Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] broers Jochems Hemminga

Expand Messages
 • S. Wagenaar
  Hallo Melle, Waarom Joucke Jochems de bijnaam fôlestrûper kreeg, is te lezen in De nieuwe naamlijst van grietmannen door Hobbe Baerdt van Sminia (1837),
  Message 1 of 7 , Feb 28, 2013
   Hallo Melle,

   Waarom Joucke Jochems de bijnaam "fôlestrûper" kreeg, is te lezen in "De
   nieuwe naamlijst van grietmannen" door Hobbe Baerdt van Sminia (1837),
   p. 141-142:

   "Hij was een eenvoudig landbouwer en woonde in de Wilgen onder
   Boornbergum; bij toeval kreeg hij den bijnaam van foale stroeper (viller
   van een veulen). Namelijk op een vroegen morgen bezig zijnde op zijn
   land een veulen te villen, kwam er iemand uit Ooststellingwerf bij hem,
   en vroeg of hij nog tijdig genoeg te Smallen-Ee, waar men toen
   regtzitting hield, kon komen, om voor het geregt te verschijnen, waarop
   hij ten antwoord geeft, dat het nog vroeg genoeg was, en dat, zoo hij
   wachten wilde tot dat hij zijn veulen gevild had, hij met hem zoude
   gaan, dewijl hij daar ook zaken had. De man nam het aanbod aan, en zij
   wandelden vervolgens naar Smallen-Ee. Toen nu de Ooststellingwerver op
   de regtkamer geroepen werd, stond hij niet weinig verbaasd te zien, dat
   de boer, die zoo even het veulen gevild had en de Grietman van
   Smallingerland dezelfde persoon was."

   Met vriendelijke groeten,

   Sake Wagenaar


   Op 26-2-2013 19:13, Melle van der Heide schreef:
   > (...)
   >
   > * Joucke's bijnaam moet vermoedelijk
   > gereconstrueerd worden als foalle-streuper, oftewel veulenstroper. Ik
   > ben benieuwd wat hem die bijnaam kan hebben opgeleverd. Iemand hier
   > een idee?
  • Melle van der Heide
   Beste groep, Bedankt voor de antwoorden.Alhoewel ik de antwoorden waardeer, ben ik nog wel benieuwd naar het bewijs van de verwantschap van de genoemde broers.
   Message 2 of 7 , Mar 1, 2013
    Beste groep,

    Bedankt voor de antwoorden.Alhoewel ik de antwoorden waardeer, ben ik nog wel benieuwd naar het bewijs van de verwantschap van de genoemde broers.

    Broers Hemminga
    Uit een mail van Klaas Bekkema, die onderzoek deed naar deze familie: "Dat Marten [Jochems] en Joucke [Jochems] broers zijn is wel een bewezen feit, echter dat Uble
    een broer is heb ik mijn twijfels over. Wel had Joucke een jongere zoon Uble
    genaamd." Ik kom op meerdere sites verschillende samenstellingen van het gezin tegen, maar vooral zonder bronnen. Iemand ervaring met zoeken in de nedergerechten van Smallingerland
    en Opsterland, alsmede het Hof van Friesland?

    Voorouders Hemminga gevonden
    Op de site van Jurjen de Boer komt Melle Jochems voor. Zoon van Jochem Melles en Jeltje Rinthies.

    * Sminia zegt in zijn lijst van grietmannen wel dat Melle en Jouke waarschijnlijk broers zijn.

    * 'Smellingeraland' zegt: "Zijn naam komt voor in een bestek, gemaakt over het vernieuwen
    van den Bergumerdam. Hij woonde in 1577 in De Wilgen. Hij behoorde
    blijkens het bedrag, waarvoor hij werd aangeslagen in de extra-belasting ten behoeve van den oorlog tegen Spanje, tot de meergegoeden. (Staten-archief 1578-1579; Register
    van de Personele Impositie der grietenije Smallingerlandt.)
    Waarschijnlijk is hij de vader en niet de broeder van Jouke Jochums."

    Gezien het patroniem en de tijdspanne waarin Melle Jochems leeft, denk ik ook dat Jocke en Melle broers zijn geweest. Martinus Jochemsheb ik nog niet gevonden als broer. Heeft iemand hier bewijs voor?

    Oplossing Veulestroeper
    1617-
    Jouke Jochums; deze woonde evenals zijn voorganger in De Wilgen. Hij
    was lid van de Staten van Friesland en wordt genoemd onder de personen,
    die de plechtige begrafenis van Willem Lodewijk bijwoonden. Hij was
    evenals Melle Jochums veehouder. Zijn bijnaam luidde "de foalle-strûper"
    (veulenviller). Dezen bijnaam dankte hij aan het volgende voorval. Op
    den dag van de rechtzitting te Smalle Ee was hij reeds vroegtijdig aan
    den arbeid en wel aan het villen van een veulen. Verhaald wordt nu, dat
    een persoon uit Ooststellingwerf, die op de zitting te Smalle Ee
    verschijnen moest, hem vroeg of hij nog op tijd daar zou kunnen komen.
    Het antwoord luidde bevestigend en tevens werd hem voorgesteld te
    wachten tot Jochums het veulen gevild had, dan konden zij samen daarheen
    gaan, omdat hij zelf daar ook moest zijn. Zoo wandelden die twee naar
    de rechtzitting en daar bleken de boer, die het veulen stroopte en de
    grietman van Smallingerland dezelfde persoon te zijn!" -
    'Smellingeraland', p. 263

    Groeten,
    Melle

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.