Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: vanmiddag geneol.onderzoek in joure

Expand Messages
 • reyacta
  Hallo Piet en allemaal, Toevallig vraagt iemand naar de voorouders van Gossele Pybes de zoon van Pybe en Fookel Tialkes. En die worden behandeld in Jierboekje
  Message 1 of 19 , Apr 4, 2013
  • 0 Attachment
   Hallo Piet en allemaal,

   Toevallig vraagt iemand naar de voorouders van Gossele Pybes
   de zoon van Pybe en Fookel Tialkes.
   En die worden behandeld in Jierboekje 1989 - blz 61-64.

   "Maar ....
   simonwierstra verwijst bij de Solckema-behandeling naar het Genealogysk
   Jierboekje 1989.
   En dat vertelt dat Piebe Goslyxs schipper op de Jouwer bij een proces in 1793
   (moet zijn 1739) gebruik maakt van de familie-aantekeningen Schultinck.
   Piebe had gepoogd wegens zijn dochter Sytske het niaar te leggen op de koop van
   het huis "'t Clooster" op de Koemarkt te Joure - en dat was mislukt.
   Verkopers zijn dan de erven van Bavius Schultinck, maar een ervan is geen
   familie van Piebe en wordt niet ontvankelijk verklaard.

   13164 Eiser: Claas Lolkes, appellant; Gedaagde: Piebe Goslings, appelleerde
   definitieve sententie nr. 4 1739 juli 15"

   Die voorouders vermeld ik dan hier:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/55353
   want dat zijn niet Goslick Pieters en Trijntje Harmens.

   groet Margreet

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, <pboltjes@...> wrote:
   >
   >
   > Hallo Hinke,
   >
   > Wat betreft Joure heb ik een aantal vragen over twee gildepenningen van het schippersgilde van Joure.
   >
   > De eerst staat op naam van Pijebe Goslicks ( Pybe Goslycks)
   > Zijn ouders zijn: Goslyck Pytters en Tryncke Harmens (Huwelijk 26-01-1651, Joure)
   > Pijebe gaat in ondertrouw op 05-01-1682, Joure, met Fookel Tialkes ( Fokeltje Tjalkes), beide van Joure.
   >
   > Uit aantekeningen van Dhr. Penning, eertijds conservator van het Fries Museum te Leeuwarden, blijkt dat:
   > Pijebe Goslijx heeft in 1702 de artikelen en ordonantieën van het Schippersgild op de Joure ondertekent.
   > De gildepenning zelf heeft als jaar 1698
   >
   > De tweede penning staat op naam van Sytse Wybes (Sietse Wiebes) van de Joure.
   > Geboren / gedoopt 19-12-1667, Joure. Niet zeker!!!!
   > Vermoedelijke ouders Wybe Wyggers en Maeyke
   > Sytse gaat in ondertrouw op 21-02-1697, Joure, met Hincke Johannes
   >
   > Van Hincke denk ik dat ze een dochter is van Johannes Ulbes en Jisck Romckes en geboren 22-05-1670, Joure.
   > Echter, als je de namen van de kinderen bekijkt: Aat / Wybe / Aaltje en Akke, dan zou dit niet logisch zijn.
   >
   > Mijn vraag is:
   >
   > Weet iemand iets meer over deze schippers van Joure?
   >
   > Bij voorbaat dank,
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Piet Boltjes
   > ----- Original Message -----
   > From: Hinke
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Sent: Wednesday, December 05, 2012 8:18 AM
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] vanmiddag geneol.onderzoek in joure
   >
   >
   >
   > Jantsje leuk dat je dit berichtje stuurt maar het is morgenmiddag, dus
   > donderdagmiddag 6 december.
   >
   > Samen met mijn vriendin probeer ik dan weer mensen op weg te helpen, op
   > zoek naar hun voorouders.
   >
   > groet, Hinke.
   > http://www.bbww-archief.nl/
   >
   > Op 5-12-2012 7:54, Jantsje Pasma schreef:
   > > Vanmiddag van 2 tot 4 uur kunt u op zoek naar voorouders in de studieruimte van het museum te joure. Bron: www.jouwjoure.nl
   > >
   > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > > From: wouwes@...
   > > Date: Thu, 22 Nov 2012 21:14:55 +0100
   > > Subject: [Friesland-genealogy] ruim 200 namen van meubelmakers in Joure rond 1900
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Dag allen,
   > >
   > >
   > >
   > > Voor wie het leuk vindt om even te kijken, of toevallig een meubelmaker
   > >
   > > in de familie heeft die rond 1900 in Joure woonde, op:
   > >
   > > http://www.bbww-archief.nl hebben we meer dan 200 namen van meubelmakers
   > >
   > > geplaatst, samen met aanvullende gegevens uit belastingkohieren,
   > >
   > > bev.reg. en BS.
   > >
   > >
   > >
   > > Ook staan er een paar indexen van de speciekohieren van Haskerland op en
   > >
   > > het begin van een volgend onderzoek naar naaisters in Joure e.o.
   > >
   > >
   > >
   > > Helaas staan de stamreeksen van mijn vriendin er nog niet op vanwege
   > >
   > > computerproblemen maar zodra dat opgelost is worden ook geplaatst.
   > >
   > >
   > >
   > > groet, Hinke Woudt-Westra.
   > >
   > >
   > >
   > > Op 22-11-2012 18:03, Cor schreef:
   > >
   > >> http://www.historiejoodsgroningen.nl/
   > >>
   > >> Daar de meeste joodse begr.pl. met hekken zijn afgesloten, en wij
   > >> (van www.graftombe.nl) geen toestemming krijgen om er te fotograferen is
   > >> dit een mooie genealogische aanvulling.
   > >>
   > >> Groeten
   > >> Cor
   > >> [Non-text portions of this message have been removed]
   > >> ------------------------------------
   > >> Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   > >> Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >> Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > >> Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >> Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > >
   > > ------------------------------------
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   > >
   > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   >
   >
   >
   > --
   > Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
   > 14352 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
   > Wij zijn een gemeenschap van 7 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
   > Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.