Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Re: Gossele Piebes

Expand Messages
 • piet.boltjes
  Hallo Reyacta, Piebe Goslicks heeft in 1702 de artikelen en ordonantiën van het Schippersgild op de Joure ondertekent. Vriendelijke groet, Piet Boltjes ...
  Message 1 of 8 , Apr 5, 2013
   Hallo Reyacta,

   Piebe Goslicks heeft in 1702 de artikelen en ordonantiën van het Schippersgild op de Joure ondertekent.

   Vriendelijke groet,

   Piet Boltjes

   ----- Original Message -----
   From: reyacta
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Friday, April 05, 2013 1:11 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Gossele Piebes   Hallo,

   ik heb nog wel een correctie op het eerdere verhaal in 1739.

   Omdat Bavius en zijn zus beiden kinderloos overleden, erven de eventueel nog levende ouders -
   (en misschien neven en nichten denk ik).
   Een van de verkopers is dus Bavius' moeder - Anna Maria Nauta,
   en die was geen familie van Piebe.
   Juist hij wordt daarom niet ontvankelijk verklaard.

   groet Margreet

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...> wrote:
   >
   > Heel hartelijk bedankt voor al het uitzoekwerk. Ik ben u daar zeer
   > erkentelijk voor.
   >
   > Groeten,
   >
   > Frits
   >
   > Op 4 april 2013 14:29 schreef reyacta <mhuisman2@...> het volgende:
   >
   > > **
   > >
   > >
   > > Hallo - vervolg
   > >
   > > Gosling Pieters doopt gewoon hervormd in Joure en daar zit geen Pybe
   > > tussen.
   > >
   > > De info kwam trouwens van hier:
   > > http://dir.groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/54848
   > >
   > > en ze hebben het over deze gildepenning:
   > >
   > > http://collectie.friesmuseum.nl/portal/object/FriesMuseum/258A026231130CB682B3FDCFBF510FA97EBBD9F7.html
   > >
   > > groet Margreet
   > >
   > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@>
   > > wrote:
   > > >
   > > > Hallo,
   > > >
   > > > Volgens het Jierboekje en de familie-aantekeningen van Schultinck zit
   > > het anders.
   > > > Ik denk dat je bij Goslyck Harmens uitkomt als je enkel de trouwende
   > > Joure Goslings bekijkt.
   > > >
   > > > 26 Peke Cornelis
   > > > 27 Renck
   > > >
   > > > 24 ? Ede Pybes te Langweer
   > > >
   > > > 12 Goslick Edes ovl tussen 1622 en 1627
   > > > trouwt 1587
   > > > 13 Uilk Pekes
   > > > In 1622 vertegenwoordigt Pybe Goslicks 'door afwezigheid' zijn vader bij
   > > de scheiding van de nalatenschap van Obbe Eedes.
   > > > In 1627 is er scheiding tussen de kinderen van Goslick en Uilk. Piecke
   > > krijgt de plaats te Ouwsterhaule, en Pybe die te Langweer.
   > > > Ook is er land te Oudega. De plaats te Haskerhorne (bewoond door Obbes
   > > weduwe) blijft gezamenlijk eigendom van de kinderen.
   > > > Dochters van Goslick zijn Doed gehuwd met Anne Hepckes
   > > > en
   > > >
   > > > 6 Rins Goslyck Edesdr. - trouwt Gerecht Doniawerstal
   > > > trouwt 1622 Gerecht Doniawerstal
   > > > 1) 1622 Inthie Buweszn.
   > > > 2) 1628 Meinte Hoyteszn.
   > > > 3) 1637 Jan Jansen
   > > > Ze woont dan in Langweer.
   > > > Van de kinderen van Rins wordt alleen Goslick genoemd in het testament
   > > van zijn grootmoeder aan vaderskant Hylck Ofckes Haitsma weduwe van Bouwe
   > > Inses.
   > > >
   > > > Goslick Inses
   > > > trouwt 1651 3e procl Gerecht Doniawerstal
   > > > Sytske Heerckes Hylckama., dochter van Heercke Aemes Hylckama en Hylck
   > > Folckert Ockedr. Broersma.
   > > > Bij het 2e huwelijk met Siouck Wttie weduwe Utingeradeel 1672 woont
   > > Goslick niet meer te Langweer, maar te Joure en noemt hij zich Jongma.
   > > > Hij is de vader van Piebe in de inleiding (die met de rechtszaak in
   > > 1739).
   > > >
   > > > De vermeldingen bij Tresoar:
   > > > Doniawerstal, huwelijken 1622
   > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1622
   > > > Bruidegom: Inthie Buweszn afkomstig van Tjerkgaast
   > > > Bruid: Rinsjen Goslijcks afkomstig van Langweer
   > > > Opmerking : In de akte vermeld als Rinsjen Goslijck Eedesdr; met consent
   > > van beide ouders
   > > >
   > > > Doniawerstal, huwelijken 1628
   > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 februari 1628
   > > > Bruidegom: Meint Hoijthezn afkomstig van Tjerkgaast
   > > > Bruid: Rins Goslijckdr afkomstig van Tjerkgaast
   > > >
   > > > Haskerland, huwelijken 1670
   > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1670
   > > > Bruidegom: Goslick Inses afkomstig van Joure
   > > > Bruid: Ancke Hylckes afkomstig van Goingarijp
   > > > Opmerking : turfschipper
   > > >
   > > > Utingeradeel, huwelijken 1672
   > > > Vermelding: Derde proclamatie op 4 april 1672
   > > > Bruidegom: Goslijck Intzes afkomstig van Joure
   > > > Bruid: Siouck Wtties (Utties) afkomstig van Akmarijp
   > > > Opmerking : hij is weduwnaar
   > > >
   > > > Haskerland, huwelijken 1674
   > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 maart 1674
   > > > Bruidegom: Goslyck Intses Jongma afkomstig van Joure
   > > > Bruid: Jel Jolles afkomstig van Joure
   > > > Opmerking : grootschipper
   > >
   > > >
   > > > Haskerland, huwelijken 1682
   > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
   > > > Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
   > > > Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure
   > > > schipper in 1739.
   > > >
   > > > Bavius Schultinck - getrouwd, maar kinderloos ovl in 1733.
   > > > Heeft een zus Johanna die voor 1739-1740 ovl is, omdat haar man dan
   > > hertrouwt.
   > > >
   > > > kinderen van Petrus Hamconius Schultinck en Anna Maria Nauta,
   > > > zoon van Steven Schultinck en Jancke Seta,
   > > > dochter van Pierius Tieerds Hamconius Ceta en Eett Pibodr Jongma
   > > > dr van Pybe Goslicks en Anne Solckema
   > > > zoon van Goslick Edes en Uilk Pekes.
   > > >
   > > > Dit is dus de familieband waar Pybe zich in 1739 op beroept.
   > > >
   > > > groet Margreet
   > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
   > > wrote:
   > > > >
   > > > > Via een van de prikborden kreeg ik volgende informatie te zien:
   > > > >
   > > > > " De eerst staat op naam van Pijebe Goslicks ( Pybe Goslycks)
   > > > > Zijn ouders zijn: Goslyck Pytters en Tryncke Harmens (Huwelijk
   > > 26-01-1651,
   > > > > Joure)
   > > > > Pijebe gaat in ondertrouw op 05-01-1682, Joure, met Fookel Tialkes (
   > > > > Fokeltje
   > > > > Tjalkes), beide van Joure."
   > > > >
   > > > > Blijkbaar is Pybe Goslick dus een zoon van Goslyck Pieters en Tryncke
   > > > > Harmens.
   > > > >
   > > > > Weet iemand meer van de samenstelling van dit gezin en hun ouders?
   > > > >
   > > > > Groeten,
   > > > >
   > > > > Frits
   > > > >
   > > > > Op 3 april 2013 15:28 schreef reyacta <mhuisman2@> het volgende:
   > > > >
   > > > > > **
   > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > Hallo,
   > > > > >
   > > > > > Met Gossele kon ik geen huwelijk vinden:
   > > > > > Haskerland, huwelijken 1723
   > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 10 oktober 1723 in Joure
   > > > > > Bruidegom: Goslik Piebes afkomstig van Joure
   > > > > > Bruid: Sjoerdje Sjoerds afkomstig van Joure
   > > > > > Opmerking : getrouwd te Joure
   > > > > >
   > > > > > Gestandaardiseerde namen:
   > > > > > Bruidegom: GOSLING PIEBES
   > > > > > Bruid: SJOERDJE SJOERDS
   > > > > >
   > > > > > Dit lijken me zijn ouders, mede gezien de Fokel dochter (later
   > > Vogeltje).
   > > > > >
   > > > > > Haskerland, huwelijken 1682
   > > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
   > > > > > Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
   > > > > > Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure
   > > > > >
   > > > > > De Jongma met Ancke Solckema en Wyts is deze:
   > > > > > Gerecht Doniawerstal:
   > > > > > Doniawerstal, huwelijken 1617
   > > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1617
   > > > > > Bruidegom: Pijbe Goslixzn afkomstig van Langweer
   > > > > > Bruid: Anke Solckema afkomstig van Indijken
   > > > > >
   > > > > > Doniawerstal, huwelijken 1640
   > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 27 februari 1640
   > > > > > Bruidegom: Pijbe Goslijcks Jongma afkomstig van Langweer
   > > > > > Bruid: Wijts Auckedr afkomstig van Langweer
   > > > > >
   > > > > > Je mist dan dus een tussenliggende generatie om familie te kunnen
   > > zijn
   > > > > > - een Gosling Piebes
   > > > > > of een andere Gosling met een Pybe-Jongma-dochter.
   > > > > >
   > > > > > Je Gossele heeft in elk geval een zus Sietske Piebes, die een paar
   > > keer in
   > > > > > Joure komt meteren:
   > > > > > Haskerland, huwelijken 1729
   > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 13 maart 1729 in Joure
   > > > > > Bruidegom: Johannes Fredses afkomstig van Sint Nicolaasga
   > > > > > Bruid: Sydske Piebes afkomstig van Joure
   > > > > > Opmerking : getrouwd te Joure
   > > > > > Ik heb geen kinderen van hen kunnen vinden.
   > > > > >
   > > > > > Maar ....
   > > > > > simonwierstra verwijst bij de Solckema-behandeling naar het
   > > Genealogysk
   > > > > > Jierboekje 1989.
   > > > > > En dat vertelt dat Piebe Goslyxs schipper op de Jouwer bij een
   > > proces in
   > > > > > 1793 (moet zijn 1739) gebruik maakt van de familie-aantekeningen
   > > Schultinck.
   > > > > > Piebe had gepoogd wegens zijn dochter Sytske het niaar te leggen op
   > > de
   > > > > > koop van het huis "'t Clooster" op de Koemarkt te Joure - en dat was
   > > > > > mislukt.
   > > > > > Verkopers zijn dan de erven van Bavius Schultinck, maar een ervan is
   > > geen
   > > > > > familie van Piebe en wordt niet ontvankelijk verklaard.
   > > > > >
   > > > > > 13164 Eiser: Claas Lolkes, appellant; Gedaagde: Piebe Goslings,
   > > > > > appelleerde definitieve sententie nr. 4 1739 juli 15
   > > > > >
   > > > > > http://zoek.tresoar.nl/?itemid=|misc/inventarissen|900119
   > > > > > Ik neem aan dat Pybe de bruidegom uit 1682 is.
   > > > > > De familierelatie loopt dan zo:
   > > > > > Doniawerstal, huwelijken 1641
   > > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 november 1641
   > > > > > Bruidegom: Pierius Seta
   > > > > > Bruid: Eett Pibodr Jongma afkomstig van Langweer
   > > > > > Opmerking : procureur van Doniawerstal
   > > > > >
   > > > > > Utingeradeel, huwelijken 1675
   > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 1 april 1675
   > > > > > Bruidegom: Steven Cornelis Schultinck
   > > > > > Bruid: Janck Pier Seta afkomstig van Joure
   > > > > > Opmerking : met consent van de wederzijdse ouders
   > > > > >
   > > > > > Groet Margreet
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman
   > > <floris46@>
   > > > > > wrote:
   > > > > > >
   > > > > > > Wie weet wie de voorouders zijn van Gossele Piebes? Hij is geboren
   > > rond
   > > > > > > 1700 in Joure(?) en getrouwd op 10 oktober 1723 te Joure met
   > > Sjoerdje
   > > > > > > Sjoerds.
   > > > > > > Zij kregen tussen 1724 en 1741 7 kinderen, waaronder Joannes,
   > > Meeken en
   > > > > > > Fokeltje.
   > > > > > >
   > > > > > > Is hij mogelijk familie van Goslick Pybes Jongma?? afkomstig uit
   > > Langweer
   > > > > > > Dorprechter, ontvanger en kerkvoogd te Langweer.
   > > > > > >
   > > > > > > Overleden na 1640.
   > > > > > >
   > > > > > > Getrouwd geweest met Ancke Idsarts Solckema en Wyts Auckesdr.
   > > > > > >
   > > > > > > Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
   > > > > > >
   > > > > > > Frits
   > > > > > > <
   > > http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I2592.php>
   > > > > > >
   > > > > > >
   > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > > >
   > > >
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >

   --
   Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
   14449 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
   Wij zijn een gemeenschap van 7 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
   Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.