Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Hoe kom ik verder?

Expand Messages
 • hank.hoekstra@ualberta.ca
  Beste mensen: Zommige van jullie herrineren misschien dat ik (en Gerda Pieterse in Zuid Afrika) al lang op zoek zijn naar meer gegevens van Willem ten Brink
  Message 1 of 1 , Oct 22, 2001
  • 0 Attachment
   Beste mensen:

   Zommige van jullie herrineren misschien dat ik (en Gerda Pieterse in
   Zuid Afrika) al lang op zoek zijn naar meer gegevens van Willem ten
   Brink die laat in de 17de eeuw geboren was; gehuwd in Harich voor
   1713, waar hij en herbergier was.

   Ik heb alles naar gekeken dat ik hier vinden ken - het DTBL's vanaf
   het Ryksargyf, microfilms van de DTB's van die tijd, zelfs de reel,
   specie, graven, en nedergerecht cohieren voor Gaasterland...

   Het vraag is: hoe ken ik verder zoeken, vooral dat het vanaf Canada
   moet gebeuren? Het ken best wezen dat der niet meer is - zo ver als
   ik weet zijn de DTB's voor Harich vanaf 1705 tot 1715 of zo, zeer
   beschadigd - vaak helemaal niet leesbaar. Zommige cohieren van die
   tijd zijn ook beschadigd. De films die ik bekijk zijn met wat ik in
   Engels "high contrast film" noem zijn ge kopied - en in zwart/wit, zo
   dat der geen grijzen bij zijn, en daarvoor misschien de beschadiging
   is erger op die films dan op de boeken zelfs.

   Hier is wat ik zo ver weet:

   Ten Brink is natuurlijk niet en patronym - als ik Willem's vader's
   naam wist zou ik misschien wel verder kommen. Ik geloof dat de naam
   ten Brink heeft te maaken met Willem's beroep. De Reel cohier voor
   Gaasterland, 1714, 1715, enz. tot 1721 (alles dat het cohier mee
   heeft te maken) registratie voor bezittings, enz. geeft als
   eygenaers "de erfgen van de Heere Baron Grietman Aylva" en als
   Bruyckers "Willem ten Brinck". "De Herbergiers Huyzinghe heeft een
   Schorsteen en Doet daer te Booven te huyr..."

   Ik geloof dat de naam ten Brink komt van waar de herberg was - in het
   midden van het dorp (ik heb hier geen proef van), aan "de brink" -
   "the common" in Engels. Het is ook moogelijk dat de naam van ergens
   anders vandaan komt - zijn vrouw, Geertruud Rutgers Poortman(s) is
   afkomstig van Steenwijk in Overijssel. Maar, deze Geertruud is eerder
   gehuwd met en Atte Doornstra in 1709 (Atte was "schooldienaar te
   Harich"), en haar eerste dochter bij Willem was Grietje,14 December
   1713 gedoopt.

   Willem en Geertuud hadden nog drie andere kinderen:
   Marijke Willems ten Brink, gedoopt 7 Februari 1716 (overleden voor
   Maart, 1719);
   Rutger Willems ten Brink, gedoopt 7 April 1719 (Niets verder van
   gezien.);
   Marij(ke) Willems ten Brink, gedoopt 5 Januari 1720.

   De tweede Marijke en Grietje waaren zusters, maar toen ze huwden,
   hebben zij, en haar mannen de achtenaam "ten Brink" gehouden. Gerda
   Pieterse is en kleinkind van Grietje; ik ben en kleinkind van Marij
   (ke).

   Heeft Iemand en idee voor en zoek directie?

   Met veele dank,

   Henk Hoekstra
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.