Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Familierelatie Juw Juwinga en Jelle Broers van Hylckama

Expand Messages
 • Frits Hunneman
  Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama? *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden
  Message 1 of 21 , Apr 6, 2013
   Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen

   Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?

   *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.

   *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland gekozen,maar
   sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van hertog
   Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*

   *Jelle Broers (van) Hylckama*,
   (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
   1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
   1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
   was een Spaansgezinde Nederlands
   <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
   16e en 17e eeuw, die
   secretaris<http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland>en
   grietman
   van Haskerland<http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
   Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
   adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij eveneens
   een afstammeling van Juw
   Juwinga<http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1>die
   in
   1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
   potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
   Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen. Zowel
   zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
   Alvast bedankt voor uw reactie

   Floris


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • klaaspera
   Hallo Floris, Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige
   Message 2 of 21 , Apr 6, 2013
    Hallo Floris,

    Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige nakomelingen van de familie Juwinga noemden zich overigens weer Herema. Daar heb je dus binnen één familie al vier verschillende schrijfwijzen. Zie ook de volgende twee citaten:

    Tjerk van Walta, zoon van Tjerk Juwinga of Jongema en denkelijk van Ebel van Walta, (van wie zijn vader in huwelijk verkregen had de state Walta te Tjerkwerd, naar welke hij zich ook zo dikwijls noemde, zoo als de zoon naderhand altijd deed, ) en broeder van den beruchten Bolswarder Juw Juwinga (of Jongema) was gehuwd met Tied, dochter van Johan van Herema en Clant van Donia, bij welke hij drie dochters en eenen zoon had; de eerste behielden den naam huns vaders, Walta, doch de laatste nam den naam zijner moeder aan, en noemde zich van Herema.

    1545: Jelle Hijlckama, wiens vader Broer heette, nam den naam van Hijlckama aan, en had eenen zoon, Broer genaamd, die naderhand Grietman van Schoterland werd.

    Bron: "Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795", Hobbe Baert van Sminia

    Link: http://books.google.nl/books?id=vjgWAAAAYAAJ&pg=PA256&dq=Juw+Juwinga&hl=nl&sa=X&ei=tFhgUayhOKKI0AXw-4GABw&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q=Juw%20Juwinga&f=false

    Er staat een korte stamboom van de familie Juwinga op de volgende link:

    http://books.google.nl/books?id=QurXS_R01HsC&pg=PA158&dq=Tjerk+van+Walta&hl=nl&sa=X&ei=f2RgUcHXLeeb1AWp44GQBw&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Tjerk%20van%20Walta&f=false

    Met vriendelijke groeten,

    Klaas Pera    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...> wrote:
    >
    > Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen
    >
    > Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?
    >
    > *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.
    >
    > *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland gekozen,maar
    > sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van hertog
    > Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*
    >
    > *Jelle Broers (van) Hylckama*,
    > (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
    > 1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
    > 1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
    > was een Spaansgezinde Nederlands
    > <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
    > 16e en 17e eeuw, die
    > secretaris<http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland>en
    > grietman
    > van Haskerland<http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
    > Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
    > adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij eveneens
    > een afstammeling van Juw
    > Juwinga<http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1>die
    > in
    > 1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
    > potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
    > Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen. Zowel
    > zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
    > Alvast bedankt voor uw reactie
    >
    > Floris
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   • Frits Hunneman
    Hallo Klaas, Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat de Juwinga s zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick
    Message 3 of 21 , Apr 6, 2013
     Hallo Klaas,

     Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat de
     Juwinga's zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick Edes
     Jongema, geboren ca. 1550-1560. Is hier een relatie met Goslick van Juwinga
     (overleden 1538) mogelijk?. Goslick Edes Jongema is de vader van Rints
     Goslicks Eedesdr Jongema die trouwt in 1622 met Intse Buwes.

     Dit lijkt toch wel familie te zijn. De naam Goslick komt niet zo heel veel
     voor dacht ik en de Jongema's zullen wel verwant aan elkaar zijn. Mogelijk
     is de naam van vader op dochter en zo op schoonzoon overgegaan.

     Ik ben benieuwd wat hier uiteindelijk uit naar voren komt.

     Groeten,

     Floris


     Op 6 april 2013 20:18 schreef klaaspera <pera@...> het volgende:

     > **
     >
     >
     > Hallo Floris,
     >
     > Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De
     > familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige
     > nakomelingen van de familie Juwinga noemden zich overigens weer Herema.
     > Daar heb je dus binnen ��n familie al vier verschillende schrijfwijzen. Zie
     > ook de volgende twee citaten:
     >
     > Tjerk van Walta, zoon van Tjerk Juwinga of Jongema en denkelijk van Ebel
     > van Walta, (van wie zijn vader in huwelijk verkregen had de state Walta te
     > Tjerkwerd, naar welke hij zich ook zo dikwijls noemde, zoo als de zoon
     > naderhand altijd deed, ) en broeder van den beruchten Bolswarder Juw
     > Juwinga (of Jongema) was gehuwd met Tied, dochter van Johan van Herema en
     > Clant van Donia, bij welke hij drie dochters en eenen zoon had; de eerste
     > behielden den naam huns vaders, Walta, doch de laatste nam den naam zijner
     > moeder aan, en noemde zich van Herema.
     >
     > 1545: Jelle Hijlckama, wiens vader Broer heette, nam den naam van
     > Hijlckama aan, en had eenen zoon, Broer genaamd, die naderhand Grietman van
     > Schoterland werd.
     >
     > Bron: "Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het
     > jaar 1795", Hobbe Baert van Sminia
     >
     > Link:
     > http://books.google.nl/books?id=vjgWAAAAYAAJ&pg=PA256&dq=Juw+Juwinga&hl=nl&sa=X&ei=tFhgUayhOKKI0AXw-4GABw&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q=Juw%20Juwinga&f=false
     >
     > Er staat een korte stamboom van de familie Juwinga op de volgende link:
     >
     >
     > http://books.google.nl/books?id=QurXS_R01HsC&pg=PA158&dq=Tjerk+van+Walta&hl=nl&sa=X&ei=f2RgUcHXLeeb1AWp44GQBw&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Tjerk%20van%20Walta&f=false
     >
     > Met vriendelijke groeten,
     >
     > Klaas Pera
     >
     >
     > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...>
     > wrote:
     > >
     > > Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen
     > >
     > > Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?
     > >
     > > *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.
     > >
     > > *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland
     > gekozen,maar
     >
     > > sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van hertog
     > > Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*
     > >
     > > *Jelle Broers (van) Hylckama*,
     > > (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
     > > 1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
     > > 1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
     > > was een Spaansgezinde Nederlands
     > > <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
     >
     > > 16e en 17e eeuw, die
     > > secretaris<
     > http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland
     > >en
     > > grietman
     > > van Haskerland<
     > http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
     >
     > > Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
     > > adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij eveneens
     > > een afstammeling van Juw
     > > Juwinga<
     > http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1
     > >die
     > > in
     > > 1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
     > > potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
     > > Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen. Zowel
     >
     > > zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
     > > Alvast bedankt voor uw reactie
     > >
     > > Floris
     > >
     > >
     > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > >
     >
     >
     >


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • klaaspera
     Dag Floris, Juw Juwinga had een neef, die Goslick Juwinga heette. Ze streden in 1479 samen om de hegemonie van Bolsward. Dat wordt duidelijk uit het boek
     Message 4 of 21 , Apr 7, 2013
      Dag Floris,

      Juw Juwinga had een neef, die Goslick Juwinga heette. Ze streden in 1479 samen om de hegemonie van Bolsward. Dat wordt duidelijk uit het boek "Fryslân, staat en macht 1450-1650: bijdragen aan het historisch congres te ...

      Link:
      http://books.google.nl/books?id=r_EU2Q4mDHAC&pg=PA238&dq=Goslick+Edes+Jongema&hl=nl&sa=X&ei=XidhUd2hFYTCO_DGgOAJ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Goslick%20&f=false

      Goslick Juwinga was blijkbaar een zoon van de hoofdeling Tjaard Juwinga en Wyts Juwsma. Tjaard Juwinga op zijn beurt was weer een zoon van Goslick Juwinga en een kleinzoon van Juw Juwinga (bron: Van der Aa). Toen Tjaard Juwinga overleed, benoemde diens weduwe Wyts Juwsma, Sicke Sjaerda tot regent over haar minderjarige zoon Goslick Juwinga. Het gaat hier dus om Goslick Tjaards Juwinga. Binnen de familie Juwinga/Jongema zijn blijkbaar meerdere personen met de voornaam Goslick geweest, bijvoorbeeld de door jou genoemde Goslick Edes Jongema.

      In het Genealogysk Jierboek 1997, 161-200, heeft een artikel gestaan over de genealogische relaties tussen de families Albada, Jongema/Juwinga en Sickinga/Bockema/Harinxma/Donia.

      De Jongema's worden ook heel goed beschreven in de encyclopedie van Van der Aa. De link daarvan is:

      http://www.historici.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog11_01.xml&page=194&accessor=accessor_index

      Hopelijk wordt het zo een beetje duidelijk.

      Met vriendelijke groeten,

      Klaas Pera


      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...> wrote:
      >
      > Hallo Klaas,
      >
      > Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat de
      > Juwinga's zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick Edes
      > Jongema, geboren ca. 1550-1560. Is hier een relatie met Goslick van Juwinga
      > (overleden 1538) mogelijk?. Goslick Edes Jongema is de vader van Rints
      > Goslicks Eedesdr Jongema die trouwt in 1622 met Intse Buwes.
      >
      > Dit lijkt toch wel familie te zijn. De naam Goslick komt niet zo heel veel
      > voor dacht ik en de Jongema's zullen wel verwant aan elkaar zijn. Mogelijk
      > is de naam van vader op dochter en zo op schoonzoon overgegaan.
      >
      > Ik ben benieuwd wat hier uiteindelijk uit naar voren komt.
      >
      > Groeten,
      >
      > Floris
      >
      >
      > Op 6 april 2013 20:18 schreef klaaspera <pera@...> het volgende:
      >
      > > **
      > >
      > >
      > > Hallo Floris,
      > >
      > > Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De
      > > familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige
      > > nakomelingen van de familie Juwinga noemden zich overigens weer Herema.
      > > Daar heb je dus binnen één familie al vier verschillende schrijfwijzen. Zie
      > > ook de volgende twee citaten:
      > >
      > > Tjerk van Walta, zoon van Tjerk Juwinga of Jongema en denkelijk van Ebel
      > > van Walta, (van wie zijn vader in huwelijk verkregen had de state Walta te
      > > Tjerkwerd, naar welke hij zich ook zo dikwijls noemde, zoo als de zoon
      > > naderhand altijd deed, ) en broeder van den beruchten Bolswarder Juw
      > > Juwinga (of Jongema) was gehuwd met Tied, dochter van Johan van Herema en
      > > Clant van Donia, bij welke hij drie dochters en eenen zoon had; de eerste
      > > behielden den naam huns vaders, Walta, doch de laatste nam den naam zijner
      > > moeder aan, en noemde zich van Herema.
      > >
      > > 1545: Jelle Hijlckama, wiens vader Broer heette, nam den naam van
      > > Hijlckama aan, en had eenen zoon, Broer genaamd, die naderhand Grietman van
      > > Schoterland werd.
      > >
      > > Bron: "Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het
      > > jaar 1795", Hobbe Baert van Sminia
      > >
      > > Link:
      > > http://books.google.nl/books?id=vjgWAAAAYAAJ&pg=PA256&dq=Juw+Juwinga&hl=nl&sa=X&ei=tFhgUayhOKKI0AXw-4GABw&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q=Juw%20Juwinga&f=false
      > >
      > > Er staat een korte stamboom van de familie Juwinga op de volgende link:
      > >
      > >
      > > http://books.google.nl/books?id=QurXS_R01HsC&pg=PA158&dq=Tjerk+van+Walta&hl=nl&sa=X&ei=f2RgUcHXLeeb1AWp44GQBw&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Tjerk%20van%20Walta&f=false
      > >
      > > Met vriendelijke groeten,
      > >
      > > Klaas Pera
      > >
      > >
      > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
      > > wrote:
      > > >
      > > > Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen
      > > >
      > > > Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?
      > > >
      > > > *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.
      > > >
      > > > *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland
      > > gekozen,maar
      > >
      > > > sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van hertog
      > > > Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*
      > > >
      > > > *Jelle Broers (van) Hylckama*,
      > > > (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
      > > > 1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
      > > > 1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
      > > > was een Spaansgezinde Nederlands
      > > > <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
      > >
      > > > 16e en 17e eeuw, die
      > > > secretaris<
      > > http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland
      > > >en
      > > > grietman
      > > > van Haskerland<
      > > http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
      > >
      > > > Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
      > > > adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij eveneens
      > > > een afstammeling van Juw
      > > > Juwinga<
      > > http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1
      > > >die
      > > > in
      > > > 1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
      > > > potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
      > > > Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen. Zowel
      > >
      > > > zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
      > > > Alvast bedankt voor uw reactie
      > > >
      > > > Floris
      > > >
      > > >
      > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > > >
      > >
      > >
      > >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
     • Hinke
      Dag allen, Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over klokkenmakers
      Message 5 of 21 , Apr 10, 2013
       Dag allen,

       Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
       waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
       klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
       Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.

       Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
       als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?

       groet, Hinke.
       http://www.bbww-archief.nl/

       Hallo allemaal,
       Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
       boeken
       Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
       geschiedenis
       van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
       omgeving, heeft dit
       geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin.
       Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
       we tot zoveel informatie,
       dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
       Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
       uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
       (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
       hebben we hierin meegenomen, etc.
       Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
       alle uurwerkmakers, klokschilders,
       die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
       tekst)

       De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
       hebben om er een aan te schaffen:
       Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
       verzendkosten)
       Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
       U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
       bergsiet@... <mailto:bergsiet@...>, met vermelding van
       naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
       Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
       de betaling

       Siet de Bruin-van den Berg
       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Nynke van den Hooven
       Hinke (en anderen), Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties. Er is dus
       Message 6 of 21 , Apr 11, 2013
        Hinke (en anderen),        Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te
        brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties.

        Er is dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een dergelijk bericht.        Met vriendelijke groet,

        Andrys Stienstra (moderator)

        Nynke van den Hooven (co-moderator)        Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
        Verzonden: woensdag 10 april 2013 21:35
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland

        Dag allen,

        Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
        waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
        klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
        Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.

        Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
        als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?

        groet, Hinke.
        http://www.bbww-archief.nl/

        Hallo allemaal,
        Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
        boeken
        Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
        geschiedenis
        van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
        omgeving, heeft dit
        geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin.
        Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
        we tot zoveel informatie,
        dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
        Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
        uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
        (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
        hebben we hierin meegenomen, etc.
        Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
        alle uurwerkmakers, klokschilders,
        die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
        tekst)

        De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
        hebben om er een aan te schaffen:
        Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
        verzendkosten)
        Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
        U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
        bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com> <mailto:bergsiet@...
        <mailto:bergsiet%40gmail.com> >, met vermelding van
        naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
        Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
        de betaling

        Siet de Bruin-van den Berg

        [Non-text portions of this message have been removed]

        [Non-text portions of this message have been removed]
       • JP Mels
        Beste Andrys, Nynke en anderen, Op dit bericht had ik gehoopt, en gekregen. Ik ken uitgaven van boeken, boekjes, in mijn omgeving ( Twente ) welke zo een
        Message 7 of 21 , Apr 11, 2013
         Beste Andrys, Nynke en anderen,         Op dit bericht had ik gehoopt, en gekregen.         Ik ken uitgaven van boeken, boekjes, in mijn omgeving ( Twente ) welke zo
         een interessante bron kunnen zijn maar nooit in beeld komen. Vaak vooral
         omdat het geen officiële uitgaven zijn met een ISBN nummer.         Op deze manier blijft een heleboel mooie, en vaak met veel moeite bekomen
         informatie, in een beperkte kring hangen.         Dan wil ik bij dezen gelijk de mogelijkheid aangrijpen om het volgende te
         vragen;         Taeke Klazes Pletting, zilversmid te Heerenveen. Er wordt op professioneel
         niveau al aandacht aan besteed, maar? Is, zijn er mensen op de achtergrond
         bij wie deze man zijn / haar aandacht heeft?         Let wel. De genealogische kant is mij wel bekend. Het gaat vooral om de
         professionele Taeke, de zilversmid.         Met groet, Johan.         _____

         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
         Verzonden: donderdag 11 april 2013 22:30
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland

         Hinke (en anderen),

         Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te
         brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties.

         Er is dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een dergelijk bericht.

         Met vriendelijke groet,

         Andrys Stienstra (moderator)

         Nynke van den Hooven (co-moderator)

         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Hinke
         Verzonden: woensdag 10 april 2013 21:35
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         Onderwerp: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland

         Dag allen,

         Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
         waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
         klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
         Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.

         Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
         als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?

         groet, Hinke.
         http://www.bbww-archief.nl/

         Hallo allemaal,
         Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
         boeken
         Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
         geschiedenis
         van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
         omgeving, heeft dit
         geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin.
         Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
         we tot zoveel informatie,
         dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
         Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
         uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
         (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
         hebben we hierin meegenomen, etc.
         Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
         alle uurwerkmakers, klokschilders,
         die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
         tekst)

         De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
         hebben om er een aan te schaffen:
         Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
         verzendkosten)
         Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
         U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
         bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
         <mailto:bergsiet%40gmail.com> <mailto:bergsiet@...
         <mailto:bergsiet%40gmail.com>
         <mailto:bergsiet%40gmail.com> >, met vermelding van
         naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
         Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
         de betaling

         Siet de Bruin-van den Berg

         [Non-text portions of this message have been removed]

         [Non-text portions of this message have been removed]

         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Hinke
         Fijn Nynke en Andrys dat dit geen probleem is. Bedankt!! groet, Hinke. http://www.bbww-archief.nl/
         Message 8 of 21 , Apr 11, 2013
          Fijn Nynke en Andrys dat dit geen probleem is. Bedankt!!

          groet, Hinke.
          http://www.bbww-archief.nl/

          Op 11-4-2013 22:29, Nynke van den Hooven schreef:
          > Hinke (en anderen),
          >
          >
          >
          > Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te
          > brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties.
          >
          > Er is dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een dergelijk bericht.
          >
          >
          >
          > Met vriendelijke groet,
          >
          > Andrys Stienstra (moderator)
          >
          > Nynke van den Hooven (co-moderator)
          >
          >
          >
          > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
          > Verzonden: woensdag 10 april 2013 21:35
          > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland
          >
          > Dag allen,
          >
          > Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
          > waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
          > klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
          > Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
          >
          > Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
          > als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
          >
          > groet, Hinke.
          > http://www.bbww-archief.nl/
          >
          > Hallo allemaal,
          > Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
          > boeken
          > Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
          > geschiedenis
          > van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
          > omgeving, heeft dit
          > geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin.
          > Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
          > we tot zoveel informatie,
          > dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
          > Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
          > uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
          > (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
          > hebben we hierin meegenomen, etc.
          > Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
          > alle uurwerkmakers, klokschilders,
          > die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
          > tekst)
          >
          > De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
          > hebben om er een aan te schaffen:
          > Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
          > verzendkosten)
          > Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
          > U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
          > bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com> <mailto:bergsiet@...
          > <mailto:bergsiet%40gmail.com> >, met vermelding van
          > naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
          > Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
          > de betaling
          >
          > Siet de Bruin-van den Berg
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          >
          >
          >
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          >
          >
          > ------------------------------------
          >
          > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
          >
          > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          >
          > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > Yahoo! Groups Links
          >
          >
          >
          >
         • Hinke
          Johan, heb je het al eens bij museum http://www.willemvanharen.nl in Heerenveen gevraagd. Op hun site staat o.a. de
          Message 9 of 21 , Apr 11, 2013
           Johan, heb je het al eens bij museum http://www.willemvanharen.nl
           <http://www.willemvanharen.nl/web/>in Heerenveen gevraagd. Op hun site
           staat o.a. de vermelding 'Heerenveens zilver' echter zonder verdere
           informatie maar wellicht is er in het museum wel meer bekend. Voor zover
           ik weet is er een actieve historische vereniging. Dat zal deze zijn:
           http://www.werkgroepoudheerenveen.nl <http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/>

           groet, Hinke
           http://www.bbww-archief.nl <http://www.bbww-archief.nl/>

           Op 11-4-2013 23:18, JP Mels schreef:
           > Beste Andrys, Nynke en anderen,
           >
           >
           >
           > Op dit bericht had ik gehoopt, en gekregen.
           >
           >
           >
           > Ik ken uitgaven van boeken, boekjes, in mijn omgeving ( Twente ) welke zo
           > een interessante bron kunnen zijn maar nooit in beeld komen. Vaak vooral
           > omdat het geen officiële uitgaven zijn met een ISBN nummer.
           >
           >
           >
           > Op deze manier blijft een heleboel mooie, en vaak met veel moeite bekomen
           > informatie, in een beperkte kring hangen.
           >
           >
           >
           > Dan wil ik bij dezen gelijk de mogelijkheid aangrijpen om het volgende te
           > vragen;
           >
           >
           >
           > Taeke Klazes Pletting, zilversmid te Heerenveen. Er wordt op professioneel
           > niveau al aandacht aan besteed, maar? Is, zijn er mensen op de achtergrond
           > bij wie deze man zijn / haar aandacht heeft?
           >
           >
           >
           > Let wel. De genealogische kant is mij wel bekend. Het gaat vooral om de
           > professionele Taeke, de zilversmid.
           >
           >
           >
           > Met groet, Johan.
           >
           >
           >
           > _____
           >
           > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
           > Verzonden: donderdag 11 april 2013 22:30
           > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland
           >
           >
           >
           >
           >
           > Hinke (en anderen),
           >
           > Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te
           > brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties.
           >
           > Er is dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een dergelijk bericht.
           >
           > Met vriendelijke groet,
           >
           > Andrys Stienstra (moderator)
           >
           > Nynke van den Hooven (co-moderator)
           >
           > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
           > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Hinke
           > Verzonden: woensdag 10 april 2013 21:35
           > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
           > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland
           >
           > Dag allen,
           >
           > Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
           > waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
           > klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
           > Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
           >
           > Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
           > als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
           >
           > groet, Hinke.
           > http://www.bbww-archief.nl/
           >
           > Hallo allemaal,
           > Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
           > boeken
           > Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
           > geschiedenis
           > van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
           > omgeving, heeft dit
           > geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin.
           > Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
           > we tot zoveel informatie,
           > dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
           > Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
           > uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
           > (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
           > hebben we hierin meegenomen, etc.
           > Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
           > alle uurwerkmakers, klokschilders,
           > die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
           > tekst)
           >
           > De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
           > hebben om er een aan te schaffen:
           > Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
           > verzendkosten)
           > Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
           > U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
           > bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
           > <mailto:bergsiet%40gmail.com> <mailto:bergsiet@...
           > <mailto:bergsiet%40gmail.com>
           > <mailto:bergsiet%40gmail.com> >, met vermelding van
           > naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
           > Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
           > de betaling
           >
           > Siet de Bruin-van den Berg
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >
           >
           >
           >
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >
           >
           >
           > ------------------------------------
           >
           > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
           >
           > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           >
           > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           > Yahoo! Groups Links
           >
           >
           >
           >           [Non-text portions of this message have been removed]
          • P. Dillingh
           Dag Hinke, N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag. Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest in
           Message 10 of 21 , Apr 12, 2013
            Dag Hinke,
            N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag.
            Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest in
            Akkrum en Oldeboorn als uurwerkmaker.
            Het betreft Frederik Willem Dillingh (1807-1889), en zijn zoons Willem
            Frederik (1848-1920), Hillebartus (1851-1931).
            Is jouw ook bekend of deze personen in het tweede boekwerk voorkomen?
            Met vriendelijke groet,
            Pyt Dillingh

            Op 10-4-2013 21:34, Hinke schreef:
            >
            > Dag allen,
            >
            > Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
            > waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
            > klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
            > Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
            >
            > Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
            > als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
            >
            > groet, Hinke.
            > http://www.bbww-archief.nl/
            >
            > Hallo allemaal,
            > Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
            > boeken
            > Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
            > geschiedenis
            > van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
            > omgeving, heeft dit
            > geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de
            > Bruin.
            > Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
            > we tot zoveel informatie,
            > dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
            > Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
            > uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
            > (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
            > hebben we hierin meegenomen, etc.
            > Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
            > alle uurwerkmakers, klokschilders,
            > die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
            > tekst)
            >
            > De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
            > hebben om er een aan te schaffen:
            > Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
            > verzendkosten)
            > Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
            > U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
            > bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
            > <mailto:bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>>, met
            > vermelding van
            > naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
            > Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
            > de betaling
            >
            > Siet de Bruin-van den Berg
            >
            > [Non-text portions of this message have been removed]
            >
            >            [Non-text portions of this message have been removed]
           • Hinke
            Dag Pyt, Helaas, ik weet het niet. Uiteraard mag je Sietie zelf vragen maar ik stuur je mail sowieso wel even door. groet, Hinke. http://www.bbww-archief.nl
            Message 11 of 21 , Apr 12, 2013
             Dag Pyt,

             Helaas, ik weet het niet. Uiteraard mag je Sietie zelf vragen maar ik
             stuur je mail sowieso wel even door.

             groet, Hinke.
             http://www.bbww-archief.nl <http://www.bbww-archief.nl/>

             Op 12-4-2013 11:21, P. Dillingh schreef:
             > Dag Hinke,
             > N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag.
             > Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest in
             > Akkrum en Oldeboorn als uurwerkmaker.
             > Het betreft Frederik Willem Dillingh (1807-1889), en zijn zoons Willem
             > Frederik (1848-1920), Hillebartus (1851-1931).
             > Is jouw ook bekend of deze personen in het tweede boekwerk voorkomen?
             > Met vriendelijke groet,
             > Pyt Dillingh
             >
             > Op 10-4-2013 21:34, Hinke schreef:
             >> Dag allen,
             >>
             >> Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
             >> waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
             >> klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
             >> Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
             >>
             >> Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
             >> als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
             >>
             >> groet, Hinke.
             >> http://www.bbww-archief.nl/
             >>
             >> Hallo allemaal,
             >> Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
             >> boeken
             >> Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
             >> geschiedenis
             >> van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
             >> omgeving, heeft dit
             >> geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de
             >> Bruin.
             >> Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
             >> we tot zoveel informatie,
             >> dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
             >> Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
             >> uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
             >> (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
             >> hebben we hierin meegenomen, etc.
             >> Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
             >> alle uurwerkmakers, klokschilders,
             >> die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
             >> tekst)
             >>
             >> De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
             >> hebben om er een aan te schaffen:
             >> Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
             >> verzendkosten)
             >> Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
             >> U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
             >> bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
             >> <mailto:bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>>, met
             >> vermelding van
             >> naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
             >> Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
             >> de betaling
             >>
             >> Siet de Bruin-van den Berg
             >>
             >> [Non-text portions of this message have been removed]
             >>
             >>
             >
             >
             > [Non-text portions of this message have been removed]
             >
             >
             >
             > ------------------------------------
             >
             > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
             >
             > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             >
             > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             > Yahoo! Groups Links
             >
             >
             >
             >             [Non-text portions of this message have been removed]
            • Hinke
             Pyt, kreeg net onderstaande reactie van Sietie. groet, Hinke.
             Message 12 of 21 , Apr 12, 2013
              Pyt, kreeg net onderstaande reactie van Sietie.

              groet, Hinke.

              <Ik heb even gekeken in onze tweede boekwerk en daar komen de drie
              Dillinghs in voor.>

              Op 12-4-2013 11:21, P. Dillingh schreef:
              > Dag Hinke,
              > N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag.
              > Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest in
              > Akkrum en Oldeboorn als uurwerkmaker.
              > Het betreft Frederik Willem Dillingh (1807-1889), en zijn zoons Willem
              > Frederik (1848-1920), Hillebartus (1851-1931).
              > Is jouw ook bekend of deze personen in het tweede boekwerk voorkomen?
              > Met vriendelijke groet,
              > Pyt Dillingh
              >
              > Op 10-4-2013 21:34, Hinke schreef:
              >> Dag allen,
              >>
              >> Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
              >> waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
              >> klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
              >> Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
              >>
              >> Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes hier,
              >> als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
              >>
              >> groet, Hinke.
              >> http://www.bbww-archief.nl/
              >>
              >> Hallo allemaal,
              >> Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van twee
              >> boeken
              >> Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
              >> geschiedenis
              >> van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
              >> omgeving, heeft dit
              >> geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de
              >> Bruin.
              >> Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen
              >> we tot zoveel informatie,
              >> dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
              >> Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
              >> uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
              >> (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
              >> hebben we hierin meegenomen, etc.
              >> Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op naam van
              >> alle uurwerkmakers, klokschilders,
              >> die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen
              >> tekst)
              >>
              >> De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
              >> hebben om er een aan te schaffen:
              >> Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
              >> verzendkosten)
              >> Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
              >> U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
              >> bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
              >> <mailto:bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>>, met
              >> vermelding van
              >> naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
              >> Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens voor
              >> de betaling
              >>
              >> Siet de Bruin-van den Berg
              >>
              >> [Non-text portions of this message have been removed]
              >>
              >>
              >
              >
              > [Non-text portions of this message have been removed]
              >
              >
              >
              > ------------------------------------
              >
              > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
              >
              > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
              >
              > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
              > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
              > Yahoo! Groups Links
              >
              >
              >
              >
             • P. Dillingh
              Dag Hinke, Mijn dank voor jouw hulp. Ook aan Sietie, voor de moeite. Groetnis fan Pyt Dillingh. ... [Non-text portions of this message have been removed]
              Message 13 of 21 , Apr 12, 2013
               Dag Hinke,
               Mijn dank voor jouw hulp. Ook aan Sietie, voor de moeite.
               Groetnis fan Pyt Dillingh.               Op 12-4-2013 12:50, Hinke schreef:
               >
               > Pyt, kreeg net onderstaande reactie van Sietie.
               >
               > groet, Hinke.
               >
               > <Ik heb even gekeken in onze tweede boekwerk en daar komen de drie
               > Dillinghs in voor.>
               >
               > Op 12-4-2013 11:21, P. Dillingh schreef:
               > > Dag Hinke,
               > > N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag.
               > > Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest in
               > > Akkrum en Oldeboorn als uurwerkmaker.
               > > Het betreft Frederik Willem Dillingh (1807-1889), en zijn zoons Willem
               > > Frederik (1848-1920), Hillebartus (1851-1931).
               > > Is jouw ook bekend of deze personen in het tweede boekwerk voorkomen?
               > > Met vriendelijke groet,
               > > Pyt Dillingh
               > >
               > > Op 10-4-2013 21:34, Hinke schreef:
               > >> Dag allen,
               > >>
               > >> Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
               > >> waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
               > >> klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
               > >> Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
               > >>
               > >> Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes
               > hier,
               > >> als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
               > >>
               > >> groet, Hinke.
               > >> http://www.bbww-archief.nl/
               > >>
               > >> Hallo allemaal,
               > >> Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van
               > twee
               > >> boeken
               > >> Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
               > >> geschiedenis
               > >> van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
               > >> omgeving, heeft dit
               > >> geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de
               > >> Bruin.
               > >> Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden,
               > kwamen
               > >> we tot zoveel informatie,
               > >> dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
               > >> Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
               > >> uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
               > >> (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
               > >> hebben we hierin meegenomen, etc.
               > >> Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op
               > naam van
               > >> alle uurwerkmakers, klokschilders,
               > >> die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen
               > (alleen
               > >> tekst)
               > >>
               > >> De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
               > >> hebben om er een aan te schaffen:
               > >> Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
               > >> verzendkosten)
               > >> Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
               > >> U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
               > >> bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
               > <mailto:bergsiet%40gmail.com>
               > >> <mailto:bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
               > <mailto:bergsiet%40gmail.com>>, met
               > >> vermelding van
               > >> naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
               > >> Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens
               > voor
               > >> de betaling
               > >>
               > >> Siet de Bruin-van den Berg
               > >>
               >               [Non-text portions of this message have been removed]
              • h. wouwes
               Graach dien (graag gedaan)! Hinke. Op 12 apr. 2013 21:40 schreef P. Dillingh ... [Non-text portions of this message have been
               Message 14 of 21 , Apr 12, 2013
                Graach dien (graag gedaan)!

                Hinke.
                Op 12 apr. 2013 21:40 schreef "P. Dillingh" <pdillingh@...>
                het volgende:

                > Dag Hinke,
                > Mijn dank voor jouw hulp. Ook aan Sietie, voor de moeite.
                > Groetnis fan Pyt Dillingh.
                >
                >
                >
                > Op 12-4-2013 12:50, Hinke schreef:
                > >
                > > Pyt, kreeg net onderstaande reactie van Sietie.
                > >
                > > groet, Hinke.
                > >
                > > <Ik heb even gekeken in onze tweede boekwerk en daar komen de drie
                > > Dillinghs in voor.>
                > >
                > > Op 12-4-2013 11:21, P. Dillingh schreef:
                > > > Dag Hinke,
                > > > N.a.v. jouw bericht over twee uitgaven uurwerkmakers, heb ik een vraag.
                > > > Drie van mijn voorvaderen zijn in de jaren 1873-1879 werkzaam geweest
                > in
                > > > Akkrum en Oldeboorn als uurwerkmaker.
                > > > Het betreft Frederik Willem Dillingh (1807-1889), en zijn zoons Willem
                > > > Frederik (1848-1920), Hillebartus (1851-1931).
                > > > Is jouw ook bekend of deze personen in het tweede boekwerk voorkomen?
                > > > Met vriendelijke groet,
                > > > Pyt Dillingh
                > > >
                > > > Op 10-4-2013 21:34, Hinke schreef:
                > > >> Dag allen,
                > > >>
                > > >> Hieronder heb ik een berichtje geplaatst van mijn vriendin. Het boek
                > > >> waar ze jaren samen met haar (wijlen) man aan heeft gewerkt over
                > > >> klokkenmakers komt eind mei/begin juni uit.
                > > >> Zelf heeft ze dit bericht ook op het Tresoarforum geplaatst.
                > > >>
                > > >> Nynke, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met dit soort berichtjes
                > > hier,
                > > >> als je vindt dat het hier niet hoort (mag) wil je het dan verwijderen?
                > > >>
                > > >> groet, Hinke.
                > > >> http://www.bbww-archief.nl/
                > > >>
                > > >> Hallo allemaal,
                > > >> Hierbij wil ik jullie attenderen op de op handen zijnde uitgave van
                > > twee
                > > >> boeken
                > > >> Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin over de
                > > >> geschiedenis
                > > >> van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en
                > > >> omgeving, heeft dit
                > > >> geresulteerd tot het schrijven van een boek hierover door Lammert de
                > > >> Bruin.
                > > >> Omdat we eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden,
                > > kwamen
                > > >> we tot zoveel informatie,
                > > >> dat we besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
                > > >> Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure", hierin de geschiedenis van de
                > > >> uurwerkmakerij, de uurwerkmakers
                > > >> (ook genealogisch uitgespit), produktie, foto's, ook de klokschilders
                > > >> hebben we hierin meegenomen, etc.
                > > >> Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland", het is een index op
                > > naam van
                > > >> alle uurwerkmakers, klokschilders,
                > > >> die wij hebben gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen
                > > (alleen
                > > >> tekst)
                > > >>
                > > >> De boeken worden in de maand juni uitgegeven, mocht u belangstelling
                > > >> hebben om er een aan te schaffen:
                > > >> Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief
                > > >> verzendkosten)
                > > >> Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro ( idem)
                > > >> U kunt zich hiervoor inschrijven tot 16 mei op het emailadres:
                > > >> bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
                > > <mailto:bergsiet%40gmail.com>
                > > >> <mailto:bergsiet@... <mailto:bergsiet%40gmail.com>
                > > <mailto:bergsiet%40gmail.com>>, met
                > > >> vermelding van
                > > >> naam, adres en hetgeen u wilt bestellen
                > > >> Ter bevestiging stuur ik u een mailtje terug met de nadere gegevens
                > > voor
                > > >> de betaling
                > > >>
                > > >> Siet de Bruin-van den Berg
                > > >>
                > >
                >
                >
                >
                > [Non-text portions of this message have been removed]
                >
                >
                >
                > ------------------------------------
                >
                > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                >
                > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                > juli 1999 geposte berichten staat op
                > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                >
                > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                > Yahoo! Groups Links
                >
                >
                >
                >


                [Non-text portions of this message have been removed]
               • JP Mels
                Beste Hinke, Mijn dochter en ik gaan zo een vijf, zes keer per jaar op een zondag naar een museum. De 21e deze maand hebben we Erfgoeddag te België op onze
                Message 15 of 21 , Apr 12, 2013
                 Beste Hinke,                 Mijn dochter en ik gaan zo een vijf, zes keer per jaar op een zondag naar
                 een museum. De 21e deze maand hebben we Erfgoeddag te België op onze agenda
                 staan. Dat is een dag waarop je ook in de catacomben van de archieven en
                 musea mag kijken. Een prachtig initiatief. ( mijn opa was Belg, mijn oma een
                 echte Friezin )                 Mijn dringend voorstel naar mijn dochter, voor een eerst volgend bezoek, zal
                 Willem van Haren zijn. Even gekeken op de site. Alleen al die maquette, die
                 wil ik zien!                 Met andere woorden, dank je wel voor de tip.                 Groet, Johan.                 _____

                 Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                 [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
                 Verzonden: vrijdag 12 april 2013 8:34
                 Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                 Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers en zilversmeden in
                 Friesland

                 Johan, heb je het al eens bij museum http://www.willemvanharen.nl
                 <http://www.willemvanharen.nl/web/>in Heerenveen gevraagd. Op hun site
                 staat o.a. de vermelding 'Heerenveens zilver' echter zonder verdere
                 informatie maar wellicht is er in het museum wel meer bekend. Voor zover
                 ik weet is er een actieve historische vereniging. Dat zal deze zijn:
                 http://www.werkgroepoudheerenveen.nl <http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/>

                 groet, Hinke
                 http://www.bbww-archief.nl <http://www.bbww-archief.nl/>


                 [Non-text portions of this message have been removed]
                • h. wouwes
                 Graag gedaan Johan. Dagje Friesland altijd leuk, België ook trouwens!! Groet, Hinke. ... [Non-text portions of this message have been removed]
                 Message 16 of 21 , Apr 12, 2013
                  Graag gedaan Johan. Dagje Friesland altijd leuk, België ook trouwens!!

                  Groet, Hinke.
                  Op 12 apr. 2013 22:45 schreef "JP Mels" <jpmels01@...> het volgende:

                  > Beste Hinke,
                  >
                  >
                  >
                  > Mijn dochter en ik gaan zo een vijf, zes keer per jaar op een zondag naar
                  > een museum. De 21e deze maand hebben we Erfgoeddag te België op onze agenda
                  > staan. Dat is een dag waarop je ook in de catacomben van de archieven en
                  > musea mag kijken. Een prachtig initiatief. ( mijn opa was Belg, mijn oma
                  > een
                  > echte Friezin )
                  >
                  >
                  >
                  > Mijn dringend voorstel naar mijn dochter, voor een eerst volgend bezoek,
                  > zal
                  > Willem van Haren zijn. Even gekeken op de site. Alleen al die maquette, die
                  > wil ik zien!
                  >
                  >
                  >
                  > Met andere woorden, dank je wel voor de tip.
                  >
                  >
                  >
                  > Groet, Johan.
                  >
                  >
                  >
                  >
                  >
                  >
                  >
                  > _____
                  >
                  > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                  > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
                  > Verzonden: vrijdag 12 april 2013 8:34
                  > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                  > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers en zilversmeden in
                  > Friesland
                  >
                  >
                  >
                  >
                  >
                  > Johan, heb je het al eens bij museum http://www.willemvanharen.nl
                  > <http://www.willemvanharen.nl/web/>in Heerenveen gevraagd. Op hun site
                  > staat o.a. de vermelding 'Heerenveens zilver' echter zonder verdere
                  > informatie maar wellicht is er in het museum wel meer bekend. Voor zover
                  > ik weet is er een actieve historische vereniging. Dat zal deze zijn:
                  > http://www.werkgroepoudheerenveen.nl <
                  > http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/>
                  >
                  > groet, Hinke
                  > http://www.bbww-archief.nl <http://www.bbww-archief.nl/>
                  >
                  >
                  >
                  >
                  >
                  >
                  > [Non-text portions of this message have been removed]
                  >
                  >
                  >
                  > ------------------------------------
                  >
                  > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                  >
                  > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                  > juli 1999 geposte berichten staat op
                  > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                  >
                  > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                  > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                  > Yahoo! Groups Links
                  >
                  >
                  >
                  >


                  [Non-text portions of this message have been removed]
                 • Hinke
                  Dag Floris, Momenteel ben ik het boek De greidhoeke geschreven door Ph. Breuker aan het lezen. Hierin een hoofdstuk over de adellijke fam. Jongema, misschien
                  Message 17 of 21 , Apr 15, 2013
                   Dag Floris,

                   Momenteel ben ik het boek 'De greidhoeke' geschreven door Ph. Breuker
                   aan het lezen. Hierin een hoofdstuk over de adellijke fam. Jongema,
                   misschien interessant om eens te lezen, het is overigens in het Fries
                   geschreven, ik weet niet of dat een probleem is.
                   Meer over het boek o.a. http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=62356

                   groet, Hinke.
                   http://www.bbww-archief.nl/


                   Op 7-4-2013 11:10, klaaspera schreef:
                   > Dag Floris,
                   >
                   > Juw Juwinga had een neef, die Goslick Juwinga heette. Ze streden in 1479 samen om de hegemonie van Bolsward. Dat wordt duidelijk uit het boek "Fryslân, staat en macht 1450-1650: bijdragen aan het historisch congres te ...
                   >
                   > Link:
                   > http://books.google.nl/books?id=r_EU2Q4mDHAC&pg=PA238&dq=Goslick+Edes+Jongema&hl=nl&sa=X&ei=XidhUd2hFYTCO_DGgOAJ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Goslick%20&f=false
                   >
                   > Goslick Juwinga was blijkbaar een zoon van de hoofdeling Tjaard Juwinga en Wyts Juwsma. Tjaard Juwinga op zijn beurt was weer een zoon van Goslick Juwinga en een kleinzoon van Juw Juwinga (bron: Van der Aa). Toen Tjaard Juwinga overleed, benoemde diens weduwe Wyts Juwsma, Sicke Sjaerda tot regent over haar minderjarige zoon Goslick Juwinga. Het gaat hier dus om Goslick Tjaards Juwinga. Binnen de familie Juwinga/Jongema zijn blijkbaar meerdere personen met de voornaam Goslick geweest, bijvoorbeeld de door jou genoemde Goslick Edes Jongema.
                   >
                   > In het Genealogysk Jierboek 1997, 161-200, heeft een artikel gestaan over de genealogische relaties tussen de families Albada, Jongema/Juwinga en Sickinga/Bockema/Harinxma/Donia.
                   >
                   > De Jongema's worden ook heel goed beschreven in de encyclopedie van Van der Aa. De link daarvan is:
                   >
                   > http://www.historici.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog11_01.xml&page=194&accessor=accessor_index
                   >
                   > Hopelijk wordt het zo een beetje duidelijk.
                   >
                   > Met vriendelijke groeten,
                   >
                   > Klaas Pera
                   >
                   >
                   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...> wrote:
                   >> Hallo Klaas,
                   >>
                   >> Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat de
                   >> Juwinga's zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick Edes
                   >> Jongema, geboren ca. 1550-1560. Is hier een relatie met Goslick van Juwinga
                   >> (overleden 1538) mogelijk?. Goslick Edes Jongema is de vader van Rints
                   >> Goslicks Eedesdr Jongema die trouwt in 1622 met Intse Buwes.
                   >>
                   >> Dit lijkt toch wel familie te zijn. De naam Goslick komt niet zo heel veel
                   >> voor dacht ik en de Jongema's zullen wel verwant aan elkaar zijn. Mogelijk
                   >> is de naam van vader op dochter en zo op schoonzoon overgegaan.
                   >>
                   >> Ik ben benieuwd wat hier uiteindelijk uit naar voren komt.
                   >>
                   >> Groeten,
                   >>
                   >> Floris
                   >>
                   >>
                   >> Op 6 april 2013 20:18 schreef klaaspera <pera@...> het volgende:
                   >>
                   >>> **
                   >>>
                   >>>
                   >>> Hallo Floris,
                   >>>
                   >>> Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De
                   >>> familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige
                   >>> nakomelingen van de familie Juwinga noemden zich overigens weer Herema.
                   >>> Daar heb je dus binnen één familie al vier verschillende schrijfwijzen. Zie
                   >>> ook de volgende twee citaten:
                   >>>
                   >>> Tjerk van Walta, zoon van Tjerk Juwinga of Jongema en denkelijk van Ebel
                   >>> van Walta, (van wie zijn vader in huwelijk verkregen had de state Walta te
                   >>> Tjerkwerd, naar welke hij zich ook zo dikwijls noemde, zoo als de zoon
                   >>> naderhand altijd deed, ) en broeder van den beruchten Bolswarder Juw
                   >>> Juwinga (of Jongema) was gehuwd met Tied, dochter van Johan van Herema en
                   >>> Clant van Donia, bij welke hij drie dochters en eenen zoon had; de eerste
                   >>> behielden den naam huns vaders, Walta, doch de laatste nam den naam zijner
                   >>> moeder aan, en noemde zich van Herema.
                   >>>
                   >>> 1545: Jelle Hijlckama, wiens vader Broer heette, nam den naam van
                   >>> Hijlckama aan, en had eenen zoon, Broer genaamd, die naderhand Grietman van
                   >>> Schoterland werd.
                   >>>
                   >>> Bron: "Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het
                   >>> jaar 1795", Hobbe Baert van Sminia
                   >>>
                   >>> Link:
                   >>> http://books.google.nl/books?id=vjgWAAAAYAAJ&pg=PA256&dq=Juw+Juwinga&hl=nl&sa=X&ei=tFhgUayhOKKI0AXw-4GABw&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q=Juw%20Juwinga&f=false
                   >>>
                   >>> Er staat een korte stamboom van de familie Juwinga op de volgende link:
                   >>>
                   >>>
                   >>> http://books.google.nl/books?id=QurXS_R01HsC&pg=PA158&dq=Tjerk+van+Walta&hl=nl&sa=X&ei=f2RgUcHXLeeb1AWp44GQBw&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Tjerk%20van%20Walta&f=false
                   >>>
                   >>> Met vriendelijke groeten,
                   >>>
                   >>> Klaas Pera
                   >>>
                   >>>
                   >>> --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
                   >>> wrote:
                   >>>> Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen
                   >>>>
                   >>>> Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?
                   >>>>
                   >>>> *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.
                   >>>>
                   >>>> *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland
                   >>> gekozen,maar
                   >>>
                   >>>> sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van hertog
                   >>>> Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*
                   >>>>
                   >>>> *Jelle Broers (van) Hylckama*,
                   >>>> (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
                   >>>> 1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
                   >>>> 1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
                   >>>> was een Spaansgezinde Nederlands
                   >>>> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
                   >>>> 16e en 17e eeuw, die
                   >>>> secretaris<
                   >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland
                   >>>> en
                   >>>> grietman
                   >>>> van Haskerland<
                   >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
                   >>>
                   >>>> Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
                   >>>> adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij eveneens
                   >>>> een afstammeling van Juw
                   >>>> Juwinga<
                   >>> http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1
                   >>>> die
                   >>>> in
                   >>>> 1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
                   >>>> potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
                   >>>> Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen. Zowel
                   >>>> zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
                   >>>> Alvast bedankt voor uw reactie
                   >>>>
                   >>>> Floris
                   >>>>
                   >>>>
                   >>>> [Non-text portions of this message have been removed]
                   >>>>
                   >>>
                   >>>
                   >>
                   >> [Non-text portions of this message have been removed]
                   >>
                   >
                   >
                   >
                   > ------------------------------------
                   >
                   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                   >
                   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                   >
                   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                   > Yahoo! Groups Links
                   >
                   >
                   >
                   >
                  • Frits Hunneman
                   Hallo Hinke, Bedankt voor je reactie. Fries lezen zal wel een uitdaging worden, maar met Friese roots moet dit toch wel lukken. Groeten, Floris ... [Non-text
                   Message 18 of 21 , Apr 17, 2013
                    Hallo Hinke,

                    Bedankt voor je reactie.

                    Fries lezen zal wel een uitdaging worden, maar met Friese roots moet dit
                    toch wel lukken.

                    Groeten,

                    Floris


                    Op 16 april 2013 07:19 schreef Hinke <wouwes@...> het volgende:

                    > **
                    >
                    >
                    > Dag Floris,
                    >
                    > Momenteel ben ik het boek 'De greidhoeke' geschreven door Ph. Breuker
                    > aan het lezen. Hierin een hoofdstuk over de adellijke fam. Jongema,
                    > misschien interessant om eens te lezen, het is overigens in het Fries
                    > geschreven, ik weet niet of dat een probleem is.
                    > Meer over het boek o.a. http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=62356
                    >
                    > groet, Hinke.
                    > http://www.bbww-archief.nl/
                    >
                    > Op 7-4-2013 11:10, klaaspera schreef:
                    >
                    > > Dag Floris,
                    > >
                    > > Juw Juwinga had een neef, die Goslick Juwinga heette. Ze streden in 1479
                    > samen om de hegemonie van Bolsward. Dat wordt duidelijk uit het boek
                    > "Frysl�n, staat en macht 1450-1650: bijdragen aan het historisch congres te
                    > ...
                    > >
                    > > Link:
                    > >
                    > http://books.google.nl/books?id=r_EU2Q4mDHAC&pg=PA238&dq=Goslick+Edes+Jongema&hl=nl&sa=X&ei=XidhUd2hFYTCO_DGgOAJ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Goslick%20&f=false
                    > >
                    > > Goslick Juwinga was blijkbaar een zoon van de hoofdeling Tjaard Juwinga
                    > en Wyts Juwsma. Tjaard Juwinga op zijn beurt was weer een zoon van Goslick
                    > Juwinga en een kleinzoon van Juw Juwinga (bron: Van der Aa). Toen Tjaard
                    > Juwinga overleed, benoemde diens weduwe Wyts Juwsma, Sicke Sjaerda tot
                    > regent over haar minderjarige zoon Goslick Juwinga. Het gaat hier dus om
                    > Goslick Tjaards Juwinga. Binnen de familie Juwinga/Jongema zijn blijkbaar
                    > meerdere personen met de voornaam Goslick geweest, bijvoorbeeld de door jou
                    > genoemde Goslick Edes Jongema.
                    > >
                    > > In het Genealogysk Jierboek 1997, 161-200, heeft een artikel gestaan
                    > over de genealogische relaties tussen de families Albada, Jongema/Juwinga
                    > en Sickinga/Bockema/Harinxma/Donia.
                    > >
                    > > De Jongema's worden ook heel goed beschreven in de encyclopedie van Van
                    > der Aa. De link daarvan is:
                    > >
                    > >
                    > http://www.historici.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog11_01.xml&page=194&accessor=accessor_index
                    > >
                    > > Hopelijk wordt het zo een beetje duidelijk.
                    > >
                    > > Met vriendelijke groeten,
                    > >
                    > > Klaas Pera
                    > >
                    > >
                    > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...>
                    > wrote:
                    > >> Hallo Klaas,
                    > >>
                    > >> Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat
                    > de
                    > >> Juwinga's zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick
                    > Edes
                    > >> Jongema, geboren ca. 1550-1560. Is hier een relatie met Goslick van
                    > Juwinga
                    > >> (overleden 1538) mogelijk?. Goslick Edes Jongema is de vader van Rints
                    > >> Goslicks Eedesdr Jongema die trouwt in 1622 met Intse Buwes.
                    > >>
                    > >> Dit lijkt toch wel familie te zijn. De naam Goslick komt niet zo heel
                    > veel
                    > >> voor dacht ik en de Jongema's zullen wel verwant aan elkaar zijn.
                    > Mogelijk
                    > >> is de naam van vader op dochter en zo op schoonzoon overgegaan.
                    > >>
                    > >> Ik ben benieuwd wat hier uiteindelijk uit naar voren komt.
                    > >>
                    > >> Groeten,
                    > >>
                    > >> Floris
                    > >>
                    > >>
                    > >> Op 6 april 2013 20:18 schreef klaaspera <pera@...> het volgende:
                    > >>
                    > >>> **
                    > >>>
                    > >>>
                    > >>> Hallo Floris,
                    > >>>
                    > >>> Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De
                    > >>> familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige
                    > >>> nakomelingen van de familie Juwinga noemden zich overigens weer Herema.
                    > >>> Daar heb je dus binnen ��n familie al vier verschillende
                    > schrijfwijzen. Zie
                    > >>> ook de volgende twee citaten:
                    > >>>
                    > >>> Tjerk van Walta, zoon van Tjerk Juwinga of Jongema en denkelijk van
                    > Ebel
                    > >>> van Walta, (van wie zijn vader in huwelijk verkregen had de state
                    > Walta te
                    > >>> Tjerkwerd, naar welke hij zich ook zo dikwijls noemde, zoo als de zoon
                    > >>> naderhand altijd deed, ) en broeder van den beruchten Bolswarder Juw
                    > >>> Juwinga (of Jongema) was gehuwd met Tied, dochter van Johan van Herema
                    > en
                    > >>> Clant van Donia, bij welke hij drie dochters en eenen zoon had; de
                    > eerste
                    > >>> behielden den naam huns vaders, Walta, doch de laatste nam den naam
                    > zijner
                    > >>> moeder aan, en noemde zich van Herema.
                    > >>>
                    > >>> 1545: Jelle Hijlckama, wiens vader Broer heette, nam den naam van
                    > >>> Hijlckama aan, en had eenen zoon, Broer genaamd, die naderhand
                    > Grietman van
                    > >>> Schoterland werd.
                    > >>>
                    > >>> Bron: "Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot
                    > het
                    > >>> jaar 1795", Hobbe Baert van Sminia
                    > >>>
                    > >>> Link:
                    > >>>
                    > http://books.google.nl/books?id=vjgWAAAAYAAJ&pg=PA256&dq=Juw+Juwinga&hl=nl&sa=X&ei=tFhgUayhOKKI0AXw-4GABw&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q=Juw%20Juwinga&f=false
                    > >>>
                    > >>> Er staat een korte stamboom van de familie Juwinga op de volgende link:
                    > >>>
                    > >>>
                    > >>>
                    > http://books.google.nl/books?id=QurXS_R01HsC&pg=PA158&dq=Tjerk+van+Walta&hl=nl&sa=X&ei=f2RgUcHXLeeb1AWp44GQBw&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Tjerk%20van%20Walta&f=false
                    > >>>
                    > >>> Met vriendelijke groeten,
                    > >>>
                    > >>> Klaas Pera
                    > >>>
                    > >>>
                    > >>> --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
                    > >>> wrote:
                    > >>>> Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen
                    > >>>>
                    > >>>> Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?
                    > >>>>
                    > >>>> *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.
                    > >>>>
                    > >>>> *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland
                    > >>> gekozen,maar
                    > >>>
                    > >>>> sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van
                    > hertog
                    > >>>> Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*
                    > >>>>
                    > >>>> *Jelle Broers (van) Hylckama*,
                    > >>>> (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
                    > >>>> 1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
                    > >>>> 1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
                    > >>>> was een Spaansgezinde Nederlands
                    > >>>> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
                    > >>>> 16e en 17e eeuw, die
                    > >>>> secretaris<
                    > >>>
                    > http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland
                    > >>>> en
                    > >>>> grietman
                    > >>>> van Haskerland<
                    > >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
                    > >>>
                    > >>>> Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
                    > >>>> adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij
                    > eveneens
                    > >>>> een afstammeling van Juw
                    > >>>> Juwinga<
                    > >>>
                    > http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1
                    > >>>> die
                    > >>>> in
                    > >>>> 1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
                    > >>>> potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
                    > >>>> Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen.
                    > Zowel
                    > >>>> zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
                    > >>>> Alvast bedankt voor uw reactie
                    > >>>>
                    > >>>> Floris
                    > >>>>
                    > >>>>
                    > >>>> [Non-text portions of this message have been removed]
                    > >>>>
                    > >>>
                    > >>>
                    > >>
                    > >> [Non-text portions of this message have been removed]
                    > >>
                    > >
                    > >
                    > >
                    > > ------------------------------------
                    >
                    > >
                    > > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                    > >
                    > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
                    > 8 juli 1999 geposte berichten staat op
                    > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                    > >
                    > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                    > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                    > > Yahoo! Groups Links
                    > >
                    > >
                    > >
                    > >
                    >
                    >
                    >


                    [Non-text portions of this message have been removed]
                   • Janny van der Meer- de Vries
                    Hallo Floris in het jaarboekje van 1977 staat een stuk over mijn familie de Vries het begint op blz 17  tot 33 waar staat ein fan rige  b. Op blz 30 komt de
                    Message 19 of 21 , Apr 18, 2013
                     Hallo Floris in het jaarboekje van 1977 staat een stuk over mijn familie de Vries het begint op blz 17  tot 33 waar staat ein fan rige  b. Op blz 30 komt de naam Juwsma voor ik hoop dat je er iets aan hebt
                     Hartelijke Groeten
                     Janny van der Meer - de Vries


                     ________________________________
                     From: Frits Hunneman <floris46@...>
                     To: Friesland Genealogie <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                     Sent: Wednesday, 17 April 2013, 21:10
                     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Familierelatie Juw Juwinga en Jelle Broers van Hylckama


                     Hallo Hinke,

                     Bedankt voor je reactie.

                     Fries lezen zal wel een uitdaging worden, maar met Friese roots moet dit
                     toch wel lukken.

                     Groeten,

                     Floris


                     Op 16 april 2013 07:19 schreef Hinke <wouwes@...> het volgende:

                     > **
                     >
                     >
                     > Dag Floris,
                     >
                     > Momenteel ben ik het boek 'De greidhoeke' geschreven door Ph. Breuker
                     > aan het lezen. Hierin een hoofdstuk over de adellijke fam. Jongema,
                     > misschien interessant om eens te lezen, het is overigens in het Fries
                     > geschreven, ik weet niet of dat een probleem is.
                     > Meer over het boek o.a. http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=62356
                     >
                     > groet, Hinke.
                     > http://www.bbww-archief.nl/
                     >
                     > Op 7-4-2013 11:10, klaaspera schreef:
                     >
                     > > Dag Floris,
                     > >
                     > > Juw Juwinga had een neef, die Goslick Juwinga heette. Ze streden in 1479
                     > samen om de hegemonie van Bolsward. Dat wordt duidelijk uit het boek
                     > "Fryslân, staat en macht 1450-1650: bijdragen aan het historisch congres te
                     > ...
                     > >
                     > > Link:
                     > >
                     > http://books.google.nl/books?id=r_EU2Q4mDHAC&pg=PA238&dq=Goslick+Edes+Jongema&hl=nl&sa=X&ei=XidhUd2hFYTCO_DGgOAJ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Goslick%20&f=false
                     > >
                     > > Goslick Juwinga was blijkbaar een zoon van de hoofdeling Tjaard Juwinga
                     > en Wyts Juwsma. Tjaard Juwinga op zijn beurt was weer een zoon van Goslick
                     > Juwinga en een kleinzoon van Juw Juwinga (bron: Van der Aa). Toen Tjaard
                     > Juwinga overleed, benoemde diens weduwe Wyts Juwsma, Sicke Sjaerda tot
                     > regent over haar minderjarige zoon Goslick Juwinga. Het gaat hier dus om
                     > Goslick Tjaards Juwinga. Binnen de familie Juwinga/Jongema zijn blijkbaar
                     > meerdere personen met de voornaam Goslick geweest, bijvoorbeeld de door jou
                     > genoemde Goslick Edes Jongema.
                     > >
                     > > In het Genealogysk Jierboek 1997, 161-200, heeft een artikel gestaan
                     > over de genealogische relaties tussen de families Albada, Jongema/Juwinga
                     > en Sickinga/Bockema/Harinxma/Donia.
                     > >
                     > > De Jongema's worden ook heel goed beschreven in de encyclopedie van Van
                     > der Aa. De link daarvan is:
                     > >
                     > >
                     > http://www.historici.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog11_01.xml&page=194&accessor=accessor_index
                     > >
                     > > Hopelijk wordt het zo een beetje duidelijk.
                     > >
                     > > Met vriendelijke groeten,
                     > >
                     > > Klaas Pera
                     > >
                     > >
                     > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...>
                     > wrote:
                     > >> Hallo Klaas,
                     > >>
                     > >> Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat
                     > de
                     > >> Juwinga's zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick
                     > Edes
                     > >> Jongema, geboren ca. 1550-1560. Is hier een relatie met Goslick van
                     > Juwinga
                     > >> (overleden 1538) mogelijk?. Goslick Edes Jongema is de vader van Rints
                     > >> Goslicks Eedesdr Jongema die trouwt in 1622 met Intse Buwes.
                     > >>
                     > >> Dit lijkt toch wel familie te zijn. De naam Goslick komt niet zo heel
                     > veel
                     > >> voor dacht ik en de Jongema's zullen wel verwant aan elkaar zijn.
                     > Mogelijk
                     > >> is de naam van vader op dochter en zo op schoonzoon overgegaan.
                     > >>
                     > >> Ik ben benieuwd wat hier uiteindelijk uit naar voren komt.
                     > >>
                     > >> Groeten,
                     > >>
                     > >> Floris
                     > >>
                     > >>
                     > >> Op 6 april 2013 20:18 schreef klaaspera <pera@...> het volgende:
                     > >>
                     > >>> **
                     > >>>
                     > >>>
                     > >>> Hallo Floris,
                     > >>>
                     > >>> Helemaal duidelijk is de verhouding tussen beide families nog niet. De
                     > >>> familie Juwinga is ook bekend als Van Walta of Jongema. Sommige
                     > >>> nakomelingen van de familie Juwinga noemden zich overigens weer Herema.
                     > >>> Daar heb je dus binnen één familie al vier verschillende
                     > schrijfwijzen. Zie
                     > >>> ook de volgende twee citaten:
                     > >>>
                     > >>> Tjerk van Walta, zoon van Tjerk Juwinga of Jongema en denkelijk van
                     > Ebel
                     > >>> van Walta, (van wie zijn vader in huwelijk verkregen had de state
                     > Walta te
                     > >>> Tjerkwerd, naar welke hij zich ook zo dikwijls noemde, zoo als de zoon
                     > >>> naderhand altijd deed, ) en broeder van den beruchten Bolswarder Juw
                     > >>> Juwinga (of Jongema) was gehuwd met Tied, dochter van Johan van Herema
                     > en
                     > >>> Clant van Donia, bij welke hij drie dochters en eenen zoon had; de
                     > eerste
                     > >>> behielden den naam huns vaders, Walta, doch de laatste nam den naam
                     > zijner
                     > >>> moeder aan, en noemde zich van Herema.
                     > >>>
                     > >>> 1545: Jelle Hijlckama, wiens vader Broer heette, nam den naam van
                     > >>> Hijlckama aan, en had eenen zoon, Broer genaamd, die naderhand
                     > Grietman van
                     > >>> Schoterland werd.
                     > >>>
                     > >>> Bron: "Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot
                     > het
                     > >>> jaar 1795", Hobbe Baert van Sminia
                     > >>>
                     > >>> Link:
                     > >>>
                     > http://books.google.nl/books?id=vjgWAAAAYAAJ&pg=PA256&dq=Juw+Juwinga&hl=nl&sa=X&ei=tFhgUayhOKKI0AXw-4GABw&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q=Juw%20Juwinga&f=false
                     > >>>
                     > >>> Er staat een korte stamboom van de familie Juwinga op de volgende link:
                     > >>>
                     > >>>
                     > >>>
                     > http://books.google.nl/books?id=QurXS_R01HsC&pg=PA158&dq=Tjerk+van+Walta&hl=nl&sa=X&ei=f2RgUcHXLeeb1AWp44GQBw&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=Tjerk%20van%20Walta&f=false
                     > >>>
                     > >>> Met vriendelijke groeten,
                     > >>>
                     > >>> Klaas Pera
                     > >>>
                     > >>>
                     > >>> --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
                     > >>> wrote:
                     > >>>> Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen
                     > >>>>
                     > >>>> Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama?
                     > >>>>
                     > >>>> *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.
                     > >>>>
                     > >>>> *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland
                     > >>> gekozen,maar
                     > >>>
                     > >>>> sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van
                     > hertog
                     > >>>> Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.*
                     > >>>>
                     > >>>> *Jelle Broers (van) Hylckama*,
                     > >>>> (Broek<http://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28Friesland%29>,
                     > >>>> 1545 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1545> -
                     > >>>> 1618<http://nl.wikipedia.org/wiki/1618>),
                     > >>>> was een Spaansgezinde Nederlands
                     > >>>> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland>bestuurder en rechter uit de
                     > >>>> 16e en 17e eeuw, die
                     > >>>> secretaris<
                     > >>>
                     > http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Grietenijsecretarissen_van_Haskerland
                     > >>>> en
                     > >>>> grietman
                     > >>>> van Haskerland<
                     > >>> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grietmannen_van_Haskerland>was.
                     > >>>
                     > >>>> Hij kwam uit een invloedrijke familie. Zijn grootouders waren uit de
                     > >>>> adellijke geslachten Feytsma, Ammama en Reynalda. Verder was hij
                     > eveneens
                     > >>>> een afstammeling van Juw
                     > >>>> Juwinga<
                     > >>>
                     > http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juw_Juwinga&action=edit&redlink=1
                     > >>>> die
                     > >>>> in
                     > >>>> 1369 <http://nl.wikipedia.org/wiki/1369> tot
                     > >>>> potestaat<http://nl.wikipedia.org/wiki/Potestaat>van
                     > >>>> Friesland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland> werd verkozen.
                     > Zowel
                     > >>>> zijn vader als zijn grootvaders waren grietmannen.
                     > >>>> Alvast bedankt voor uw reactie
                     > >>>>
                     > >>>> Floris
                     > >>>>
                     > >>>>
                     > >>>> [Non-text portions of this message have been removed]
                     > >>>>
                     > >>>
                     > >>>
                     > >>
                     > >> [Non-text portions of this message have been removed]
                     > >>
                     > >
                     > >
                     > >
                     > > ------------------------------------
                     >
                     > >
                     > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl/.
                     > >
                     > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
                     > 8 juli 1999 geposte berichten staat op
                     > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                     > >
                     > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                     > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                     > > Yahoo! Groups Links
                     > >
                     > >
                     > >
                     > >
                     >

                     >


                     [Non-text portions of this message have been removed]                     ------------------------------------

                     Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl/.

                     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com 
                     Yahoo! Groups Links                     [Non-text portions of this message have been removed]
                    • JP Mels
                     Beste Hinke, Nu is het er eindelijk eens van gekomen, laatste dag van mijn vakantie. Dochterlief en ik zijn vandaag in de auto gestapt en hebben een bezoek aan
                     Message 20 of 21 , Aug 11, 2013
                      Beste Hinke,                      Nu is het er eindelijk eens van gekomen, laatste dag van mijn vakantie.
                      Dochterlief en ik zijn vandaag in de auto gestapt en hebben een bezoek aan
                      het museum gebracht. We zijn daar hartelijk ontvangen door een suppoost. Bij
                      geluk was hij goed op de hoogte m.b.t. zilver uit Heerenveen. Het blijft
                      (tot nu toe) nog steeds bij twee artikelen met het zilvermerk T.K Take
                      Klazes Pletting.                      De maquette die daar ligt, prachtig!! Alleen daarvoor is een bezoek aan het
                      museum al een aanrader.                      Beetje laat, maar toch bedankt voor de tip.                      Groet, Johan.                      _____

                      Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                      [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
                      Verzonden: vrijdag 12 april 2013 8:34
                      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                      Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers en zilversmeden in
                      Friesland

                      Johan, heb je het al eens bij museum http://www.willemvanharen.nl
                      <http://www.willemvanharen.nl/web/>in Heerenveen gevraagd. Op hun site
                      staat o.a. de vermelding 'Heerenveens zilver' echter zonder verdere
                      informatie maar wellicht is er in het museum wel meer bekend. Voor zover
                      ik weet is er een actieve historische vereniging. Dat zal deze zijn:
                      http://www.werkgroepoudheerenveen.nl <http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/>

                      groet, Hinke
                      http://www.bbww-archief.nl <http://www.bbww-archief.nl/>

                      Op 11-4-2013 23:18, JP Mels schreef:
                      > Beste Andrys, Nynke en anderen,
                      >
                      >
                      >
                      > Op dit bericht had ik gehoopt, en gekregen.
                      >
                      >
                      >
                      > Ik ken uitgaven van boeken, boekjes, in mijn omgeving ( Twente ) welke zo
                      > een interessante bron kunnen zijn maar nooit in beeld komen. Vaak vooral
                      > omdat het geen officiële uitgaven zijn met een ISBN nummer.
                      >
                      >
                      >
                      > Op deze manier blijft een heleboel mooie, en vaak met veel moeite bekomen
                      > informatie, in een beperkte kring hangen.
                      >
                      >
                      >
                      > Dan wil ik bij dezen gelijk de mogelijkheid aangrijpen om het volgende te
                      > vragen;
                      >
                      >
                      >
                      > Taeke Klazes Pletting, zilversmid te Heerenveen. Er wordt op professioneel
                      > niveau al aandacht aan besteed, maar? Is, zijn er mensen op de achtergrond
                      > bij wie deze man zijn / haar aandacht heeft?
                      >
                      >
                      >
                      > Let wel. De genealogische kant is mij wel bekend. Het gaat vooral om de
                      > professionele Taeke, de zilversmid.
                      >
                      >
                      >
                      > Met groet, Johan.
                      >
                      >
                      >
                      > _____
                      >
                      > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                      <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
                      > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                      <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Nynke van den Hooven
                      > Verzonden: donderdag 11 april 2013 22:30
                      > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                      <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
                      > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Uurwerkmakers in Friesland
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                      > Hinke (en anderen),
                      >
                      > Deze groep is onder meer bedoeld is om mede-genealogen op de hoogte te
                      > brengen van nieuwe, mogelijk interessante, publicaties.
                      >
                      > Er is dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een dergelijk bericht.
                      >
                      > Met vriendelijke groet,
                      >
                      > Andrys Stienstra (moderator)
                      >
                      > Nynke van den Hooven (co-moderator)
                      >

                      [Non-text portions of this message have been removed]
                     • Hinke
                      Fijn dat jullie het leuk hebben gevonden Johan en dat er toevallig iemand was die goed op de hoogte was van het zilver. De maquette is inderdaad prachtig om te
                      Message 21 of 21 , Aug 11, 2013
                       Fijn dat jullie het leuk hebben gevonden Johan en dat er toevallig
                       iemand was die goed op de hoogte was van het zilver. De maquette is
                       inderdaad prachtig om te zien, het geeft een mooi overzichtelijk beeld
                       van (oud) Heerenveen.

                       En bedankt voor je berichtje, leuk!

                       groet, Hinke.


                       Op 11-8-2013 23:07, JP Mels schreef:
                       > Beste Hinke,
                       >
                       >
                       >
                       > Nu is het er eindelijk eens van gekomen, laatste dag van mijn vakantie.
                       > Dochterlief en ik zijn vandaag in de auto gestapt en hebben een bezoek aan
                       > het museum gebracht. We zijn daar hartelijk ontvangen door een suppoost. Bij
                       > geluk was hij goed op de hoogte m.b.t. zilver uit Heerenveen. Het blijft
                       > (tot nu toe) nog steeds bij twee artikelen met het zilvermerk T.K Take
                       > Klazes Pletting.
                       >
                       >
                       >
                       > De maquette die daar ligt, prachtig!! Alleen daarvoor is een bezoek aan het
                       > museum al een aanrader.
                       >
                       >
                       >
                       > Beetje laat, maar toch bedankt voor de tip.
                       >
                       >
                       >
                       > Groet, Johan.
                       >
                       >
                      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.