Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

mijn intresse in friese Namen

Expand Messages
 • Pieter Cramwinckel
  Hierbij mijn voortselling: ik ben geinteresserd in (en doe onderzoek naar) de volgende Friese namen Van Arum (1500-1850), te Arum en Leeuwarden, Harlingen
  Message 1 of 1 , Oct 2, 2001
  • 0 Attachment
   Hierbij mijn voortselling:
   ik ben geinteresserd in (en doe onderzoek naar) de volgende Friese namen
   Van Arum (1500-1850), te Arum en Leeuwarden, Harlingen
   Beyma Beyum (1500) te Pinjum
   Sadelaer 1750 Leeuwarden
   mocht u gegevens hebben dan gaarne.
   Namen in het online bestand van Ryksarchief Friesland en in online stadarchief Leeuwarden zijn reeds mij bekend , eveneens de namen in de IGI van deze geslachten.
   m.v.g., kind regards, fr. Grüsse
   Pieter J. Cramwinckel
   homepages Cramwinckel genealogy http://www.geocities.com/pcramwinckel
   Krawinkel research in Kraejonwinkila Project http://perso.club-internet.fr/pjcdjc
   Oudste stam namen- Aelteste Namen http://perso.club-internet.fr/pjcdjc/oldestna.html   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.