Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Joustra

Expand Messages
 • Godwin Zwanenburg
  Op basis van de gegevens hier gegeven en het feit dat in 1843 een Jacob Douwes Joustra overlijd denk ik dat dit het huwelijk van zijn ouders is:
  Message 1 of 7 , Feb 20, 2013
  • 0 Attachment
   Op basis van de gegevens hier gegeven en het feit dat in 1843 een
   Jacob Douwes Joustra overlijd denk ik dat dit het huwelijk van zijn
   ouders is:

   Oostdongeradeel, huwelijken 1787
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 mei 1787 in Niawier
   Bruidegom: Douwe Jacobs afkomstig van Niawier
   Bruid: Luutske Pytters afkomstig van Niawier
   Gestandaardiseerde namen:
   Bruidegom: DOUWE JAKOBS
   Bruid: LUTSKE PIETERS
   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
   Trouwregister Hervormde gemeente Metslawier Niawier 1724-1810
   Inventarisnr.: DTB 539

   Doop van Pieter:

   Oostdongeradeel, dopen, geboortejaar 1788, doopjaar 1788
   Geboren op 23 april 1788 in Niawier
   Gedoopt op 27 april 1788 in Niawier
   Dopeling: Pytter
   Vader: Douwe Jacobs
   Moeder: Suurtske Pytters
   Gestandaardiseerde namen:
   Dopeling: PIETER of PIETJE
   Vader: DOUWE JAKOBS
   Moeder: ..... PIETERS
   ..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus
   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   Herv. gem. Metslawier en Niawier, doop 1724-1810
   Inventarisnr. : DTB 539

   en dit de doop van zijn broer Jacob:

   Oostdongeradeel, dopen, geboortejaar 1794, doopjaar 1794
   Geboren op 2 augustus 1794 in Oosternijkerk
   Gedoopt op 24 augustus 1794 in Oosternijkerk
   Dopeling: Jakob
   Vader: Douwe Jakobs
   Moeder: Lutske Pieters
   Gestandaardiseerde namen:
   Dopeling: JAKOB of JAKOBJE
   Vader: DOUWE JAKOBS
   Moeder: LUTSKE PIETERS
   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   Herv. gem. Oosternijkerk, doop 1745-1811
   Inventarisnr. : DTB 541

   Het patroniem van zijn moeder zou dus geen Hayes zijn maar Pieters.


   Overlijden van Douwe Jacobs:
   Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1819
   Aangiftedatum 9 september 1819, blad nr. 13
   Overleden: Douwe Jakobs Joustra, op 8 september 1819, 62 jaar, man
   Gehuwd   Groeten,

   Godwin

   2013/2/20 nancy <nancy_kienes@...>:
   > Ik ben op zoek naar de geboorte datum en plaats van Pieter (Douwes) Joustra. Zou geboren zijn in Jouswier en overleden op 05-06-1820 te Niawier. Volgens mijn gegevens was hij ongehuwd en bij overlijden 32 jaar.
   > Zijn ouders waren Jacobs Douwes en Lu(i)tske Hayes.
   > groeten
   > nienke zwart n.zwart@...
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >   --
   --
   ****************************************************************
   Godwin Zwanenburg
   Uthof 24
   9202 HM Drachten
   The Netherlands
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.