.1
     > 7. Claaske Hessels, geb. Wierum 14 januari 1761, overl. ? ?, tr. Wierum
     >24
     > april 1784, Wijbren Ulbis
     > Wijbren is geboren in het jaar 1759 in Wierum. Kinderen: 1. Antje
     > 03-07-1785 2. Hessel 16-11-1787 3. Djuwke 30-01-1791 4. Ulbe
     >24-11-1793
     > 5. Iede(m) 17-08-1797 6. Rinze 27-02-1801 7. Klaas 21-12-1804
     >
     > 8. Klaas Hessels Keegstra, geb. Wierum 1 juli 1764, overl. Kollumerland
     >18
     > januari 1841, tr. ? ?, NN
     > 9. Sjoukje Hessels, volgt III.2
     >
     >III.1 Rinse Hessels Keegstra, geb. Wierum 25 april 1758, overl.
     >Kollumerland
     > 17 oktober 1847, zoon van Hessel Renses en Antje NN, tr. Pytje
     >Cornelis,
     > geb. ? ?, overl. ? ?
     > Rense Hessels nam in 1811 de naam Keegstra aan voor hem en zijn
     > (klein)kinderen: Antje 26, Corneles 25, Hessel 24, Tjitske 21, Klaas
     >19,
     > IJstrom, Maaike 16 kk.(v. Corneles) Rense 1 Mairie Burum, fol. 29
     >
     > kinderen:
     > 1. Antje Rinzes Keegstra, volgt IV.1
     > 2. Cornelus Renzes Keegstra, geb. Burum nn-nn-1786, overl. ? ?, tr. ?
     > vo-or-1810, Sjoerdje Tiekes Faber
     > Kinderen: 1. Rense nn-nn-1810 2. Antje 21-03-1812 3. Pietje
     >20-02-1814
     >
     > 3. Hessel Renzes Keegstra, geb. Burum nn-nn-1787, overl. Kollumerland
     >19
     > mei 1853, tr. Burum 22 januari 1814, Aafke Sybes Sybesma
     > Kinderen: 1. Rinze 13-06-1815 2. Boukje 28-01-1818 3. Pietje
     >30-09-1820
     > 4. Sybe 05-08-1823 5. Antje 27-05-1826 6. Tjitske 11-09-1828,
     > +15-08-1847 7. Kornelus 30-01-1832 Allen geboren in de gemeente
     > Kollumerland
     >
     > 4. Tjitske Renzes Keegstra, geb. Burum nn-nn-1790, overl. Kollumerland
     >25
     > oktober 1868, tr. ? ?, Gerrit Bouwes Dijkma
     > Kinderen: 1. Pietje 29-02-1812 2. Bouwe 21-06-1815 3. Pietje
     >03-02-1818
     > 4. Dieuwke 27-01-1821 5. Rinse 07-01-1824 6. Maaike 17-05-1831,
     > Oostdongeradeel
     >
     > 5. Klaas Renzes Keegstra, geb. Burum nn-nn-1792, overl. ? ?, tr. Burum
     >30
     > april 1814, Geeske Johannis Windstra
     > Kinderen: 1. Johannes 22-10-1819, Oostdongeradeel
     >
     > 6. Maaike Renzes Keegstra, geb. Burum nn-nn-1795, overl. ? ?, tr. Burum
     >14
     > mei 1812, Brand Sybes Sybertsma
     > Kinderen: 1. Sybe 18-01-1813, +voor 1817 2. Pietje 10-09-1814,
     > Ternaard, gem. Westdongeradeel 3. Sybe 20-05-1817
     >
     >
     >IV.1 Antje Rinzes Keegstra, geb. Burum 26 oktober 1785, overl.
     >Kollumerland
     > 28 april 1871, dochter van Rinse Hessels Keegstra en Pytje Cornelis,
     >tr.
     > Burum?, Goitsen Teyes Vaatstra, geb. Surhuizem nn-nn-1781, overl. Burum
     > 11-02-1828, zoon van Teye Freerks Vaatstra en Lolkjen Jans
     > Gedoopt: 20-11-1785, te Burum. Waarschijnlijk zijn ze rond 1804
     >getrouwd,
     > toen is namelijk hun eerste kind geboren.
     >
     > kinderen:
     > 1. Rense Goitsens Vaatstra, geb. Burum nn-nn-1804, overl. Kollumerland
     >19
     > maart 1873, tr. ongehuwd
     > 2. Teye Goitsens Vaatstra, geb. Burum nn-nn-1806, overl. Achtkarspelen
     >25
     > april 1860, tr. Kollumerland 16 mei 1834, Aukje Eltjes Roorda
     > Kinderen: 1. Freerk Teyes Vaatstra, geb.30-06-1837 te Harkema
     >Opeinde
     > 2. Antje Teyes Vaatstra, geb.1838 te Burum 3. Eltje Teyes Vaatstra.
     >
     > 3. Kornelis Gooitzens Vaatstra, volgt V.1
     > 4. Freerk Goitsens Vaatstra, geb. Burum nn-nn-1810, overl. Kollumerland
     >28
     > mei 1842, tr. ongehuwd
     > 5. Lolkjen Goitsens Vaatstra, geb. Burum 30 juli 1816, overl. ? ?, tr.
     > Kollumerland 19 maart 1835, Jan Johannes Dijkstra
     > 6. Pietje Goitsens Vaatstra, geb. Burum 28 november 1813, overl. ? ?,
     >tr.
     > Kollumerland 10 mei 1833, Kornelis Eerdzes Oostenbrug
     > 7. Maaike Goitsens Vaatstra, geb. Burum 3 november 1818, overl. ? ?,
     >tr.
     > Kollumerland 24 april 1847, Hessel Egberts Kuipers
     > 8. Jan Goitsens Vaatstra, geb. Burum 8 mei 1821, overl. ? ?, tr.
     > Kollumerland 12 mei 1849, Trijntje Harkes Writzers
     > 9. Hessel Gooitzens Vaatstra, geb. Burum 24 november 1823, overl. Burum
     >14
     > november 1834, tr. ongehuwd overleden
     > 10. Antje Goitsens Vaatstra, geb. Burum 11 september 1825, overl.
     > Kollumerland 19 februari 1869, tr. Kollumerland 21 februari 1852,
     >Derk
     > Jacobus Bijlsma
     >
     > >From: "Sytske Barkhuis" <Sytske@...>
     > >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     > >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses
     > >Keegstra
     > >Date: Sun, 4 Nov 2001 12:42:06 +0100
     > >
     > >Scott,
     > >
     > >Antje Renses Keegstra was born Oct 26th 1785 in Burum. She was married
     >with
     > >Goitsen Teyes Vaatstra, born 1781 in Surhuizum. They had 9 children.
     > >Is this the Antje you mean?
     > >
     > >Kind regards, Sytske Barkhuis
     > >
     > >
     > >----- Original Message -----
     > >From: "Scott Boelens" <sb0elens@...>
     > >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > >Sent: zondag 4 november 2001 5:06
     > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses
     > >Keegstra
     > >
     > >
     > >
     > >Greetings. The name of Rinze Hessels Keegstra appears
     > >in my family on my grandmother's side. It is through
     > >his daughter Antje that my line comes from. Do you
     > >have more informatin on this family? I have not done
     > >a lot research on this and only came across this
     > >information two days ago.
     > >Scott
     > >
     > >--- Alexander de Grote <degroteman@...> wrote:
     > > > Hoi Rinske,
     > > > Maaike Rinzes Keegstra is de dochter van Rinze
     > > > Hessels Keegstra en Pytje
     > > > COrnelis. Ze is geboren te Burum 1795 en in 1812
     > > > getrouwd aldaar.
     > > > Mocht je meer over haar ouders en/ of broers en
     > > > zussen willen weten, moet je
     > > > het even laten weten.
     > > > groet Alexander de Groot
     > > > http://members.tripod.lycos.nl/degroota
     > > >
     > > >
     > > > >From: Hans & Rinske Van Brederode
     > > > <van.brederode@...>
     > > > >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     > > > >To: friesland-genealogy
     > > > <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > > > >Subject: [Friesland-genealogy] Brand Sybes
     > > > Sybesma/Maaike Rinses Keegstra
     > > > >Date: Tue, 30 Oct 2001 09:45:33 -0500
     > > > >
     > > > >Hallo Groep
     > > > >Ik zoek de geborte data en ouders van Brand Sybes
     > > > Sybesma & zijn vrouw
     > > > >Maaike Rinses Keegstra. Ik denk dat zij van de
     > > > omgeving Tzummarum
     > > > >kwamen. Hun 7 kinderen zijn tussen 1822 en 1838
     > > > geboren.
     > > > >Heeft iemand dit echtpaar in hun data?
     > > > >mvg
     > > > >Rinske van Brederode-van der Veen
     > > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > >_________________________________________________________________
     > > > Get your FREE download of MSN Explorer at
     > > > http://explorer.msn.com/intl.asp
     > > >
     > > >
     > >
     > >
     > >__________________________________________________
     > >Do You Yahoo!?
     > >Find a job, post your resume.
     > >http://careers.yahoo.com
     > >
     > >
     > >Genealogy yn Frysl�n: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > >of: http://go.to/frgen .
     > >
     > >Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
     >1999
     > >geposte berichten staat op
     > >http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     > >
     > >Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > >
     > >
     > >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     > >
     > >
     > >
     >
     >
     >_________________________________________________________________
     >Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp
     >
     >
     >Genealogy yn Frysl�n: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     >of: http://go.to/frgen .
     >
     >Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
     >geposte berichten staat op
     >http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     >
     >Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     >
     >
     >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >
     >


     _________________________________________________________________
     Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp
    • Scott Boelens
     Yes it is. They had a child named Pietje Gooitzens Vaatstra who married Kornelis Theunis Oostenbrug. Their son was Eertze Oostenbrug who married Jeltje
     Message 4 of 17 , Nov 5, 2001
      Yes it is. They had a child named Pietje Gooitzens
      Vaatstra who married Kornelis Theunis Oostenbrug.
      Their son was Eertze Oostenbrug who married Jeltje
      Veenstra. Thier daughter was Pietje Oostenbrug. She
      married Albert Spaak. Albert and Pietje were my great
      grandparents.
      Thanks.
      Scott

      --- Sytske Barkhuis <Sytske@...> wrote:
      > Scott,
      >
      > Antje Renses Keegstra was born Oct 26th 1785 in
      > Burum. She was married with
      > Goitsen Teyes Vaatstra, born 1781 in Surhuizum. They
      > had 9 children.
      > Is this the Antje you mean?
      >
      > Kind regards, Sytske Barkhuis
      >
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: "Scott Boelens" <sb0elens@...>
      > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > Sent: zondag 4 november 2001 5:06
      > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes
      > Sybesma/Maaike Rinses
      > Keegstra
      >
      >
      >
      > Greetings. The name of Rinze Hessels Keegstra
      > appears
      > in my family on my grandmother's side. It is
      > through
      > his daughter Antje that my line comes from. Do you
      > have more informatin on this family? I have not
      > done
      > a lot research on this and only came across this
      > information two days ago.
      > Scott
      >
      > --- Alexander de Grote <degroteman@...>
      > wrote:
      > > Hoi Rinske,
      > > Maaike Rinzes Keegstra is de dochter van Rinze
      > > Hessels Keegstra en Pytje
      > > COrnelis. Ze is geboren te Burum 1795 en in 1812
      > > getrouwd aldaar.
      > > Mocht je meer over haar ouders en/ of broers en
      > > zussen willen weten, moet je
      > > het even laten weten.
      > > groet Alexander de Groot
      > > http://members.tripod.lycos.nl/degroota
      > >
      > >
      > > >From: Hans & Rinske Van Brederode
      > > <van.brederode@...>
      > > >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      > > >To: friesland-genealogy
      > > <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > > >Subject: [Friesland-genealogy] Brand Sybes
      > > Sybesma/Maaike Rinses Keegstra
      > > >Date: Tue, 30 Oct 2001 09:45:33 -0500
      > > >
      > > >Hallo Groep
      > > >Ik zoek de geborte data en ouders van Brand Sybes
      > > Sybesma & zijn vrouw
      > > >Maaike Rinses Keegstra. Ik denk dat zij van de
      > > omgeving Tzummarum
      > > >kwamen. Hun 7 kinderen zijn tussen 1822 en 1838
      > > geboren.
      > > >Heeft iemand dit echtpaar in hun data?
      > > >mvg
      > > >Rinske van Brederode-van der Veen
      > > >
      > >
      > >
      > >
      >
      _________________________________________________________________
      > > Get your FREE download of MSN Explorer at
      > > http://explorer.msn.com/intl.asp
      > >
      > >
      >
      >
      > __________________________________________________
      > Do You Yahoo!?
      > Find a job, post your resume.
      > http://careers.yahoo.com
      >
      >
      > Genealogy yn Frysl�n:
      > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      > of: http://go.to/frgen .
      >
      > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
      > alle sinds 8 juli 1999
      > geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
      > email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      >
      > Your use of Yahoo! Groups is subject to
      > http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
      >
      >
      >


      __________________________________________________
      Do You Yahoo!?
      Find a job, post your resume.
      http://careers.yahoo.com
     • Sytske Barkhuis
      Hoi Rinske, Van dit echtpaar heb ik 11 kinderen. Voordat ze naar Barradeel gingen hadden ze al 4 kinderen: 1 Sybe Brands Sybesma, geboren 18 januari 1813 in
      Message 5 of 17 , Nov 11, 2001
       Hoi Rinske,

       Van dit echtpaar heb ik 11 kinderen. Voordat ze naar Barradeel gingen hadden
       ze al 4 kinderen:
       1 Sybe Brands Sybesma, geboren 18 januari 1813 in Burum.
       2 Pietje Brants Sybertsma, geboren 10 september 1814 in Ternaard.
       3 Sybe Brants Sybesma, geboren 20 mei 1817 in Westdongeradeel.
       4 Renze Sybesma, geboren 20 september 1819 in Westdongeradeel.
       5 Baukje Sybesma, geboren 8 maart 1822 in Barradeel.
       6 Jan Brands Sybesma, geboren 10 februari 1825 in Barradeel.
       7 Klaas Sybesma, geboren 20 november 1827 in Barradeel.
       8 Cornelis Sybesma, geboren 10 oktober 1829 in Barradeel, overleden 10
       oktober 1829 in Barradeel.
       9 Aafke Sybesma, geboren 18 februari 1831 in Barradeel, overleden 22
       augustus 1848 in Barradeel.
       10 Cornelis Sybesma, geboren 6 februari 1834 in Barradeel.
       11 Tjitske Brants Sybesma, geboren 24 juli 1838 in Barradeel.

       Gezien de namen van de kinderen ga ik ervan uit dat de ouders van Brand Sybe
       en Baukje waren.
       Onderstaand echtpaar komt dus in aanmerking.

       Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1784
       DTB nr: 450, 1718 - 1811
       Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 mei 1784, Kollum
       Man: Sybe Jans, Kollum
       Vrouw: Baukjen Brants, Kollum

       Gestandaardiseerde namen: SIEBE JANS en BAUKJE BRANDS

       Sytske Barkhuis       ----- Original Message -----
       From: "Hans & Rinske Van Brederode" <van.brederode@...>
       To: "friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: dinsdag 30 oktober 2001 15:45
       Subject: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses Keegstra


       Hallo Groep
       Ik zoek de geborte data en ouders van Brand Sybes Sybesma & zijn vrouw
       Maaike Rinses Keegstra. Ik denk dat zij van de omgeving Tzummarum
       kwamen. Hun 7 kinderen zijn tussen 1822 en 1838 geboren.
       Heeft iemand dit echtpaar in hun data?
       mvg
       Rinske van Brederode-van der Veen       Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       of: http://go.to/frgen .

       Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
       geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


       Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      • Sytske Barkhuis
       Hi Scot, One of the pages on my website is about my ancestors Rinse Hessels and Maaijke Jans. Here you ll find the brothers and sisters of Pietje and the
       Message 6 of 17 , Nov 11, 2001
        Hi Scot,

        One of the pages on my website is about my ancestors Rinse Hessels and
        Maaijke Jans.
        Here you'll find the brothers and sisters of Pietje and the descendants of
        Pietje Gooitzens Vaatstra and Kornelis Theunis Oostenburg. The website is in
        Dutch, but I guess you'll understand the information.

        Kind regards, Sytske

        http://sytske.myweb.nl/keegstra.htm


        ----- Original Message -----
        From: "Scott Boelens" <sb0elens@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: maandag 5 november 2001 13:28
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses
        Keegstra


        > Yes it is. They had a child named Pietje Gooitzens
        > Vaatstra who married Kornelis Theunis Oostenbrug.
        > Their son was Eertze Oostenbrug who married Jeltje
        > Veenstra. Thier daughter was Pietje Oostenbrug. She
        > married Albert Spaak. Albert and Pietje were my great
        > grandparents.
        > Thanks.
        > Scott
        >
        > --- Sytske Barkhuis <Sytske@...> wrote:
        > > Scott,
        > >
        > > Antje Renses Keegstra was born Oct 26th 1785 in
        > > Burum. She was married with
        > > Goitsen Teyes Vaatstra, born 1781 in Surhuizum. They
        > > had 9 children.
        > > Is this the Antje you mean?
        > >
        > > Kind regards, Sytske Barkhuis
        > >
        > >
        > > ----- Original Message -----
        > > From: "Scott Boelens" <sb0elens@...>
        > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > > Sent: zondag 4 november 2001 5:06
        > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes
        > > Sybesma/Maaike Rinses
        > > Keegstra
        > >
        > >
        > >
        > > Greetings. The name of Rinze Hessels Keegstra
        > > appears
        > > in my family on my grandmother's side. It is
        > > through
        > > his daughter Antje that my line comes from. Do you
        > > have more informatin on this family? I have not
        > > done
        > > a lot research on this and only came across this
        > > information two days ago.
        > > Scott
        > >
        > > --- Alexander de Grote <degroteman@...>
        > > wrote:
        > > > Hoi Rinske,
        > > > Maaike Rinzes Keegstra is de dochter van Rinze
        > > > Hessels Keegstra en Pytje
        > > > COrnelis. Ze is geboren te Burum 1795 en in 1812
        > > > getrouwd aldaar.
        > > > Mocht je meer over haar ouders en/ of broers en
        > > > zussen willen weten, moet je
        > > > het even laten weten.
        > > > groet Alexander de Groot
        > > > http://members.tripod.lycos.nl/degroota
        > > >
        > > >
        > > > >From: Hans & Rinske Van Brederode
        > > > <van.brederode@...>
        > > > >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > > > >To: friesland-genealogy
        > > > <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > > > >Subject: [Friesland-genealogy] Brand Sybes
        > > > Sybesma/Maaike Rinses Keegstra
        > > > >Date: Tue, 30 Oct 2001 09:45:33 -0500
        > > > >
        > > > >Hallo Groep
        > > > >Ik zoek de geborte data en ouders van Brand Sybes
        > > > Sybesma & zijn vrouw
        > > > >Maaike Rinses Keegstra. Ik denk dat zij van de
        > > > omgeving Tzummarum
        > > > >kwamen. Hun 7 kinderen zijn tussen 1822 en 1838
        > > > geboren.
        > > > >Heeft iemand dit echtpaar in hun data?
        > > > >mvg
        > > > >Rinske van Brederode-van der Veen
        > > > >
        > > >
        > > >
        > > >
        > >
        > _________________________________________________________________
        > > > Get your FREE download of MSN Explorer at
        > > > http://explorer.msn.com/intl.asp
        > > >
        > > >
        > >
        > >
        > > __________________________________________________
        > > Do You Yahoo!?
        > > Find a job, post your resume.
        > > http://careers.yahoo.com
        > >
        > >
        > > Genealogy yn Fryslân:
        > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > > of: http://go.to/frgen .
        > >
        > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
        > > alle sinds 8 juli 1999
        > > geposte berichten staat op
        > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > >
        > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
        > > email-bericht naar:
        > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > >
        > >
        > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
        > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
        > >
        > >
        > >
        > >
        >
        >
        > __________________________________________________
        > Do You Yahoo!?
        > Find a job, post your resume.
        > http://careers.yahoo.com
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > of: http://go.to/frgen .
        >
        > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
        1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >
        > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        >
        >
       • Scott Boelens
        Sytske, thank you very much for the link to your website. I looked over the Keegstra information and will update my records accordingly. I see that you even
        Message 7 of 17 , Nov 12, 2001
         Sytske,
         thank you very much for the link to your website. I
         looked over the Keegstra information and will update
         my records accordingly. I see that you even
         referenced my website on your webpage for the Keegstra
         line. Thank you. I was the person who created and
         maintains the Spaak Family Tree webpage.
         Scott

         --- Sytske Barkhuis <sytske@...> wrote:
         > Hi Scot,
         >
         > One of the pages on my website is about my ancestors
         > Rinse Hessels and
         > Maaijke Jans.
         > Here you'll find the brothers and sisters of Pietje
         > and the descendants of
         > Pietje Gooitzens Vaatstra and Kornelis Theunis
         > Oostenburg. The website is in
         > Dutch, but I guess you'll understand the
         > information.
         >
         > Kind regards, Sytske
         >
         > http://sytske.myweb.nl/keegstra.htm
         >
         >
         > ----- Original Message -----
         > From: "Scott Boelens" <sb0elens@...>
         > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > Sent: maandag 5 november 2001 13:28
         > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes
         > Sybesma/Maaike Rinses
         > Keegstra
         >
         >
         > > Yes it is. They had a child named Pietje
         > Gooitzens
         > > Vaatstra who married Kornelis Theunis Oostenbrug.
         > > Their son was Eertze Oostenbrug who married Jeltje
         > > Veenstra. Thier daughter was Pietje Oostenbrug.
         > She
         > > married Albert Spaak. Albert and Pietje were my
         > great
         > > grandparents.
         > > Thanks.
         > > Scott
         > >
         > > --- Sytske Barkhuis <Sytske@...> wrote:
         > > > Scott,
         > > >
         > > > Antje Renses Keegstra was born Oct 26th 1785 in
         > > > Burum. She was married with
         > > > Goitsen Teyes Vaatstra, born 1781 in Surhuizum.
         > They
         > > > had 9 children.
         > > > Is this the Antje you mean?
         > > >
         > > > Kind regards, Sytske Barkhuis
         > > >
         > > >
         > > > ----- Original Message -----
         > > > From: "Scott Boelens" <sb0elens@...>
         > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > > Sent: zondag 4 november 2001 5:06
         > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes
         > > > Sybesma/Maaike Rinses
         > > > Keegstra
         > > >
         > > >
         > > >
         > > > Greetings. The name of Rinze Hessels Keegstra
         > > > appears
         > > > in my family on my grandmother's side. It is
         > > > through
         > > > his daughter Antje that my line comes from. Do
         > you
         > > > have more informatin on this family? I have not
         > > > done
         > > > a lot research on this and only came across this
         > > > information two days ago.
         > > > Scott
         > > >
         > > > --- Alexander de Grote <degroteman@...>
         > > > wrote:
         > > > > Hoi Rinske,
         > > > > Maaike Rinzes Keegstra is de dochter van Rinze
         > > > > Hessels Keegstra en Pytje
         > > > > COrnelis. Ze is geboren te Burum 1795 en in
         > 1812
         > > > > getrouwd aldaar.
         > > > > Mocht je meer over haar ouders en/ of broers
         > en
         > > > > zussen willen weten, moet je
         > > > > het even laten weten.
         > > > > groet Alexander de Groot
         > > > > http://members.tripod.lycos.nl/degroota
         > > > >
         > > > >
         > > > > >From: Hans & Rinske Van Brederode
         > > > > <van.brederode@...>
         > > > > >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         > > > > >To: friesland-genealogy
         > > > > <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > > > >Subject: [Friesland-genealogy] Brand Sybes
         > > > > Sybesma/Maaike Rinses Keegstra
         > > > > >Date: Tue, 30 Oct 2001 09:45:33 -0500
         > > > > >
         > > > > >Hallo Groep
         > > > > >Ik zoek de geborte data en ouders van Brand
         > Sybes
         > > > > Sybesma & zijn vrouw
         > > > > >Maaike Rinses Keegstra. Ik denk dat zij van
         > de
         > > > > omgeving Tzummarum
         > > > > >kwamen. Hun 7 kinderen zijn tussen 1822 en
         > 1838
         > > > > geboren.
         > > > > >Heeft iemand dit echtpaar in hun data?
         > > > > >mvg
         > > > > >Rinske van Brederode-van der Veen
         > > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > >
         > >
         >
         _________________________________________________________________
         > > > > Get your FREE download of MSN Explorer at
         > > > > http://explorer.msn.com/intl.asp
         > > > >
         > > > >
         > > >
         > > >
         > > >
         > __________________________________________________
         > > > Do You Yahoo!?
         > > > Find a job, post your resume.
         > > > http://careers.yahoo.com
         > > >
         > > >
         > > > Genealogy yn Frysl�n:
         > > > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > > of: http://go.to/frgen .
         > > >
         > > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
         > daarin
         > > > alle sinds 8 juli 1999
         > > > geposte berichten staat op
         > > >
         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > > >
         > > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een
         > (leeg)
         > > > email-bericht naar:
         > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > > >
         > > >
         > > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
         > > > http://docs.yahoo.com/info/terms/
         > > >
         > > >
         > > >
         > > >
         > >
         > >
         > > __________________________________________________
         > > Do You Yahoo!?
         > > Find a job, post your resume.
         > > http://careers.yahoo.com
         > >
         > > Genealogy yn Frysl�n:
         > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         > > of: http://go.to/frgen .
         > >
         > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met
         > daarin alle sinds 8 juli
         > 1999 geposte berichten staat op
         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         > >
         > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
         > email-bericht naar:
         > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > >
         > >
         > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
         > http://docs.yahoo.com/info/terms/
         > >
         > >
         >
         >


         __________________________________________________
         Do You Yahoo!?
         Find a job, post your resume.
         http://careers.yahoo.com
        • Hans Zijlstra
         L.S. Voor degenen die met de familie Keegstra bezig zijn is het wellicht aardig om te weten dat deze familie al is uitgezocht tot 1615 door de heer Gerrit
         Message 8 of 17 , Nov 17, 2001
          L.S.
          Voor degenen die met de familie Keegstra bezig zijn is
          het wellicht aardig om te weten dat deze familie al is
          uitgezocht tot 1615 door de heer Gerrit Helder. Voor
          de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
          (http://www.angelfire.com/vt/sneuper) ontving ik van
          hem een txt-bestand. Het lijkt me echter verstandiger
          dat liefhebbers zelf contact met hem opnemen
          (copyright/bronvermelding!) via email:
          gerhel@...
          Dan hebben jullie misschien ook nog aanvullende
          informatie aan hem te bieden.

          Groetnis, Hans Zijlstra

          __________________________________________________
          Do You Yahoo!?
          Find the one for you at Yahoo! Personals
          http://personals.yahoo.com
         • Sytske Barkhuis
          Dankjewel. Inmiddels heb ik een email naar Gerrit gestuurd. Kijken of we het over dezelfde Keegstra hebben... Vriendelijke groet, Sytske ... From: Hans
          Message 9 of 17 , Nov 17, 2001
           Dankjewel. Inmiddels heb ik een email naar Gerrit gestuurd.
           Kijken of we het over dezelfde Keegstra hebben...

           Vriendelijke groet, Sytske


           ----- Original Message -----
           From: "Hans Zijlstra" <hzijlstra@...>
           To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           Sent: zaterdag 17 november 2001 14:40
           Subject: [Friesland-genealogy] Keegstra


           L.S.
           Voor degenen die met de familie Keegstra bezig zijn is
           het wellicht aardig om te weten dat deze familie al is
           uitgezocht tot 1615 door de heer Gerrit Helder. Voor
           de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
           (http://www.angelfire.com/vt/sneuper) ontving ik van
           hem een txt-bestand. Het lijkt me echter verstandiger
           dat liefhebbers zelf contact met hem opnemen
           (copyright/bronvermelding!) via email:
           gerhel@...
           Dan hebben jullie misschien ook nog aanvullende
           informatie aan hem te bieden.

           Groetnis, Hans Zijlstra

           __________________________________________________
           Do You Yahoo!?
           Find the one for you at Yahoo! Personals
           http://personals.yahoo.com


           Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
           of: http://go.to/frgen .

           Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
           geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

           Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


           Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
          • t.vanderleij@chello.nl
           Hallo Alexander en groep In mijn gegevens komt de naam Geertje Hessels Keegstra ook voor. Zij was getrouwd met Broer Lieuwes. Van deze beste man ben ik een
           Message 10 of 17 , Nov 19, 2001
            Hallo Alexander en groep

            In mijn gegevens komt de naam Geertje Hessels Keegstra ook voor. Zij
            was getrouwd met Broer Lieuwes. Van deze beste man ben ik een
            afstammeling.

            Nu begrijp ik dat Geertje is overleden op 5 juni 1821. Gehuwd staat
            erbij. Broer Lieuwes is echter geboren op 15 december 1746 en
            overleden in Nes op 27 februari 1793. Gehuwd met Geertje op 17 mei
            1772. Broer Lieuwes is dus eerder overleden en bij Geertje zou
            dan "weduwe" moeten hebben gestaan. Of is zij weer gehuwd?

            Heb jij of zijn er anderen die meer gegevens hebben over de kant van
            Broer Lieuwes? In 1811 wordt de naam van der Ley aangenomen.

            Groet,
            Taeke van der Ley
            Apeldoorn

            --- In Friesland-genealogy@y..., "Alexander de Grote"
            <degroteman@h...> wrote:
            > Dag Onno,
            > Hoe meer info hoe beter, dus als je wil mag je de info wel
            doorsturen.
            > Ik stam niet alleen af van Rinse Hessels keegstra, maar ook van
            zijn zuster
            > Sjoukje Hessels keegstra.
            >
            > groet Alexander
            >
            >
            > >From: "Onno Elgersma" <o.elgersma@c...>
            > >Reply-To: Friesland-genealogy@y...
            > >To: <Friesland-genealogy@y...>
            > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike
            Rinses
            > >Keegstra
            > >Date: Sun, 4 Nov 2001 17:20:34 +0100
            > >
            > >Alexander,
            > >Aardig om in je lijst de ouders en broers en zusters van Klaske
            Hessels
            > >Keegstra aan te treffen. Klaske is namelijk de echtgenote van
            Wybren Ulbes
            > >Elgersma en deze behoort tot het geslacht van de Dongeradeelster
            Elgersma's
            > >dat mijn interesse heeft. De voornaam Hessel komt vele malen in
            dit
            > >geslacht
            > >voor en ik weet nu waar hij vandaan komt.
            > >In mijn gegevens hebben Wybren en Klaske ook zeven kinderen met
            dezelfde
            > >voornamen, de geboortedata verschillen hier en daar wat van die u
            opgeeft.
            > >Mocht u daarin geinteresseerd zijn en in mijn gegevens over het
            > >voorgeslacht
            > >van Wybren, laat het dan weten.
            > >Groeten,
            > >
            > >Onno Elgersma
            > >
            > >----- Original Message -----
            > >From: Alexander de Grote <degroteman@h...>
            > >To: <Friesland-genealogy@y...>
            > >Sent: Sunday, November 04, 2001 1:26 PM
            > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike
            Rinses
            > >Keegstra
            > >
            > >
            > > > This is the eldest familiymember of the family KEEGSTRA that I
            know of.
            > > > greetings,
            > > > Alexander de Groot
            > > >
            > > >
            > > > I Rinse Hessels, geb. Hantumhuizen nn-nn-1693, overl. ? vo-or-
            1749, tr.
            > > > Hantumhuizen 13 november 1712, Maaijke Jans, geb.
            Hantumhuizen
            > > > nn-nn-1695,
            > > > overl. ? nn-na-1749
            > > > kinderen:
            > > > 1. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 27 augustus 1713, overl.
            > >Hantumhuizen
            > > > vo-or-1715
            > > > 2. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 11 augustus 1715,
            overl. ? ?, tr.
            > >?
            > >?,
            > > > NN
            > > > Quotisatiekohier 1749: naam: Pytter Rinses plaats: Hantum
            > > > omschrijving:
            > > > kan bestaen, vertrokken naar Bornwerdt aanwezig: 2 volw.
            en 3 knd.
            > > > aanslag: 40-2-2
            > > >
            > > > 3. Theunis Rinses, geb. Hantumhuizen 7 maart 1717,
            overl. ? ?, tr. ?
            > >?,
            > > > NN
            > > > 4. Hessel Renses, volgt II.1
            > > > 5. Trijntje Rinses, geb. Hantumhuizen 12 oktober 1721,
            overl. ? ?,
            > >tr.
            > >?
            > > > ?,
            > > > NN
            > > > 6. Jeltie Rinses, geb. Hantumhuizen 1 juni 1727, overl. ? ?,
            tr. ? ?,
            > >NN
            > > >
            > > > II.1 Hessel Renses, geb. Hantumhuizen nn-nn-1719, overl. ? ?,
            zoon van
            > > > Rinse
            > > > Hessels en Maaijke Jans, tr. ? ?, Antje NN, geb. ? ?,
            overl. ? ?
            > > > Gedoopt: 07-05-1719 te Hantumhuizen Quotisatiekohier 1749:
            naam:
            > >Hessel
            > > > Rinses plaats: Wierum omschrijving: boer aanwezig: 6 volw.
            en 2 kind.
            > > > aanslag: 60-14-04 bron: Westdongeradeel, fol.14
            > > >
            > > > kinderen:
            > > > 1. Grietje Hessels, geb. Wierum 22 december 1746,
            overl. ? ?, tr. ?
            > >?,
            > >NN
            > > > 2. Maike Hessels, geb. Wierum 24 november 1748, overl. ? ?,
            tr. ? ?,
            > >NN
            > > > 3. Geertje Hessels, geb. Wierum 26 september 1751, overl.
            Wierum
            > > > vo-or-1753
            > > > 4. Geertje Hessels Keegstra, geb. Wierum 20 mei 1753, overl.
            > > > Westdongeradeel 5 juni 1821, tr. Wierum 17 mei 1772,
            Broer Lieuwes
            > > > 5. Trijntje Hessels Keegstra, geb. Wierum 5 oktober 1755,
            overl.
            > > > Westdongeradeel 2 december 1824, tr. ? ?, NN
            > > > 6. Rinse Hessels Keegstra, volgt III.1
            > > > 7. Claaske Hessels, geb. Wierum 14 januari 1761, overl. ? ?,
            tr.
            > >Wierum
            > > > 24
            > > > april 1784, Wijbren Ulbis
            > > > Wijbren is geboren in het jaar 1759 in Wierum. Kinderen:
            1. Antje
            > > > 03-07-1785 2. Hessel 16-11-1787 3. Djuwke 30-01-1791 4.
            Ulbe
            > > > 24-11-1793
            > > > 5. Iede(m) 17-08-1797 6. Rinze 27-02-1801 7. Klaas 21-12-
            1804
            > > >
            > > > 8. Klaas Hessels Keegstra, geb. Wierum 1 juli 1764, overl.
            > >Kollumerland
            > > > 18
            > > > januari 1841, tr. ? ?, NN
            > > > 9. Sjoukje Hessels, volgt III.2
            > > >
            > >
            > >
            > >
            >
            >
            > _________________________________________________________________
            > Get your FREE download of MSN Explorer at
            http://explorer.msn.com/intl.asp
           • Sytske Barkhuis
            Taeke, Geertje Hessels (Keegstra) hertrouwt 15 mei 1796 in Nes met Johannes Metskes de Vries, geboren 2 maart 1766 in Ternaard, zoon van Metske Johannes en
            Message 11 of 17 , Nov 19, 2001
             Taeke,

             Geertje Hessels (Keegstra) hertrouwt 15 mei 1796 in Nes met Johannes Metskes
             de Vries, geboren 2 maart 1766 in Ternaard, zoon van Metske Johannes en
             Dieuke Pytters.

             Kinderen van Geertje Hessel en Broer Lieuwes:
             a. Hæbeltie, geboren 4 februari 1773 in Ternaard, gedoopt 8 maart 1773 in
             Ternaard.
             b. Hessel, geboren 22 juli 1775 in Ternaard, gedoopt 6 augustus 1775 in
             Ternaard.
             c. Lieuwe, geboren 20 december 1777 in Ternaard, gedoopt 11 januari 1778 in
             Ternaard.
             d. Antje, geboren 19 april 1780 in Ternaard, gedoopt 14 mei 1780 in
             Ternaard.
             e. Rienk, geboren 30 juli 1783 in Ternaard, gedoopt 5 oktober 1783 in
             Ternaard.

             Groet, Sytske

             ----- Original Message -----
             From: <t.vanderleij@...>
             To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
             Sent: maandag 19 november 2001 23:21
             Subject: [Friesland-genealogy] Re: Brand Sybes Sybesma/Maaike Rinses
             Keegstra             Hallo Alexander en groep

             In mijn gegevens komt de naam Geertje Hessels Keegstra ook voor. Zij
             was getrouwd met Broer Lieuwes. Van deze beste man ben ik een
             afstammeling.

             Nu begrijp ik dat Geertje is overleden op 5 juni 1821. Gehuwd staat
             erbij. Broer Lieuwes is echter geboren op 15 december 1746 en
             overleden in Nes op 27 februari 1793. Gehuwd met Geertje op 17 mei
             1772. Broer Lieuwes is dus eerder overleden en bij Geertje zou
             dan "weduwe" moeten hebben gestaan. Of is zij weer gehuwd?

             Heb jij of zijn er anderen die meer gegevens hebben over de kant van
             Broer Lieuwes? In 1811 wordt de naam van der Ley aangenomen.

             Groet,
             Taeke van der Ley
             Apeldoorn

             --- In Friesland-genealogy@y..., "Alexander de Grote"
             <degroteman@h...> wrote:
             > Dag Onno,
             > Hoe meer info hoe beter, dus als je wil mag je de info wel
             doorsturen.
             > Ik stam niet alleen af van Rinse Hessels keegstra, maar ook van
             zijn zuster
             > Sjoukje Hessels keegstra.
             >
             > groet Alexander
             >
             >
             > >From: "Onno Elgersma" <o.elgersma@c...>
             > >Reply-To: Friesland-genealogy@y...
             > >To: <Friesland-genealogy@y...>
             > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike
             Rinses
             > >Keegstra
             > >Date: Sun, 4 Nov 2001 17:20:34 +0100
             > >
             > >Alexander,
             > >Aardig om in je lijst de ouders en broers en zusters van Klaske
             Hessels
             > >Keegstra aan te treffen. Klaske is namelijk de echtgenote van
             Wybren Ulbes
             > >Elgersma en deze behoort tot het geslacht van de Dongeradeelster
             Elgersma's
             > >dat mijn interesse heeft. De voornaam Hessel komt vele malen in
             dit
             > >geslacht
             > >voor en ik weet nu waar hij vandaan komt.
             > >In mijn gegevens hebben Wybren en Klaske ook zeven kinderen met
             dezelfde
             > >voornamen, de geboortedata verschillen hier en daar wat van die u
             opgeeft.
             > >Mocht u daarin geinteresseerd zijn en in mijn gegevens over het
             > >voorgeslacht
             > >van Wybren, laat het dan weten.
             > >Groeten,
             > >
             > >Onno Elgersma
             > >
             > >----- Original Message -----
             > >From: Alexander de Grote <degroteman@h...>
             > >To: <Friesland-genealogy@y...>
             > >Sent: Sunday, November 04, 2001 1:26 PM
             > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Brand Sybes Sybesma/Maaike
             Rinses
             > >Keegstra
             > >
             > >
             > > > This is the eldest familiymember of the family KEEGSTRA that I
             know of.
             > > > greetings,
             > > > Alexander de Groot
             > > >
             > > >
             > > > I Rinse Hessels, geb. Hantumhuizen nn-nn-1693, overl. ? vo-or-
             1749, tr.
             > > > Hantumhuizen 13 november 1712, Maaijke Jans, geb.
             Hantumhuizen
             > > > nn-nn-1695,
             > > > overl. ? nn-na-1749
             > > > kinderen:
             > > > 1. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 27 augustus 1713, overl.
             > >Hantumhuizen
             > > > vo-or-1715
             > > > 2. Pyter Rinses, geb. Hantumhuizen 11 augustus 1715,
             overl. ? ?, tr.
             > >?
             > >?,
             > > > NN
             > > > Quotisatiekohier 1749: naam: Pytter Rinses plaats: Hantum
             > > > omschrijving:
             > > > kan bestaen, vertrokken naar Bornwerdt aanwezig: 2 volw.
             en 3 knd.
             > > > aanslag: 40-2-2
             > > >
             > > > 3. Theunis Rinses, geb. Hantumhuizen 7 maart 1717,
             overl. ? ?, tr. ?
             > >?,
             > > > NN
             > > > 4. Hessel Renses, volgt II.1
             > > > 5. Trijntje Rinses, geb. Hantumhuizen 12 oktober 1721,
             overl. ? ?,
             > >tr.
             > >?
             > > > ?,
             > > > NN
             > > > 6. Jeltie Rinses, geb. Hantumhuizen 1 juni 1727, overl. ? ?,
             tr. ? ?,
             > >NN
             > > >
             > > > II.1 Hessel Renses, geb. Hantumhuizen nn-nn-1719, overl. ? ?,
             zoon van
             > > > Rinse
             > > > Hessels en Maaijke Jans, tr. ? ?, Antje NN, geb. ? ?,
             overl. ? ?
             > > > Gedoopt: 07-05-1719 te Hantumhuizen Quotisatiekohier 1749:
             naam:
             > >Hessel
             > > > Rinses plaats: Wierum omschrijving: boer aanwezig: 6 volw.
             en 2 kind.
             > > > aanslag: 60-14-04 bron: Westdongeradeel, fol.14
             > > >
             > > > kinderen:
             > > > 1. Grietje Hessels, geb. Wierum 22 december 1746,
             overl. ? ?, tr. ?
             > >?,
             > >NN
             > > > 2. Maike Hessels, geb. Wierum 24 november 1748, overl. ? ?,
             tr. ? ?,
             > >NN
             > > > 3. Geertje Hessels, geb. Wierum 26 september 1751, overl.
             Wierum
             > > > vo-or-1753
             > > > 4. Geertje Hessels Keegstra, geb. Wierum 20 mei 1753, overl.
             > > > Westdongeradeel 5 juni 1821, tr. Wierum 17 mei 1772,
             Broer Lieuwes
             > > > 5. Trijntje Hessels Keegstra, geb. Wierum 5 oktober 1755,
             overl.
             > > > Westdongeradeel 2 december 1824, tr. ? ?, NN
             > > > 6. Rinse Hessels Keegstra, volgt III.1
             > > > 7. Claaske Hessels, geb. Wierum 14 januari 1761, overl. ? ?,
             tr.
             > >Wierum
             > > > 24
             > > > april 1784, Wijbren Ulbis
             > > > Wijbren is geboren in het jaar 1759 in Wierum. Kinderen:
             1. Antje
             > > > 03-07-1785 2. Hessel 16-11-1787 3. Djuwke 30-01-1791 4.
             Ulbe
             > > > 24-11-1793
             > > > 5. Iede(m) 17-08-1797 6. Rinze 27-02-1801 7. Klaas 21-12-
             1804
             > > >
             > > > 8. Klaas Hessels Keegstra, geb. Wierum 1 juli 1764, overl.
             > >Kollumerland
             > > > 18
             > > > januari 1841, tr. ? ?, NN
             > > > 9. Sjoukje Hessels, volgt III.2
             > > >
             > >
             > >
             > >
             >
             >
             > _________________________________________________________________
             > Get your FREE download of MSN Explorer at
             http://explorer.msn.com/intl.asp             Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
             of: http://go.to/frgen .

             Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
             geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

             Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


             Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.