Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Gossele Piebes

Expand Messages
 • reyacta
  Hallo - vervolg Gosling Pieters doopt gewoon hervormd in Joure en daar zit geen Pybe tussen. De info kwam trouwens van hier:
  Message 1 of 8 , Apr 4, 2013
   Hallo - vervolg

   Gosling Pieters doopt gewoon hervormd in Joure en daar zit geen Pybe tussen.

   De info kwam trouwens van hier:
   http://dir.groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/54848

   en ze hebben het over deze gildepenning:
   http://collectie.friesmuseum.nl/portal/object/FriesMuseum/258A026231130CB682B3FDCFBF510FA97EBBD9F7.html

   groet Margreet   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...> wrote:
   >
   > Hallo,
   >
   > Volgens het Jierboekje en de familie-aantekeningen van Schultinck zit het anders.
   > Ik denk dat je bij Goslyck Harmens uitkomt als je enkel de trouwende Joure Goslings bekijkt.
   >
   > 26 Peke Cornelis
   > 27 Renck
   >
   > 24 ? Ede Pybes te Langweer
   >
   > 12 Goslick Edes ovl tussen 1622 en 1627
   > trouwt 1587
   > 13 Uilk Pekes
   > In 1622 vertegenwoordigt Pybe Goslicks 'door afwezigheid' zijn vader bij de scheiding van de nalatenschap van Obbe Eedes.
   > In 1627 is er scheiding tussen de kinderen van Goslick en Uilk. Piecke krijgt de plaats te Ouwsterhaule, en Pybe die te Langweer.
   > Ook is er land te Oudega. De plaats te Haskerhorne (bewoond door Obbes weduwe) blijft gezamenlijk eigendom van de kinderen.
   > Dochters van Goslick zijn Doed gehuwd met Anne Hepckes
   > en
   >
   > 6 Rins Goslyck Edesdr. - trouwt Gerecht Doniawerstal
   > trouwt 1622 Gerecht Doniawerstal
   > 1) 1622 Inthie Buweszn.
   > 2) 1628 Meinte Hoyteszn.
   > 3) 1637 Jan Jansen
   > Ze woont dan in Langweer.
   > Van de kinderen van Rins wordt alleen Goslick genoemd in het testament van zijn grootmoeder aan vaderskant Hylck Ofckes Haitsma weduwe van Bouwe Inses.
   >
   > Goslick Inses
   > trouwt 1651 3e procl Gerecht Doniawerstal
   > Sytske Heerckes Hylckama., dochter van Heercke Aemes Hylckama en Hylck Folckert Ockedr. Broersma.
   > Bij het 2e huwelijk met Siouck Wttie weduwe Utingeradeel 1672 woont Goslick niet meer te Langweer, maar te Joure en noemt hij zich Jongma.
   > Hij is de vader van Piebe in de inleiding (die met de rechtszaak in 1739).
   >
   > De vermeldingen bij Tresoar:
   > Doniawerstal, huwelijken 1622
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1622
   > Bruidegom: Inthie Buweszn afkomstig van Tjerkgaast
   > Bruid: Rinsjen Goslijcks afkomstig van Langweer
   > Opmerking : In de akte vermeld als Rinsjen Goslijck Eedesdr; met consent van beide ouders
   >
   > Doniawerstal, huwelijken 1628
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 februari 1628
   > Bruidegom: Meint Hoijthezn afkomstig van Tjerkgaast
   > Bruid: Rins Goslijckdr afkomstig van Tjerkgaast
   >
   > Haskerland, huwelijken 1670
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1670
   > Bruidegom: Goslick Inses afkomstig van Joure
   > Bruid: Ancke Hylckes afkomstig van Goingarijp
   > Opmerking : turfschipper
   >
   > Utingeradeel, huwelijken 1672
   > Vermelding: Derde proclamatie op 4 april 1672
   > Bruidegom: Goslijck Intzes afkomstig van Joure
   > Bruid: Siouck Wtties (Utties) afkomstig van Akmarijp
   > Opmerking : hij is weduwnaar
   >
   > Haskerland, huwelijken 1674
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 maart 1674
   > Bruidegom: Goslyck Intses Jongma afkomstig van Joure
   > Bruid: Jel Jolles afkomstig van Joure
   > Opmerking : grootschipper
   >
   > Haskerland, huwelijken 1682
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
   > Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
   > Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure
   > schipper in 1739.
   >
   > Bavius Schultinck - getrouwd, maar kinderloos ovl in 1733.
   > Heeft een zus Johanna die voor 1739-1740 ovl is, omdat haar man dan hertrouwt.
   >
   > kinderen van Petrus Hamconius Schultinck en Anna Maria Nauta,
   > zoon van Steven Schultinck en Jancke Seta,
   > dochter van Pierius Tieerds Hamconius Ceta en Eett Pibodr Jongma
   > dr van Pybe Goslicks en Anne Solckema
   > zoon van Goslick Edes en Uilk Pekes.
   >
   > Dit is dus de familieband waar Pybe zich in 1739 op beroept.
   >
   > groet Margreet
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@> wrote:
   > >
   > > Via een van de prikborden kreeg ik volgende informatie te zien:
   > >
   > > " De eerst staat op naam van Pijebe Goslicks ( Pybe Goslycks)
   > > Zijn ouders zijn: Goslyck Pytters en Tryncke Harmens (Huwelijk 26-01-1651,
   > > Joure)
   > > Pijebe gaat in ondertrouw op 05-01-1682, Joure, met Fookel Tialkes (
   > > Fokeltje
   > > Tjalkes), beide van Joure."
   > >
   > > Blijkbaar is Pybe Goslick dus een zoon van Goslyck Pieters en Tryncke
   > > Harmens.
   > >
   > > Weet iemand meer van de samenstelling van dit gezin en hun ouders?
   > >
   > > Groeten,
   > >
   > > Frits
   > >
   > > Op 3 april 2013 15:28 schreef reyacta <mhuisman2@> het volgende:
   > >
   > > > **
   > > >
   > > >
   > > > Hallo,
   > > >
   > > > Met Gossele kon ik geen huwelijk vinden:
   > > > Haskerland, huwelijken 1723
   > > > Vermelding: Derde proclamatie op 10 oktober 1723 in Joure
   > > > Bruidegom: Goslik Piebes afkomstig van Joure
   > > > Bruid: Sjoerdje Sjoerds afkomstig van Joure
   > > > Opmerking : getrouwd te Joure
   > > >
   > > > Gestandaardiseerde namen:
   > > > Bruidegom: GOSLING PIEBES
   > > > Bruid: SJOERDJE SJOERDS
   > > >
   > > > Dit lijken me zijn ouders, mede gezien de Fokel dochter (later Vogeltje).
   > > >
   > > > Haskerland, huwelijken 1682
   > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
   > > > Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
   > > > Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure
   > > >
   > > > De Jongma met Ancke Solckema en Wyts is deze:
   > > > Gerecht Doniawerstal:
   > > > Doniawerstal, huwelijken 1617
   > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1617
   > > > Bruidegom: Pijbe Goslixzn afkomstig van Langweer
   > > > Bruid: Anke Solckema afkomstig van Indijken
   > > >
   > > > Doniawerstal, huwelijken 1640
   > > > Vermelding: Derde proclamatie op 27 februari 1640
   > > > Bruidegom: Pijbe Goslijcks Jongma afkomstig van Langweer
   > > > Bruid: Wijts Auckedr afkomstig van Langweer
   > > >
   > > > Je mist dan dus een tussenliggende generatie om familie te kunnen zijn
   > > > - een Gosling Piebes
   > > > of een andere Gosling met een Pybe-Jongma-dochter.
   > > >
   > > > Je Gossele heeft in elk geval een zus Sietske Piebes, die een paar keer in
   > > > Joure komt meteren:
   > > > Haskerland, huwelijken 1729
   > > > Vermelding: Derde proclamatie op 13 maart 1729 in Joure
   > > > Bruidegom: Johannes Fredses afkomstig van Sint Nicolaasga
   > > > Bruid: Sydske Piebes afkomstig van Joure
   > > > Opmerking : getrouwd te Joure
   > > > Ik heb geen kinderen van hen kunnen vinden.
   > > >
   > > > Maar ....
   > > > simonwierstra verwijst bij de Solckema-behandeling naar het Genealogysk
   > > > Jierboekje 1989.
   > > > En dat vertelt dat Piebe Goslyxs schipper op de Jouwer bij een proces in
   > > > 1793 (moet zijn 1739) gebruik maakt van de familie-aantekeningen Schultinck.
   > > > Piebe had gepoogd wegens zijn dochter Sytske het niaar te leggen op de
   > > > koop van het huis "'t Clooster" op de Koemarkt te Joure - en dat was
   > > > mislukt.
   > > > Verkopers zijn dan de erven van Bavius Schultinck, maar een ervan is geen
   > > > familie van Piebe en wordt niet ontvankelijk verklaard.
   > > >
   > > > 13164 Eiser: Claas Lolkes, appellant; Gedaagde: Piebe Goslings,
   > > > appelleerde definitieve sententie nr. 4 1739 juli 15
   > > >
   > > > http://zoek.tresoar.nl/?itemid=|misc/inventarissen|900119
   > > > Ik neem aan dat Pybe de bruidegom uit 1682 is.
   > > > De familierelatie loopt dan zo:
   > > > Doniawerstal, huwelijken 1641
   > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 november 1641
   > > > Bruidegom: Pierius Seta
   > > > Bruid: Eett Pibodr Jongma afkomstig van Langweer
   > > > Opmerking : procureur van Doniawerstal
   > > >
   > > > Utingeradeel, huwelijken 1675
   > > > Vermelding: Derde proclamatie op 1 april 1675
   > > > Bruidegom: Steven Cornelis Schultinck
   > > > Bruid: Janck Pier Seta afkomstig van Joure
   > > > Opmerking : met consent van de wederzijdse ouders
   > > >
   > > > Groet Margreet
   > > >
   > > >
   > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
   > > > wrote:
   > > > >
   > > > > Wie weet wie de voorouders zijn van Gossele Piebes? Hij is geboren rond
   > > > > 1700 in Joure(?) en getrouwd op 10 oktober 1723 te Joure met Sjoerdje
   > > > > Sjoerds.
   > > > > Zij kregen tussen 1724 en 1741 7 kinderen, waaronder Joannes, Meeken en
   > > > > Fokeltje.
   > > > >
   > > > > Is hij mogelijk familie van Goslick Pybes Jongma?? afkomstig uit Langweer
   > > > > Dorprechter, ontvanger en kerkvoogd te Langweer.
   > > > >
   > > > > Overleden na 1640.
   > > > >
   > > > > Getrouwd geweest met Ancke Idsarts Solckema en Wyts Auckesdr.
   > > > >
   > > > > Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
   > > > >
   > > > > Frits
   > > > > <http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I2592.php>
   > > > >
   > > > >
   > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
  • Frits Hunneman
   Heel hartelijk bedankt voor al het uitzoekwerk. Ik ben u daar zeer erkentelijk voor. Groeten, Frits ... [Non-text portions of this message have been removed]
   Message 2 of 8 , Apr 4, 2013
    Heel hartelijk bedankt voor al het uitzoekwerk. Ik ben u daar zeer
    erkentelijk voor.

    Groeten,

    Frits

    Op 4 april 2013 14:29 schreef reyacta <mhuisman2@...> het volgende:

    > **
    >
    >
    > Hallo - vervolg
    >
    > Gosling Pieters doopt gewoon hervormd in Joure en daar zit geen Pybe
    > tussen.
    >
    > De info kwam trouwens van hier:
    > http://dir.groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/54848
    >
    > en ze hebben het over deze gildepenning:
    >
    > http://collectie.friesmuseum.nl/portal/object/FriesMuseum/258A026231130CB682B3FDCFBF510FA97EBBD9F7.html
    >
    > groet Margreet
    >
    > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...>
    > wrote:
    > >
    > > Hallo,
    > >
    > > Volgens het Jierboekje en de familie-aantekeningen van Schultinck zit
    > het anders.
    > > Ik denk dat je bij Goslyck Harmens uitkomt als je enkel de trouwende
    > Joure Goslings bekijkt.
    > >
    > > 26 Peke Cornelis
    > > 27 Renck
    > >
    > > 24 ? Ede Pybes te Langweer
    > >
    > > 12 Goslick Edes ovl tussen 1622 en 1627
    > > trouwt 1587
    > > 13 Uilk Pekes
    > > In 1622 vertegenwoordigt Pybe Goslicks 'door afwezigheid' zijn vader bij
    > de scheiding van de nalatenschap van Obbe Eedes.
    > > In 1627 is er scheiding tussen de kinderen van Goslick en Uilk. Piecke
    > krijgt de plaats te Ouwsterhaule, en Pybe die te Langweer.
    > > Ook is er land te Oudega. De plaats te Haskerhorne (bewoond door Obbes
    > weduwe) blijft gezamenlijk eigendom van de kinderen.
    > > Dochters van Goslick zijn Doed gehuwd met Anne Hepckes
    > > en
    > >
    > > 6 Rins Goslyck Edesdr. - trouwt Gerecht Doniawerstal
    > > trouwt 1622 Gerecht Doniawerstal
    > > 1) 1622 Inthie Buweszn.
    > > 2) 1628 Meinte Hoyteszn.
    > > 3) 1637 Jan Jansen
    > > Ze woont dan in Langweer.
    > > Van de kinderen van Rins wordt alleen Goslick genoemd in het testament
    > van zijn grootmoeder aan vaderskant Hylck Ofckes Haitsma weduwe van Bouwe
    > Inses.
    > >
    > > Goslick Inses
    > > trouwt 1651 3e procl Gerecht Doniawerstal
    > > Sytske Heerckes Hylckama., dochter van Heercke Aemes Hylckama en Hylck
    > Folckert Ockedr. Broersma.
    > > Bij het 2e huwelijk met Siouck Wttie weduwe Utingeradeel 1672 woont
    > Goslick niet meer te Langweer, maar te Joure en noemt hij zich Jongma.
    > > Hij is de vader van Piebe in de inleiding (die met de rechtszaak in
    > 1739).
    > >
    > > De vermeldingen bij Tresoar:
    > > Doniawerstal, huwelijken 1622
    > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1622
    > > Bruidegom: Inthie Buweszn afkomstig van Tjerkgaast
    > > Bruid: Rinsjen Goslijcks afkomstig van Langweer
    > > Opmerking : In de akte vermeld als Rinsjen Goslijck Eedesdr; met consent
    > van beide ouders
    > >
    > > Doniawerstal, huwelijken 1628
    > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 februari 1628
    > > Bruidegom: Meint Hoijthezn afkomstig van Tjerkgaast
    > > Bruid: Rins Goslijckdr afkomstig van Tjerkgaast
    > >
    > > Haskerland, huwelijken 1670
    > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1670
    > > Bruidegom: Goslick Inses afkomstig van Joure
    > > Bruid: Ancke Hylckes afkomstig van Goingarijp
    > > Opmerking : turfschipper
    > >
    > > Utingeradeel, huwelijken 1672
    > > Vermelding: Derde proclamatie op 4 april 1672
    > > Bruidegom: Goslijck Intzes afkomstig van Joure
    > > Bruid: Siouck Wtties (Utties) afkomstig van Akmarijp
    > > Opmerking : hij is weduwnaar
    > >
    > > Haskerland, huwelijken 1674
    > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 maart 1674
    > > Bruidegom: Goslyck Intses Jongma afkomstig van Joure
    > > Bruid: Jel Jolles afkomstig van Joure
    > > Opmerking : grootschipper
    >
    > >
    > > Haskerland, huwelijken 1682
    > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
    > > Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
    > > Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure
    > > schipper in 1739.
    > >
    > > Bavius Schultinck - getrouwd, maar kinderloos ovl in 1733.
    > > Heeft een zus Johanna die voor 1739-1740 ovl is, omdat haar man dan
    > hertrouwt.
    > >
    > > kinderen van Petrus Hamconius Schultinck en Anna Maria Nauta,
    > > zoon van Steven Schultinck en Jancke Seta,
    > > dochter van Pierius Tieerds Hamconius Ceta en Eett Pibodr Jongma
    > > dr van Pybe Goslicks en Anne Solckema
    > > zoon van Goslick Edes en Uilk Pekes.
    > >
    > > Dit is dus de familieband waar Pybe zich in 1739 op beroept.
    > >
    > > groet Margreet
    >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
    > wrote:
    > > >
    > > > Via een van de prikborden kreeg ik volgende informatie te zien:
    > > >
    > > > " De eerst staat op naam van Pijebe Goslicks ( Pybe Goslycks)
    > > > Zijn ouders zijn: Goslyck Pytters en Tryncke Harmens (Huwelijk
    > 26-01-1651,
    > > > Joure)
    > > > Pijebe gaat in ondertrouw op 05-01-1682, Joure, met Fookel Tialkes (
    > > > Fokeltje
    > > > Tjalkes), beide van Joure."
    > > >
    > > > Blijkbaar is Pybe Goslick dus een zoon van Goslyck Pieters en Tryncke
    > > > Harmens.
    > > >
    > > > Weet iemand meer van de samenstelling van dit gezin en hun ouders?
    > > >
    > > > Groeten,
    > > >
    > > > Frits
    > > >
    > > > Op 3 april 2013 15:28 schreef reyacta <mhuisman2@> het volgende:
    > > >
    > > > > **
    >
    > > > >
    > > > >
    > > > > Hallo,
    > > > >
    > > > > Met Gossele kon ik geen huwelijk vinden:
    > > > > Haskerland, huwelijken 1723
    > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 10 oktober 1723 in Joure
    > > > > Bruidegom: Goslik Piebes afkomstig van Joure
    > > > > Bruid: Sjoerdje Sjoerds afkomstig van Joure
    > > > > Opmerking : getrouwd te Joure
    > > > >
    > > > > Gestandaardiseerde namen:
    > > > > Bruidegom: GOSLING PIEBES
    > > > > Bruid: SJOERDJE SJOERDS
    > > > >
    > > > > Dit lijken me zijn ouders, mede gezien de Fokel dochter (later
    > Vogeltje).
    > > > >
    > > > > Haskerland, huwelijken 1682
    > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
    > > > > Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
    > > > > Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure
    > > > >
    > > > > De Jongma met Ancke Solckema en Wyts is deze:
    > > > > Gerecht Doniawerstal:
    > > > > Doniawerstal, huwelijken 1617
    > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1617
    > > > > Bruidegom: Pijbe Goslixzn afkomstig van Langweer
    > > > > Bruid: Anke Solckema afkomstig van Indijken
    > > > >
    > > > > Doniawerstal, huwelijken 1640
    > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 27 februari 1640
    > > > > Bruidegom: Pijbe Goslijcks Jongma afkomstig van Langweer
    > > > > Bruid: Wijts Auckedr afkomstig van Langweer
    > > > >
    > > > > Je mist dan dus een tussenliggende generatie om familie te kunnen
    > zijn
    > > > > - een Gosling Piebes
    > > > > of een andere Gosling met een Pybe-Jongma-dochter.
    > > > >
    > > > > Je Gossele heeft in elk geval een zus Sietske Piebes, die een paar
    > keer in
    > > > > Joure komt meteren:
    > > > > Haskerland, huwelijken 1729
    > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 13 maart 1729 in Joure
    > > > > Bruidegom: Johannes Fredses afkomstig van Sint Nicolaasga
    > > > > Bruid: Sydske Piebes afkomstig van Joure
    > > > > Opmerking : getrouwd te Joure
    > > > > Ik heb geen kinderen van hen kunnen vinden.
    > > > >
    > > > > Maar ....
    > > > > simonwierstra verwijst bij de Solckema-behandeling naar het
    > Genealogysk
    > > > > Jierboekje 1989.
    > > > > En dat vertelt dat Piebe Goslyxs schipper op de Jouwer bij een
    > proces in
    > > > > 1793 (moet zijn 1739) gebruik maakt van de familie-aantekeningen
    > Schultinck.
    > > > > Piebe had gepoogd wegens zijn dochter Sytske het niaar te leggen op
    > de
    > > > > koop van het huis "'t Clooster" op de Koemarkt te Joure - en dat was
    > > > > mislukt.
    > > > > Verkopers zijn dan de erven van Bavius Schultinck, maar een ervan is
    > geen
    > > > > familie van Piebe en wordt niet ontvankelijk verklaard.
    > > > >
    > > > > 13164 Eiser: Claas Lolkes, appellant; Gedaagde: Piebe Goslings,
    > > > > appelleerde definitieve sententie nr. 4 1739 juli 15
    > > > >
    > > > > http://zoek.tresoar.nl/?itemid=|misc/inventarissen|900119
    > > > > Ik neem aan dat Pybe de bruidegom uit 1682 is.
    > > > > De familierelatie loopt dan zo:
    > > > > Doniawerstal, huwelijken 1641
    > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 november 1641
    > > > > Bruidegom: Pierius Seta
    > > > > Bruid: Eett Pibodr Jongma afkomstig van Langweer
    > > > > Opmerking : procureur van Doniawerstal
    > > > >
    > > > > Utingeradeel, huwelijken 1675
    > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 1 april 1675
    > > > > Bruidegom: Steven Cornelis Schultinck
    > > > > Bruid: Janck Pier Seta afkomstig van Joure
    > > > > Opmerking : met consent van de wederzijdse ouders
    > > > >
    > > > > Groet Margreet
    > > > >
    > > > >
    > > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman
    > <floris46@>
    > > > > wrote:
    > > > > >
    > > > > > Wie weet wie de voorouders zijn van Gossele Piebes? Hij is geboren
    > rond
    > > > > > 1700 in Joure(?) en getrouwd op 10 oktober 1723 te Joure met
    > Sjoerdje
    > > > > > Sjoerds.
    > > > > > Zij kregen tussen 1724 en 1741 7 kinderen, waaronder Joannes,
    > Meeken en
    > > > > > Fokeltje.
    > > > > >
    > > > > > Is hij mogelijk familie van Goslick Pybes Jongma?? afkomstig uit
    > Langweer
    > > > > > Dorprechter, ontvanger en kerkvoogd te Langweer.
    > > > > >
    > > > > > Overleden na 1640.
    > > > > >
    > > > > > Getrouwd geweest met Ancke Idsarts Solckema en Wyts Auckesdr.
    > > > > >
    > > > > > Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
    > > > > >
    > > > > > Frits
    > > > > > <
    > http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I2592.php>
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > >
    > > >
    > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > >
    > >
    >
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • reyacta
    Hallo, ik heb nog wel een correctie op het eerdere verhaal in 1739. Omdat Bavius en zijn zus beiden kinderloos overleden, erven de eventueel nog levende ouders
    Message 3 of 8 , Apr 5, 2013
     Hallo,

     ik heb nog wel een correctie op het eerdere verhaal in 1739.

     Omdat Bavius en zijn zus beiden kinderloos overleden, erven de eventueel nog levende ouders -
     (en misschien neven en nichten denk ik).
     Een van de verkopers is dus Bavius' moeder - Anna Maria Nauta,
     en die was geen familie van Piebe.
     Juist hij wordt daarom niet ontvankelijk verklaard.

     groet Margreet


     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...> wrote:
     >
     > Heel hartelijk bedankt voor al het uitzoekwerk. Ik ben u daar zeer
     > erkentelijk voor.
     >
     > Groeten,
     >
     > Frits
     >
     > Op 4 april 2013 14:29 schreef reyacta <mhuisman2@...> het volgende:
     >
     > > **
     > >
     > >
     > > Hallo - vervolg
     > >
     > > Gosling Pieters doopt gewoon hervormd in Joure en daar zit geen Pybe
     > > tussen.
     > >
     > > De info kwam trouwens van hier:
     > > http://dir.groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/54848
     > >
     > > en ze hebben het over deze gildepenning:
     > >
     > > http://collectie.friesmuseum.nl/portal/object/FriesMuseum/258A026231130CB682B3FDCFBF510FA97EBBD9F7.html
     > >
     > > groet Margreet
     > >
     > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@>
     > > wrote:
     > > >
     > > > Hallo,
     > > >
     > > > Volgens het Jierboekje en de familie-aantekeningen van Schultinck zit
     > > het anders.
     > > > Ik denk dat je bij Goslyck Harmens uitkomt als je enkel de trouwende
     > > Joure Goslings bekijkt.
     > > >
     > > > 26 Peke Cornelis
     > > > 27 Renck
     > > >
     > > > 24 ? Ede Pybes te Langweer
     > > >
     > > > 12 Goslick Edes ovl tussen 1622 en 1627
     > > > trouwt 1587
     > > > 13 Uilk Pekes
     > > > In 1622 vertegenwoordigt Pybe Goslicks 'door afwezigheid' zijn vader bij
     > > de scheiding van de nalatenschap van Obbe Eedes.
     > > > In 1627 is er scheiding tussen de kinderen van Goslick en Uilk. Piecke
     > > krijgt de plaats te Ouwsterhaule, en Pybe die te Langweer.
     > > > Ook is er land te Oudega. De plaats te Haskerhorne (bewoond door Obbes
     > > weduwe) blijft gezamenlijk eigendom van de kinderen.
     > > > Dochters van Goslick zijn Doed gehuwd met Anne Hepckes
     > > > en
     > > >
     > > > 6 Rins Goslyck Edesdr. - trouwt Gerecht Doniawerstal
     > > > trouwt 1622 Gerecht Doniawerstal
     > > > 1) 1622 Inthie Buweszn.
     > > > 2) 1628 Meinte Hoyteszn.
     > > > 3) 1637 Jan Jansen
     > > > Ze woont dan in Langweer.
     > > > Van de kinderen van Rins wordt alleen Goslick genoemd in het testament
     > > van zijn grootmoeder aan vaderskant Hylck Ofckes Haitsma weduwe van Bouwe
     > > Inses.
     > > >
     > > > Goslick Inses
     > > > trouwt 1651 3e procl Gerecht Doniawerstal
     > > > Sytske Heerckes Hylckama., dochter van Heercke Aemes Hylckama en Hylck
     > > Folckert Ockedr. Broersma.
     > > > Bij het 2e huwelijk met Siouck Wttie weduwe Utingeradeel 1672 woont
     > > Goslick niet meer te Langweer, maar te Joure en noemt hij zich Jongma.
     > > > Hij is de vader van Piebe in de inleiding (die met de rechtszaak in
     > > 1739).
     > > >
     > > > De vermeldingen bij Tresoar:
     > > > Doniawerstal, huwelijken 1622
     > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1622
     > > > Bruidegom: Inthie Buweszn afkomstig van Tjerkgaast
     > > > Bruid: Rinsjen Goslijcks afkomstig van Langweer
     > > > Opmerking : In de akte vermeld als Rinsjen Goslijck Eedesdr; met consent
     > > van beide ouders
     > > >
     > > > Doniawerstal, huwelijken 1628
     > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 februari 1628
     > > > Bruidegom: Meint Hoijthezn afkomstig van Tjerkgaast
     > > > Bruid: Rins Goslijckdr afkomstig van Tjerkgaast
     > > >
     > > > Haskerland, huwelijken 1670
     > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1670
     > > > Bruidegom: Goslick Inses afkomstig van Joure
     > > > Bruid: Ancke Hylckes afkomstig van Goingarijp
     > > > Opmerking : turfschipper
     > > >
     > > > Utingeradeel, huwelijken 1672
     > > > Vermelding: Derde proclamatie op 4 april 1672
     > > > Bruidegom: Goslijck Intzes afkomstig van Joure
     > > > Bruid: Siouck Wtties (Utties) afkomstig van Akmarijp
     > > > Opmerking : hij is weduwnaar
     > > >
     > > > Haskerland, huwelijken 1674
     > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 maart 1674
     > > > Bruidegom: Goslyck Intses Jongma afkomstig van Joure
     > > > Bruid: Jel Jolles afkomstig van Joure
     > > > Opmerking : grootschipper
     > >
     > > >
     > > > Haskerland, huwelijken 1682
     > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
     > > > Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
     > > > Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure
     > > > schipper in 1739.
     > > >
     > > > Bavius Schultinck - getrouwd, maar kinderloos ovl in 1733.
     > > > Heeft een zus Johanna die voor 1739-1740 ovl is, omdat haar man dan
     > > hertrouwt.
     > > >
     > > > kinderen van Petrus Hamconius Schultinck en Anna Maria Nauta,
     > > > zoon van Steven Schultinck en Jancke Seta,
     > > > dochter van Pierius Tieerds Hamconius Ceta en Eett Pibodr Jongma
     > > > dr van Pybe Goslicks en Anne Solckema
     > > > zoon van Goslick Edes en Uilk Pekes.
     > > >
     > > > Dit is dus de familieband waar Pybe zich in 1739 op beroept.
     > > >
     > > > groet Margreet
     > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > >
     > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
     > > wrote:
     > > > >
     > > > > Via een van de prikborden kreeg ik volgende informatie te zien:
     > > > >
     > > > > " De eerst staat op naam van Pijebe Goslicks ( Pybe Goslycks)
     > > > > Zijn ouders zijn: Goslyck Pytters en Tryncke Harmens (Huwelijk
     > > 26-01-1651,
     > > > > Joure)
     > > > > Pijebe gaat in ondertrouw op 05-01-1682, Joure, met Fookel Tialkes (
     > > > > Fokeltje
     > > > > Tjalkes), beide van Joure."
     > > > >
     > > > > Blijkbaar is Pybe Goslick dus een zoon van Goslyck Pieters en Tryncke
     > > > > Harmens.
     > > > >
     > > > > Weet iemand meer van de samenstelling van dit gezin en hun ouders?
     > > > >
     > > > > Groeten,
     > > > >
     > > > > Frits
     > > > >
     > > > > Op 3 april 2013 15:28 schreef reyacta <mhuisman2@> het volgende:
     > > > >
     > > > > > **
     > >
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > > Hallo,
     > > > > >
     > > > > > Met Gossele kon ik geen huwelijk vinden:
     > > > > > Haskerland, huwelijken 1723
     > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 10 oktober 1723 in Joure
     > > > > > Bruidegom: Goslik Piebes afkomstig van Joure
     > > > > > Bruid: Sjoerdje Sjoerds afkomstig van Joure
     > > > > > Opmerking : getrouwd te Joure
     > > > > >
     > > > > > Gestandaardiseerde namen:
     > > > > > Bruidegom: GOSLING PIEBES
     > > > > > Bruid: SJOERDJE SJOERDS
     > > > > >
     > > > > > Dit lijken me zijn ouders, mede gezien de Fokel dochter (later
     > > Vogeltje).
     > > > > >
     > > > > > Haskerland, huwelijken 1682
     > > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
     > > > > > Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
     > > > > > Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure
     > > > > >
     > > > > > De Jongma met Ancke Solckema en Wyts is deze:
     > > > > > Gerecht Doniawerstal:
     > > > > > Doniawerstal, huwelijken 1617
     > > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1617
     > > > > > Bruidegom: Pijbe Goslixzn afkomstig van Langweer
     > > > > > Bruid: Anke Solckema afkomstig van Indijken
     > > > > >
     > > > > > Doniawerstal, huwelijken 1640
     > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 27 februari 1640
     > > > > > Bruidegom: Pijbe Goslijcks Jongma afkomstig van Langweer
     > > > > > Bruid: Wijts Auckedr afkomstig van Langweer
     > > > > >
     > > > > > Je mist dan dus een tussenliggende generatie om familie te kunnen
     > > zijn
     > > > > > - een Gosling Piebes
     > > > > > of een andere Gosling met een Pybe-Jongma-dochter.
     > > > > >
     > > > > > Je Gossele heeft in elk geval een zus Sietske Piebes, die een paar
     > > keer in
     > > > > > Joure komt meteren:
     > > > > > Haskerland, huwelijken 1729
     > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 13 maart 1729 in Joure
     > > > > > Bruidegom: Johannes Fredses afkomstig van Sint Nicolaasga
     > > > > > Bruid: Sydske Piebes afkomstig van Joure
     > > > > > Opmerking : getrouwd te Joure
     > > > > > Ik heb geen kinderen van hen kunnen vinden.
     > > > > >
     > > > > > Maar ....
     > > > > > simonwierstra verwijst bij de Solckema-behandeling naar het
     > > Genealogysk
     > > > > > Jierboekje 1989.
     > > > > > En dat vertelt dat Piebe Goslyxs schipper op de Jouwer bij een
     > > proces in
     > > > > > 1793 (moet zijn 1739) gebruik maakt van de familie-aantekeningen
     > > Schultinck.
     > > > > > Piebe had gepoogd wegens zijn dochter Sytske het niaar te leggen op
     > > de
     > > > > > koop van het huis "'t Clooster" op de Koemarkt te Joure - en dat was
     > > > > > mislukt.
     > > > > > Verkopers zijn dan de erven van Bavius Schultinck, maar een ervan is
     > > geen
     > > > > > familie van Piebe en wordt niet ontvankelijk verklaard.
     > > > > >
     > > > > > 13164 Eiser: Claas Lolkes, appellant; Gedaagde: Piebe Goslings,
     > > > > > appelleerde definitieve sententie nr. 4 1739 juli 15
     > > > > >
     > > > > > http://zoek.tresoar.nl/?itemid=|misc/inventarissen|900119
     > > > > > Ik neem aan dat Pybe de bruidegom uit 1682 is.
     > > > > > De familierelatie loopt dan zo:
     > > > > > Doniawerstal, huwelijken 1641
     > > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 november 1641
     > > > > > Bruidegom: Pierius Seta
     > > > > > Bruid: Eett Pibodr Jongma afkomstig van Langweer
     > > > > > Opmerking : procureur van Doniawerstal
     > > > > >
     > > > > > Utingeradeel, huwelijken 1675
     > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 1 april 1675
     > > > > > Bruidegom: Steven Cornelis Schultinck
     > > > > > Bruid: Janck Pier Seta afkomstig van Joure
     > > > > > Opmerking : met consent van de wederzijdse ouders
     > > > > >
     > > > > > Groet Margreet
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman
     > > <floris46@>
     > > > > > wrote:
     > > > > > >
     > > > > > > Wie weet wie de voorouders zijn van Gossele Piebes? Hij is geboren
     > > rond
     > > > > > > 1700 in Joure(?) en getrouwd op 10 oktober 1723 te Joure met
     > > Sjoerdje
     > > > > > > Sjoerds.
     > > > > > > Zij kregen tussen 1724 en 1741 7 kinderen, waaronder Joannes,
     > > Meeken en
     > > > > > > Fokeltje.
     > > > > > >
     > > > > > > Is hij mogelijk familie van Goslick Pybes Jongma?? afkomstig uit
     > > Langweer
     > > > > > > Dorprechter, ontvanger en kerkvoogd te Langweer.
     > > > > > >
     > > > > > > Overleden na 1640.
     > > > > > >
     > > > > > > Getrouwd geweest met Ancke Idsarts Solckema en Wyts Auckesdr.
     > > > > > >
     > > > > > > Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
     > > > > > >
     > > > > > > Frits
     > > > > > > <
     > > http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I2592.php>
     > > > > > >
     > > > > > >
     > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > > > > > >
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > > > >
     > > >
     > >
     > >
     > >
     >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
    • piet.boltjes
     Hallo Reyacta, Piebe Goslicks heeft in 1702 de artikelen en ordonantiën van het Schippersgild op de Joure ondertekent. Vriendelijke groet, Piet Boltjes ...
     Message 4 of 8 , Apr 5, 2013
      Hallo Reyacta,

      Piebe Goslicks heeft in 1702 de artikelen en ordonantiën van het Schippersgild op de Joure ondertekent.

      Vriendelijke groet,

      Piet Boltjes

      ----- Original Message -----
      From: reyacta
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Friday, April 05, 2013 1:11 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Re: Gossele Piebes      Hallo,

      ik heb nog wel een correctie op het eerdere verhaal in 1739.

      Omdat Bavius en zijn zus beiden kinderloos overleden, erven de eventueel nog levende ouders -
      (en misschien neven en nichten denk ik).
      Een van de verkopers is dus Bavius' moeder - Anna Maria Nauta,
      en die was geen familie van Piebe.
      Juist hij wordt daarom niet ontvankelijk verklaard.

      groet Margreet

      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@...> wrote:
      >
      > Heel hartelijk bedankt voor al het uitzoekwerk. Ik ben u daar zeer
      > erkentelijk voor.
      >
      > Groeten,
      >
      > Frits
      >
      > Op 4 april 2013 14:29 schreef reyacta <mhuisman2@...> het volgende:
      >
      > > **
      > >
      > >
      > > Hallo - vervolg
      > >
      > > Gosling Pieters doopt gewoon hervormd in Joure en daar zit geen Pybe
      > > tussen.
      > >
      > > De info kwam trouwens van hier:
      > > http://dir.groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/54848
      > >
      > > en ze hebben het over deze gildepenning:
      > >
      > > http://collectie.friesmuseum.nl/portal/object/FriesMuseum/258A026231130CB682B3FDCFBF510FA97EBBD9F7.html
      > >
      > > groet Margreet
      > >
      > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@>
      > > wrote:
      > > >
      > > > Hallo,
      > > >
      > > > Volgens het Jierboekje en de familie-aantekeningen van Schultinck zit
      > > het anders.
      > > > Ik denk dat je bij Goslyck Harmens uitkomt als je enkel de trouwende
      > > Joure Goslings bekijkt.
      > > >
      > > > 26 Peke Cornelis
      > > > 27 Renck
      > > >
      > > > 24 ? Ede Pybes te Langweer
      > > >
      > > > 12 Goslick Edes ovl tussen 1622 en 1627
      > > > trouwt 1587
      > > > 13 Uilk Pekes
      > > > In 1622 vertegenwoordigt Pybe Goslicks 'door afwezigheid' zijn vader bij
      > > de scheiding van de nalatenschap van Obbe Eedes.
      > > > In 1627 is er scheiding tussen de kinderen van Goslick en Uilk. Piecke
      > > krijgt de plaats te Ouwsterhaule, en Pybe die te Langweer.
      > > > Ook is er land te Oudega. De plaats te Haskerhorne (bewoond door Obbes
      > > weduwe) blijft gezamenlijk eigendom van de kinderen.
      > > > Dochters van Goslick zijn Doed gehuwd met Anne Hepckes
      > > > en
      > > >
      > > > 6 Rins Goslyck Edesdr. - trouwt Gerecht Doniawerstal
      > > > trouwt 1622 Gerecht Doniawerstal
      > > > 1) 1622 Inthie Buweszn.
      > > > 2) 1628 Meinte Hoyteszn.
      > > > 3) 1637 Jan Jansen
      > > > Ze woont dan in Langweer.
      > > > Van de kinderen van Rins wordt alleen Goslick genoemd in het testament
      > > van zijn grootmoeder aan vaderskant Hylck Ofckes Haitsma weduwe van Bouwe
      > > Inses.
      > > >
      > > > Goslick Inses
      > > > trouwt 1651 3e procl Gerecht Doniawerstal
      > > > Sytske Heerckes Hylckama., dochter van Heercke Aemes Hylckama en Hylck
      > > Folckert Ockedr. Broersma.
      > > > Bij het 2e huwelijk met Siouck Wttie weduwe Utingeradeel 1672 woont
      > > Goslick niet meer te Langweer, maar te Joure en noemt hij zich Jongma.
      > > > Hij is de vader van Piebe in de inleiding (die met de rechtszaak in
      > > 1739).
      > > >
      > > > De vermeldingen bij Tresoar:
      > > > Doniawerstal, huwelijken 1622
      > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1622
      > > > Bruidegom: Inthie Buweszn afkomstig van Tjerkgaast
      > > > Bruid: Rinsjen Goslijcks afkomstig van Langweer
      > > > Opmerking : In de akte vermeld als Rinsjen Goslijck Eedesdr; met consent
      > > van beide ouders
      > > >
      > > > Doniawerstal, huwelijken 1628
      > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 februari 1628
      > > > Bruidegom: Meint Hoijthezn afkomstig van Tjerkgaast
      > > > Bruid: Rins Goslijckdr afkomstig van Tjerkgaast
      > > >
      > > > Haskerland, huwelijken 1670
      > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 februari 1670
      > > > Bruidegom: Goslick Inses afkomstig van Joure
      > > > Bruid: Ancke Hylckes afkomstig van Goingarijp
      > > > Opmerking : turfschipper
      > > >
      > > > Utingeradeel, huwelijken 1672
      > > > Vermelding: Derde proclamatie op 4 april 1672
      > > > Bruidegom: Goslijck Intzes afkomstig van Joure
      > > > Bruid: Siouck Wtties (Utties) afkomstig van Akmarijp
      > > > Opmerking : hij is weduwnaar
      > > >
      > > > Haskerland, huwelijken 1674
      > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 maart 1674
      > > > Bruidegom: Goslyck Intses Jongma afkomstig van Joure
      > > > Bruid: Jel Jolles afkomstig van Joure
      > > > Opmerking : grootschipper
      > >
      > > >
      > > > Haskerland, huwelijken 1682
      > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
      > > > Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
      > > > Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure
      > > > schipper in 1739.
      > > >
      > > > Bavius Schultinck - getrouwd, maar kinderloos ovl in 1733.
      > > > Heeft een zus Johanna die voor 1739-1740 ovl is, omdat haar man dan
      > > hertrouwt.
      > > >
      > > > kinderen van Petrus Hamconius Schultinck en Anna Maria Nauta,
      > > > zoon van Steven Schultinck en Jancke Seta,
      > > > dochter van Pierius Tieerds Hamconius Ceta en Eett Pibodr Jongma
      > > > dr van Pybe Goslicks en Anne Solckema
      > > > zoon van Goslick Edes en Uilk Pekes.
      > > >
      > > > Dit is dus de familieband waar Pybe zich in 1739 op beroept.
      > > >
      > > > groet Margreet
      > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman <floris46@>
      > > wrote:
      > > > >
      > > > > Via een van de prikborden kreeg ik volgende informatie te zien:
      > > > >
      > > > > " De eerst staat op naam van Pijebe Goslicks ( Pybe Goslycks)
      > > > > Zijn ouders zijn: Goslyck Pytters en Tryncke Harmens (Huwelijk
      > > 26-01-1651,
      > > > > Joure)
      > > > > Pijebe gaat in ondertrouw op 05-01-1682, Joure, met Fookel Tialkes (
      > > > > Fokeltje
      > > > > Tjalkes), beide van Joure."
      > > > >
      > > > > Blijkbaar is Pybe Goslick dus een zoon van Goslyck Pieters en Tryncke
      > > > > Harmens.
      > > > >
      > > > > Weet iemand meer van de samenstelling van dit gezin en hun ouders?
      > > > >
      > > > > Groeten,
      > > > >
      > > > > Frits
      > > > >
      > > > > Op 3 april 2013 15:28 schreef reyacta <mhuisman2@> het volgende:
      > > > >
      > > > > > **
      > >
      > > > > >
      > > > > >
      > > > > > Hallo,
      > > > > >
      > > > > > Met Gossele kon ik geen huwelijk vinden:
      > > > > > Haskerland, huwelijken 1723
      > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 10 oktober 1723 in Joure
      > > > > > Bruidegom: Goslik Piebes afkomstig van Joure
      > > > > > Bruid: Sjoerdje Sjoerds afkomstig van Joure
      > > > > > Opmerking : getrouwd te Joure
      > > > > >
      > > > > > Gestandaardiseerde namen:
      > > > > > Bruidegom: GOSLING PIEBES
      > > > > > Bruid: SJOERDJE SJOERDS
      > > > > >
      > > > > > Dit lijken me zijn ouders, mede gezien de Fokel dochter (later
      > > Vogeltje).
      > > > > >
      > > > > > Haskerland, huwelijken 1682
      > > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1682 in Joure
      > > > > > Bruidegom: Pybe Goslycks afkomstig van Joure
      > > > > > Bruid: Fookel Tialkes afkomstig van Joure
      > > > > >
      > > > > > De Jongma met Ancke Solckema en Wyts is deze:
      > > > > > Gerecht Doniawerstal:
      > > > > > Doniawerstal, huwelijken 1617
      > > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1617
      > > > > > Bruidegom: Pijbe Goslixzn afkomstig van Langweer
      > > > > > Bruid: Anke Solckema afkomstig van Indijken
      > > > > >
      > > > > > Doniawerstal, huwelijken 1640
      > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 27 februari 1640
      > > > > > Bruidegom: Pijbe Goslijcks Jongma afkomstig van Langweer
      > > > > > Bruid: Wijts Auckedr afkomstig van Langweer
      > > > > >
      > > > > > Je mist dan dus een tussenliggende generatie om familie te kunnen
      > > zijn
      > > > > > - een Gosling Piebes
      > > > > > of een andere Gosling met een Pybe-Jongma-dochter.
      > > > > >
      > > > > > Je Gossele heeft in elk geval een zus Sietske Piebes, die een paar
      > > keer in
      > > > > > Joure komt meteren:
      > > > > > Haskerland, huwelijken 1729
      > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 13 maart 1729 in Joure
      > > > > > Bruidegom: Johannes Fredses afkomstig van Sint Nicolaasga
      > > > > > Bruid: Sydske Piebes afkomstig van Joure
      > > > > > Opmerking : getrouwd te Joure
      > > > > > Ik heb geen kinderen van hen kunnen vinden.
      > > > > >
      > > > > > Maar ....
      > > > > > simonwierstra verwijst bij de Solckema-behandeling naar het
      > > Genealogysk
      > > > > > Jierboekje 1989.
      > > > > > En dat vertelt dat Piebe Goslyxs schipper op de Jouwer bij een
      > > proces in
      > > > > > 1793 (moet zijn 1739) gebruik maakt van de familie-aantekeningen
      > > Schultinck.
      > > > > > Piebe had gepoogd wegens zijn dochter Sytske het niaar te leggen op
      > > de
      > > > > > koop van het huis "'t Clooster" op de Koemarkt te Joure - en dat was
      > > > > > mislukt.
      > > > > > Verkopers zijn dan de erven van Bavius Schultinck, maar een ervan is
      > > geen
      > > > > > familie van Piebe en wordt niet ontvankelijk verklaard.
      > > > > >
      > > > > > 13164 Eiser: Claas Lolkes, appellant; Gedaagde: Piebe Goslings,
      > > > > > appelleerde definitieve sententie nr. 4 1739 juli 15
      > > > > >
      > > > > > http://zoek.tresoar.nl/?itemid=|misc/inventarissen|900119
      > > > > > Ik neem aan dat Pybe de bruidegom uit 1682 is.
      > > > > > De familierelatie loopt dan zo:
      > > > > > Doniawerstal, huwelijken 1641
      > > > > > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 november 1641
      > > > > > Bruidegom: Pierius Seta
      > > > > > Bruid: Eett Pibodr Jongma afkomstig van Langweer
      > > > > > Opmerking : procureur van Doniawerstal
      > > > > >
      > > > > > Utingeradeel, huwelijken 1675
      > > > > > Vermelding: Derde proclamatie op 1 april 1675
      > > > > > Bruidegom: Steven Cornelis Schultinck
      > > > > > Bruid: Janck Pier Seta afkomstig van Joure
      > > > > > Opmerking : met consent van de wederzijdse ouders
      > > > > >
      > > > > > Groet Margreet
      > > > > >
      > > > > >
      > > > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Frits Hunneman
      > > <floris46@>
      > > > > > wrote:
      > > > > > >
      > > > > > > Wie weet wie de voorouders zijn van Gossele Piebes? Hij is geboren
      > > rond
      > > > > > > 1700 in Joure(?) en getrouwd op 10 oktober 1723 te Joure met
      > > Sjoerdje
      > > > > > > Sjoerds.
      > > > > > > Zij kregen tussen 1724 en 1741 7 kinderen, waaronder Joannes,
      > > Meeken en
      > > > > > > Fokeltje.
      > > > > > >
      > > > > > > Is hij mogelijk familie van Goslick Pybes Jongma?? afkomstig uit
      > > Langweer
      > > > > > > Dorprechter, ontvanger en kerkvoogd te Langweer.
      > > > > > >
      > > > > > > Overleden na 1640.
      > > > > > >
      > > > > > > Getrouwd geweest met Ancke Idsarts Solckema en Wyts Auckesdr.
      > > > > > >
      > > > > > > Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
      > > > > > >
      > > > > > > Frits
      > > > > > > <
      > > http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I2592.php>
      > > > > > >
      > > > > > >
      > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > > > > > >
      > > > > >
      > > > > >
      > > > > >
      > > > >
      > > > >
      > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > > > >
      > > >
      > >
      > >
      > >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >

      --
      Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
      14449 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
      Wij zijn een gemeenschap van 7 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
      Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl


      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.