Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Opzoek naar meer informatie

Expand Messages
 • wyma
  Hallo, Ik zal mij even voorstellen, want gezien de vele namen die te lezen zijn, komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te voeren naar
  Message 1 of 9 , Oct 30, 2001
   Hallo,

   Ik zal mij even voorstellen, want gezien de vele namen die te lezen zijn, komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te voeren naar Garijp, waar ook mijn voorouders vandaan komen. Met als familienaam Wijmenga.
   Ik ben benieuwd of er onder de lezers en andere nieuwsgierigen zijn die deze naam kennen. Ook vraag ik daarbij om informatie over de achtergrond van de familienaam. Hoe die is ontstaan, waar en wanneer. Ik wacht de tips maar af, alvast bedankt voor de moeite.

   Vriendelijke groet, Gauke Wijmenga Middelburg


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • M.Haijema
   Hallo Gauke, Ik heb geen nieuws voor je. Alleen de naam Wijmenga heb ik jaren geleden wel eens gehoord bij mijn zuster en zwager in Hardenberg als naam van een
   Message 2 of 9 , Oct 31, 2001
    Hallo Gauke, Ik heb geen nieuws voor je. Alleen de naam Wijmenga heb ik
    jaren geleden wel eens gehoord bij mijn zuster en zwager in Hardenberg als
    naam van een keurmeester bij de vee-en vleeskeuringsdienst in Overijssel.
    Hij was ook een Fries en was afkomstig uit Garijp.
    Marten Haijema

    ----- Oorspronkelijk bericht -----
    Van: "wyma" <wyma@...>
    Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    CC: "wyma" <gwijmenga@...>
    Verzonden: dinsdag 30 oktober 2001 14:11
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Opzoek naar meer informatie


    Hallo,

    Ik zal mij even voorstellen, want gezien de vele namen die te lezen zijn,
    komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te voeren naar
    Garijp, waar ook mijn voorouders vandaan komen. Met als familienaam
    Wijmenga.
    Ik ben benieuwd of er onder de lezers en andere nieuwsgierigen zijn die deze
    naam kennen. Ook vraag ik daarbij om informatie over de achtergrond van de
    familienaam. Hoe die is ontstaan, waar en wanneer. Ik wacht de tips maar af,
    alvast bedankt voor de moeite.

    Vriendelijke groet, Gauke Wijmenga Middelburg


    [Non-text portions of this message have been removed]    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    of: http://go.to/frgen .

    Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
    geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   • Tjitte en Petra Kooy
    Hallo, In mijn bestand heb ik een aantal Wijmenga s staan, bijna allemaal nakomelingen van Klaas Roels Wijmenga en Antje Gerrits Kooistra. Deze komen ook uit
    Message 3 of 9 , Oct 31, 2001
     Hallo,

     In mijn bestand heb ik een aantal Wijmenga's staan, bijna allemaal
     nakomelingen van Klaas Roels Wijmenga en Antje Gerrits Kooistra. Deze komen
     ook uit Garijp en omstreken. Waar de naam vandaan komt weet ik helaas niet.
     In Burgum is een makelaarskantoor R. Wijmenga.

     Onderstaande namen heb ik in mijn bestand staan:
     Wijmenga, Dieke~Gerrits 25.04.1858-
     09.02.1937
     Wijmenga, Doedtje~Klazes 12.1822-
     ?
     Wijmenga, Gerrit~Klazes 05.10.1827-
     10.04.1866
     Wijmenga, Gerrit~Reinders 30.09.1900-
     Wijmenga, Gjalt_Theunis~Reinders 15.06.1909-
     Wijmenga, Jan~Klazes 04.10.1832-
     ?
     Wijmenga, Klaas~Gerrits 02.03.1855-
     ?
     Wijmenga, Klaas~Roels 18.09.1796-
     25.10.1863
     Wijmenga, Minke~Reinders 30.09.1893-
     ?
     Wijmenga, Neeltje~Klazes 16.05.1839-
     ?
     Wijmenga, Reinder~Gerrits 30.10.1863-
     03.08.1937
     Wijmenga, Roelof~Klazes 08.09.1836-
     ?
     Wijmenga, Roeltje~Klazes 01.10.1825-
     ?
     Wijmenga, Trijntje~Gerrits 23.04.1856-
     17.06.1930
     Wijmenga, Trijntje~Klazes 09.02.1819-
     ?
     Wijmenga, Trijntje~Reinders 17.02.1890-
     ?
     Wijmenga, Rixtje~Teunis

     Met vriendelijke groeten,
     Tjitte Kooy.

     ----- Original Message -----
     From: wyma <wyma@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Cc: wyma <gwijmenga@...>
     Sent: Tuesday, October 30, 2001 2:11 PM
     Subject: [Friesland-genealogy] Opzoek naar meer informatie


     Hallo,

     Ik zal mij even voorstellen, want gezien de vele namen die te lezen zijn,
     komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te voeren naar
     Garijp, waar ook mijn voorouders vandaan komen. Met als familienaam
     Wijmenga.
     Ik ben benieuwd of er onder de lezers en andere nieuwsgierigen zijn die deze
     naam kennen. Ook vraag ik daarbij om informatie over de achtergrond van de
     familienaam. Hoe die is ontstaan, waar en wanneer. Ik wacht de tips maar af,
     alvast bedankt voor de moeite.

     Vriendelijke groet, Gauke Wijmenga Middelburg


     [Non-text portions of this message have been removed]     Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     of: http://go.to/frgen .

     Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
     geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


     Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    • Nynke van den Hooven
     Beste Gauke, Op www.ryksargyf.org vond ik de volgende personen in de namenregistratie van 1811: Wyminga, Jacob Hanses, Oudkerk; kinderen: Ritske 11, Hannes 3,
     Message 4 of 9 , Oct 31, 2001
      Beste Gauke,

      Op www.ryksargyf.org vond ik de volgende personen in de namenregistratie van 1811:

      Wyminga, Jacob Hanses, Oudkerk;
      kinderen: Ritske 11, Hannes 3, Antje 6;
      Mairie Oenkerk, fol. 73v

      Wyminga, Roel Jans, Garijp;
      kinderen Jan 26, Maaike 24, Anne 23, Binne 20, Theunis 17, Klaas 15;
      kleinkinderen (v. Jan) Hylkjen 2, Roel 4 maanden;
      N.B. ondertekend door E.H. Jansma "p.o. R.J. Wyminga";
      Mairie Bergum, fol. 74v

      Jansma, Ede Hendriks, Garijp;
      kinderen: geen
      Vgl. Wijminga R.J. (!! - NvdH)
      Mairie Bergum, fol. 74v

      Wymenga, Alle Jans, Suameer;
      kinderen:geen;
      Mairie Oostermeer, fol. 53v

      Je zou haast denken dat Alle en Roel Jans broers waren, ook al wordt hun achternaam verschillend geregistreerd.
      In geboorte- en overlijdensaktes in de 19de eeuw worden de namen Wymenga en Wyminga door elkaar gebruikt voor de nazaten van bovengenoemden. Maar de naam Wijmenga komt niet voor, tenminste niet in Tietjerksteradeel. In andere gemeentes is de onbekendheid met de naam groter en verandert de -y- af en toe in een -ij-.
      Hieronder alle (!) Wijmenga's en Wijminga's die ik in de geboorte-, trouw- en overlijdensaktes van het ryksargyf aantrof:

      Overlijdensakte Dantumadeel, 1866: Roeltje Jans Wijmenga, overleden 26 juli 1866, oud 7 maanden
      Overlijdensakte Opsterland, 1914: Maaike Wijminga, overleden 22 september 1914, oud 87 jaar, weduwe
      Overlijdensakte Sneek, 1935: Fokke Alles Wijminga, overleden 2 december 1935, oud 78 jaar, gehuwd
      Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1890: Neeltje Wijmenga, overleden 27 januari 1890, oud 16 maanden
      Geboorteakte AEngwirden; dochter van Harke Wiersma en Attje Wijmenga
      Geboorteakte Menaldumadeel; Geiske Wijminga, geboren 10 mei 1853 dochter van Hans Jacobs Wijminga en Eeke Sybrens de Boer
      Geboorteakte Het Bildt; akte nr. 67; Sjoerd Wymenga, geboren 3 april 1893; zoon van Romke Wijmenga en Eke Tuinhof
      Geboorteakte Het Bildt; akte nr. 127; Trijntje Wymenga, geboren 7 mei 1895; dochter van Romke Wijmenga en Eke Tuinhof
      Huwelijksakte Smallingerland, 1864: Ouders (van de bruid, die geboren is in Garijp): Jan Wijbes van der Meulen en Hijlkje Jans Wijmenga
      Huwelijksakte Smallingerland, 1897: Ouders (van de bruidegom die volgens de akte Jan Wymenga heet!): Jan Roels Wijmenga en Japke Jans Riedstra
      Huwelijksakte Smallingerland, 1906: Ouders (van de in Garijp geboren bruid): Jan Uitzens Tjeerdsma en Grietje Roels Wijmenga
      Huwelijksakte Smallingerland, 1908: Ouders (van de in Giekerk geboren bruid): Sytze Gerrits de Vries en Dieke Gerrits Wijmenga
      Huwelijksakte Smallingerland, 1920: Ouders (van de in Drachten geboren bruid): Jan van der Zee en Geertje Jans Wijmenga
      Huwelijksakte Smallingerland, 1910: Ouders (van de in Hardegarijp geboren bruid): Wybe Jans Blom en Riemkje Klazes Wijminga
      Huwelijksakte Smallingerland, 1916: Ouders (van de in Beets geboren bruidegom): Jan Tjeerdsma en Grietje Wijminga

      Zo te zien hadden vooral de ambtenaren in de gemeente Smallingerland moeite met de -y- :-))

      Oorspronkelijk betekende de uitgang -inga (meer dan eens verbasterd tot -enga) "kind van .." en later "behorend tot de familie van .." en weer later "van de stam van ..".
      Het duidt in ieder geval een afstamming aan en wellicht heb je een zeer verre voorvader met de naam Wyme....
      Succes met je naspeuringen.

      Met vriendelijke groet,
      Nynke (met een ij zónder puntjes, moest ik altijd uitleggen!) van den Hooven.


      ---- Original Message -----
      From: wyma
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Cc: wyma
      Sent: Tuesday, October 30, 2001 2:11 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Opzoek naar meer informatie


      Hallo,

      Ik zal mij even voorstellen, want gezien de vele namen die te lezen zijn, komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te voeren naar Garijp, waar ook mijn voorouders vandaan komen. Met als familienaam Wijmenga.
      Ik ben benieuwd of er onder de lezers en andere nieuwsgierigen zijn die deze naam kennen. Ook vraag ik daarbij om informatie over de achtergrond van de familienaam. Hoe die is ontstaan, waar en wanneer. Ik wacht de tips maar af, alvast bedankt voor de moeite.

      Vriendelijke groet, Gauke Wijmenga Middelburg


      [Non-text portions of this message have been removed]


      Yahoo! Groups Sponsor
      ADVERTISEMENT
      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.      [Non-text portions of this message have been removed]
     • h.woudt@hccnet.nl
      ... zijn, komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te voeren naar Garijp, waar ook mijn voorouders vandaan komen. Met als familienaam
      Message 5 of 9 , Oct 31, 2001
       --- In Friesland-genealogy@y..., "wyma" <wyma@z...> wrote:
       > Hallo,
       >
       > Ik zal mij even voorstellen, want gezien de vele namen die te lezen
       zijn, komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te
       voeren naar Garijp, waar ook mijn voorouders vandaan komen. Met als
       familienaam Wijmenga.
       > Ik ben benieuwd of er onder de lezers en andere nieuwsgierigen zijn
       die deze naam kennen. Ook vraag ik daarbij om informatie over de
       achtergrond van de familienaam. Hoe die is ontstaan, waar en wanneer.
       Ik wacht de tips maar af, alvast bedankt voor de moeite.
       >
       > Vriendelijke groet, Gauke Wijmenga Middelburg


       Hallo Gauke,

       Waar je naam oorspronkelijk vandaan komt weet ook ik niet. Het zou
       kunnen dat het van een waternaam komt, wymerts, weeme. Of er een stuk
       water met een vergelijkbare naam bij Garijp in de buurt was/is weet
       ik niet, heb even geen (oude) waterkaarten bij de hand. Voor zover
       mij bekend is er ooit een boek verschenen over waternamen in
       Friesland. Misschien is hier meer over te vinden bij de Provinciale
       Bibliotheek (www.pbf.nl) of de Fryske Akademy.

       Groetjes, Hinke.
      • B. M. Westra
       Hallo Gauke, Ik heb een Jan Roels Wijmenga gehuwd 19 mei 1877 Tietjerkstradeel met Trijntje Atema. Zij is geboren Tietjerkstradeel 23 april 1857 als dochter
       Message 6 of 9 , Nov 1, 2001
        Hallo Gauke,
        Ik heb een Jan Roels Wijmenga gehuwd 19 mei 1877 Tietjerkstradeel met
        Trijntje Atema. Zij is geboren Tietjerkstradeel 23 april 1857 als dochter
        van Auke Atema en Gaatske van der Meulen. Helaas heb ik van Jan Roels geen
        verdere gegevens voor je. Als je wilt zal ik hier eens naar gaan zoeken. Met
        vriendelijke groet, Bert Westra
       • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
        Gauke Wijmenga schreef: Ik zal mij even voorstellen, want gezien de vele namen die te lezen zijn, komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te
        Message 7 of 9 , Nov 1, 2001
         Gauke Wijmenga schreef:

         Ik zal mij even voorstellen, want gezien de vele namen die te lezen
         zijn, komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te
         voeren naar Garijp, waar ook mijn voorouders vandaan komen. Met als
         familienaam Wijmenga.
         > Ik ben benieuwd of er onder de lezers en andere nieuwsgierigen zijn
         die deze naam kennen. Ook vraag ik daarbij om informatie over de
         achtergrond van de familienaam. Hoe die is ontstaan, waar en wanneer.
         Ik wacht de tips maar af, alvast bedankt voor de moeite.
         >
         > Vriendelijke groet, Gauke Wijmenga Middelburg

         Een paar jaar geleden kwam ik (hier in London, Canada) een Froukje Wijmenga
         tegen. Haar vader (en ik geloof later haar broer(s) hadden (zeker vanaf de jaren
         '40) in Leeuwarden een garage/auto bedrijf Wijmenga, bij de gevangenis. Good
         luck!

         Keimpe
        • Sake Wagenaar
         Uit de databank met familienamen van het Meertens Instituut (www.meertens.knaw.nl): Wijmenga verklaring: Familienaam op basis van de Friese voornaam Wyme, een
         Message 8 of 9 , Nov 1, 2001
          Uit de databank met familienamen van het Meertens Instituut (www.meertens.knaw.nl):

          Wijmenga
          verklaring:
          Familienaam op basis van de Friese voornaam Wyme, een verkorte vorm van een Germaanse persoonsnaam met het element wîh (wig) = 'strijd' gevolgd door een een tweede lid dat met de letter -m- begint, bijvoorbeeld mar = 'vermaard': Wimer < Wigmar; ook een verkorting van een Werin-naam als Werinbold tot Wimold tot Wime/Wyme is mogelijk.

          naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
          • [Winkler-1898, p 442].

          kenmerken:
          patroniem adresnaam

          Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
          Nederlandse Voornamen Databank

          specifieke componenten:
          inga

          varianten:
          Wijminga.

          aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:

          Groningen 7
          Friesland 170
          Drenthe 0
          Overijssel 2
          Gelderland 12
          Utrecht 6
          Amsterdam 6
          Noord-Holland 25
          Noord-Holland totaal 31
          Den Haag 11
          Rotterdam 6
          Zuid-Holland 9
          Zuid-Holland totaal 26
          Zeeland 0
          Noord-Brabant 1
          Limburg 12
          totaal 267

          At 14:11 30-10-2001 +0100, you wrote:
          >Hallo,
          >
          >Ik zal mij even voorstellen, want gezien de vele namen die te lezen zijn, komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te voeren naar Garijp, waar ook mijn voorouders vandaan komen. Met als familienaam Wijmenga.
          >Ik ben benieuwd of er onder de lezers en andere nieuwsgierigen zijn die deze naam kennen. Ook vraag ik daarbij om informatie over de achtergrond van de familienaam. Hoe die is ontstaan, waar en wanneer. Ik wacht de tips maar af, alvast bedankt voor de moeite.
          >
          >Vriendelijke groet, Gauke Wijmenga Middelburg
         • rinsjelm@worldonline.nl
          Nog een late reaktie: Bladerend in het Frysk Kertiersteateboek, uitg. Fryske Akademy nr 813 (1996), ISBN 90-6171-813-9, vond ik op pag. 288 een kwartierstaat
          Message 9 of 9 , Nov 6, 2001
           Nog een late reaktie:

           Bladerend in het Frysk Kertiersteateboek, uitg. Fryske Akademy nr 813
           (1996), ISBN 90-6171-813-9, vond ik op pag. 288 een kwartierstaat
           Wymenga-Alles (5 gen.) van Klaas Roels Wymenga (1796-1863), met op nr
           20 ene Wymer Egberts ovl ca 1728. Tesamen met het eerdere bericht van
           Sake Wagenaar lijkt de familienaam hier wel mee verklaard.

           Vriendelijke groet,
           Rintje Jellema           --- In Friesland-genealogy@y..., "wyma" <wyma@z...> schreef:
           > Hallo,
           >
           > Ik zal mij even voorstellen, want gezien de vele namen die te lezen
           zijn, komt die van mij nog niet voor. Mijn familienaam is terug te
           voeren naar Garijp, waar ook mijn voorouders vandaan komen. Met als
           familienaam Wijmenga.
           > Ik ben benieuwd of er onder de lezers en andere nieuwsgierigen zijn
           die deze naam kennen. Ook vraag ik daarbij om informatie over de
           achtergrond van de familienaam. Hoe die is ontstaan, waar en wanneer.
           Ik wacht de tips maar af, alvast bedankt voor de moeite.
           >
           > Vriendelijke groet, Gauke Wijmenga Middelburg
           >
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.