Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Indische groep?

Expand Messages
 • klaaspera
  Hallo Douwe, Er bestaat ook een heel actief forum Indische families . Dat is een onderdeel (subforum) van het Stamboom Forum. De registratie van het Stamboom
  Message 1 of 154 , Mar 3, 2013
   Hallo Douwe,

   Er bestaat ook een heel actief forum "Indische families". Dat is een onderdeel (subforum) van het Stamboom Forum. De registratie van het Stamboom Forum is gratis. Zie daarvoor de link:

   https://www.stamboomforum.nl/registreren/

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Douwe Stellinga" <douwe@...> wrote:
   >
   > Dag,
   >
   > Bestaat er ook een Indonesia-genealogy@yahoogroups.com? Ik heb nl weer een
   > Indische genealogie-vraag, die ik hier maar niet weer post, omdat het niet
   > over Friesland gaat...
   >
   > met vriendelijke groet,
   >
   > Douwe Stellinga
   >
  • Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   TIPS BIJ HET POSTEN EN LEZEN VAN NIEUWS IN HET ALGEMEEN EN DEZE LIJST IN HET BIJZONDER (English text follows this Dutch text) 1. Wanneer je je bij deze
   Message 154 of 154 , Dec 31, 2017
    TIPS BIJ HET POSTEN EN LEZEN VAN NIEUWS IN HET ALGEMEEN EN DEZE LIJST IN HET BIJZONDER
    (English text follows this Dutch text)

    1. Wanneer je je bij deze emaillijst aansluit, lees dan in het begin eens mee zonder te posten. "Lurken" wordt dat op internet genoemd. Zo leer je kennis maken met andere gebruikers van deze groep en merk je wat wel en niet geaccepteerd wordt, wie iets te zeggen heeft en wie niet, en de 'toon' van de postings. Spring er niet direct in met bijvoorbeeld "Wie heeft er iets over de familie de Jong in Leeuwarden".

    2. Kijk eens wat er op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy te vinden is. Je vindt daar een archief van berichten die in deze emaillijsten zijn gepost.

    3. Als je een nieuw bericht post, en dus geen antwoord geeft op een al lopende thread, formuleer dan in de subject-header (onderwerp) zo duidelijk en kort mogelijk waar het over gaat. Onduidelijke onderwerpen worden door veel mensen gewoon overgeslagen en lange zinnen in het onderwerp worden door de meeste nieuwslezers niet goed weergegeven.

    4. Wanneer je zelf antwoord geeft op een gestelde vraag en je de gegevens in een boek/blad/cdrom/internet hebt opgezocht, geef dan ook svp je bron aan.

    5. Wanneer je antwoord geeft, doe dat dan bij voorkeur in de emaillijst en niet alleen per e-mail. Vaak zijn er veel meer mensen die ook met dezelfde of soortgelijke vraag zitten en benieuwd zijn naar een antwoord.

    6. Bijlagen (attachments) zijn in deze emaillijst niet toegestaan. Denk daarbij ook aan 'visitekaartjes' die door sommige mailprogramma's als attachment meegestuurd worden.

    7. Berichten worden in deze groep bij voorkeur in zgn. 'platte tekst' gepost, dus niet in 'rich text format' en niet met HTML codes.

    8. Uiteraard gelden in deze newsgroup ook de normale fatsoensregels met betrekking tot taalgebruik en netiquette.

    9. Knippen: bij het reageren of antwoorden op een vraag/melding van iemand anders kan je de overbodige tekst knippen. (Aanduiding door <KNIP> 8< of --snip-- of iets dergelijks)

    10. Schreeuwen: alleen hoofdletters in je subjectheader (onderwerp) worden op internet beschouwd als schreeuwen en onbehoorlijk.

    11. Filteren: Je kunt in goede nieuws-programma's een filter instellen, waardoor je bepaalde berichten van bepaalde mensen berichten over bepaalde onderwerpen helemaal niet meer zult zien.

    12. Spam: reageer niet op spam en andere postings die niets met de Friesland-genealogiegroep te maken hebben.

    13. Taal: In deze groep worden drie talen gebruikt: veel Nederlands, regelmatig Engels en zelden Fries. Alle drie talen zijn welkom! Maar om elkaar goed te begrijpen is het wel handig dat anderen weten welke taal je kunt lezen. Je zult zien dat velen in de groep onderaan hun bericht aangeven welke talen ze beheersen. Neem daar een voorbeeld aan.

    Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groeten / With kindest regards,

    Andrys Stienstra, Burgum (Frl)
    (leest en schrijft Fries, Nederlands en Engels)


    English text (translation by Nynke van den Hooven / Keimpe Veldhuis)

    TIPS ON POSTING AND READING NEWA IN GENERAL AND ON THIS LIST IN PARTICULAR.

    1. When joining this list, start by reading along for awhile before posting any messages yourself. This is called �lurking� on the Internet. This gets you acquainted with other group members, seeing what is acceptable or not, who has relevant information and who doesn't, and getting to know the �feel� of the messages. Don�t jump in right away with a question like: �Does anyone have anything on the �de Jong�-family from Leeuwarden?�

    2. Have a look at http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy. This is an archive containing the messages posted in this group since July 8, 1999.

    3. When posting a new message (that is, not a response to a running topic), try to make the subject-header as clear and brief as possible. Messages with vague subject-headers are likely to be skipped and long subject-headers may not be shown properly.

    4. When providing an answer to a posted question, please cite your source(s), if any (book/magazine/CD-Rom/Internet).

    5. Since many people may have the same or similar kind of questions, and are interestd in the answer, please reply in the e-mail list instead of e-mailing a person individually.

    6. Attachments are not allowed in this group. This also goes for the so-called V-cards which are sent as an attachment by some e-mail programs.

    7. Messages are preferably written in �plain text� (so no �rich text format � rtf� or HTML-codes)

    8. Obviously, in this group the usual rules of decency in regard to use of language and �netiquette� apply.

    9. Cutting: when responding or answering a question or remark you can cut redundant text and indicate this by putting <cut> or something similar in its place.

    10. Shouting: writing your subject-header or your message text in capitals is called shouting on the Internet and considered rude.

    11. Filter: In good news programs you can use a filter, so that certain messages from certain people about certain subjects will not show.

    12. Spam: don�t answer to spam and other postings that have nothing to do with the Friesland-genealogy group.

    13. Language: three languages are used in this group: primarily Dutch, but often English and occasionally Frisian. All three languages are welcome! But in order to communicate clearly it is a good idea to inform the other members what language you understand best. You will see that many members indicate which language(s) they�re able to read and/or write. You can also fill out your language preference on http://www.varkevisser.org/links/taal.php and learn about the language skills of other group members.

    Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groeten / With kindest regards,

    Andrys Stienstra, Burgum (Frl)
    (reads and writes Frisian, Dutch and English)
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.