Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Van der meulen

Expand Messages
 • Hessel de Vries
  ... Van: ehhoekse@worldonline.nl Aan: Friesland-genealogy@onelist.com Datum: maandag 7 februari
  Message 1 of 2 , Feb 7, 2000
   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: ehhoekse@... <ehhoekse@...>
   Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Datum: maandag 7 februari 2000 11:07
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Van der meulen


   >From: ehhoekse@...
   >
   >Hallo allemaal,
   >
   >Bedankt voor jullie enthousiaste reacties op mijn vraag over Tjipke Jans
   Westra.
   >Ik heb nog een vraag: in het antwoord van Hessel de Vries staat dat de zoon
   van Baukje Tjipkes Westra (Tjipke Ruurds Boonstra) trouwt met Hiltje Jans
   van der Meulen.


   Hiltje Jans van der Meulen is een dochter van Jan Wybrens van der Meulen
   en Wijtske Johannes Nieuwenhuis.

   vr. gr Hessel de Vries


   >Is dit misschien familie van Pieter Jans van der Meulen (hij trouwt op
   16-6-1877 Ooststellingwerf met Aafke Venhuizen), zijn dochter Ypkje van der
   Meulen (geb. 18-8-1882 Donkerbroek) trouwt 18-5-1905 Eenrum (Gr.) met Jan
   Westra (zoon van Tjipke Westra en Hilje Beukema, kleinzoon van Hendrik
   Tjipkes Westra en Hiltje Haitzes van der Veen).
   >
   >Metha Hoeksema-Westra
   >
   >--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
   >
   >To unsubscribe from this mailing list, or to change your subscription
   >to digest, go to the ONElist web site, at http://www.onelist.com and
   >select the Member Center link from the menu bar on the left.
   >
   >------------------------------------------------------------------------
   >
   >Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.