Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Van Beresteyn

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  Dames en heren lijstleden, Velen beginnen lukraak met stamboomonderzoek, zonder eerst een beginnershandleiding te lezen. Zo kan het gebeuren dat men nog nimmer
  Message 1 of 2 , Feb 5, 2000
   Dames en heren lijstleden,

   Velen beginnen lukraak met stamboomonderzoek, zonder eerst een
   beginnershandleiding te lezen. Zo kan het gebeuren dat men nog nimmer van
   Van Beresteyn heeft gehoord, met als resultaat dat men verkeerd aan de slag
   gaat of uren werk besteedt aan het uitzoeken van zaken die al lang en breed
   door anderen zijn uitgezocht (en gepubliceerd). Vele malen wordt zo het
   wiel opnieuw uitgevonden! Onlangs deelde iemand op deze elektronische
   postverzendlijst mede dat hij nog nooit van Van Beresteyn had gehoord.

   Hieronder volgt een kopie van een antwoord dat ik onlangs verstuurde aan
   een beginnende genealoog die mij per e-mail benaderde over een Schoterlands
   geslacht en in een vervolg daarop eveneens aan mij vroeg wat Van Beresteyn
   dan wel was. Ik heb hem toen als volgt geantwoord:

   "Geachte (beginner),

   Het Genealogisch Repertorium van Jhr. Van Beresteyn (in de wandeling
   aangeduid als "Van Beresteyn") is een naslagwerk waarin alle genealogische
   publicaties vermeld staan, dus een soort bibliografie voor genealogen.
   Raadpleging kan u vele uren zoekwerk en reiskosten besparen. Iedere
   genealoog kent het. Dit naslagwerk is in geactualiseerde vorm aanwezig op
   elk archief, en oudere uitgaven (nog van 1972) zijn meestal aanwezig in
   grotere openbare en universiteitsbibliotheken. Aanschaf van het
   nogal prijzige Van Beresteyn (enkele honderden guldens?) is niet
   noodzakelijk. U raadpleegt dit werk immers kosteloos op het archief!"

   Voor een geschikte beginnershandleiding kunt u zich in verbinding stellen
   met het CBG. Ook het Ryksargyf heeft indertijd een gids voor
   archiefonderzoek samengesteld.
  • Alfons Santen
   Ik neem aan dat je op mij doelt. Ik ken het Genealogisch Repertorium uiteraard wel. Dat het van Jhr. Van Beresteyn is, was ik vergeten of heb ik nooit op
   Message 2 of 2 , Feb 5, 2000
    Ik neem aan dat je op mij doelt.
    Ik ken het Genealogisch Repertorium uiteraard wel.
    Dat het van Jhr. Van Beresteyn is, was ik vergeten of heb ik nooit op gelet.


    -----Original Message-----
    From: Yntze van der Honing [mailto:yntze@...]
    Sent: zaterdag 5 februari 2000 10:33
    To: Friesland-genealogy@onelist.com
    Subject: [Friesland-genealogy] Van Beresteyn


    From: Yntze van der Honing <yntze@...>

    Dames en heren lijstleden,

    Velen beginnen lukraak met stamboomonderzoek, zonder eerst een
    beginnershandleiding te lezen. Zo kan het gebeuren dat men nog nimmer van
    Van Beresteyn heeft gehoord, met als resultaat dat men verkeerd aan de slag
    gaat of uren werk besteedt aan het uitzoeken van zaken die al lang en breed
    door anderen zijn uitgezocht (en gepubliceerd). Vele malen wordt zo het
    wiel opnieuw uitgevonden! Onlangs deelde iemand op deze elektronische
    postverzendlijst mede dat hij nog nooit van Van Beresteyn had gehoord.

    Hieronder volgt een kopie van een antwoord dat ik onlangs verstuurde aan
    een beginnende genealoog die mij per e-mail benaderde over een Schoterlands
    geslacht en in een vervolg daarop eveneens aan mij vroeg wat Van Beresteyn
    dan wel was. Ik heb hem toen als volgt geantwoord:

    "Geachte (beginner),

    Het Genealogisch Repertorium van Jhr. Van Beresteyn (in de wandeling
    aangeduid als "Van Beresteyn") is een naslagwerk waarin alle genealogische
    publicaties vermeld staan, dus een soort bibliografie voor genealogen.
    Raadpleging kan u vele uren zoekwerk en reiskosten besparen. Iedere
    genealoog kent het. Dit naslagwerk is in geactualiseerde vorm aanwezig op
    elk archief, en oudere uitgaven (nog van 1972) zijn meestal aanwezig in
    grotere openbare en universiteitsbibliotheken. Aanschaf van het
    nogal prijzige Van Beresteyn (enkele honderden guldens?) is niet
    noodzakelijk. U raadpleegt dit werk immers kosteloos op het archief!"

    Voor een geschikte beginnershandleiding kunt u zich in verbinding stellen
    met het CBG. Ook het Ryksargyf heeft indertijd een gids voor
    archiefonderzoek samengesteld.

    --------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------

    To unsubscribe from this mailing list, or to change your subscription
    to digest, go to the ONElist web site, at http://www.onelist.com and
    select the Member Center link from the menu bar on the left.

    ------------------------------------------------------------------------

    Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.