Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 2010 familienamen

Expand Messages
 • antonmusquetier
  Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 2010 familienamen Beste Mede-Genealogen Zojuist 10-11-2013 nieuwe Update op http://altijdstrijdvaardig.nl
  Message 1 of 2 , Nov 10 4:08 AM
  • 0 Attachment

   Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 2010 familienamen

    

   Beste Mede-Genealogen

   Zojuist 10-11-2013 nieuwe Update op
   http://altijdstrijdvaardig.nl met 2010 familienamen

   Het totaal staat nu op 251.168 familienamen

    In het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland (De Staten van Friesland)

   worden personen vermeld die uit bijna alle provincies van Nederland komen,

   Ook uit België, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Zweden, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen inwoners van Friesland).

   Als uw voorouders in dit archief voorkomen kunt u evt. vinden;

    Het aanvragen van Bouwvergunningen, vaak met een tekening of blauwdruk erbij.

   Veel brieven met handtekeningen zoals Requesten van allerlei aard, het weigeren van opgedragen functies, verzoek voor een  plaatsvervanger in de Militie, verzoek tot een Pensioen enz.

    Rechtbankverslagen.

    Volledige belastingdossiers/dwangbevelen, en executieverkopen met vermelding van de in beslag genomen goederen.

   Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp vaak met het huisnummer erbij,

   Afgifte van paspoorten in de 1e Wereldoorlog 1914-1918 veel met het land van bestemming er bij vermeld.

   Ook;

   Dossiers van gestrande en/of gezonken schepen vaak met hele inventarislijsten en namen van de bemanning erbij,
   ook de namen van de Bergers van de goederen worden dan vermeld.
    
   Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Schoolonderwijzers, Soldaten ook met Signalement erbij, Deserteurs,
   Soldaten naar Ned. Indien, Gestrafte Soldaten, Molenaars, Kooplieden, Wezen en Vondelingen, en veel meer.

    Als u wat meer van uw voorouders wilt weten dan alleen maar namen en datums kijk eens in de index.

   (U kunt per letter zoeken met Ctrl F) denk wel aan de verschillende spellingen van de namen.

   Voor de onderzoekers met Friese voorouders ruim 227.750 pagina’s van de complete administratie van veel kerkelijke gemeenten.

   Incl. de Doop-Trouw-Begraaf-Lidmaten- Diaconierekeningen enz.


   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl

  • Pim Louis
   Anton, In de inventaris van het Bestuurlijk Archief zie ik dat er weer een paar brieven zijn opgenomen van mijn voorouder Jan Joseph Louis. Eén van de brieven
   Message 2 of 2 , Nov 10 6:19 AM
   • 0 Attachment

    Anton,

     

    In de inventaris van het Bestuurlijk Archief zie ik dat er weer een paar brieven zijn opgenomen van mijn voorouder Jan Joseph Louis. Eén van de brieven spreekt mij aan omdat die spreekt over een betrekking die hij in Scheveningen zou hebben gehad. Als geboren Hagenees is dat voor mij erg interessant. Het is een bewijs dat ik op het goede spoor zit.

     

    Graag zou ik de beschikking krijgen over een kopie van deze brief. Het liefst digitaal in PDF vorm. Hieronder heb ik de gegevens ingekopierd uit je inventaris.

     

    Louis Jan Joseph geeft in een door hem ondertekende brief met eerbied te kennen dat hij reeds in zijnen vroege jeugd zich aan den militaire dienst heeft gewijd en alsoo eenen 12 jarigen loopbaan heeft gehad en het MetalenKruis daarvoor ontvangen en hij heeft de functie van Veldwachter en Dienaar van de Policie in het kanton Scheveningen tegen genot van salaris waar te nemen maar omdat hij een Vriesch is en zinds 1812 ouderloos enz. jaar 1840 (3)

    Daarnaast zie ik nog 2 interessante stukken die ok ook graag zou willen hebben. Ook deze heb ik ingekopieerd:

     

    Louis Jan Joseph. Onderwerp: extract betreffende de genoemde loteling en dat hij volgens zijn opgave meent dat hij in 1805 is geboren hem egter de datum en de maand onbekend was en hij te Franeker geboren is enz. jaar 1825 (4)

     

    Louis J. te Franeker wordt vermeld als degene aan wien wordt uitgevoerd Wijn en Sterke dranken in een Document genaamd: Staat der dubbelden van Uitvoer-billetten van Wijn en Sterke dranken welke in de maand juli 1841 in de Gemeente Franeker zijn ingevoerd, met vermelding van woonplaats van de ontvanger en hoeveelheid drank enz. jaar 1841 (6)

     

    Ik denk dat het laatste item gaan over de broer van J.J. Louis namelijk Joseph Louis.

     

    Zodra ik je opgave van hoeveel ik je schuldig ben voor deze documenten en het rekeningnummer waarop ik dit kan voldoen heb ontvangen zal ik het bedrag aan je overmaken. Ik hoop dat je me in deze weer zou willen helpen.

     

    Met vriendelijke groet

     

    Pim

     

    Pim Louis

     

    Van Goor Hinloopenstraat 53

    1442 WC Purmerend 

     

    Tel nr.                    0299-429039

    Mobiel                   06-29272193

    Mobiel zakelijk     06-22476013

     

    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens musquetier@...
    Verzonden: zondag 10 november 2013 13:09
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 2010 familienamen

     

     

    Update Provinciaal Bestuurlijk Archief met 2010 familienamen

     

    Beste Mede-Genealogen

    Zojuist 10-11-2013 nieuwe Update op http://altijdstrijdvaardig.nl met 2010 familienamen

    Het totaal staat nu op 251.168 familienamen

     In het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland (De Staten van Friesland)

    worden personen vermeld die uit bijna alle provincies van Nederland komen,

    Ook uit België, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Zweden, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen inwoners van Friesland).

    Als uw voorouders in dit archief voorkomen kunt u evt. vinden;

     Het aanvragen van Bouwvergunningen, vaak met een tekening of blauwdruk erbij.

    Veel brieven met handtekeningen zoals Requesten van allerlei aard, het weigeren van opgedragen functies, verzoek voor een  plaatsvervanger in de Militie, verzoek tot een Pensioen enz.

     Rechtbankverslagen.

     Volledige belastingdossiers/dwangbevelen, en executieverkopen met vermelding van de in beslag genomen goederen.

    Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp vaak met het huisnummer erbij,

    Afgifte van paspoorten in de 1e Wereldoorlog 1914-1918 veel met het land van bestemming er bij vermeld.

    Ook;

    Dossiers van gestrande en/of gezonken schepen vaak met hele inventarislijsten en namen van de bemanning erbij,
    ook de namen van de Bergers van de goederen worden dan vermeld.
     
    Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Schoolonderwijzers, Soldaten ook met Signalement erbij, Deserteurs,
    Soldaten naar Ned. Indien, Gestrafte Soldaten, Molenaars, Kooplieden, Wezen en Vondelingen, en veel meer.

     Als u wat meer van uw voorouders wilt weten dan alleen maar namen en datums kijk eens in de index.

    (U kunt per letter zoeken met Ctrl F) denk wel aan de verschillende spellingen van de namen.

    Voor de onderzoekers met Friese voorouders ruim 227.750 pagina’s van de complete administratie van veel kerkelijke gemeenten.

    Incl. de Doop-Trouw-Begraaf-Lidmaten- Diaconierekeningen enz.


    Met vriendelijke groet
    Anton Musquetier
    http://altijdstrijdvaardig.nl

    Geen virus gevonden in dit bericht.
    Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
    Versie: 2014.0.4158 / Virusdatabase: 3615/6790 - datum van uitgifte: 10/29/13

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.