Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Boek van Doeke Wijgers Hellema

Expand Messages
 • g. riemersma
  Hallo Hans Ik ben in het bezit van het boek van Doeke Wijgers Hellema:Kroniek van een Friese boer. Het enige dat in het boek heb kunnen vinden is het volgende:
  Message 1 of 3 , Sep 26, 2001
   Hallo Hans

   Ik ben in het bezit van het boek van Doeke Wijgers Hellema:Kroniek van een
   Friese boer.
   Het enige dat in het boek heb kunnen vinden is het volgende:
   Ds.Tamme Foppes de Haan(1791-1868)is Ned.Hervormd predikant geweest in
   Molkwerum,Exmorra en Ee.
   Hij ging tot de Afgescheidenen over en leidde voor hen predikanten op;hij
   werd later docent aan de Theologische School te Kampen.
   (Zie:J.J.Kalma,Dit wienen ek Friezen,III,Ljouwert 1966,blz65-71).
   De naam Jodocus Tammes de Haan ben ik helaas niet tegen gekomen.
   Wel de naam E.de Haan,hij was onderwijzer der jeugd te Wirdum.
   Van hem staat een door hem geschreven gedicht over de watervloed van 1825.
   Mocht je hier belangstelling voor hebben wil ik het je een dezer dagen wel
   sturen.

   Sneek;Gerrit Riemersma

   ----- Original Message -----
   From: Hans van der Veer <hansvdveer@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, September 24, 2001 7:41 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Boek van Doeke Wijgers Hellema


   Hallo

   Ik ben op zoek naar wat mij is beschreven als een buitengewoon interessant
   boek: Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke
   Wijgers Hellema te Wirdum.
   Ik heb begrepen dat Hellema behalve boer, ook onderwijzer en rijksontvanger
   was. Hij beschrijft heel gedetailleerd het wel en wee op het Friese
   platteland in de dorpen waar zijn familie woonde: Wanswerd, Hallum, Achlum,
   Wirdum, etc. Vanwege zijn functie in de kerkeraad besteedde hij veel
   aandacht aan de Afscheiding en bezocht hij regelmatig elders prekende
   dominees.

   Weet iemand ook waar dit boek is in te zien? Bijvoorbeeld bij het NGV
   verenigingscentrum te Weesp of bij het CBG te Den Haag? Ik zou het graag
   eens doorlezen op zoek naar informatie over mijn voorouders (o.a. Jodocus
   Tammes de Haan was genees-, heel- en verloskundige in Wanswerd).

   Hans van der Veer


   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.