Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Hendrik Heeres, geb te Surhuisterveen overleden te Frieschepalen/Ureterp

Expand Messages
 • alex.wijnstra
  Hallo, Onderaan dit bericht zijn enkele gezinsbladen te zien uit Aldfaer. Nu heb ik deze informatie hier en daar door speurwerk verzameld. Nu wilde ik het
  Message 1 of 7 , Mar 27, 2013
   Hallo,

   Onderaan dit bericht zijn enkele gezinsbladen te zien uit Aldfaer. Nu heb ik deze informatie hier en daar door speurwerk verzameld.

   Nu wilde ik het e.e.a. nakijken op de website van tresoar, echter, ik slaag er niet in om alle gegevens te vinden. Zoals bv. het overlijden van de eerste persoon, Hendrik Heeres die op 18 april 1714 overleden zou zijn. Nu weet wel ik dat hij in de kerk van Ureterp ligt.

   Kan het zijn dat alle gegevens nog niet via de website beschikbaar zijn, die je wel op de studiezaal van tresoar kan raadplegen? Of zijn er andere bronnen die ik kan raadplegen?

   Groet,
   Alex

   1.
   Hendrik Heeres, geb. Surhuisterveen (FR) 1642, brouwer, herbergier, † Frieschepalen (FR) 18 april 1714, begr. Ureterp (FR), tr. 1e Surhuisterveen (FR) 1670 Aaltje Halbes, geb. Twijzel (FR) 1648, † Drachten (FR) 1686, dr. van Halbe Jelles en Joukje Rinzes; tr. 2e Drachten (FR) 14 nov. 1686 Aaltje Siegers.
   Uit het eerste huwelijk:
   1. Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, † Ureterp (FR) omstr. 1755, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, † Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
   Uit het tweede huwelijk:
   2. Sijger Hendriks, geb. omstr. 1687, ged. Drachten (FR) 12 juni 1687.

   2.
   Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, † Ureterp (FR) omstr. 1755, zn. van Hendrik Heeres en Aaltje Halbes, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, † Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
   Uit dit huwelijk:
   1. Aath Heeres, ged. Zuiderdrachten (FR) 26 dec. 1695, † ald. omstr. 1759, tr. Ureterp (FR) 20 dec. 1719 Rienk Folkerts, geb. Ureterpervaart (FR) 1690, boer, † Zuiderdrachten (FR) 1763.
   2. Pieter Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 30 mei 1697, herbergier, † Ureterp (FR) 1769, tr. Duurswoude (FR) 17 april 1719 Wimke Eyzes, ged. Duurswoude (FR) 17 april 1701, † Ureterp (FR) vóór 1751, dr. van Eyse Aebeles en Wytske Eyses.
   3. Hendrik Heeres, geb. Ureterp (FR) 1699, † ald. 1699.
   4. Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, † 1735, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, † omstr. 1771.
   5. Halbe Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 13 juli 1704, † Drachten (FR) 1758, tr. Ureterp (FR) omstr. 1732 Froukje Klazes Faber, geb. Drachten (FR) 5 sept. 1703, dr. van Klaas Jans en Metje Ulbes.
   6. Gjalt Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 4 juli 1705.
   7. Sjouck Heeres, ged. Ureterp (FR) 5 febr. 1708, † vóór 1759.
   8. Rinse Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 12 jan. 1715, brouwer, tr. 1e Ureterp (FR) 1741 Geeske Jans; tr. 2e Ureterp (FR) 1761 Antje Gerrits.

   3.
   Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, † 1735, zn. van Heere Hendriks en Sytske Pieters, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, † omstr. 1771.
   Uit dit huwelijk:
   1. Heere Hendriks, geb. Ureterp (FR) 25 sept. 1731, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 30 sept. 1731.
   2. Geert Hendriks, geb. Ureterp (FR) 21 aug. 1733, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 27 sept. 1733, koopman, tr. Wijnjeterp (FR) 27 aug. 1751 Antje Jans, ged. Ureterp en Siegerswoude 18 febr. 1725, dr. van Jan Geerts en Wietske Harmens.
   3. Hendrik Hendriks, geb. Ureterp (FR) 11 okt. 1735, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 20 nov. 1735.
  • P. Dillingh
   Dag Alex, Wat bedoel je met gezinsbladen uit Aldfaer ?. Ik gebruik dat ook, maar kom niet iets dergelijks tegen. Groetnis, Pyt Dillingh ... [Non-text portions
   Message 2 of 7 , Mar 27, 2013
    Dag Alex,
    Wat bedoel je met "gezinsbladen uit Aldfaer"?.
    Ik gebruik dat ook, maar kom niet iets dergelijks tegen.
    Groetnis,
    Pyt Dillingh


    Op 27-3-2013 20:13, alex.wijnstra schreef:
    >
    > Hallo,
    >
    > Onderaan dit bericht zijn enkele gezinsbladen te zien uit Aldfaer. Nu
    > heb ik deze informatie hier en daar door speurwerk verzameld.
    >
    > Nu wilde ik het e.e.a. nakijken op de website van tresoar, echter, ik
    > slaag er niet in om alle gegevens te vinden. Zoals bv. het overlijden
    > van de eerste persoon, Hendrik Heeres die op 18 april 1714 overleden
    > zou zijn. Nu weet wel ik dat hij in de kerk van Ureterp ligt.
    >
    > Kan het zijn dat alle gegevens nog niet via de website beschikbaar
    > zijn, die je wel op de studiezaal van tresoar kan raadplegen? Of zijn
    > er andere bronnen die ik kan raadplegen?
    >
    > Groet,
    > Alex
    >
    > 1.
    > Hendrik Heeres, geb. Surhuisterveen (FR) 1642, brouwer, herbergier, +
    > Frieschepalen (FR) 18 april 1714, begr. Ureterp (FR), tr. 1e
    > Surhuisterveen (FR) 1670 Aaltje Halbes, geb. Twijzel (FR) 1648, +
    > Drachten (FR) 1686, dr. van Halbe Jelles en Joukje Rinzes; tr. 2e
    > Drachten (FR) 14 nov. 1686 Aaltje Siegers.
    > Uit het eerste huwelijk:
    > 1. Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, + Ureterp
    > (FR) omstr. 1755, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb.
    > Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, + Ureterp
    > (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
    > Uit het tweede huwelijk:
    > 2. Sijger Hendriks, geb. omstr. 1687, ged. Drachten (FR) 12 juni 1687.
    >
    > 2.
    > Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, + Ureterp (FR)
    > omstr. 1755, zn. van Hendrik Heeres en Aaltje Halbes, tr. Drachten
    > (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged.
    > Drachten (FR) 15 sept. 1676, + Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter
    > Gjalts en Sjouck Halbes.
    > Uit dit huwelijk:
    > 1. Aath Heeres, ged. Zuiderdrachten (FR) 26 dec. 1695, + ald. omstr.
    > 1759, tr. Ureterp (FR) 20 dec. 1719 Rienk Folkerts, geb.
    > Ureterpervaart (FR) 1690, boer, + Zuiderdrachten (FR) 1763.
    > 2. Pieter Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 30 mei 1697, herbergier, +
    > Ureterp (FR) 1769, tr. Duurswoude (FR) 17 april 1719 Wimke Eyzes, ged.
    > Duurswoude (FR) 17 april 1701, + Ureterp (FR) vóór 1751, dr. van Eyse
    > Aebeles en Wytske Eyses.
    > 3. Hendrik Heeres, geb. Ureterp (FR) 1699, + ald. 1699.
    > 4. Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier,
    > + 1735, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR),
    > ged. 1 jan. 1705, + omstr. 1771.
    > 5. Halbe Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 13 juli 1704, + Drachten
    > (FR) 1758, tr. Ureterp (FR) omstr. 1732 Froukje Klazes Faber, geb.
    > Drachten (FR) 5 sept. 1703, dr. van Klaas Jans en Metje Ulbes.
    > 6. Gjalt Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 4 juli 1705.
    > 7. Sjouck Heeres, ged. Ureterp (FR) 5 febr. 1708, + vóór 1759.
    > 8. Rinse Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 12 jan. 1715, brouwer, tr.
    > 1e Ureterp (FR) 1741 Geeske Jans; tr. 2e Ureterp (FR) 1761 Antje Gerrits.
    >
    > 3.
    > Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, +
    > 1735, zn. van Heere Hendriks en Sytske Pieters, tr. Ureterp (FR)
    > omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, + omstr.
    > 1771.
    > Uit dit huwelijk:
    > 1. Heere Hendriks, geb. Ureterp (FR) 25 sept. 1731, ged. Ureterp en
    > Siegerswoude (FR) 30 sept. 1731.
    > 2. Geert Hendriks, geb. Ureterp (FR) 21 aug. 1733, ged. Ureterp en
    > Siegerswoude (FR) 27 sept. 1733, koopman, tr. Wijnjeterp (FR) 27 aug.
    > 1751 Antje Jans, ged. Ureterp en Siegerswoude 18 febr. 1725, dr. van
    > Jan Geerts en Wietske Harmens.
    > 3. Hendrik Hendriks, geb. Ureterp (FR) 11 okt. 1735, ged. Ureterp en
    > Siegerswoude (FR) 20 nov. 1735.
    >
    >    [Non-text portions of this message have been removed]
   • alex.wijnstra
    Goedemorgen Pyt, Dit is een rapport/overzicht die je met Aldfaer kan maken. In de knoppenbalk zit een knop met een pijltje naar beneden erbij. Als je daar
    Message 3 of 7 , Mar 27, 2013
     Goedemorgen Pyt,

     Dit is een rapport/overzicht die je met Aldfaer kan maken. In de knoppenbalk zit een knop met een pijltje naar beneden erbij. Als je daar opstaat met je muis, laat hij de tekst "rapporten" zien. Als je op dat pijltje klikt, kan ik kiezen voor Standaard tekstrapporten, CBG rapporten en daar staat dan het gezinsblad tussen. Dan krijg je de overzichten die ik in het bericht heb geplakt.

     Groetnis,
     Alex

     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "P. Dillingh" <pdillingh@...> wrote:
     >
     >
     > Dag Alex,
     > Wat bedoel je met "gezinsbladen uit Aldfaer"?.
     > Ik gebruik dat ook, maar kom niet iets dergelijks tegen.
     > Groetnis,
     > Pyt Dillingh
     >
     >
     > Op 27-3-2013 20:13, alex.wijnstra schreef:
     > >
     > > Hallo,
     > >
     > > Onderaan dit bericht zijn enkele gezinsbladen te zien uit Aldfaer. Nu
     > > heb ik deze informatie hier en daar door speurwerk verzameld.
     > >
     > > Nu wilde ik het e.e.a. nakijken op de website van tresoar, echter, ik
     > > slaag er niet in om alle gegevens te vinden. Zoals bv. het overlijden
     > > van de eerste persoon, Hendrik Heeres die op 18 april 1714 overleden
     > > zou zijn. Nu weet wel ik dat hij in de kerk van Ureterp ligt.
     > >
     > > Kan het zijn dat alle gegevens nog niet via de website beschikbaar
     > > zijn, die je wel op de studiezaal van tresoar kan raadplegen? Of zijn
     > > er andere bronnen die ik kan raadplegen?
     > >
     > > Groet,
     > > Alex
     > >
     > > 1.
     > > Hendrik Heeres, geb. Surhuisterveen (FR) 1642, brouwer, herbergier, +
     > > Frieschepalen (FR) 18 april 1714, begr. Ureterp (FR), tr. 1e
     > > Surhuisterveen (FR) 1670 Aaltje Halbes, geb. Twijzel (FR) 1648, +
     > > Drachten (FR) 1686, dr. van Halbe Jelles en Joukje Rinzes; tr. 2e
     > > Drachten (FR) 14 nov. 1686 Aaltje Siegers.
     > > Uit het eerste huwelijk:
     > > 1. Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, + Ureterp
     > > (FR) omstr. 1755, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb.
     > > Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, + Ureterp
     > > (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
     > > Uit het tweede huwelijk:
     > > 2. Sijger Hendriks, geb. omstr. 1687, ged. Drachten (FR) 12 juni 1687.
     > >
     > > 2.
     > > Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, + Ureterp (FR)
     > > omstr. 1755, zn. van Hendrik Heeres en Aaltje Halbes, tr. Drachten
     > > (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged.
     > > Drachten (FR) 15 sept. 1676, + Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter
     > > Gjalts en Sjouck Halbes.
     > > Uit dit huwelijk:
     > > 1. Aath Heeres, ged. Zuiderdrachten (FR) 26 dec. 1695, + ald. omstr.
     > > 1759, tr. Ureterp (FR) 20 dec. 1719 Rienk Folkerts, geb.
     > > Ureterpervaart (FR) 1690, boer, + Zuiderdrachten (FR) 1763.
     > > 2. Pieter Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 30 mei 1697, herbergier, +
     > > Ureterp (FR) 1769, tr. Duurswoude (FR) 17 april 1719 Wimke Eyzes, ged.
     > > Duurswoude (FR) 17 april 1701, + Ureterp (FR) vóór 1751, dr. van Eyse
     > > Aebeles en Wytske Eyses.
     > > 3. Hendrik Heeres, geb. Ureterp (FR) 1699, + ald. 1699.
     > > 4. Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier,
     > > + 1735, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR),
     > > ged. 1 jan. 1705, + omstr. 1771.
     > > 5. Halbe Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 13 juli 1704, + Drachten
     > > (FR) 1758, tr. Ureterp (FR) omstr. 1732 Froukje Klazes Faber, geb.
     > > Drachten (FR) 5 sept. 1703, dr. van Klaas Jans en Metje Ulbes.
     > > 6. Gjalt Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 4 juli 1705.
     > > 7. Sjouck Heeres, ged. Ureterp (FR) 5 febr. 1708, + vóór 1759.
     > > 8. Rinse Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 12 jan. 1715, brouwer, tr.
     > > 1e Ureterp (FR) 1741 Geeske Jans; tr. 2e Ureterp (FR) 1761 Antje Gerrits.
     > >
     > > 3.
     > > Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, +
     > > 1735, zn. van Heere Hendriks en Sytske Pieters, tr. Ureterp (FR)
     > > omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, + omstr.
     > > 1771.
     > > Uit dit huwelijk:
     > > 1. Heere Hendriks, geb. Ureterp (FR) 25 sept. 1731, ged. Ureterp en
     > > Siegerswoude (FR) 30 sept. 1731.
     > > 2. Geert Hendriks, geb. Ureterp (FR) 21 aug. 1733, ged. Ureterp en
     > > Siegerswoude (FR) 27 sept. 1733, koopman, tr. Wijnjeterp (FR) 27 aug.
     > > 1751 Antje Jans, ged. Ureterp en Siegerswoude 18 febr. 1725, dr. van
     > > Jan Geerts en Wietske Harmens.
     > > 3. Hendrik Hendriks, geb. Ureterp (FR) 11 okt. 1735, ged. Ureterp en
     > > Siegerswoude (FR) 20 nov. 1735.
     > >
     > >
     >
     >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
    • P. Dillingh
     Dank je wel Alex. Groet van Pyt. ... [Non-text portions of this message have been removed]
     Message 4 of 7 , Mar 28, 2013
      Dank je wel Alex.
      Groet van Pyt.


      Op 28-3-2013 7:30, alex.wijnstra schreef:
      >
      > Goedemorgen Pyt,
      >
      > Dit is een rapport/overzicht die je met Aldfaer kan maken. In de
      > knoppenbalk zit een knop met een pijltje naar beneden erbij. Als je
      > daar opstaat met je muis, laat hij de tekst "rapporten" zien. Als je
      > op dat pijltje klikt, kan ik kiezen voor Standaard tekstrapporten, CBG
      > rapporten en daar staat dan het gezinsblad tussen. Dan krijg je de
      > overzichten die ik in het bericht heb geplakt.
      >
      > Groetnis,
      > Alex
      >
      > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>, "P. Dillingh"
      > <pdillingh@...> wrote:
      > >
      > >
      > > Dag Alex,
      > > Wat bedoel je met "gezinsbladen uit Aldfaer"?.
      > > Ik gebruik dat ook, maar kom niet iets dergelijks tegen.
      > > Groetnis,
      > > Pyt Dillingh
      > >
      > >
      > >
      >
      >      [Non-text portions of this message have been removed]
     • alex.wijnstra
      Hallo, Is er iemand die me misschien zou kunnen helpen met de vraag hieronder? Alvast bedankt! Gr Alex
      Message 5 of 7 , Apr 1, 2013
       Hallo,

       Is er iemand die me misschien zou kunnen helpen met de vraag hieronder?

       Alvast bedankt!

       Gr Alex

       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "alex.wijnstra" <alex.wijnstra@...> wrote:
       >
       > Hallo,
       >
       > Onderaan dit bericht zijn enkele gezinsbladen te zien uit Aldfaer. Nu heb ik deze informatie hier en daar door speurwerk verzameld.
       >
       > Nu wilde ik het e.e.a. nakijken op de website van tresoar, echter, ik slaag er niet in om alle gegevens te vinden. Zoals bv. het overlijden van de eerste persoon, Hendrik Heeres die op 18 april 1714 overleden zou zijn. Nu weet wel ik dat hij in de kerk van Ureterp ligt.
       >
       > Kan het zijn dat alle gegevens nog niet via de website beschikbaar zijn, die je wel op de studiezaal van tresoar kan raadplegen? Of zijn er andere bronnen die ik kan raadplegen?
       >
       > Groet,
       > Alex
       >
       > 1.
       > Hendrik Heeres, geb. Surhuisterveen (FR) 1642, brouwer, herbergier, † Frieschepalen (FR) 18 april 1714, begr. Ureterp (FR), tr. 1e Surhuisterveen (FR) 1670 Aaltje Halbes, geb. Twijzel (FR) 1648, † Drachten (FR) 1686, dr. van Halbe Jelles en Joukje Rinzes; tr. 2e Drachten (FR) 14 nov. 1686 Aaltje Siegers.
       > Uit het eerste huwelijk:
       > 1. Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, † Ureterp (FR) omstr. 1755, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, † Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
       > Uit het tweede huwelijk:
       > 2. Sijger Hendriks, geb. omstr. 1687, ged. Drachten (FR) 12 juni 1687.
       >
       > 2.
       > Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, † Ureterp (FR) omstr. 1755, zn. van Hendrik Heeres en Aaltje Halbes, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, † Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
       > Uit dit huwelijk:
       > 1. Aath Heeres, ged. Zuiderdrachten (FR) 26 dec. 1695, † ald. omstr. 1759, tr. Ureterp (FR) 20 dec. 1719 Rienk Folkerts, geb. Ureterpervaart (FR) 1690, boer, † Zuiderdrachten (FR) 1763.
       > 2. Pieter Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 30 mei 1697, herbergier, † Ureterp (FR) 1769, tr. Duurswoude (FR) 17 april 1719 Wimke Eyzes, ged. Duurswoude (FR) 17 april 1701, † Ureterp (FR) vóór 1751, dr. van Eyse Aebeles en Wytske Eyses.
       > 3. Hendrik Heeres, geb. Ureterp (FR) 1699, † ald. 1699.
       > 4. Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, † 1735, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, † omstr. 1771.
       > 5. Halbe Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 13 juli 1704, † Drachten (FR) 1758, tr. Ureterp (FR) omstr. 1732 Froukje Klazes Faber, geb. Drachten (FR) 5 sept. 1703, dr. van Klaas Jans en Metje Ulbes.
       > 6. Gjalt Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 4 juli 1705.
       > 7. Sjouck Heeres, ged. Ureterp (FR) 5 febr. 1708, † vóór 1759.
       > 8. Rinse Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 12 jan. 1715, brouwer, tr. 1e Ureterp (FR) 1741 Geeske Jans; tr. 2e Ureterp (FR) 1761 Antje Gerrits.
       >
       > 3.
       > Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, † 1735, zn. van Heere Hendriks en Sytske Pieters, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, † omstr. 1771.
       > Uit dit huwelijk:
       > 1. Heere Hendriks, geb. Ureterp (FR) 25 sept. 1731, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 30 sept. 1731.
       > 2. Geert Hendriks, geb. Ureterp (FR) 21 aug. 1733, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 27 sept. 1733, koopman, tr. Wijnjeterp (FR) 27 aug. 1751 Antje Jans, ged. Ureterp en Siegerswoude 18 febr. 1725, dr. van Jan Geerts en Wietske Harmens.
       > 3. Hendrik Hendriks, geb. Ureterp (FR) 11 okt. 1735, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 20 nov. 1735.
       >
      • reyacta
       Hallo, met dank aan Hessels uitbreiding op de inscripties voor boekbezitters: Kerk Ureterp: Anno 1714 den 18 april is in den heere gerust den eersamen Hendrik
       Message 6 of 7 , Apr 1, 2013
        Hallo,

        met dank aan Hessels uitbreiding op de inscripties voor boekbezitters:

        Kerk Ureterp: Anno 1714 den 18 april is in den heere gerust den eersamen Hendrik Heeres geweesen brouwer tot Oerterp oudt int 72 ste iaer en leijdt alhier begraven

        saaligh syn se die in den heere sterven
        want sy rusten van alle haren arbeydt

        want hier kan ik hem nog niet vinden:
        http://www.walmar.nl/inscripties.asp

        Daar komt dus ook een teruggerekend gb-jaar vandaan.
        Hoe compleet Tresoar is kun jeoa nakijken in de DTBL-inventaris
        www.tresoar.nl > voorouders > zoeken genealogie
        in de onderste helft van het zoekscherm.
        Wat vergaan is door bv. brand of overstroming hebben zij ook niet.

        In dit overzicht kun je zien welke lidmatenboeken al online in te zien zijn:
        http://www2.tresoar.nl/genealogie/lidmaten/lidmatenlijst.php

        Bronnen die nog niet online staan zijn de voogdij- en autorisatieboeken
        hypotheekboeken
        en veel diaconieboeken met ovl-datums.

        groet Margreet

        --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "alex.wijnstra" <alex.wijnstra@...> wrote:
        >
        > Hallo,
        >
        > Is er iemand die me misschien zou kunnen helpen met de vraag hieronder?
        >
        > Alvast bedankt!
        >
        > Gr Alex
        >
        > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "alex.wijnstra" <alex.wijnstra@> wrote:
        > >
        > > Hallo,
        > >
        > > Onderaan dit bericht zijn enkele gezinsbladen te zien uit Aldfaer. Nu heb ik deze informatie hier en daar door speurwerk verzameld.
        > >
        > > Nu wilde ik het e.e.a. nakijken op de website van tresoar, echter, ik slaag er niet in om alle gegevens te vinden. Zoals bv. het overlijden van de eerste persoon, Hendrik Heeres die op 18 april 1714 overleden zou zijn. Nu weet wel ik dat hij in de kerk van Ureterp ligt.
        > >
        > > Kan het zijn dat alle gegevens nog niet via de website beschikbaar zijn, die je wel op de studiezaal van tresoar kan raadplegen? Of zijn er andere bronnen die ik kan raadplegen?
        > >
        > > Groet,
        > > Alex
        > >
        > > 1.
        > > Hendrik Heeres, geb. Surhuisterveen (FR) 1642, brouwer, herbergier, † Frieschepalen (FR) 18 april 1714, begr. Ureterp (FR), tr. 1e Surhuisterveen (FR) 1670 Aaltje Halbes, geb. Twijzel (FR) 1648, † Drachten (FR) 1686, dr. van Halbe Jelles en Joukje Rinzes; tr. 2e Drachten (FR) 14 nov. 1686 Aaltje Siegers.
        > > Uit het eerste huwelijk:
        > > 1. Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, † Ureterp (FR) omstr. 1755, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, † Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
        > > Uit het tweede huwelijk:
        > > 2. Sijger Hendriks, geb. omstr. 1687, ged. Drachten (FR) 12 juni 1687.
        > >
        > > 2.
        > > Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, † Ureterp (FR) omstr. 1755, zn. van Hendrik Heeres en Aaltje Halbes, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, † Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
        > > Uit dit huwelijk:
        > > 1. Aath Heeres, ged. Zuiderdrachten (FR) 26 dec. 1695, † ald. omstr. 1759, tr. Ureterp (FR) 20 dec. 1719 Rienk Folkerts, geb. Ureterpervaart (FR) 1690, boer, † Zuiderdrachten (FR) 1763.
        > > 2. Pieter Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 30 mei 1697, herbergier, † Ureterp (FR) 1769, tr. Duurswoude (FR) 17 april 1719 Wimke Eyzes, ged. Duurswoude (FR) 17 april 1701, † Ureterp (FR) vóór 1751, dr. van Eyse Aebeles en Wytske Eyses.
        > > 3. Hendrik Heeres, geb. Ureterp (FR) 1699, † ald. 1699.
        > > 4. Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, † 1735, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, † omstr. 1771.
        > > 5. Halbe Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 13 juli 1704, † Drachten (FR) 1758, tr. Ureterp (FR) omstr. 1732 Froukje Klazes Faber, geb. Drachten (FR) 5 sept. 1703, dr. van Klaas Jans en Metje Ulbes.
        > > 6. Gjalt Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 4 juli 1705.
        > > 7. Sjouck Heeres, ged. Ureterp (FR) 5 febr. 1708, † vóór 1759.
        > > 8. Rinse Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 12 jan. 1715, brouwer, tr. 1e Ureterp (FR) 1741 Geeske Jans; tr. 2e Ureterp (FR) 1761 Antje Gerrits.
        > >
        > > 3.
        > > Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, † 1735, zn. van Heere Hendriks en Sytske Pieters, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, † omstr. 1771.
        > > Uit dit huwelijk:
        > > 1. Heere Hendriks, geb. Ureterp (FR) 25 sept. 1731, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 30 sept. 1731.
        > > 2. Geert Hendriks, geb. Ureterp (FR) 21 aug. 1733, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 27 sept. 1733, koopman, tr. Wijnjeterp (FR) 27 aug. 1751 Antje Jans, ged. Ureterp en Siegerswoude 18 febr. 1725, dr. van Jan Geerts en Wietske Harmens.
        > > 3. Hendrik Hendriks, geb. Ureterp (FR) 11 okt. 1735, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 20 nov. 1735.
        > >
        >
       • alex.wijnstra
        Hallo Margreet, Dank voor je reactie. En daar zie ik inderdaad gelijk welke boeken beschikbaar zijn. Handig! De lidmatenboeken zijn ook interessant. Daar kom
        Message 7 of 7 , Apr 3, 2013
         Hallo Margreet,

         Dank voor je reactie.

         En daar zie ik inderdaad gelijk welke boeken beschikbaar zijn. Handig!

         De lidmatenboeken zijn ook interessant. Daar kom ik ook 'bekende' namen tegen.

         Groet,
         Alex

         --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...> wrote:
         >
         > Hallo,
         >
         > met dank aan Hessels uitbreiding op de inscripties voor boekbezitters:
         >
         > Kerk Ureterp: Anno 1714 den 18 april is in den heere gerust den eersamen Hendrik Heeres geweesen brouwer tot Oerterp oudt int 72 ste iaer en leijdt alhier begraven
         >
         > saaligh syn se die in den heere sterven
         > want sy rusten van alle haren arbeydt
         >
         > want hier kan ik hem nog niet vinden:
         > http://www.walmar.nl/inscripties.asp
         >
         > Daar komt dus ook een teruggerekend gb-jaar vandaan.
         > Hoe compleet Tresoar is kun jeoa nakijken in de DTBL-inventaris
         > www.tresoar.nl > voorouders > zoeken genealogie
         > in de onderste helft van het zoekscherm.
         > Wat vergaan is door bv. brand of overstroming hebben zij ook niet.
         >
         > In dit overzicht kun je zien welke lidmatenboeken al online in te zien zijn:
         > http://www2.tresoar.nl/genealogie/lidmaten/lidmatenlijst.php
         >
         > Bronnen die nog niet online staan zijn de voogdij- en autorisatieboeken
         > hypotheekboeken
         > en veel diaconieboeken met ovl-datums.
         >
         > groet Margreet
         >
         > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "alex.wijnstra" <alex.wijnstra@> wrote:
         > >
         > > Hallo,
         > >
         > > Is er iemand die me misschien zou kunnen helpen met de vraag hieronder?
         > >
         > > Alvast bedankt!
         > >
         > > Gr Alex
         > >
         > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "alex.wijnstra" <alex.wijnstra@> wrote:
         > > >
         > > > Hallo,
         > > >
         > > > Onderaan dit bericht zijn enkele gezinsbladen te zien uit Aldfaer. Nu heb ik deze informatie hier en daar door speurwerk verzameld.
         > > >
         > > > Nu wilde ik het e.e.a. nakijken op de website van tresoar, echter, ik slaag er niet in om alle gegevens te vinden. Zoals bv. het overlijden van de eerste persoon, Hendrik Heeres die op 18 april 1714 overleden zou zijn. Nu weet wel ik dat hij in de kerk van Ureterp ligt.
         > > >
         > > > Kan het zijn dat alle gegevens nog niet via de website beschikbaar zijn, die je wel op de studiezaal van tresoar kan raadplegen? Of zijn er andere bronnen die ik kan raadplegen?
         > > >
         > > > Groet,
         > > > Alex
         > > >
         > > > 1.
         > > > Hendrik Heeres, geb. Surhuisterveen (FR) 1642, brouwer, herbergier, † Frieschepalen (FR) 18 april 1714, begr. Ureterp (FR), tr. 1e Surhuisterveen (FR) 1670 Aaltje Halbes, geb. Twijzel (FR) 1648, † Drachten (FR) 1686, dr. van Halbe Jelles en Joukje Rinzes; tr. 2e Drachten (FR) 14 nov. 1686 Aaltje Siegers.
         > > > Uit het eerste huwelijk:
         > > > 1. Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, † Ureterp (FR) omstr. 1755, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, † Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
         > > > Uit het tweede huwelijk:
         > > > 2. Sijger Hendriks, geb. omstr. 1687, ged. Drachten (FR) 12 juni 1687.
         > > >
         > > > 2.
         > > > Heere Hendriks, geb. Twijzel (FR) omstr. 1668, brouwer, † Ureterp (FR) omstr. 1755, zn. van Hendrik Heeres en Aaltje Halbes, tr. Drachten (FR) 29 april 1694 Sytske Pieters, geb. Kootstertille (FR) 1676, ged. Drachten (FR) 15 sept. 1676, † Ureterp (FR) vóór 1758, dr. van Pieter Gjalts en Sjouck Halbes.
         > > > Uit dit huwelijk:
         > > > 1. Aath Heeres, ged. Zuiderdrachten (FR) 26 dec. 1695, † ald. omstr. 1759, tr. Ureterp (FR) 20 dec. 1719 Rienk Folkerts, geb. Ureterpervaart (FR) 1690, boer, † Zuiderdrachten (FR) 1763.
         > > > 2. Pieter Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 30 mei 1697, herbergier, † Ureterp (FR) 1769, tr. Duurswoude (FR) 17 april 1719 Wimke Eyzes, ged. Duurswoude (FR) 17 april 1701, † Ureterp (FR) vóór 1751, dr. van Eyse Aebeles en Wytske Eyses.
         > > > 3. Hendrik Heeres, geb. Ureterp (FR) 1699, † ald. 1699.
         > > > 4. Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, † 1735, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, † omstr. 1771.
         > > > 5. Halbe Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 13 juli 1704, † Drachten (FR) 1758, tr. Ureterp (FR) omstr. 1732 Froukje Klazes Faber, geb. Drachten (FR) 5 sept. 1703, dr. van Klaas Jans en Metje Ulbes.
         > > > 6. Gjalt Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 4 juli 1705.
         > > > 7. Sjouck Heeres, ged. Ureterp (FR) 5 febr. 1708, † vóór 1759.
         > > > 8. Rinse Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 12 jan. 1715, brouwer, tr. 1e Ureterp (FR) 1741 Geeske Jans; tr. 2e Ureterp (FR) 1761 Antje Gerrits.
         > > >
         > > > 3.
         > > > Hendrik Heeres, ged. Ureterpervaart (FR) 19 juni 1701, herbergier, † 1735, zn. van Heere Hendriks en Sytske Pieters, tr. Ureterp (FR) omstr. 1728 Antje Jans, geb. Ureterp (FR), ged. 1 jan. 1705, † omstr. 1771.
         > > > Uit dit huwelijk:
         > > > 1. Heere Hendriks, geb. Ureterp (FR) 25 sept. 1731, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 30 sept. 1731.
         > > > 2. Geert Hendriks, geb. Ureterp (FR) 21 aug. 1733, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 27 sept. 1733, koopman, tr. Wijnjeterp (FR) 27 aug. 1751 Antje Jans, ged. Ureterp en Siegerswoude 18 febr. 1725, dr. van Jan Geerts en Wietske Harmens.
         > > > 3. Hendrik Hendriks, geb. Ureterp (FR) 11 okt. 1735, ged. Ureterp en Siegerswoude (FR) 20 nov. 1735.
         > > >
         > >
         >
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.