Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] broers Jochems Hemminga

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Lieve Rein en Marianne, Klopt als een bus, deze was ik even vergeten!!!! veel liefs tante Appy.. ... From: Rein Wink To:
  Message 1 of 7 , Feb 28, 2013
   Lieve Rein en Marianne,
   Klopt als een bus,
   deze was ik even vergeten!!!!
   veel liefs
   tante Appy..

   ----- Original Message -----
   From: "Rein Wink" <reinart@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, February 28, 2013 9:12 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] broers Jochems Hemminga


   Hallo Appy

   Ik heb nog een 4e kind , klopt dat ???
   nl. Martinus Jochems Hemminga, geb ca 1555 te Boornbergum, overl. ca 1640 te
   Kortehemmen
   getrouwd met Epcke Halbes in 1585 te Kortehemmen.

   groetjes Rein.

   From: Appy de Vries
   Sent: Tuesday, February 26, 2013 8:21 PM
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] broers Jochems Hemminga


   Hallo Melle,
   Dit is mijn Hemminga fam.
   Jochem geb.circa 1500,
   heeft zonen bij een onbekende vrouw,
   1.Uble Jochems,boer en volmacht,
   geb.circa 1525 in Garijp,overl.aldaar na 1613 [88j.]
   gehuwd in Garijp circa 1548 [23j.] met
   Loth Bennes [20j.] geb.Garijp,overl.aldaar [85j.]
   2.Haye Jochems geb.circa 1530 in Garijp?
   hij was gehuwd met Antje Roels geb.circa 1532.
   3. jouw Jouke!!
   folle groetsjes
   Appy.
   ----- Original Message -----
   From: "Melle van der Heide" mailto:mlh_8861%40yahoo.com>
   To: "Friesland genealogie" mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, February 26, 2013 7:13 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] broers Jochems Hemminga

   Hallo allen,

   Op de website van Dan Gamber vinden we
   bij Joucke Jochems een aantekening van Michel Dalstra:

   Michel Dalstra 12 Nov 1999
   - Joucke
   Jochems, substituut-grietman, grietman van
   Smallingerland
   (1617-1625), lid der Staten van Friesland, boer and
   mede-rekenmeester
   van Friesland, born in Boornbergum circa 1543,
   living there, died in
   Middelgaast onder Boornbergum between 1625
   and 1638, aged 82 years to
   95 years.

   Hij is in 1597 aanwezig bij de
   afzwering van koning Philips II van
   Spanje. In 1620 is hij
   aanwezig bij de begrafenis van graaf Willem
   Lodewijk van Nassau.
   Hij is bijgenaamd "Foalle-str-per". In
   Boornbergum is er
   een straat naar hem vernoemd.

   He was married circa 1568, at the
   age of approximately 25 (1) to ..
   Brugts (aged approximately 21
   years), born circa 1547, died in
   Boornbergum before 1590, aged at
   most 43 years, daughter of Brugt
   Gosses. He was married after
   1590, at the age of at least 47 (2) to Grietje
   Beerends.

   * Joucke's bijnaam moet vermoedelijk
   gereconstrueerd worden als foalle-streuper, oftewel veulenstroper. Ik
   ben benieuwd wat hem die bijnaam kan hebben opgeleverd. Iemand hier
   een idee?
   * Heeft iemand enig idee/bewijs van de verwantschap van de broers Uble
   Jochems, Joucke Jochems en Martines Jochems?

   [Non-text portions of this message have been removed]

   ------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links

   -----
   Geen virus gevonden in dit bericht.
   Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   Versie: 2012.0.2238 / Virusdatabase: 2641/5634 - datum van uitgifte:
   02/26/13

   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------

   Genealogy yn Frysln: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links

   -----
   Geen virus gevonden in dit bericht.
   Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   Versie: 2012.0.2238 / Virusdatabase: 2641/5636 - datum van uitgifte:
   02/27/13
  • S. Wagenaar
   Hallo Melle, Waarom Joucke Jochems de bijnaam fôlestrûper kreeg, is te lezen in De nieuwe naamlijst van grietmannen door Hobbe Baerdt van Sminia (1837),
   Message 2 of 7 , Feb 28, 2013
    Hallo Melle,

    Waarom Joucke Jochems de bijnaam "fôlestrûper" kreeg, is te lezen in "De
    nieuwe naamlijst van grietmannen" door Hobbe Baerdt van Sminia (1837),
    p. 141-142:

    "Hij was een eenvoudig landbouwer en woonde in de Wilgen onder
    Boornbergum; bij toeval kreeg hij den bijnaam van foale stroeper (viller
    van een veulen). Namelijk op een vroegen morgen bezig zijnde op zijn
    land een veulen te villen, kwam er iemand uit Ooststellingwerf bij hem,
    en vroeg of hij nog tijdig genoeg te Smallen-Ee, waar men toen
    regtzitting hield, kon komen, om voor het geregt te verschijnen, waarop
    hij ten antwoord geeft, dat het nog vroeg genoeg was, en dat, zoo hij
    wachten wilde tot dat hij zijn veulen gevild had, hij met hem zoude
    gaan, dewijl hij daar ook zaken had. De man nam het aanbod aan, en zij
    wandelden vervolgens naar Smallen-Ee. Toen nu de Ooststellingwerver op
    de regtkamer geroepen werd, stond hij niet weinig verbaasd te zien, dat
    de boer, die zoo even het veulen gevild had en de Grietman van
    Smallingerland dezelfde persoon was."

    Met vriendelijke groeten,

    Sake Wagenaar


    Op 26-2-2013 19:13, Melle van der Heide schreef:
    > (...)
    >
    > * Joucke's bijnaam moet vermoedelijk
    > gereconstrueerd worden als foalle-streuper, oftewel veulenstroper. Ik
    > ben benieuwd wat hem die bijnaam kan hebben opgeleverd. Iemand hier
    > een idee?
   • Melle van der Heide
    Beste groep, Bedankt voor de antwoorden.Alhoewel ik de antwoorden waardeer, ben ik nog wel benieuwd naar het bewijs van de verwantschap van de genoemde broers.
    Message 3 of 7 , Mar 1, 2013
     Beste groep,

     Bedankt voor de antwoorden.Alhoewel ik de antwoorden waardeer, ben ik nog wel benieuwd naar het bewijs van de verwantschap van de genoemde broers.

     Broers Hemminga
     Uit een mail van Klaas Bekkema, die onderzoek deed naar deze familie: "Dat Marten [Jochems] en Joucke [Jochems] broers zijn is wel een bewezen feit, echter dat Uble
     een broer is heb ik mijn twijfels over. Wel had Joucke een jongere zoon Uble
     genaamd." Ik kom op meerdere sites verschillende samenstellingen van het gezin tegen, maar vooral zonder bronnen. Iemand ervaring met zoeken in de nedergerechten van Smallingerland
     en Opsterland, alsmede het Hof van Friesland?

     Voorouders Hemminga gevonden
     Op de site van Jurjen de Boer komt Melle Jochems voor. Zoon van Jochem Melles en Jeltje Rinthies.

     * Sminia zegt in zijn lijst van grietmannen wel dat Melle en Jouke waarschijnlijk broers zijn.

     * 'Smellingeraland' zegt: "Zijn naam komt voor in een bestek, gemaakt over het vernieuwen
     van den Bergumerdam. Hij woonde in 1577 in De Wilgen. Hij behoorde
     blijkens het bedrag, waarvoor hij werd aangeslagen in de extra-belasting ten behoeve van den oorlog tegen Spanje, tot de meergegoeden. (Staten-archief 1578-1579; Register
     van de Personele Impositie der grietenije Smallingerlandt.)
     Waarschijnlijk is hij de vader en niet de broeder van Jouke Jochums."

     Gezien het patroniem en de tijdspanne waarin Melle Jochems leeft, denk ik ook dat Jocke en Melle broers zijn geweest. Martinus Jochemsheb ik nog niet gevonden als broer. Heeft iemand hier bewijs voor?

     Oplossing Veulestroeper
     1617-
     Jouke Jochums; deze woonde evenals zijn voorganger in De Wilgen. Hij
     was lid van de Staten van Friesland en wordt genoemd onder de personen,
     die de plechtige begrafenis van Willem Lodewijk bijwoonden. Hij was
     evenals Melle Jochums veehouder. Zijn bijnaam luidde "de foalle-strûper"
     (veulenviller). Dezen bijnaam dankte hij aan het volgende voorval. Op
     den dag van de rechtzitting te Smalle Ee was hij reeds vroegtijdig aan
     den arbeid en wel aan het villen van een veulen. Verhaald wordt nu, dat
     een persoon uit Ooststellingwerf, die op de zitting te Smalle Ee
     verschijnen moest, hem vroeg of hij nog op tijd daar zou kunnen komen.
     Het antwoord luidde bevestigend en tevens werd hem voorgesteld te
     wachten tot Jochums het veulen gevild had, dan konden zij samen daarheen
     gaan, omdat hij zelf daar ook moest zijn. Zoo wandelden die twee naar
     de rechtzitting en daar bleken de boer, die het veulen stroopte en de
     grietman van Smallingerland dezelfde persoon te zijn!" -
     'Smellingeraland', p. 263

     Groeten,
     Melle

     [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.