Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

INIA2

Expand Messages
 • Casper Casemir
  Peter Gerrits Inia van Anjum tr. 26 april 1668 Noordhorn Tiauwkien Ukema Tr.2e Anna de Sigers waaruit twee kinderen Grietje en Wolter 1691 en 1695 Noordhorn
  Message 1 of 2 , Mar 28, 2013
   Peter Gerrits Inia van Anjum tr. 26 april 1668 Noordhorn Tiauwkien Ukema

   Tr.2e Anna de Sigers waaruit twee kinderen Grietje en Wolter 1691 en 1695
   Noordhorn

   Anna is d.v. Wolter (de) Sigers en Enna Tho Nansum

   Tiauwkien is wed.v. Claes Joukes (Schoenenmaker te Niekerk,Oldekerk)

   Dat Pieter tussen ca. 1630 moet zijn geboren? Hij Overlijd voor 5 sep 1697
   Niezijl

   Waar ook de kinderen zijn geboren.   ~~~~~~~~~~~~~

   Moin

   Vr.gr. C.Casemir

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • tpinia
   Beste Casper, Wegens andere bezigheden was me je vraag niet opgevallen,maar werd hier gelukkig door een goede vriend op gewezen: Alvorens op je vraag in te
   Message 2 of 2 , Apr 6, 2013
    Beste Casper,

    Wegens andere bezigheden was me je vraag niet opgevallen,maar werd hier
    gelukkig door een goede vriend op gewezen:

    Alvorens op je vraag in te gaan ben ik benieuwd naar:

    · vanwaar de interesse voor Peter Gerrits Inia,

    · als ik het goed begrijp heeft Peter dus twee kinderen met
    Anna de Sigers (dr. van Wolter de Sigers en Enna tho Nansum)? Weetje
    heel zeker dat dit dezelfde Peter Gerrits is als degene die met
    Tiauckjen Ukema is getrouwd. Ik zie hem namelijk nergens met zijn
    familienaam genoemd worden later.

    · Waar wordt vermeld dat Peter Gerrits met Anna de Sigers was
    gehuwd?

    · Heb je nog meer gegevens over eventueel nageslacht?

    · De datum van 5 september 1697 komt uit het doop en trouwboek
    komt van Noordhorn: kan het niet zo zijn dat dat de doopdatum is van
    Pieter Gerrits zelf?

    Ik vermoed dat Peter Gerrits Inia zoon is van Gerrit Harmens Inia en
    Geeltie Dircks Haerda en wel als volgt (t/m nr. 3 ben ik redelijk zeker,
    daarvoor is het voor mij vooralsnog gissen):

    1. Peter Gerrits Inia

    Geboren op 7 september 16..,

    Koopt in 1653 samen met Hiltien Jacobs de helft van Inia state te Wierum
    van Dirk Gideons Inia (brouwer en burgerhopman te Leeuwarden, zoon van
    Trijntje Ritskes Ynia en Ds. Gideon Nicolaj Bethelius)

    In 1659 genoemd als curator over Ritske Rienx Ynia (20jr.) en Jacob
    Rienx Ynia (17jr.)

    woonde in 1660 in Dokkum

    Woonde in 1668 in Anjum

    a. P.G.trouwde voor 1653 met Hiltien Jacobs

    b. P.G. trouwde in 1660 met Claeske Hebbes Wolcama(in 1660 van
    Goutum)

    c. trouwde in 1668 te Noordhorn (Gn.) met Tiauckjen Ukama (in 1668
    weduwe van Claes Joukes) (Tiauckjen wellicht uit dezelfde familie als de
    hoofdelingen familie van Ukena (http://nl.wikipedia.org/wiki/Focko_Ukena
    <http://nl.wikipedia.org/wiki/Focko_Ukena> )

    d. P.G. trouwde in ? met Anna de Sigers (dr. vanWolter Sigers en
    Enna Tho Nansum), uit dit huwelijk:

    i.
    Grietje Gerrits Inia (geb. 1691)

    ii.
    Wolter Gerrits Inia (geb. 1695)
    2. Gerrit Harmens Inia


    Geboren rond 1589, overleden op 8 juni 1649te Dokkum (begraven in de
    Grote Kerk te Dokkum) Kistenmaker, rentmeester,armvoogd, burgemeester
    van Dokkum. Trouwde in 1621 te Dokkum met:

    3. Geeltie Dircks Haerda

    Afkomstig uit Engelum, geboren rond 1589,overleden op 17 september 1656
    te Dokkum
    4.? Harmen Rienks Inia (geboren voor 1536, naam komt niet voor in
    archieven, maar op grond van vernoeming en aangetroffen relaties met
    andere Inia's, zou dan een broer zijn van Ritske Rienks Inia
    (vanWierum) en ?Wybren Rienks Inia (naam komt niet voor in de archieven;
    wellicht vader van Wybren Wybrens Inia van Workum)

    8. ? Rienk Ritskes Inia (geboren voor 1510?, naam komt niet voor in de
    archieven)

    Wellicht bestaat er een familierelatie met de familie Cammingha van
    Ameland, immers de eerste vrijheer van Ameland, cq Ritske Jelmera
    (geboren 1383) daarvoor Ritske Unga (Unga, Oenga, Ungha, Ungga, Onyngha
    , wat mij betreft een kleine stap naar Inia….) is afkomstig van
    eenlandgoed onder Wierum, genaamd Unga, het enige landgoed wat enigszins
    in dezebuurt zou kunnen komen lijkt me is Inia Sate.
    (http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=1843
    <http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=1843> en
    http://resources4.kb.nl/resources403/dpo/3517/pdf/dpo_3517.pdf
    <http://resources4.kb.nl/resources403/dpo/3517/pdf/dpo_3517.pdf> )Aan de
    andere kant kan het natuurlijk ook zo zijn dat de nu oudste Inia's
    van Wierum zoals Ritske Rienks Inia de naam hebben aangenomen van de
    sate die ze bewoonden, wa sil t sizze ....?

    Indien iemand voorgaande verder kan bevestigen met andere vondsten dan
    wel kan ontkrachten dan hoor ik dat graag.

    Met vriendelijke groet,

    Tjeerd P. Inia

    http://home.12move.nl/tp.inia <http://home.12move.nl/tp.inia>
    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Casper Casemir"
    <c.casemir@...> wrote:
    >
    > Peter Gerrits Inia van Anjum tr. 26 april 1668 Noordhorn Tiauwkien
    Ukema
    >
    > Tr.2e Anna de Sigers waaruit twee kinderen Grietje en Wolter 1691 en
    1695
    > Noordhorn
    >
    > Anna is d.v. Wolter (de) Sigers en Enna Tho Nansum
    >
    > Tiauwkien is wed.v. Claes Joukes (Schoenenmaker te Niekerk,Oldekerk)
    >
    > Dat Pieter tussen ca. 1630 moet zijn geboren? Hij Overlijd voor 5 sep
    1697
    > Niezijl
    >
    > Waar ook de kinderen zijn geboren.
    >
    >
    >
    > ~~~~~~~~~~~~~
    >
    > Moin
    >
    > Vr.gr. C.Casemir
    >
    >
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.