Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [overijssel-genealogy] van der VEGT.

Expand Messages
 • menno.vanderhauw@engelhard.com
  Jack Prof M. Groen (Lijsterbesstraat 3, Nuenen) heeft drie boeken geschreven over Oldeboorn, nl burgers van Oldeboorn in de 18e eeuw, Meiers en Landheren te
  Message 1 of 6 , Sep 1, 2001
   Jack

   Prof M. Groen (Lijsterbesstraat 3, Nuenen) heeft drie boeken geschreven
   over Oldeboorn, nl burgers van Oldeboorn in de 18e eeuw, Meiers en
   Landheren te Oldeboorn in de 18e eeuw en .Burgers te Oldeboorn in de 19e
   eeuw
   Hierin beschrijft hij per huis alle bewoners en eigenaren vanaf 1650-1830
   met hun familiaire relaties.

   Hier de gegevens over Martinus van der Vecht(Vegt)

   In 1713 trouwt Martinus van der Vecht met de weduwe Aukje Ydes. Deze
   trouwerij verloopt niet op rolletjes, aangezien blijkt dat van der Vecht
   trouwbeloften gedaan had aan een zekere Hendrina Egberts uit Donkerbroek.
   Hij wordt voor 3/4 jaar geschorst als predikant als hij zijn zoon bij
   Aukje, Herman Koops, laat dopen. Dat gebeurt in 1714. Maar het kind
   overlijdt, evenals tweemaal een dochter Katrien, die in 1716 en 1720
   gedoopt werden. De derde dochter Katrien blijft in leven en trouwt in 1744
   een zekere Tjeerd uit Leeuwarden die zich Ydema noemt. Tjeerd en Katrien
   laten in 1750 een zoon Herman Koops en in 1752 een dochter Aukje te
   Oldeboorn dopen. In 1783 verkoopt Herman Koops 'van der Vecht' het
   ouderlijk huis te Oldeboorn.

   Een zijtak van mijn familie noemt zich later te Oldeboorn ook van der Vegt.
   nl Gerrit Arjens. Toen zijn vader wees was geworden was zijn voogd Martinus
   van der Vecht. Dit beviel blijkbaar goed.

   In De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong (1825-1855) uitgegeven door
   drukkerij "de Jong" (dit zijn zijn nakomelingen) worden ook vdegt
   besproken.
   Deze boer te Oldeboorn krijgt op 30 mei 1835 een nieuwe knecht genaamd
   Rinze Wiebes vd Vegt.
   Op 11 december 1835 keerde Rinze terug met zijn paspoort van volbrachte
   dienst voor het vaderland te den haag.
   Op 13 mei 1836 vertrekt RW vd Vegt.

   Op 19 april 1852 was de koninklijke inkomst lijsterrijk in onze hoofdstad
   Leeuwarden. Wat eere, wat feesten , de couranten zijn er vol van. Vanaf
   Harlingen waar hij met den stoomboot aankwam, rondsom waar hij geweest is,
   zelfs in de boerderije van R.W. vd Vegt.

   31 maart 1854 : Longziekte bij het vee van RW van der Vegt te Akkrum.

   31 oktober 1843 overlijdt een kind van Tjeerd W. van der Vegt aan de
   mazelen en/of kinkhoest. naderhand nog een van der Vegt.


   Uit Wumkes Stads en Dorpskroniek (1700-1900). Dit fragmenten uit de
   Leeuwarder Courant.

   13 juli 1700 : Volgens besluit van Gedep. Staten scheiden Donkerbroek en
   Haule zich af van Oosterwolde c.a. en constitueeren zich tot een bijzondere
   gemeente, die een eigen leraar beroept nl Martinus van der Vecht.

   2 oktober 1823 : Gedeputeerden machtigen R. en S.W. van der Vegt te
   Beetsterzwaag tot opmeting der veenderijen.


   Menno van der Hauw
   "j. van der
   vegt" To: <overijssel-genealogy@yahoogroups.com>
   <j.vander.vegt@ cc:
   hccnet.nl> Subject: Re: [overijssel-genealogy] van der VEGT.

   08/31/01 10:37
   PM
   Please respond
   to
   overijssel-gene
   alogy


   > Ietsje eerder (halverwege 18e eeuw) was er in Oldeboorn (Friesland) een
   > dominee genaamd Marinus van der Vegt (Vecht), ook predikant Ned. Herv.
   > Kerk.
   > Over zijn achtergrond weet ik verder weinig.

   Deze Van der Vegt komt nog niet voor in mijn bestanden. Kun je iets meer
   vertellen over de bron waar je deze naam tegenkwam?

   Vriendelijke groet uit Delft,

   Jack van der Vegt

   Stuur om af te melden van deze groep een bericht aan/To unsubscribe from
   this group, send an email to:
   overijssel-genealogy-unsubscribe@egroups.com   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Hans van der Veer
   Beste Menno Een van mijn voorouders is Jodocus Heringa (predikant te Oldeboorn), geboren rond 1760 en overleden 15-01-1847 te Oldeboorn, getrouwd op 17 juni
   Message 2 of 6 , Sep 3, 2001
    Beste Menno

    Een van mijn voorouders is Jodocus Heringa (predikant te Oldeboorn), geboren
    rond 1760 en overleden 15-01-1847 te Oldeboorn, getrouwd op 17 juni 1787 te
    Oldeboorn met Maria Louisa Semler, geboren rond 1760 en overleden 9-8-1849
    te Oldeboorn.
    Hun dochter Aletta Maria Heringa is eerst getrouwd te Oldeboorn op 30-9-1815
    met Hans Ynzes Ynzonides (predikant) en later op 19-8-1827 te Molkwerum met
    Tjamme Foppes de Haan (ook predikant, later professor in Kampen bij de
    Afgescheidenen).
    Tjamme Foppes is ook een van mijn voorouders.
    Staat over deze mensen ook iets in de boeken van prof. M. Groen? Waar kan ik
    anders deze boeken inzien?

    Hans van der Veer

    ----- Original Message -----
    From: <menno.vanderhauw@...>
    To: <overijssel-genealogy@yahoogroups.com>;
    <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Saturday, September 01, 2001 8:12 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Re: [overijssel-genealogy] van der VEGT.    Jack

    Prof M. Groen (Lijsterbesstraat 3, Nuenen) heeft drie boeken geschreven
    over Oldeboorn, nl burgers van Oldeboorn in de 18e eeuw, Meiers en
    Landheren te Oldeboorn in de 18e eeuw en .Burgers te Oldeboorn in de 19e
    eeuw
    Hierin beschrijft hij per huis alle bewoners en eigenaren vanaf 1650-1830
    met hun familiaire relaties.

    Hier de gegevens over Martinus van der Vecht(Vegt)

    In 1713 trouwt Martinus van der Vecht met de weduwe Aukje Ydes. Deze
    trouwerij verloopt niet op rolletjes, aangezien blijkt dat van der Vecht
    trouwbeloften gedaan had aan een zekere Hendrina Egberts uit Donkerbroek.
    Hij wordt voor 3/4 jaar geschorst als predikant als hij zijn zoon bij
    Aukje, Herman Koops, laat dopen. Dat gebeurt in 1714. Maar het kind
    overlijdt, evenals tweemaal een dochter Katrien, die in 1716 en 1720
    gedoopt werden. De derde dochter Katrien blijft in leven en trouwt in 1744
    een zekere Tjeerd uit Leeuwarden die zich Ydema noemt. Tjeerd en Katrien
    laten in 1750 een zoon Herman Koops en in 1752 een dochter Aukje te
    Oldeboorn dopen. In 1783 verkoopt Herman Koops 'van der Vecht' het
    ouderlijk huis te Oldeboorn.

    Een zijtak van mijn familie noemt zich later te Oldeboorn ook van der Vegt.
    nl Gerrit Arjens. Toen zijn vader wees was geworden was zijn voogd Martinus
    van der Vecht. Dit beviel blijkbaar goed.

    In De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong (1825-1855) uitgegeven door
    drukkerij "de Jong" (dit zijn zijn nakomelingen) worden ook vdegt
    besproken.
    Deze boer te Oldeboorn krijgt op 30 mei 1835 een nieuwe knecht genaamd
    Rinze Wiebes vd Vegt.
    Op 11 december 1835 keerde Rinze terug met zijn paspoort van volbrachte
    dienst voor het vaderland te den haag.
    Op 13 mei 1836 vertrekt RW vd Vegt.

    Op 19 april 1852 was de koninklijke inkomst lijsterrijk in onze hoofdstad
    Leeuwarden. Wat eere, wat feesten , de couranten zijn er vol van. Vanaf
    Harlingen waar hij met den stoomboot aankwam, rondsom waar hij geweest is,
    zelfs in de boerderije van R.W. vd Vegt.

    31 maart 1854 : Longziekte bij het vee van RW van der Vegt te Akkrum.

    31 oktober 1843 overlijdt een kind van Tjeerd W. van der Vegt aan de
    mazelen en/of kinkhoest. naderhand nog een van der Vegt.


    Uit Wumkes Stads en Dorpskroniek (1700-1900). Dit fragmenten uit de
    Leeuwarder Courant.

    13 juli 1700 : Volgens besluit van Gedep. Staten scheiden Donkerbroek en
    Haule zich af van Oosterwolde c.a. en constitueeren zich tot een bijzondere
    gemeente, die een eigen leraar beroept nl Martinus van der Vecht.

    2 oktober 1823 : Gedeputeerden machtigen R. en S.W. van der Vegt te
    Beetsterzwaag tot opmeting der veenderijen.


    Menno van der Hauw
    "j. van der
    vegt" To:
    <overijssel-genealogy@yahoogroups.com>
    <j.vander.vegt@ cc:
    hccnet.nl> Subject: Re:
    [overijssel-genealogy] van der VEGT.

    08/31/01 10:37
    PM
    Please respond
    to
    overijssel-gene
    alogy


    > Ietsje eerder (halverwege 18e eeuw) was er in Oldeboorn (Friesland) een
    > dominee genaamd Marinus van der Vegt (Vecht), ook predikant Ned. Herv.
    > Kerk.
    > Over zijn achtergrond weet ik verder weinig.

    Deze Van der Vegt komt nog niet voor in mijn bestanden. Kun je iets meer
    vertellen over de bron waar je deze naam tegenkwam?

    Vriendelijke groet uit Delft,

    Jack van der Vegt

    Stuur om af te melden van deze groep een bericht aan/To unsubscribe from
    this group, send an email to:
    overijssel-genealogy-unsubscribe@egroups.com    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    of: http://go.to/frgen .

    Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
    geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   • Wijtske Jousma
    ... Van: Hans van der Veer [mailto:hansvdveer@hetnet.nl] Verzonden: maandag 3 september 2001 20:51 Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com Onderwerp: Re:
    Message 3 of 6 , Sep 4, 2001
     -----Oorspronkelijk bericht-----
     Van: Hans van der Veer [mailto:hansvdveer@...]
     Verzonden: maandag 3 september 2001 20:51
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Re: [overijssel-genealogy] van der
     VEGT.


     Tjamme Foppes de Haan (ook predikant, later professor in Kampen bij de
     Afgescheidenen).

     Kampen, 4 september 2001.

     Beste Hans en andere lijstgenoten,

     Beide Theologische Universiteiten in Kampen hebben een uitgebreide
     bibliotheek.
     Bij deze de adressen en telefoon nummers.

     Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)in
     Nederland
     Broederweg 15
     Bibliothecaris: Drs. G.D. Harmany
     tel: bibliotheek 038-3315611

     Archief en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland
     (Vrijgemaakt)
     Broederweg 16
     tel: 038-3331688 fax: 038-3331689
     bezoek na telefonische afspraak.

     Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
     Koornmarkt 1
     Bibliotheek en studiezaal: Oudestraat 6, tel: 3371653
    • Wijtske Jousma
     ... Van: Hans van der Veer [mailto:hansvdveer@hetnet.nl] Verzonden: maandag 3 september 2001 20:51 Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com Onderwerp: Re:
     Message 4 of 6 , Sep 4, 2001
      -----Oorspronkelijk bericht-----
      Van: Hans van der Veer [mailto:hansvdveer@...]
      Verzonden: maandag 3 september 2001 20:51
      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Re: [overijssel-genealogy] van der
      VEGT.


      Tjamme Foppes de Haan (ook predikant, later professor in Kampen bij de
      Afgescheidenen).

      Kampen, 4 september 2001.

      Beste Hans en andere lijstgenoten,

      Beide Theologische Universiteiten in Kampen hebben een uitgebreide
      bibliotheek.
      Bij deze de adressen en telefoon nummers.

      Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)in
      Nederland
      Broederweg 15
      Bibliothecaris: Drs. G.D. Harmany
      tel: bibliotheek 038-3315611

      Archief en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland
      (Vrijgemaakt)
      Broederweg 16
      tel: 038-3331688 fax: 038-3331689
      bezoek na telefonische afspraak.

      Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
      Koornmarkt 1
      Bibliotheek en studiezaal: Oudestraat 6, tel: 3371653

      Met vriendelijke groet,
      Wijtske Visscher-Jousma
     • Hans van der Veer
      Beste Jack van der Vegt Een kennis vertelde mij dat haar voorouders ook uit Oldeboorn en Akkrum komen. Jack, als je geïnteresseerd in de geschiedenis van
      Message 5 of 6 , Sep 4, 2001
       Beste Jack van der Vegt

       Een kennis vertelde mij dat haar voorouders ook uit Oldeboorn en Akkrum
       komen.
       Jack, als je geïnteresseerd in de geschiedenis van Rinse van der Vegt en
       vooral van diens dochter, de freule van Akkrum, dan wil zij je graag het
       verhaal doen toekomen.
       Dus stuur even een berichtje!

       Hans van der Veer

       ----- Original Message -----
       From: <menno.vanderhauw@...>
       To: <overijssel-genealogy@yahoogroups.com>;
       <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Saturday, September 01, 2001 8:12 PM
       Subject: [Friesland-genealogy] Re: [overijssel-genealogy] van der VEGT.       Jack

       Prof M. Groen (Lijsterbesstraat 3, Nuenen) heeft drie boeken geschreven
       over Oldeboorn, nl burgers van Oldeboorn in de 18e eeuw, Meiers en
       Landheren te Oldeboorn in de 18e eeuw en .Burgers te Oldeboorn in de 19e
       eeuw
       Hierin beschrijft hij per huis alle bewoners en eigenaren vanaf 1650-1830
       met hun familiaire relaties.

       Hier de gegevens over Martinus van der Vecht(Vegt)

       In 1713 trouwt Martinus van der Vecht met de weduwe Aukje Ydes. Deze
       trouwerij verloopt niet op rolletjes, aangezien blijkt dat van der Vecht
       trouwbeloften gedaan had aan een zekere Hendrina Egberts uit Donkerbroek.
       Hij wordt voor 3/4 jaar geschorst als predikant als hij zijn zoon bij
       Aukje, Herman Koops, laat dopen. Dat gebeurt in 1714. Maar het kind
       overlijdt, evenals tweemaal een dochter Katrien, die in 1716 en 1720
       gedoopt werden. De derde dochter Katrien blijft in leven en trouwt in 1744
       een zekere Tjeerd uit Leeuwarden die zich Ydema noemt. Tjeerd en Katrien
       laten in 1750 een zoon Herman Koops en in 1752 een dochter Aukje te
       Oldeboorn dopen. In 1783 verkoopt Herman Koops 'van der Vecht' het
       ouderlijk huis te Oldeboorn.

       Een zijtak van mijn familie noemt zich later te Oldeboorn ook van der Vegt.
       nl Gerrit Arjens. Toen zijn vader wees was geworden was zijn voogd Martinus
       van der Vecht. Dit beviel blijkbaar goed.

       In De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong (1825-1855) uitgegeven door
       drukkerij "de Jong" (dit zijn zijn nakomelingen) worden ook vdegt
       besproken.
       Deze boer te Oldeboorn krijgt op 30 mei 1835 een nieuwe knecht genaamd
       Rinze Wiebes vd Vegt.
       Op 11 december 1835 keerde Rinze terug met zijn paspoort van volbrachte
       dienst voor het vaderland te den haag.
       Op 13 mei 1836 vertrekt RW vd Vegt.

       Op 19 april 1852 was de koninklijke inkomst lijsterrijk in onze hoofdstad
       Leeuwarden. Wat eere, wat feesten , de couranten zijn er vol van. Vanaf
       Harlingen waar hij met den stoomboot aankwam, rondsom waar hij geweest is,
       zelfs in de boerderije van R.W. vd Vegt.

       31 maart 1854 : Longziekte bij het vee van RW van der Vegt te Akkrum.

       31 oktober 1843 overlijdt een kind van Tjeerd W. van der Vegt aan de
       mazelen en/of kinkhoest. naderhand nog een van der Vegt.


       Uit Wumkes Stads en Dorpskroniek (1700-1900). Dit fragmenten uit de
       Leeuwarder Courant.

       13 juli 1700 : Volgens besluit van Gedep. Staten scheiden Donkerbroek en
       Haule zich af van Oosterwolde c.a. en constitueeren zich tot een bijzondere
       gemeente, die een eigen leraar beroept nl Martinus van der Vecht.

       2 oktober 1823 : Gedeputeerden machtigen R. en S.W. van der Vegt te
       Beetsterzwaag tot opmeting der veenderijen.


       Menno van der Hauw
       "j. van der
       vegt" To:
       <overijssel-genealogy@yahoogroups.com>
       <j.vander.vegt@ cc:
       hccnet.nl> Subject: Re:
       [overijssel-genealogy] van der VEGT.

       08/31/01 10:37
       PM
       Please respond
       to
       overijssel-gene
       alogy


       > Ietsje eerder (halverwege 18e eeuw) was er in Oldeboorn (Friesland) een
       > dominee genaamd Marinus van der Vegt (Vecht), ook predikant Ned. Herv.
       > Kerk.
       > Over zijn achtergrond weet ik verder weinig.

       Deze Van der Vegt komt nog niet voor in mijn bestanden. Kun je iets meer
       vertellen over de bron waar je deze naam tegenkwam?

       Vriendelijke groet uit Delft,

       Jack van der Vegt

       Stuur om af te melden van deze groep een bericht aan/To unsubscribe from
       this group, send an email to:
       overijssel-genealogy-unsubscribe@egroups.com       Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/       Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       of: http://go.to/frgen .

       Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
       geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


       Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      • Hans van der Veer
       Wijtske Bedankt voor je informatie! Hans ... From: Wijtske Jousma To: Sent: Tuesday, September 04,
       Message 6 of 6 , Sep 4, 2001
        Wijtske

        Bedankt voor je informatie!

        Hans
        ----- Original Message -----
        From: "Wijtske Jousma" <w.jousma@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Tuesday, September 04, 2001 10:12 AM
        Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: [overijssel-genealogy] van der VEGT.
        -----Oorspronkelijk bericht-----
        Van: Hans van der Veer [mailto:hansvdveer@...]
        Verzonden: maandag 3 september 2001 20:51
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Re: [overijssel-genealogy] van der
        VEGT.


        Tjamme Foppes de Haan (ook predikant, later professor in Kampen bij de
        Afgescheidenen).

        Kampen, 4 september 2001.

        Beste Hans en andere lijstgenoten,

        Beide Theologische Universiteiten in Kampen hebben een uitgebreide
        bibliotheek.
        Bij deze de adressen en telefoon nummers.

        Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)in
        Nederland
        Broederweg 15
        Bibliothecaris: Drs. G.D. Harmany
        tel: bibliotheek 038-3315611

        Archief en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland
        (Vrijgemaakt)
        Broederweg 16
        tel: 038-3331688 fax: 038-3331689
        bezoek na telefonische afspraak.

        Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
        Koornmarkt 1
        Bibliotheek en studiezaal: Oudestraat 6, tel: 3371653        Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        of: http://go.to/frgen .

        Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
        geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


        Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.