Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] genealogie van de families Dijkstra, van der Zee, Steegstra en Posthumus

Expand Messages
 • A Dijkstra
  Hallo Henk, Ik kan de door jou genoemde Klaas Ydes Posthumus bij mijn Posthumussen niet plaatsen. Mijn gegevens zien er als volgt uit: Kornelis Kornelis
  Message 1 of 3 , Oct 7, 2001
   Hallo Henk,

   Ik kan de door jou genoemde Klaas Ydes Posthumus bij "mijn Posthumussen"
   niet plaatsen. Mijn gegevens zien er als volgt uit:
   Kornelis Kornelis Posthumus, geb. ca. 1755 te Marrum (lanbouwer), ov. ?
   Gehuwd in 1783 te Westernijkerk (buurtschap in Ferwerderadeel) met Brechtje
   Watses Douma. Hun oudste zoon was Pieter Kornelis Posthumus (geb. ca. 1794)
   Deze Pieter trekt naar Westdongeradeel en trouwt daar met Aafke Gosses van
   der Wal en krijgen daar vier kinderen. De jongste zoon, Watse Pieters
   Posthumus trekt vervolgens weer naar Ferwerderadeel (Marrum) en trouwt daar
   met Baukje Hendriks de Groot. Uit dit huwelijk wordt mijn overgrootvader
   (Pieter) van moeders kant geboren.

   Mocht er toch nog verwantschap aanwezig zijn in ons beider Posthumus
   familie, dan hoor ik dit graag.
   Met vriendelijke groet, Andries Dijkstra (Noordwolde Friesland)

   ----- Original Message -----
   From: H.J. Dijkstra <hjd@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, October 07, 2001 1:10 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] genealogie van de families Dijkstra, van
   der Zee, Steegstra en Posthumus


   > Dag Andries,
   >
   > Via de naam Dijkstra zijn we denk ik niet verwant (deze naam komt uit
   Oost-
   > en Westdongeradeel) ,maar mogelijk via de naam Posthumus wel.
   > Als je de naam: Klaas Ydes Posthumus, geboren plm . 1758 in Stiens,
   > overleden 27-04-1821 in Westdongeradeel, in jouw gegevens kunt terug
   vinden,
   > dan heb ik wat meer voor je.
   >
   > Benader me dan via: hjd@...
   >
   > mvg
   >
   > Henk Dijkstra uit Helmond.
   >
   >
   > ----- Oorspronkelijk bericht -----
   > Van: "A Dijkstra" <a.dijkstra1@...>
   > Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Verzonden: vrijdag 5 oktober 2001 21:08
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] genealogie van de families Dijkstra, van
   > der Zee, Steegstra en Posthumus
   >
   >
   > > Beste mensen,
   > >
   > > Ik ben aan het zoeken naar de voorgeslachten van mijn pake's en beppes.
   > Het gaat daarbij om de volgende families:
   > >
   > > DIJKSTRA afkomstig uit de gemeenten Het Bildt, Leeuwarderadeel en
   > Ferwerderadeel, waarbij ik ben gekomen tot Oege Jans (geb. ca. 1750
   > Vrouwenparochie, ov. 1802 en begraven te Stiens), gehuwd met ene Jannigje.
   > Hun 3e zoon, genaamd Douwe Oeges (geb. St. Annparochie 28-06-1777) nam in
   > 1812 de naam Dikstra, direct daarna consequent gespeld als Dijkstra aan.
   > >
   > > van der ZEE afkomstig uit de gemeenten Wymbritseradeel, later
   > Opsterland en Haskerland, waarbij ik ben gekomen tot Wietse Sibbles van
   der
   > Zee (geb. ca. 1744 te Hommerts, ov. 19-03-1827) en gehuwd met Jitske Jans.
   > >
   > > STEEGSTRA afkomstig uit Ferwerderadeel en met name uit het dorp
   Marrum
   > en het buurtschap Westernijkerk. Hierbij is ene Andries Wopkes (geb. ca.
   > 1630) de oudst teruggevonden stamvader. Al vele generaties wordt binnen
   deze
   > Steegstra familie verteld dat er "Frans bloed" in deze geslachten aanwezig
   > zou zijn. Tot nu toe heb ik hier geen aanwijzingen voor kunnen vinden.
   > >
   > > POSTHUMUS afkomstig uit de gemeenten Ferwerderadeel en
   Westdongeradeel,
   > hierbij ben ik vooreerst uitgekomen bij ene Kornelis Kornelis Posthumus
   > (geb. ca. 1755 te Marrum) en gehuwd met Bregtje Watses Douma.
   > >
   > > Waar mogelijk graag contact en uitwisseling van gegevens met zoekenden
   > naar dezelfde families. Hierbij heb ik zeker interesse in de genealogische
   > gegevens, maar daarnaast zeker ook in de eventueel beschikbare
   > sociodemografische gegevens en/of infomatie uit streek en woonplaats.
   > > Mei groetnisse en oant hearen, Andries Dijkstra
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > > of: http://go.to/frgen .
   > >
   > > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   > 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > >
   > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
   http://docs.yahoo.com/info/terms/
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
   1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.