Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Familierelatie Juw Juwinga en Jelle Broers van Hylckama

Expand Messages
 • klaaspera
  Dag Floris, Juw Juwinga had een neef, die Goslick Juwinga heette. Ze streden in 1479 samen om de hegemonie van Bolsward. Dat wordt duidelijk uit het boek
  Message 1 of 21 , Apr 7, 2013
   Dag Floris,

   Juw Juwinga had een neef, die Goslick Juwinga heette. Ze streden in 1479 samen om de hegemonie van Bolsward. Dat wordt duidelijk uit het boek "Fryslân, staat en macht 1450-1650: bijdragen aan het historisch congres te ...

   Link:
   http://books.google.nl/books?id=r_EU2Q4mDHAC&pg=PA238&dq=Goslick+Edes+Jongema&hl=nl&sa=X&ei=XidhUd2hFYTCO_DGgOAJ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Goslick%20&f=false

   Goslick Juwinga was blijkbaar een zoon van de hoofdeling Tjaard Juwinga en Wyts Juwsma. Tjaard Juwinga op zijn beurt was weer een zoon van Goslick Juwinga en een kleinzoon van Juw Juwinga (bron: Van der Aa). Toen Tjaard Juwinga overleed, benoemde diens weduwe Wyts Juwsma, Sicke Sjaerda tot regent over haar minderjarige zoon Goslick Juwinga. Het gaat hier dus om Goslick Tjaards Juwinga. Binnen de familie Juwinga/Jongema zijn blijkbaar meerdere personen met de voornaam Goslick geweest, bijvoorbeeld de door jou genoemde Goslick Edes Jongema.

   In het Genealogysk Jierboek 1997, 161-200, heeft een artikel gestaan over de genealogische relaties tussen de families Albada, Jongema/Juwinga en Sickinga/Bockema/Harinxma/Donia.

   De Jongema's worden ook heel goed beschreven in de encyclopedie van Van der Aa. De link daarvan is:

   http://www.historici.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog11_01.xml&page=194&accessor=accessor_index

   Hopelijk wordt het zo een beetje duidelijk.

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...> wrote:
   >
   > Hallo Klaas,
   >
   > Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat de
   > Juwinga's zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick Edes
   > Jongema, geboren ca. 1550-1560. Is hier een relatie met Goslick van Juwinga
   > (overleden 1538) mogelijk?. Goslick Edes Jongema is de vader van Rints
   > Goslicks Eedesdr Jongema die trouwt in 1622 met Intse Buwes.
   >
   > Dit lijkt toch wel familie te zijn. De naam Goslick komt niet zo heel veel
   > voor dacht ik en de Jongema's zullen wel verwant aan elkaar zijn. Mogelijk
   > is de naam van vader op dochter en zo op schoonzoon overgegaan.
   >
   > Ik ben benieuwd wat hier uiteindelijk uit naar voren komt.
   >
   > Groeten,
   >
   > Floris
   >
   >
   > Op 6 april 2013 20:18 schreef klaaspera <pera@...> het volgende:
   >
   > > **
   > >
   > >
   > > Hallo Floris,
   > >
   > > Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De
   > > familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige
   > > nakomelingen van de familie Juwinga noemden zich overigens weer Herema.
   > > Daar heb je dus binnen één familie al vier verschillende schrijfwijzen. Zie
   > > ook de volgende twee citaten:
   > >
   > > Tjerk van Walta, zoon van Tjerk Juwinga of Jongema en denkelijk van Ebel
   > > van Walta, (van wie zijn vader in huwelijk verkregen had de state Walta te
   > > Tjerkwerd, naar welke hij zich ook zo dikwijls noemde, zoo als de zoon
   > > naderhand altijd deed, ) en broeder van den beruchten Bolswarder Juw
   > > Juwinga (of Jongema) was gehuwd met Tied, dochter van Johan van Herema en
   > > Clant van Donia, bij welke hij drie dochters en eenen zoon had; de eerste
   > > behielden den naam huns vaders, Walta, doch de laatste nam den naam zijner
   > > moeder aan, en noemde zich van Herema.
   > >
   > > 1545: Jelle Hijlckama, wiens vader Broer heette, nam den naam van
   > > Hijlckama aan, en had eenen zoon, Broer genaamd, die naderhand Grietman van
   > > Schoterland werd.
   > >
   > > Bron: "Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het
   > > jaar 1795", Hobbe Baert van Sminia
   > >
   > > Link:
   > > http://books.google.nl/books?id=vjgWAAAAYAAJ&pg=PA256&dq=Juw+Juwinga&hl=nl&sa=X&ei=tFhgUayhOKKI0AXw-4GABw&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q=Juw%20Juwinga&f=false
   > >
   > > Er staat een korte stamboom van de familie Juwinga op de volgende link:
   > >
   > >
   > > http://books.google.nl/books?id=QurXS_R01HsC&pg=PA158&dq=Tjerk+van+Walta&hl=nl&sa=X&ei=f2RgUcHXLeeb1AWp44GQBw&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Tjerk%20van%20Walta&f=false
   > >
   > > Met vriendelijke groeten,
   > >
   > > Klaas Pera
   > >
   > >
   > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
   > > wrote:
   > > >
   > > > Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen
   > > >
   > > > Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?
   > > >
   > > > *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.
   > > >
   > > > *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland
   > > gekozen,maar
   > >
   > > > sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van hertog
   > > > Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*
   > > >
   > > > *Jelle Broers (van) Hylckama*,
   > > > (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
   > > > 1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
   > > > 1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
   > > > was een Spaansgezinde Nederlands
   > > > <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
   > >
   > > > 16e en 17e eeuw, die
   > > > secretaris<
   > > http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland
   > > >en
   > > > grietman
   > > > van Haskerland<
   > > http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
   > >
   > > > Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
   > > > adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij eveneens
   > > > een afstammeling van Juw
   > > > Juwinga<
   > > http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1
   > > >die
   > > > in
   > > > 1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
   > > > potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
   > > > Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen. Zowel
   > >
   > > > zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
   > > > Alvast bedankt voor uw reactie
   > > >
   > > > Floris
   > > >
   > > >
   > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Hinke
   Dag allen, Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over klokkenmakers
   Message 2 of 21 , Apr 10, 2013
    Dag allen,

    Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
    waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
    klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
    Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.

    Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
    als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?

    groet, Hinke.
    http://www.bbww-archief.nl/

    Hallo allemaal,
    Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
    boeken
    Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
    geschiedenis
    van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
    omgeving, heeft dit
    geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin.
    Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
    we tot zoveel informatie,
    dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
    Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
    uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
    (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
    hebben we hierin meegenomen, etc.
    Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
    alle uurwerkmakers, klokschilders,
    die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
    tekst)

    De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
    hebben om er een aan te schaffen:
    Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
    verzendkosten)
    Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
    U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
    bergsiet@... <mailto:bergsiet@...>, met vermelding van
    naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
    Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
    de betaling

    Siet de Bruin-van den Berg
    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Nynke van den Hooven
    Hinke (en anderen), Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties. Er is dus
    Message 3 of 21 , Apr 11, 2013
     Hinke (en anderen),     Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te
     brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties.

     Er is dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een dergelijk bericht.     Met vriendelijke groet,

     Andrys Stienstra (moderator)

     Nynke van den Hooven (co-moderator)     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
     Verzonden: woensdag 10 april 2013 21:35
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland

     Dag allen,

     Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
     waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
     klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
     Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.

     Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
     als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?

     groet, Hinke.
     http://www.bbww-archief.nl/

     Hallo allemaal,
     Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
     boeken
     Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
     geschiedenis
     van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
     omgeving, heeft dit
     geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin.
     Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
     we tot zoveel informatie,
     dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
     Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
     uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
     (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
     hebben we hierin meegenomen, etc.
     Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
     alle uurwerkmakers, klokschilders,
     die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
     tekst)

     De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
     hebben om er een aan te schaffen:
     Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
     verzendkosten)
     Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
     U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
     bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com> <mailto:bergsiet@...
     <mailto:bergsiet%40gmail.com> >, met vermelding van
     naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
     Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
     de betaling

     Siet de Bruin-van den Berg

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • JP Mels
     Beste Andrys, Nynke en anderen, Op dit bericht had ik gehoopt, en gekregen. Ik ken uitgaven van boeken, boekjes, in mijn omgeving ( Twente ) welke zo een
     Message 4 of 21 , Apr 11, 2013
      Beste Andrys, Nynke en anderen,      Op dit bericht had ik gehoopt, en gekregen.      Ik ken uitgaven van boeken, boekjes, in mijn omgeving ( Twente ) welke zo
      een interessante bron kunnen zijn maar nooit in beeld komen. Vaak vooral
      omdat het geen officiële uitgaven zijn met een ISBN nummer.      Op deze manier blijft een heleboel mooie, en vaak met veel moeite bekomen
      informatie, in een beperkte kring hangen.      Dan wil ik bij dezen gelijk de mogelijkheid aangrijpen om het volgende te
      vragen;      Taeke Klazes Pletting, zilversmid te Heerenveen. Er wordt op professioneel
      niveau al aandacht aan besteed, maar? Is, zijn er mensen op de achtergrond
      bij wie deze man zijn / haar aandacht heeft?      Let wel. De genealogische kant is mij wel bekend. Het gaat vooral om de
      professionele Taeke, de zilversmid.      Met groet, Johan.      _____

      Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
      Verzonden: donderdag 11 april 2013 22:30
      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland

      Hinke (en anderen),

      Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te
      brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties.

      Er is dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een dergelijk bericht.

      Met vriendelijke groet,

      Andrys Stienstra (moderator)

      Nynke van den Hooven (co-moderator)

      Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
      [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Hinke
      Verzonden: woensdag 10 april 2013 21:35
      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
      Onderwerp: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland

      Dag allen,

      Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
      waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
      klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
      Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.

      Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
      als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?

      groet, Hinke.
      http://www.bbww-archief.nl/

      Hallo allemaal,
      Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
      boeken
      Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
      geschiedenis
      van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
      omgeving, heeft dit
      geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin.
      Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
      we tot zoveel informatie,
      dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
      Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
      uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
      (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
      hebben we hierin meegenomen, etc.
      Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
      alle uurwerkmakers, klokschilders,
      die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
      tekst)

      De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
      hebben om er een aan te schaffen:
      Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
      verzendkosten)
      Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
      U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
      bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
      <mailto:bergsiet%40gmail.com> <mailto:bergsiet@...
      <mailto:bergsiet%40gmail.com>
      <mailto:bergsiet%40gmail.com> >, met vermelding van
      naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
      Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
      de betaling

      Siet de Bruin-van den Berg

      [Non-text portions of this message have been removed]

      [Non-text portions of this message have been removed]

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Hinke
      Fijn Nynke en Andrys dat dit geen probleem is. Bedankt!! groet, Hinke. http://www.bbww-archief.nl/
      Message 5 of 21 , Apr 11, 2013
       Fijn Nynke en Andrys dat dit geen probleem is. Bedankt!!

       groet, Hinke.
       http://www.bbww-archief.nl/

       Op 11-4-2013 22:29, Nynke van den Hooven schreef:
       > Hinke (en anderen),
       >
       >
       >
       > Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te
       > brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties.
       >
       > Er is dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een dergelijk bericht.
       >
       >
       >
       > Met vriendelijke groet,
       >
       > Andrys Stienstra (moderator)
       >
       > Nynke van den Hooven (co-moderator)
       >
       >
       >
       > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
       > Verzonden: woensdag 10 april 2013 21:35
       > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland
       >
       > Dag allen,
       >
       > Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
       > waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
       > klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
       > Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
       >
       > Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
       > als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
       >
       > groet, Hinke.
       > http://www.bbww-archief.nl/
       >
       > Hallo allemaal,
       > Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
       > boeken
       > Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
       > geschiedenis
       > van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
       > omgeving, heeft dit
       > geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin.
       > Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
       > we tot zoveel informatie,
       > dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
       > Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
       > uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
       > (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
       > hebben we hierin meegenomen, etc.
       > Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
       > alle uurwerkmakers, klokschilders,
       > die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
       > tekst)
       >
       > De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
       > hebben om er een aan te schaffen:
       > Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
       > verzendkosten)
       > Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
       > U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
       > bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com> <mailto:bergsiet@...
       > <mailto:bergsiet%40gmail.com> >, met vermelding van
       > naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
       > Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
       > de betaling
       >
       > Siet de Bruin-van den Berg
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       > ------------------------------------
       >
       > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
       >
       > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       >
       > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
      • Hinke
       Johan, heb je het al eens bij museum http://www.willemvanharen.nl in Heerenveen gevraagd. Op hun site staat o.a. de
       Message 6 of 21 , Apr 11, 2013
        Johan, heb je het al eens bij museum http://www.willemvanharen.nl
        <http://www.willemvanharen.nl/web/>in Heerenveen gevraagd. Op hun site
        staat o.a. de vermelding 'Heerenveens zilver' echter zonder verdere
        informatie maar wellicht is er in het museum wel meer bekend. Voor zover
        ik weet is er een actieve historische vereniging. Dat zal deze zijn:
        http://www.werkgroepoudheerenveen.nl <http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/>

        groet, Hinke
        http://www.bbww-archief.nl <http://www.bbww-archief.nl/>

        Op 11-4-2013 23:18, JP Mels schreef:
        > Beste Andrys, Nynke en anderen,
        >
        >
        >
        > Op dit bericht had ik gehoopt, en gekregen.
        >
        >
        >
        > Ik ken uitgaven van boeken, boekjes, in mijn omgeving ( Twente ) welke zo
        > een interessante bron kunnen zijn maar nooit in beeld komen. Vaak vooral
        > omdat het geen officiële uitgaven zijn met een ISBN nummer.
        >
        >
        >
        > Op deze manier blijft een heleboel mooie, en vaak met veel moeite bekomen
        > informatie, in een beperkte kring hangen.
        >
        >
        >
        > Dan wil ik bij dezen gelijk de mogelijkheid aangrijpen om het volgende te
        > vragen;
        >
        >
        >
        > Taeke Klazes Pletting, zilversmid te Heerenveen. Er wordt op professioneel
        > niveau al aandacht aan besteed, maar? Is, zijn er mensen op de achtergrond
        > bij wie deze man zijn / haar aandacht heeft?
        >
        >
        >
        > Let wel. De genealogische kant is mij wel bekend. Het gaat vooral om de
        > professionele Taeke, de zilversmid.
        >
        >
        >
        > Met groet, Johan.
        >
        >
        >
        > _____
        >
        > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
        > Verzonden: donderdag 11 april 2013 22:30
        > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland
        >
        >
        >
        >
        >
        > Hinke (en anderen),
        >
        > Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te
        > brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties.
        >
        > Er is dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een dergelijk bericht.
        >
        > Met vriendelijke groet,
        >
        > Andrys Stienstra (moderator)
        >
        > Nynke van den Hooven (co-moderator)
        >
        > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Hinke
        > Verzonden: woensdag 10 april 2013 21:35
        > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland
        >
        > Dag allen,
        >
        > Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
        > waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
        > klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
        > Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
        >
        > Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
        > als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
        >
        > groet, Hinke.
        > http://www.bbww-archief.nl/
        >
        > Hallo allemaal,
        > Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
        > boeken
        > Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
        > geschiedenis
        > van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
        > omgeving, heeft dit
        > geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin.
        > Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
        > we tot zoveel informatie,
        > dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
        > Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
        > uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
        > (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
        > hebben we hierin meegenomen, etc.
        > Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
        > alle uurwerkmakers, klokschilders,
        > die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
        > tekst)
        >
        > De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
        > hebben om er een aan te schaffen:
        > Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
        > verzendkosten)
        > Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
        > U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
        > bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
        > <mailto:bergsiet%40gmail.com> <mailto:bergsiet@...
        > <mailto:bergsiet%40gmail.com>
        > <mailto:bergsiet%40gmail.com> >, met vermelding van
        > naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
        > Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
        > de betaling
        >
        > Siet de Bruin-van den Berg
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >
        > ------------------------------------
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
        >
        > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >        [Non-text portions of this message have been removed]
       • P. Dillingh
        Dag Hinke, N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag. Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest in
        Message 7 of 21 , Apr 12, 2013
         Dag Hinke,
         N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag.
         Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest in
         Akkrum en Oldeboorn als uurwerkmaker.
         Het betreft Frederik Willem Dillingh (1807-1889), en zijn zoons Willem
         Frederik (1848-1920), Hillebartus (1851-1931).
         Is jouw ook bekend of deze personen in het tweede boekwerk voorkomen?
         Met vriendelijke groet,
         Pyt Dillingh

         Op 10-4-2013 21:34, Hinke schreef:
         >
         > Dag allen,
         >
         > Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
         > waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
         > klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
         > Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
         >
         > Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
         > als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
         >
         > groet, Hinke.
         > http://www.bbww-archief.nl/
         >
         > Hallo allemaal,
         > Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
         > boeken
         > Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
         > geschiedenis
         > van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
         > omgeving, heeft dit
         > geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de
         > Bruin.
         > Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
         > we tot zoveel informatie,
         > dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
         > Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
         > uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
         > (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
         > hebben we hierin meegenomen, etc.
         > Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
         > alle uurwerkmakers, klokschilders,
         > die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
         > tekst)
         >
         > De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
         > hebben om er een aan te schaffen:
         > Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
         > verzendkosten)
         > Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
         > U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
         > bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
         > <mailto:bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>>, met
         > vermelding van
         > naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
         > Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
         > de betaling
         >
         > Siet de Bruin-van den Berg
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Hinke
         Dag Pyt, Helaas, ik weet het niet. Uiteraard mag je Sietie zelf vragen maar ik stuur je mail sowieso wel even door. groet, Hinke. http://www.bbww-archief.nl
         Message 8 of 21 , Apr 12, 2013
          Dag Pyt,

          Helaas, ik weet het niet. Uiteraard mag je Sietie zelf vragen maar ik
          stuur je mail sowieso wel even door.

          groet, Hinke.
          http://www.bbww-archief.nl <http://www.bbww-archief.nl/>

          Op 12-4-2013 11:21, P. Dillingh schreef:
          > Dag Hinke,
          > N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag.
          > Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest in
          > Akkrum en Oldeboorn als uurwerkmaker.
          > Het betreft Frederik Willem Dillingh (1807-1889), en zijn zoons Willem
          > Frederik (1848-1920), Hillebartus (1851-1931).
          > Is jouw ook bekend of deze personen in het tweede boekwerk voorkomen?
          > Met vriendelijke groet,
          > Pyt Dillingh
          >
          > Op 10-4-2013 21:34, Hinke schreef:
          >> Dag allen,
          >>
          >> Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
          >> waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
          >> klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
          >> Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
          >>
          >> Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
          >> als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
          >>
          >> groet, Hinke.
          >> http://www.bbww-archief.nl/
          >>
          >> Hallo allemaal,
          >> Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
          >> boeken
          >> Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
          >> geschiedenis
          >> van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
          >> omgeving, heeft dit
          >> geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de
          >> Bruin.
          >> Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
          >> we tot zoveel informatie,
          >> dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
          >> Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
          >> uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
          >> (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
          >> hebben we hierin meegenomen, etc.
          >> Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
          >> alle uurwerkmakers, klokschilders,
          >> die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
          >> tekst)
          >>
          >> De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
          >> hebben om er een aan te schaffen:
          >> Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
          >> verzendkosten)
          >> Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
          >> U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
          >> bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
          >> <mailto:bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>>, met
          >> vermelding van
          >> naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
          >> Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
          >> de betaling
          >>
          >> Siet de Bruin-van den Berg
          >>
          >> [Non-text portions of this message have been removed]
          >>
          >>
          >
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          >
          >
          > ------------------------------------
          >
          > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
          >
          > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          >
          > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > Yahoo! Groups Links
          >
          >
          >
          >          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Hinke
          Pyt, kreeg net onderstaande reactie van Sietie. groet, Hinke.
          Message 9 of 21 , Apr 12, 2013
           Pyt, kreeg net onderstaande reactie van Sietie.

           groet, Hinke.

           <Ik heb even gekeken in onze tweede boekwerk en daar komen de drie
           Dillinghs in voor.>

           Op 12-4-2013 11:21, P. Dillingh schreef:
           > Dag Hinke,
           > N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag.
           > Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest in
           > Akkrum en Oldeboorn als uurwerkmaker.
           > Het betreft Frederik Willem Dillingh (1807-1889), en zijn zoons Willem
           > Frederik (1848-1920), Hillebartus (1851-1931).
           > Is jouw ook bekend of deze personen in het tweede boekwerk voorkomen?
           > Met vriendelijke groet,
           > Pyt Dillingh
           >
           > Op 10-4-2013 21:34, Hinke schreef:
           >> Dag allen,
           >>
           >> Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
           >> waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
           >> klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
           >> Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
           >>
           >> Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
           >> als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
           >>
           >> groet, Hinke.
           >> http://www.bbww-archief.nl/
           >>
           >> Hallo allemaal,
           >> Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
           >> boeken
           >> Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
           >> geschiedenis
           >> van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
           >> omgeving, heeft dit
           >> geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de
           >> Bruin.
           >> Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
           >> we tot zoveel informatie,
           >> dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
           >> Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
           >> uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
           >> (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
           >> hebben we hierin meegenomen, etc.
           >> Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
           >> alle uurwerkmakers, klokschilders,
           >> die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
           >> tekst)
           >>
           >> De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
           >> hebben om er een aan te schaffen:
           >> Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
           >> verzendkosten)
           >> Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
           >> U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
           >> bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
           >> <mailto:bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>>, met
           >> vermelding van
           >> naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
           >> Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
           >> de betaling
           >>
           >> Siet de Bruin-van den Berg
           >>
           >> [Non-text portions of this message have been removed]
           >>
           >>
           >
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >
           >
           >
           > ------------------------------------
           >
           > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
           >
           > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           >
           > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           > Yahoo! Groups Links
           >
           >
           >
           >
          • P. Dillingh
           Dag Hinke, Mijn dank voor jouw hulp. Ook aan Sietie, voor de moeite. Groetnis fan Pyt Dillingh. ... [Non-text portions of this message have been removed]
           Message 10 of 21 , Apr 12, 2013
            Dag Hinke,
            Mijn dank voor jouw hulp. Ook aan Sietie, voor de moeite.
            Groetnis fan Pyt Dillingh.            Op 12-4-2013 12:50, Hinke schreef:
            >
            > Pyt, kreeg net onderstaande reactie van Sietie.
            >
            > groet, Hinke.
            >
            > <Ik heb even gekeken in onze tweede boekwerk en daar komen de drie
            > Dillinghs in voor.>
            >
            > Op 12-4-2013 11:21, P. Dillingh schreef:
            > > Dag Hinke,
            > > N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag.
            > > Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest in
            > > Akkrum en Oldeboorn als uurwerkmaker.
            > > Het betreft Frederik Willem Dillingh (1807-1889), en zijn zoons Willem
            > > Frederik (1848-1920), Hillebartus (1851-1931).
            > > Is jouw ook bekend of deze personen in het tweede boekwerk voorkomen?
            > > Met vriendelijke groet,
            > > Pyt Dillingh
            > >
            > > Op 10-4-2013 21:34, Hinke schreef:
            > >> Dag allen,
            > >>
            > >> Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
            > >> waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
            > >> klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
            > >> Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
            > >>
            > >> Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes
            > hier,
            > >> als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
            > >>
            > >> groet, Hinke.
            > >> http://www.bbww-archief.nl/
            > >>
            > >> Hallo allemaal,
            > >> Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van
            > twee
            > >> boeken
            > >> Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
            > >> geschiedenis
            > >> van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
            > >> omgeving, heeft dit
            > >> geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de
            > >> Bruin.
            > >> Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden,
            > kwamen
            > >> we tot zoveel informatie,
            > >> dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
            > >> Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
            > >> uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
            > >> (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
            > >> hebben we hierin meegenomen, etc.
            > >> Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op
            > naam van
            > >> alle uurwerkmakers, klokschilders,
            > >> die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen
            > (alleen
            > >> tekst)
            > >>
            > >> De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
            > >> hebben om er een aan te schaffen:
            > >> Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
            > >> verzendkosten)
            > >> Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
            > >> U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
            > >> bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
            > <mailto:bergsiet%40gmail.com>
            > >> <mailto:bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
            > <mailto:bergsiet%40gmail.com>>, met
            > >> vermelding van
            > >> naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
            > >> Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens
            > voor
            > >> de betaling
            > >>
            > >> Siet de Bruin-van den Berg
            > >>
            >            [Non-text portions of this message have been removed]
           • h. wouwes
            Graach dien (graag gedaan)! Hinke. Op 12 apr. 2013 21:40 schreef P. Dillingh ... [Non-text portions of this message have been
            Message 11 of 21 , Apr 12, 2013
             Graach dien (graag gedaan)!

             Hinke.
             Op 12 apr. 2013 21:40 schreef "P. Dillingh" <pdillingh@...>
             het volgende:

             > Dag Hinke,
             > Mijn dank voor jouw hulp. Ook aan Sietie, voor de moeite.
             > Groetnis fan Pyt Dillingh.
             >
             >
             >
             > Op 12-4-2013 12:50, Hinke schreef:
             > >
             > > Pyt, kreeg net onderstaande reactie van Sietie.
             > >
             > > groet, Hinke.
             > >
             > > <Ik heb even gekeken in onze tweede boekwerk en daar komen de drie
             > > Dillinghs in voor.>
             > >
             > > Op 12-4-2013 11:21, P. Dillingh schreef:
             > > > Dag Hinke,
             > > > N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag.
             > > > Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest
             > in
             > > > Akkrum en Oldeboorn als uurwerkmaker.
             > > > Het betreft Frederik Willem Dillingh (1807-1889), en zijn zoons Willem
             > > > Frederik (1848-1920), Hillebartus (1851-1931).
             > > > Is jouw ook bekend of deze personen in het tweede boekwerk voorkomen?
             > > > Met vriendelijke groet,
             > > > Pyt Dillingh
             > > >
             > > > Op 10-4-2013 21:34, Hinke schreef:
             > > >> Dag allen,
             > > >>
             > > >> Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
             > > >> waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
             > > >> klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
             > > >> Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
             > > >>
             > > >> Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes
             > > hier,
             > > >> als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
             > > >>
             > > >> groet, Hinke.
             > > >> http://www.bbww-archief.nl/
             > > >>
             > > >> Hallo allemaal,
             > > >> Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van
             > > twee
             > > >> boeken
             > > >> Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
             > > >> geschiedenis
             > > >> van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
             > > >> omgeving, heeft dit
             > > >> geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de
             > > >> Bruin.
             > > >> Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden,
             > > kwamen
             > > >> we tot zoveel informatie,
             > > >> dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
             > > >> Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
             > > >> uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
             > > >> (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
             > > >> hebben we hierin meegenomen, etc.
             > > >> Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op
             > > naam van
             > > >> alle uurwerkmakers, klokschilders,
             > > >> die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen
             > > (alleen
             > > >> tekst)
             > > >>
             > > >> De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
             > > >> hebben om er een aan te schaffen:
             > > >> Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
             > > >> verzendkosten)
             > > >> Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
             > > >> U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
             > > >> bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
             > > <mailto:bergsiet%40gmail.com>
             > > >> <mailto:bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
             > > <mailto:bergsiet%40gmail.com>>, met
             > > >> vermelding van
             > > >> naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
             > > >> Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens
             > > voor
             > > >> de betaling
             > > >>
             > > >> Siet de Bruin-van den Berg
             > > >>
             > >
             >
             >
             >
             > [Non-text portions of this message have been removed]
             >
             >
             >
             > ------------------------------------
             >
             > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
             >
             > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
             > juli 1999 geposte berichten staat op
             > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             >
             > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             > Yahoo! Groups Links
             >
             >
             >
             >


             [Non-text portions of this message have been removed]
            • JP Mels
             Beste Hinke, Mijn dochter en ik gaan zo een vijf, zes keer per jaar op een zondag naar een museum. De 21e deze maand hebben we Erfgoeddag te België op onze
             Message 12 of 21 , Apr 12, 2013
              Beste Hinke,              Mijn dochter en ik gaan zo een vijf, zes keer per jaar op een zondag naar
              een museum. De 21e deze maand hebben we Erfgoeddag te België op onze agenda
              staan. Dat is een dag waarop je ook in de catacomben van de archieven en
              musea mag kijken. Een prachtig initiatief. ( mijn opa was Belg, mijn oma een
              echte Friezin )              Mijn dringend voorstel naar mijn dochter, voor een eerst volgend bezoek, zal
              Willem van Haren zijn. Even gekeken op de site. Alleen al die maquette, die
              wil ik zien!              Met andere woorden, dank je wel voor de tip.              Groet, Johan.              _____

              Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
              [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
              Verzonden: vrijdag 12 april 2013 8:34
              Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
              Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers en zilversmeden in
              Friesland

              Johan, heb je het al eens bij museum http://www.willemvanharen.nl
              <http://www.willemvanharen.nl/web/>in Heerenveen gevraagd. Op hun site
              staat o.a. de vermelding 'Heerenveens zilver' echter zonder verdere
              informatie maar wellicht is er in het museum wel meer bekend. Voor zover
              ik weet is er een actieve historische vereniging. Dat zal deze zijn:
              http://www.werkgroepoudheerenveen.nl <http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/>

              groet, Hinke
              http://www.bbww-archief.nl <http://www.bbww-archief.nl/>


              [Non-text portions of this message have been removed]
             • h. wouwes
              Graag gedaan Johan. Dagje Friesland altijd leuk, België ook trouwens!! Groet, Hinke. ... [Non-text portions of this message have been removed]
              Message 13 of 21 , Apr 12, 2013
               Graag gedaan Johan. Dagje Friesland altijd leuk, België ook trouwens!!

               Groet, Hinke.
               Op 12 apr. 2013 22:45 schreef "JP Mels" <jpmels01@...> het volgende:

               > Beste Hinke,
               >
               >
               >
               > Mijn dochter en ik gaan zo een vijf, zes keer per jaar op een zondag naar
               > een museum. De 21e deze maand hebben we Erfgoeddag te België op onze agenda
               > staan. Dat is een dag waarop je ook in de catacomben van de archieven en
               > musea mag kijken. Een prachtig initiatief. ( mijn opa was Belg, mijn oma
               > een
               > echte Friezin )
               >
               >
               >
               > Mijn dringend voorstel naar mijn dochter, voor een eerst volgend bezoek,
               > zal
               > Willem van Haren zijn. Even gekeken op de site. Alleen al die maquette, die
               > wil ik zien!
               >
               >
               >
               > Met andere woorden, dank je wel voor de tip.
               >
               >
               >
               > Groet, Johan.
               >
               >
               >
               >
               >
               >
               >
               > _____
               >
               > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
               > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
               > Verzonden: vrijdag 12 april 2013 8:34
               > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
               > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers en zilversmeden in
               > Friesland
               >
               >
               >
               >
               >
               > Johan, heb je het al eens bij museum http://www.willemvanharen.nl
               > <http://www.willemvanharen.nl/web/>in Heerenveen gevraagd. Op hun site
               > staat o.a. de vermelding 'Heerenveens zilver' echter zonder verdere
               > informatie maar wellicht is er in het museum wel meer bekend. Voor zover
               > ik weet is er een actieve historische vereniging. Dat zal deze zijn:
               > http://www.werkgroepoudheerenveen.nl <
               > http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/>
               >
               > groet, Hinke
               > http://www.bbww-archief.nl <http://www.bbww-archief.nl/>
               >
               >
               >
               >
               >
               >
               > [Non-text portions of this message have been removed]
               >
               >
               >
               > ------------------------------------
               >
               > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
               >
               > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
               > juli 1999 geposte berichten staat op
               > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
               >
               > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
               > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
               > Yahoo! Groups Links
               >
               >
               >
               >


               [Non-text portions of this message have been removed]
              • Hinke
               Dag Floris, Momenteel ben ik het boek De greidhoeke geschreven door Ph. Breuker aan het lezen. Hierin een hoofdstuk over de adellijke fam. Jongema, misschien
               Message 14 of 21 , Apr 15, 2013
                Dag Floris,

                Momenteel ben ik het boek 'De greidhoeke' geschreven door Ph. Breuker
                aan het lezen. Hierin een hoofdstuk over de adellijke fam. Jongema,
                misschien interessant om eens te lezen, het is overigens in het Fries
                geschreven, ik weet niet of dat een probleem is.
                Meer over het boek o.a. http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=62356

                groet, Hinke.
                http://www.bbww-archief.nl/


                Op 7-4-2013 11:10, klaaspera schreef:
                > Dag Floris,
                >
                > Juw Juwinga had een neef, die Goslick Juwinga heette. Ze streden in 1479 samen om de hegemonie van Bolsward. Dat wordt duidelijk uit het boek "Fryslân, staat en macht 1450-1650: bijdragen aan het historisch congres te ...
                >
                > Link:
                > http://books.google.nl/books?id=r_EU2Q4mDHAC&pg=PA238&dq=Goslick+Edes+Jongema&hl=nl&sa=X&ei=XidhUd2hFYTCO_DGgOAJ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Goslick%20&f=false
                >
                > Goslick Juwinga was blijkbaar een zoon van de hoofdeling Tjaard Juwinga en Wyts Juwsma. Tjaard Juwinga op zijn beurt was weer een zoon van Goslick Juwinga en een kleinzoon van Juw Juwinga (bron: Van der Aa). Toen Tjaard Juwinga overleed, benoemde diens weduwe Wyts Juwsma, Sicke Sjaerda tot regent over haar minderjarige zoon Goslick Juwinga. Het gaat hier dus om Goslick Tjaards Juwinga. Binnen de familie Juwinga/Jongema zijn blijkbaar meerdere personen met de voornaam Goslick geweest, bijvoorbeeld de door jou genoemde Goslick Edes Jongema.
                >
                > In het Genealogysk Jierboek 1997, 161-200, heeft een artikel gestaan over de genealogische relaties tussen de families Albada, Jongema/Juwinga en Sickinga/Bockema/Harinxma/Donia.
                >
                > De Jongema's worden ook heel goed beschreven in de encyclopedie van Van der Aa. De link daarvan is:
                >
                > http://www.historici.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog11_01.xml&page=194&accessor=accessor_index
                >
                > Hopelijk wordt het zo een beetje duidelijk.
                >
                > Met vriendelijke groeten,
                >
                > Klaas Pera
                >
                >
                > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...> wrote:
                >> Hallo Klaas,
                >>
                >> Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat de
                >> Juwinga's zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick Edes
                >> Jongema, geboren ca. 1550-1560. Is hier een relatie met Goslick van Juwinga
                >> (overleden 1538) mogelijk?. Goslick Edes Jongema is de vader van Rints
                >> Goslicks Eedesdr Jongema die trouwt in 1622 met Intse Buwes.
                >>
                >> Dit lijkt toch wel familie te zijn. De naam Goslick komt niet zo heel veel
                >> voor dacht ik en de Jongema's zullen wel verwant aan elkaar zijn. Mogelijk
                >> is de naam van vader op dochter en zo op schoonzoon overgegaan.
                >>
                >> Ik ben benieuwd wat hier uiteindelijk uit naar voren komt.
                >>
                >> Groeten,
                >>
                >> Floris
                >>
                >>
                >> Op 6 april 2013 20:18 schreef klaaspera <pera@...> het volgende:
                >>
                >>> **
                >>>
                >>>
                >>> Hallo Floris,
                >>>
                >>> Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De
                >>> familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige
                >>> nakomelingen van de familie Juwinga noemden zich overigens weer Herema.
                >>> Daar heb je dus binnen één familie al vier verschillende schrijfwijzen. Zie
                >>> ook de volgende twee citaten:
                >>>
                >>> Tjerk van Walta, zoon van Tjerk Juwinga of Jongema en denkelijk van Ebel
                >>> van Walta, (van wie zijn vader in huwelijk verkregen had de state Walta te
                >>> Tjerkwerd, naar welke hij zich ook zo dikwijls noemde, zoo als de zoon
                >>> naderhand altijd deed, ) en broeder van den beruchten Bolswarder Juw
                >>> Juwinga (of Jongema) was gehuwd met Tied, dochter van Johan van Herema en
                >>> Clant van Donia, bij welke hij drie dochters en eenen zoon had; de eerste
                >>> behielden den naam huns vaders, Walta, doch de laatste nam den naam zijner
                >>> moeder aan, en noemde zich van Herema.
                >>>
                >>> 1545: Jelle Hijlckama, wiens vader Broer heette, nam den naam van
                >>> Hijlckama aan, en had eenen zoon, Broer genaamd, die naderhand Grietman van
                >>> Schoterland werd.
                >>>
                >>> Bron: "Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het
                >>> jaar 1795", Hobbe Baert van Sminia
                >>>
                >>> Link:
                >>> http://books.google.nl/books?id=vjgWAAAAYAAJ&pg=PA256&dq=Juw+Juwinga&hl=nl&sa=X&ei=tFhgUayhOKKI0AXw-4GABw&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q=Juw%20Juwinga&f=false
                >>>
                >>> Er staat een korte stamboom van de familie Juwinga op de volgende link:
                >>>
                >>>
                >>> http://books.google.nl/books?id=QurXS_R01HsC&pg=PA158&dq=Tjerk+van+Walta&hl=nl&sa=X&ei=f2RgUcHXLeeb1AWp44GQBw&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Tjerk%20van%20Walta&f=false
                >>>
                >>> Met vriendelijke groeten,
                >>>
                >>> Klaas Pera
                >>>
                >>>
                >>> --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
                >>> wrote:
                >>>> Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen
                >>>>
                >>>> Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?
                >>>>
                >>>> *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.
                >>>>
                >>>> *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland
                >>> gekozen,maar
                >>>
                >>>> sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van hertog
                >>>> Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*
                >>>>
                >>>> *Jelle Broers (van) Hylckama*,
                >>>> (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
                >>>> 1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
                >>>> 1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
                >>>> was een Spaansgezinde Nederlands
                >>>> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
                >>>> 16e en 17e eeuw, die
                >>>> secretaris<
                >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland
                >>>> en
                >>>> grietman
                >>>> van Haskerland<
                >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
                >>>
                >>>> Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
                >>>> adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij eveneens
                >>>> een afstammeling van Juw
                >>>> Juwinga<
                >>> http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1
                >>>> die
                >>>> in
                >>>> 1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
                >>>> potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
                >>>> Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen. Zowel
                >>>> zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
                >>>> Alvast bedankt voor uw reactie
                >>>>
                >>>> Floris
                >>>>
                >>>>
                >>>> [Non-text portions of this message have been removed]
                >>>>
                >>>
                >>>
                >>
                >> [Non-text portions of this message have been removed]
                >>
                >
                >
                >
                > ------------------------------------
                >
                > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                >
                > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                >
                > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                > Yahoo! Groups Links
                >
                >
                >
                >
               • Frits Hunneman
                Hallo Hinke, Bedankt voor je reactie. Fries lezen zal wel een uitdaging worden, maar met Friese roots moet dit toch wel lukken. Groeten, Floris ... [Non-text
                Message 15 of 21 , Apr 17, 2013
                 Hallo Hinke,

                 Bedankt voor je reactie.

                 Fries lezen zal wel een uitdaging worden, maar met Friese roots moet dit
                 toch wel lukken.

                 Groeten,

                 Floris


                 Op 16 april 2013 07:19 schreef Hinke <wouwes@...> het volgende:

                 > **
                 >
                 >
                 > Dag Floris,
                 >
                 > Momenteel ben ik het boek 'De greidhoeke' geschreven door Ph. Breuker
                 > aan het lezen. Hierin een hoofdstuk over de adellijke fam. Jongema,
                 > misschien interessant om eens te lezen, het is overigens in het Fries
                 > geschreven, ik weet niet of dat een probleem is.
                 > Meer over het boek o.a. http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=62356
                 >
                 > groet, Hinke.
                 > http://www.bbww-archief.nl/
                 >
                 > Op 7-4-2013 11:10, klaaspera schreef:
                 >
                 > > Dag Floris,
                 > >
                 > > Juw Juwinga had een neef, die Goslick Juwinga heette. Ze streden in 1479
                 > samen om de hegemonie van Bolsward. Dat wordt duidelijk uit het boek
                 > "Frysl�n, staat en macht 1450-1650: bijdragen aan het historisch congres te
                 > ...
                 > >
                 > > Link:
                 > >
                 > http://books.google.nl/books?id=r_EU2Q4mDHAC&pg=PA238&dq=Goslick+Edes+Jongema&hl=nl&sa=X&ei=XidhUd2hFYTCO_DGgOAJ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Goslick%20&f=false
                 > >
                 > > Goslick Juwinga was blijkbaar een zoon van de hoofdeling Tjaard Juwinga
                 > en Wyts Juwsma. Tjaard Juwinga op zijn beurt was weer een zoon van Goslick
                 > Juwinga en een kleinzoon van Juw Juwinga (bron: Van der Aa). Toen Tjaard
                 > Juwinga overleed, benoemde diens weduwe Wyts Juwsma, Sicke Sjaerda tot
                 > regent over haar minderjarige zoon Goslick Juwinga. Het gaat hier dus om
                 > Goslick Tjaards Juwinga. Binnen de familie Juwinga/Jongema zijn blijkbaar
                 > meerdere personen met de voornaam Goslick geweest, bijvoorbeeld de door jou
                 > genoemde Goslick Edes Jongema.
                 > >
                 > > In het Genealogysk Jierboek 1997, 161-200, heeft een artikel gestaan
                 > over de genealogische relaties tussen de families Albada, Jongema/Juwinga
                 > en Sickinga/Bockema/Harinxma/Donia.
                 > >
                 > > De Jongema's worden ook heel goed beschreven in de encyclopedie van Van
                 > der Aa. De link daarvan is:
                 > >
                 > >
                 > http://www.historici.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog11_01.xml&page=194&accessor=accessor_index
                 > >
                 > > Hopelijk wordt het zo een beetje duidelijk.
                 > >
                 > > Met vriendelijke groeten,
                 > >
                 > > Klaas Pera
                 > >
                 > >
                 > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...>
                 > wrote:
                 > >> Hallo Klaas,
                 > >>
                 > >> Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat
                 > de
                 > >> Juwinga's zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick
                 > Edes
                 > >> Jongema, geboren ca. 1550-1560. Is hier een relatie met Goslick van
                 > Juwinga
                 > >> (overleden 1538) mogelijk?. Goslick Edes Jongema is de vader van Rints
                 > >> Goslicks Eedesdr Jongema die trouwt in 1622 met Intse Buwes.
                 > >>
                 > >> Dit lijkt toch wel familie te zijn. De naam Goslick komt niet zo heel
                 > veel
                 > >> voor dacht ik en de Jongema's zullen wel verwant aan elkaar zijn.
                 > Mogelijk
                 > >> is de naam van vader op dochter en zo op schoonzoon overgegaan.
                 > >>
                 > >> Ik ben benieuwd wat hier uiteindelijk uit naar voren komt.
                 > >>
                 > >> Groeten,
                 > >>
                 > >> Floris
                 > >>
                 > >>
                 > >> Op 6 april 2013 20:18 schreef klaaspera <pera@...> het volgende:
                 > >>
                 > >>> **
                 > >>>
                 > >>>
                 > >>> Hallo Floris,
                 > >>>
                 > >>> Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De
                 > >>> familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige
                 > >>> nakomelingen van de familie Juwinga noemden zich overigens weer Herema.
                 > >>> Daar heb je dus binnen ��n familie al vier verschillende
                 > schrijfwijzen. Zie
                 > >>> ook de volgende twee citaten:
                 > >>>
                 > >>> Tjerk van Walta, zoon van Tjerk Juwinga of Jongema en denkelijk van
                 > Ebel
                 > >>> van Walta, (van wie zijn vader in huwelijk verkregen had de state
                 > Walta te
                 > >>> Tjerkwerd, naar welke hij zich ook zo dikwijls noemde, zoo als de zoon
                 > >>> naderhand altijd deed, ) en broeder van den beruchten Bolswarder Juw
                 > >>> Juwinga (of Jongema) was gehuwd met Tied, dochter van Johan van Herema
                 > en
                 > >>> Clant van Donia, bij welke hij drie dochters en eenen zoon had; de
                 > eerste
                 > >>> behielden den naam huns vaders, Walta, doch de laatste nam den naam
                 > zijner
                 > >>> moeder aan, en noemde zich van Herema.
                 > >>>
                 > >>> 1545: Jelle Hijlckama, wiens vader Broer heette, nam den naam van
                 > >>> Hijlckama aan, en had eenen zoon, Broer genaamd, die naderhand
                 > Grietman van
                 > >>> Schoterland werd.
                 > >>>
                 > >>> Bron: "Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot
                 > het
                 > >>> jaar 1795", Hobbe Baert van Sminia
                 > >>>
                 > >>> Link:
                 > >>>
                 > http://books.google.nl/books?id=vjgWAAAAYAAJ&pg=PA256&dq=Juw+Juwinga&hl=nl&sa=X&ei=tFhgUayhOKKI0AXw-4GABw&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q=Juw%20Juwinga&f=false
                 > >>>
                 > >>> Er staat een korte stamboom van de familie Juwinga op de volgende link:
                 > >>>
                 > >>>
                 > >>>
                 > http://books.google.nl/books?id=QurXS_R01HsC&pg=PA158&dq=Tjerk+van+Walta&hl=nl&sa=X&ei=f2RgUcHXLeeb1AWp44GQBw&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Tjerk%20van%20Walta&f=false
                 > >>>
                 > >>> Met vriendelijke groeten,
                 > >>>
                 > >>> Klaas Pera
                 > >>>
                 > >>>
                 > >>> --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
                 > >>> wrote:
                 > >>>> Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen
                 > >>>>
                 > >>>> Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?
                 > >>>>
                 > >>>> *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.
                 > >>>>
                 > >>>> *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland
                 > >>> gekozen,maar
                 > >>>
                 > >>>> sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van
                 > hertog
                 > >>>> Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*
                 > >>>>
                 > >>>> *Jelle Broers (van) Hylckama*,
                 > >>>> (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
                 > >>>> 1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
                 > >>>> 1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
                 > >>>> was een Spaansgezinde Nederlands
                 > >>>> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
                 > >>>> 16e en 17e eeuw, die
                 > >>>> secretaris<
                 > >>>
                 > http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland
                 > >>>> en
                 > >>>> grietman
                 > >>>> van Haskerland<
                 > >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
                 > >>>
                 > >>>> Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
                 > >>>> adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij
                 > eveneens
                 > >>>> een afstammeling van Juw
                 > >>>> Juwinga<
                 > >>>
                 > http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1
                 > >>>> die
                 > >>>> in
                 > >>>> 1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
                 > >>>> potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
                 > >>>> Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen.
                 > Zowel
                 > >>>> zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
                 > >>>> Alvast bedankt voor uw reactie
                 > >>>>
                 > >>>> Floris
                 > >>>>
                 > >>>>
                 > >>>> [Non-text portions of this message have been removed]
                 > >>>>
                 > >>>
                 > >>>
                 > >>
                 > >> [Non-text portions of this message have been removed]
                 > >>
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > ------------------------------------
                 >
                 > >
                 > > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                 > >
                 > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
                 > 8 juli 1999 geposte berichten staat op
                 > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                 > >
                 > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                 > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                 > > Yahoo! Groups Links
                 > >
                 > >
                 > >
                 > >
                 >
                 >
                 >


                 [Non-text portions of this message have been removed]
                • Janny van der Meer- de Vries
                 Hallo Floris in het jaarboekje van 1977 staat een stuk over mijn familie de Vries het begint op blz 17  tot 33 waar staat ein fan rige  b. Op blz 30 komt de
                 Message 16 of 21 , Apr 18, 2013
                  Hallo Floris in het jaarboekje van 1977 staat een stuk over mijn familie de Vries het begint op blz 17  tot 33 waar staat ein fan rige  b. Op blz 30 komt de naam Juwsma voor ik hoop dat je er iets aan hebt
                  Hartelijke Groeten
                  Janny van der Meer - de Vries


                  ________________________________
                  From: Frits Hunneman <floris46@...>
                  To: Friesland Genealogie <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                  Sent: Wednesday, 17 April 2013, 21:10
                  Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Familierelatie Juw Juwinga en Jelle Broers van Hylckama


                  Hallo Hinke,

                  Bedankt voor je reactie.

                  Fries lezen zal wel een uitdaging worden, maar met Friese roots moet dit
                  toch wel lukken.

                  Groeten,

                  Floris


                  Op 16 april 2013 07:19 schreef Hinke <wouwes@...> het volgende:

                  > **
                  >
                  >
                  > Dag Floris,
                  >
                  > Momenteel ben ik het boek 'De greidhoeke' geschreven door Ph. Breuker
                  > aan het lezen. Hierin een hoofdstuk over de adellijke fam. Jongema,
                  > misschien interessant om eens te lezen, het is overigens in het Fries
                  > geschreven, ik weet niet of dat een probleem is.
                  > Meer over het boek o.a. http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=62356
                  >
                  > groet, Hinke.
                  > http://www.bbww-archief.nl/
                  >
                  > Op 7-4-2013 11:10, klaaspera schreef:
                  >
                  > > Dag Floris,
                  > >
                  > > Juw Juwinga had een neef, die Goslick Juwinga heette. Ze streden in 1479
                  > samen om de hegemonie van Bolsward. Dat wordt duidelijk uit het boek
                  > "Fryslân, staat en macht 1450-1650: bijdragen aan het historisch congres te
                  > ...
                  > >
                  > > Link:
                  > >
                  > http://books.google.nl/books?id=r_EU2Q4mDHAC&pg=PA238&dq=Goslick+Edes+Jongema&hl=nl&sa=X&ei=XidhUd2hFYTCO_DGgOAJ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Goslick%20&f=false
                  > >
                  > > Goslick Juwinga was blijkbaar een zoon van de hoofdeling Tjaard Juwinga
                  > en Wyts Juwsma. Tjaard Juwinga op zijn beurt was weer een zoon van Goslick
                  > Juwinga en een kleinzoon van Juw Juwinga (bron: Van der Aa). Toen Tjaard
                  > Juwinga overleed, benoemde diens weduwe Wyts Juwsma, Sicke Sjaerda tot
                  > regent over haar minderjarige zoon Goslick Juwinga. Het gaat hier dus om
                  > Goslick Tjaards Juwinga. Binnen de familie Juwinga/Jongema zijn blijkbaar
                  > meerdere personen met de voornaam Goslick geweest, bijvoorbeeld de door jou
                  > genoemde Goslick Edes Jongema.
                  > >
                  > > In het Genealogysk Jierboek 1997, 161-200, heeft een artikel gestaan
                  > over de genealogische relaties tussen de families Albada, Jongema/Juwinga
                  > en Sickinga/Bockema/Harinxma/Donia.
                  > >
                  > > De Jongema's worden ook heel goed beschreven in de encyclopedie van Van
                  > der Aa. De link daarvan is:
                  > >
                  > >
                  > http://www.historici.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog11_01.xml&page=194&accessor=accessor_index
                  > >
                  > > Hopelijk wordt het zo een beetje duidelijk.
                  > >
                  > > Met vriendelijke groeten,
                  > >
                  > > Klaas Pera
                  > >
                  > >
                  > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...>
                  > wrote:
                  > >> Hallo Klaas,
                  > >>
                  > >> Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat
                  > de
                  > >> Juwinga's zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick
                  > Edes
                  > >> Jongema, geboren ca. 1550-1560. Is hier een relatie met Goslick van
                  > Juwinga
                  > >> (overleden 1538) mogelijk?. Goslick Edes Jongema is de vader van Rints
                  > >> Goslicks Eedesdr Jongema die trouwt in 1622 met Intse Buwes.
                  > >>
                  > >> Dit lijkt toch wel familie te zijn. De naam Goslick komt niet zo heel
                  > veel
                  > >> voor dacht ik en de Jongema's zullen wel verwant aan elkaar zijn.
                  > Mogelijk
                  > >> is de naam van vader op dochter en zo op schoonzoon overgegaan.
                  > >>
                  > >> Ik ben benieuwd wat hier uiteindelijk uit naar voren komt.
                  > >>
                  > >> Groeten,
                  > >>
                  > >> Floris
                  > >>
                  > >>
                  > >> Op 6 april 2013 20:18 schreef klaaspera <pera@...> het volgende:
                  > >>
                  > >>> **
                  > >>>
                  > >>>
                  > >>> Hallo Floris,
                  > >>>
                  > >>> Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De
                  > >>> familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige
                  > >>> nakomelingen van de familie Juwinga noemden zich overigens weer Herema.
                  > >>> Daar heb je dus binnen één familie al vier verschillende
                  > schrijfwijzen. Zie
                  > >>> ook de volgende twee citaten:
                  > >>>
                  > >>> Tjerk van Walta, zoon van Tjerk Juwinga of Jongema en denkelijk van
                  > Ebel
                  > >>> van Walta, (van wie zijn vader in huwelijk verkregen had de state
                  > Walta te
                  > >>> Tjerkwerd, naar welke hij zich ook zo dikwijls noemde, zoo als de zoon
                  > >>> naderhand altijd deed, ) en broeder van den beruchten Bolswarder Juw
                  > >>> Juwinga (of Jongema) was gehuwd met Tied, dochter van Johan van Herema
                  > en
                  > >>> Clant van Donia, bij welke hij drie dochters en eenen zoon had; de
                  > eerste
                  > >>> behielden den naam huns vaders, Walta, doch de laatste nam den naam
                  > zijner
                  > >>> moeder aan, en noemde zich van Herema.
                  > >>>
                  > >>> 1545: Jelle Hijlckama, wiens vader Broer heette, nam den naam van
                  > >>> Hijlckama aan, en had eenen zoon, Broer genaamd, die naderhand
                  > Grietman van
                  > >>> Schoterland werd.
                  > >>>
                  > >>> Bron: "Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot
                  > het
                  > >>> jaar 1795", Hobbe Baert van Sminia
                  > >>>
                  > >>> Link:
                  > >>>
                  > http://books.google.nl/books?id=vjgWAAAAYAAJ&pg=PA256&dq=Juw+Juwinga&hl=nl&sa=X&ei=tFhgUayhOKKI0AXw-4GABw&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q=Juw%20Juwinga&f=false
                  > >>>
                  > >>> Er staat een korte stamboom van de familie Juwinga op de volgende link:
                  > >>>
                  > >>>
                  > >>>
                  > http://books.google.nl/books?id=QurXS_R01HsC&pg=PA158&dq=Tjerk+van+Walta&hl=nl&sa=X&ei=f2RgUcHXLeeb1AWp44GQBw&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Tjerk%20van%20Walta&f=false
                  > >>>
                  > >>> Met vriendelijke groeten,
                  > >>>
                  > >>> Klaas Pera
                  > >>>
                  > >>>
                  > >>> --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
                  > >>> wrote:
                  > >>>> Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen
                  > >>>>
                  > >>>> Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?
                  > >>>>
                  > >>>> *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.
                  > >>>>
                  > >>>> *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland
                  > >>> gekozen,maar
                  > >>>
                  > >>>> sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van
                  > hertog
                  > >>>> Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*
                  > >>>>
                  > >>>> *Jelle Broers (van) Hylckama*,
                  > >>>> (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
                  > >>>> 1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
                  > >>>> 1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
                  > >>>> was een Spaansgezinde Nederlands
                  > >>>> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
                  > >>>> 16e en 17e eeuw, die
                  > >>>> secretaris<
                  > >>>
                  > http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland
                  > >>>> en
                  > >>>> grietman
                  > >>>> van Haskerland<
                  > >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
                  > >>>
                  > >>>> Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
                  > >>>> adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij
                  > eveneens
                  > >>>> een afstammeling van Juw
                  > >>>> Juwinga<
                  > >>>
                  > http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1
                  > >>>> die
                  > >>>> in
                  > >>>> 1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
                  > >>>> potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
                  > >>>> Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen.
                  > Zowel
                  > >>>> zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
                  > >>>> Alvast bedankt voor uw reactie
                  > >>>>
                  > >>>> Floris
                  > >>>>
                  > >>>>
                  > >>>> [Non-text portions of this message have been removed]
                  > >>>>
                  > >>>
                  > >>>
                  > >>
                  > >> [Non-text portions of this message have been removed]
                  > >>
                  > >
                  > >
                  > >
                  > > ------------------------------------
                  >
                  > >
                  > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl/.
                  > >
                  > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
                  > 8 juli 1999 geposte berichten staat op
                  > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                  > >
                  > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                  > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                  > > Yahoo! Groups Links
                  > >
                  > >
                  > >
                  > >
                  >

                  >


                  [Non-text portions of this message have been removed]                  ------------------------------------

                  Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl/.

                  Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                  Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                  Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com 
                  Yahoo! Groups Links                  [Non-text portions of this message have been removed]
                 • JP Mels
                  Beste Hinke, Nu is het er eindelijk eens van gekomen, laatste dag van mijn vakantie. Dochterlief en ik zijn vandaag in de auto gestapt en hebben een bezoek aan
                  Message 17 of 21 , Aug 11, 2013
                   Beste Hinke,                   Nu is het er eindelijk eens van gekomen, laatste dag van mijn vakantie.
                   Dochterlief en ik zijn vandaag in de auto gestapt en hebben een bezoek aan
                   het museum gebracht. We zijn daar hartelijk ontvangen door een suppoost. Bij
                   geluk was hij goed op de hoogte m.b.t. zilver uit Heerenveen. Het blijft
                   (tot nu toe) nog steeds bij twee artikelen met het zilvermerk T.K Take
                   Klazes Pletting.                   De maquette die daar ligt, prachtig!! Alleen daarvoor is een bezoek aan het
                   museum al een aanrader.                   Beetje laat, maar toch bedankt voor de tip.                   Groet, Johan.                   _____

                   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
                   Verzonden: vrijdag 12 april 2013 8:34
                   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers en zilversmeden in
                   Friesland

                   Johan, heb je het al eens bij museum http://www.willemvanharen.nl
                   <http://www.willemvanharen.nl/web/>in Heerenveen gevraagd. Op hun site
                   staat o.a. de vermelding 'Heerenveens zilver' echter zonder verdere
                   informatie maar wellicht is er in het museum wel meer bekend. Voor zover
                   ik weet is er een actieve historische vereniging. Dat zal deze zijn:
                   http://www.werkgroepoudheerenveen.nl <http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/>

                   groet, Hinke
                   http://www.bbww-archief.nl <http://www.bbww-archief.nl/>

                   Op 11-4-2013 23:18, JP Mels schreef:
                   > Beste Andrys, Nynke en anderen,
                   >
                   >
                   >
                   > Op dit bericht had ik gehoopt, en gekregen.
                   >
                   >
                   >
                   > Ik ken uitgaven van boeken, boekjes, in mijn omgeving ( Twente ) welke zo
                   > een interessante bron kunnen zijn maar nooit in beeld komen. Vaak vooral
                   > omdat het geen officiële uitgaven zijn met een ISBN nummer.
                   >
                   >
                   >
                   > Op deze manier blijft een heleboel mooie, en vaak met veel moeite bekomen
                   > informatie, in een beperkte kring hangen.
                   >
                   >
                   >
                   > Dan wil ik bij dezen gelijk de mogelijkheid aangrijpen om het volgende te
                   > vragen;
                   >
                   >
                   >
                   > Taeke Klazes Pletting, zilversmid te Heerenveen. Er wordt op professioneel
                   > niveau al aandacht aan besteed, maar? Is, zijn er mensen op de achtergrond
                   > bij wie deze man zijn / haar aandacht heeft?
                   >
                   >
                   >
                   > Let wel. De genealogische kant is mij wel bekend. Het gaat vooral om de
                   > professionele Taeke, de zilversmid.
                   >
                   >
                   >
                   > Met groet, Johan.
                   >
                   >
                   >
                   > _____
                   >
                   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
                   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Nynke van den Hooven
                   > Verzonden: donderdag 11 april 2013 22:30
                   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
                   > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland
                   >
                   >
                   >
                   >
                   >
                   > Hinke (en anderen),
                   >
                   > Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te
                   > brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties.
                   >
                   > Er is dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een dergelijk bericht.
                   >
                   > Met vriendelijke groet,
                   >
                   > Andrys Stienstra (moderator)
                   >
                   > Nynke van den Hooven (co-moderator)
                   >

                   [Non-text portions of this message have been removed]
                  • Hinke
                   Fijn dat jullie het leuk hebben gevonden Johan en dat er toevallig iemand was die goed op de hoogte was van het zilver. De maquette is inderdaad prachtig om te
                   Message 18 of 21 , Aug 11, 2013
                    Fijn dat jullie het leuk hebben gevonden Johan en dat er toevallig
                    iemand was die goed op de hoogte was van het zilver. De maquette is
                    inderdaad prachtig om te zien, het geeft een mooi overzichtelijk beeld
                    van (oud) Heerenveen.

                    En bedankt voor je berichtje, leuk!

                    groet, Hinke.


                    Op 11-8-2013 23:07, JP Mels schreef:
                    > Beste Hinke,
                    >
                    >
                    >
                    > Nu is het er eindelijk eens van gekomen, laatste dag van mijn vakantie.
                    > Dochterlief en ik zijn vandaag in de auto gestapt en hebben een bezoek aan
                    > het museum gebracht. We zijn daar hartelijk ontvangen door een suppoost. Bij
                    > geluk was hij goed op de hoogte m.b.t. zilver uit Heerenveen. Het blijft
                    > (tot nu toe) nog steeds bij twee artikelen met het zilvermerk T.K Take
                    > Klazes Pletting.
                    >
                    >
                    >
                    > De maquette die daar ligt, prachtig!! Alleen daarvoor is een bezoek aan het
                    > museum al een aanrader.
                    >
                    >
                    >
                    > Beetje laat, maar toch bedankt voor de tip.
                    >
                    >
                    >
                    > Groet, Johan.
                    >
                    >
                   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.