Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Boek: Op de Praatstoel 2 met oral history Noordoost Friesland

Expand Messages
 • hzijlstra
  Op de Praatstoel û 2. Verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850 verschijnt binnenkort. In 2008 verscheen het eerste deel (met 37 verhalen) en ondanks een
  Message 1 of 1 , Aug 16, 2013
   Op de Praatstoel – 2. Verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850 verschijnt binnenkort. In 2008 verscheen het eerste deel (met 37 verhalen) en ondanks een herdruk was dat snel uitverkocht, maar bleef de vraag ernaar bestaan.

   Vanaf 2009 zijn acht leden van de Historische vereniging langs 29 oudere personen getrokken om tijdens interviews hun verhalen vast te leggen. Daarnaast zijn er twee egodocumenten over de houthandel in Dokkum opgenomen.
   Het boek is een behoorlijke pil geworden van meer dan 400 bladzijden en ongeveer 350 nog niet eerder gepubliceerde foto's en andere illustraties.
   Naast verhalen uit Dongeradeel, zoals in het eerste deel, staan er nu ook verhalen in van personen uit Kollumerland (de Oudheidkamer aldaar had daar specifiek naar gevraagd, gezien het succes van het eerste boek) en uit Dantumadeel.
   Om een indruk te geven van de inhoud van het boek volgen hieronder de geïnterviewde personen, hun beroep/bezigheid en (voornaamste) woonplaats; een zestal bijdragen is in het Fries geschreven.
   1.Sjouke Starkenburg, carrosseriebouwer, Kollum
   2.Meindert Meindersma, karrider, Mitselwier
   3.Jan Smit, het Wierum van toen, Wierum
   4.Klaas Elzinga, wegenbouwer, Dokkum
   5.Klaas Baarsma, manufacturier, De Westereen
   6.Oeds Radema, juwelier, Kollum
   7.Klaske de Haan, boargemastersfaam, Mitselwier
   8.Lieuwe van der Zee, dykwurker, Mitselwier
   9.Richtsje Mollema, gezinsverzorgster, Nes
   10.Wiebe van Klaarbergen, houtmolenaarsknecht, Dokkum
   11.Klaas van Klaarbergen, boekhouder, Dokkum
   12.Jantje Visser, houthandel Oberman, Dokkum
   13.Siebe de Vries, heftruckchauffeur, Dokkum
   14.Hendrik Dijkstra, loodgieter, De Westereen
   15.Ljibbe Rekker, beheerder buitenplaats, Veenklooster
   16.Grietje van der Mossel, kosteresse, Nijewier
   17.Former Idsardi, boer op Uilsmahorn, Holwerd
   18.Hein Joustra, sigarenmaker, Dokkum
   19.Age de Jong, loonbedrijf, Paesens
   20.Andries Meinema, grafdelver, Nes
   21.Tjalling de Jong, secretarie-ambtenaar, Metslawier
   22.Oane Visser, frijwillich mûnder, Hantum
   23.Sofrides Viet, technisch ambtenaar, Dokkum
   24.Johannes Poortinga, jammaker, Dokkum
   25.Cornelis Wijga, brugwachter, Dokkum
   26.Sjoerd de Boer, dorpshuisbeheerder, Kollumerzwaag
   27.Durk Geertsma, vertegenwoordiger, Kollumerzwaag
   28.Joop Bosgraaf, dirigent, Kollum
   29.Roel Nicolai, kraanmachinist, Westergeest
   30.Lubbert Visser, kuiper en rij-instructeur, Ee
   31.Fokke vd Veen, schoenlapper en kapper, Engwierum

   Namenindex en bestelinfo via http://sneuperdokkum.blogspot.nl/2013/08/op-de-praatstoel-2-met-oral-history-nu.html
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.