Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

Expand Messages
 • antonmusquetier
  Beste Pim Heb je ook al eens gezocht in de secundaire bronnen zal hieronder wat door mij samengestelde bronnen aangeven van Franeker en Franekeradeel Ook wat
  Message 1 of 4 , Feb 6, 2013
   Beste Pim

   Heb je ook al eens gezocht in de secundaire bronnen

   zal hieronder wat door mij samengestelde bronnen aangeven van Franeker en Franekeradeel
   Ook wat algemene bronnen daaronder misschien vind je daar wat

   Met vriendelijke groet

   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 241.605 familienamen,
   ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
   gefotografeerde pagina's van kerkarchieven


   A.G.Musquetier   FRANEKER DTB 265-266-267-268-271 Toegang 28 blz. 27

   =========   Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

   1638-1655 14.32

   1683-1711 14.35

   1769-1811 14.35   Autorisaties 1645-1675 13.183

   1675-1731 13.184

   1731-1808 13.182   Burgerboek 1539-1807 Copie 6059.1   Quotisaties voornamen 1749 5.30

   familienamen 1749 5.39   Registres Civique 1811 8.30   Hypotheken debiteur nedergerecht 1601-1608 13.27

   1619-1692

   1700-1811   Index lijsten studenten 1586-1685 181.01

   Bibl. 123

   Bibl. 124   Lijst gepromoveerden aan de Academie 1606-1670 181.02   Hongaarse studenten aan de academie

   Utrecht en Franeker 17e en 18e eeuw 181.03   Universiteit blz. 60-202 181   A.G.Musquetier   FRANEKERADEEL DTB 287 Toegang 28 blz. 30

   =============   Gezinsklapper geboorten 1811-1862 30.21   Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

   1638-1655 14.32

   1683-1711 14.35

   1769-1811 14.34   Autorisaties 1626-1809 13.137   Floreenkohieren 1655+1670 Copie 6061

   Quotisaties voornamen 1749 5.30

   familienamen 1749 5.39   Registres Civiques 1811 8.30   Hypotheken debiteur nedergerecht 1603-1690 13.28

   idem 1690-1811 13.47   Proclamaties koper nedergerecht 1587-1811 13.59   A.G.Musquetier


   -------------------------------------------------------------------------

   fol.1   INVENTARIS ONDERZOEK R.A.FRIESLAND   ADMIRALITEIT

   (ambtenaren 1596-1796) N.T. 319.02

   AUTORISATIE'S N.T. 13.80   BEROEPEN:   Beroepen algemeen Bibliotheek no. 120

   Scheepstimmerlui per dorp 1750--1850 Bibliotheek no. 145   Friese Schippers 1e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 146

   Friese Schippers 2e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 147

   Namen van Friese Schepen 2e helft 1'eeuw Biblio­theek no. 148   BEROEPEN EN DE PERSONEN DIE

   DEZE IN FRIESLAND UITOEFENDEN N.T. 5.13   BELANGRIJKE PERSONEN VOOR

   FRIESLAND 1795-1813 N.T. 8.18   CORRECTIES EN AANVULLINGEN F.A.F.

   Boeken 1-261   COMMISSIE EN INSTRUCTIEBOEKEN

   (persoonsnamen

   index 1502, 1587-1808) N.T. 5.17   DOOPSGEZINDEN TOE 271   EMIGRANTEN (naar V.S. 1845-1880

   en andere overzeese landen) N.T. 11.13   FAMILIEWAPENS RIETSTAP Bibliotheek no. 188   deel 1 t/m 6. Bibliotheek no. 190   A.G.Musquetier

   fol.2   FAMILIEARCHIEVEN TOE 310-335

   ------------

   GENEALOGIEEN (uitgezochte):   AYTTA GEN 1038   de DOUMA'S VAN BURGUM GEN 822   FRIES KWARTIERSTATENBOEK GEN 1029   WIARDA   Voor Onderzoek FAMILIENAMEN: Eerst Gen. Jierboekje, dan SAS dan Comp. Genealogie.

   GENEALOGYSK JIERBOEKJE: 1951-1986 Microfiches groep 701

   Grote Grijze Lade

   1987 GEN 323.01

   1988 323.02

   1989 323.03

   1990 323.04

   1991 323.05

   1992 323.06

   1993 323.07

   1994 323.08

   1995 323.09

   1996 323.10

   1997 323.12

   1998 323.13

   1999 323.14

   1987-1996 Toponiemen 323.15

   2000 323.16   GEESTELIJKE OPKOMST OOSTERGO 1581 Bibliotheek no. 93a   GEZINSKLAPPERS N.T. 30-01   GEVANGENISSEN VOOR 1811 N.T. 17   GRONINGEN (NOORD)

   Orgaan Genealogie en Geschiedenis GEN 325

   GEN 321

   Index deel I 1969-1970 op blz. 1

   1971 blz. 1

   1972

   Index deel II 1972 blz. 35

   1973 blz. 144

   Index deel III 1974 blz. 140

   1975 blz. 105   HOF VAN FRIESLAND TOE 14   A.G.Musquetier   Folio 3   HYPOTHEEKBOEKEN N.T. 13.19   KLOOSTERARCHIEVEN TOE 232-235   KLOOSTERMEIERS (huurders)

   die de huur zijn opgezegd 1619 N.T. 5.43   KLOOSTERGOEDEREN (PENSIEN)1592-1646 N.T. 5.38   KOOPLIEDEN (Vergunningen reizende

   kooplieden 1804-1805) N.T. 8.23   LIPPENHUIZEN (VEEL NAMEN UIT) GEN 1235   LIJFRENTEREGISTERS 1624-1809 N.T. 5.20   MEMORIES VAN SUCCESSIE GEN 42   MEMORIAALBOEKEN HOF VAN FRIESLAND:   VERTREKKAMER 1734-1790 N.T. 14.18   RAADKAMER 1754-1811 N.T. 14.19   NEDERGERECHT INVENTARIS TOE (deel2) 13

   NOTARISSEN TOE 26

   OFFICIEREN (index stamboek):

   A - JUNG-J 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.1

   JUNG-P-Z 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.2

   OFFICIEREN

   (door friesland t/m 1723

   aangesteld uit Statenresoluties):   DEEL I LEGER N.T. 5.18

   DEEL II MARINE N.T. 5.18   1725-1794   DEEL I LEGER N.T. 5.19

   DEEL II MARINE N.T. 5.19

   PERSONELE IMPOSITIE 1578 Copie 4000   PREDIKANTEN BOEK Bibliotheek no. 141   PROKLAMATIEBOEKEN N.T. 13.55   A.G.Musquetier

   Folio 4   PROVINCIAAL BESTUUR TOEGANG 11,2 delen

   QUOTISATIE'S BETREFFENDE 5.30 t/m 5.39

   voor originele akten zie TOEGANG 5

   de nrs. 6474 t/m 6485.

   RECHTERLIJKARCHIEF TOE 13

   REGISTRE CIVIQUE N.T. 8.29

   REKENKAMER TOE 4

   RIETSTAP FAMILIEWAPENS Bibliotheek no. 188

   deel 1 t/m 6.

   RINTMASTERREKKEN N.T. 4.01

   RESOLUTIES STATEN VAN FRIESLAND N.T. 5.01

   ROOMS KATHOLIEKEN TOE 271

   STATEN VAN FRIESLAND TOE 5   VEER v/der COLLECTIE Arch. 332-1

   Arch. 332-2   VOORNAMEN BOEK Bibliotheek no. 114

   WEESBOEKEN/REKENINGEN TOE (deel2) 13

   A.G.Musquetier
   From: Pim Louis
   Sent: Wednesday, February 06, 2013 3:21 PM
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: *** SPAM *** [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis


   Lijstgenoten,

   Binnenkort ben ik voornemens weer eens een bezoek te brengen aan het
   rijksarchief te Leeuwarden. Ik wil daar onderzoek doen naar de Familie Louis
   uit Franeker. Probleem is dat mijn onderzoek dood dreigt te lopen.

   Ik ben op zoek naar de gegevens van de volgende personen:

   Joseph Louis ook wel bekent onder de naam Lowat overleden op 25/8-1812. Hij
   was op dat moment oud 39 jaar. Hij moet dus geboren zijn in 1773;

   Zijn echtgenote Jakoba Jans van der Berg of van den Berg overleden
   13/6-1812. Zij was op dat moment 36 jaar. Zij moet dus geboren zijn in 1776;

   Hun zoon Johannes Joseph Lowat overleden op 11/11-1812 op de leeftijd van 4
   jaar.

   Joseph en Jakoba hadden nog 2 oudere kinderen te weten

   . Jan Joseph Louis geboren op 10 februari 1805 te Franeker en

   . Joseph Josephs Louis (Lowie) geboren op 7 februari 1807 te Kollum

   In de akte van bekendheid betreffende het huwelijk van hun oudste zoon Jan
   Joseph staat vermeld dat Joseph en Jakoba wettig gehuwd waren.

   In de klapper van de Familieraden heb ik een indicatie gevonden dat ene
   Joseph Loja tuinman was op Groot Heroma. Deze Joseph Loja was getrouwd met
   ene Jacoba van den Berg. Bijkomend aspect is dat Joseph Loja en Jacoba van
   den Berg een zoon hadden die op 19 november 1808 te Zweins is geboren en op
   26 december 1808 daar in de Hervormde kerk is gedoopt. De naam van deze zoon
   was Johannes. Van deze persoon heb ik een doopbewijs aangetroffen en in mijn
   bezit. De naam Groot Heroma kan een verschrijving zijn. Wellicht wordt daar
   Groot Heerema mee bedoeld een state in Zweins die omstreeks 1814 is
   afgebroken.

   Via het Internet heb ik inmiddels op de site van Tresoar de namen in
   allerhande registers op alle mogelijke varianten in getypt, maar zonder eng
   positief resultaat. Wat ik wil weten is de tuinman Joseph Loja dezelfde
   persoon als de op 25/8/1812 overleden Joseph Lowat (een van de namen die
   Joseph Louis gebruikte) en wat was de geboortplaats van Joseph Lowat.
   Hetzelfde geld voor Jakoba Jans van der Berg.

   Als ik het archief bezoek waarin zou ik dan nog onderzoek kunnen doen. Ik
   wil zeker beginnen in de klapper van de familieraden, maar uiteraard sta ik
   open voor andere alternatieven.

   MVG

   Pim

   PS Naast het Nederlands beheers ik de Engelse - en de Duitse taal.

   Pim Louis

   Tel nr. 0299-429039

   Mobiel 06-29272193

   Fax nr. 0847-129912

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Pim Louis
   Anton, Dank voor je reactie. Ik heb in de navolgende registers gekeken: Dopen voor 1811 Trouwen voor 1811 Burgerboeken Militairen 1795 - 1815 Notarieel
   Message 2 of 4 , Feb 6, 2013
    Anton,    Dank voor je reactie. Ik heb in de navolgende registers gekeken:    Dopen voor 1811

    Trouwen voor 1811

    Burgerboeken

    Militairen 1795 - 1815

    Notarieel

    Rigistres civiques

    Stemkohieren    De familie was niet vermogend of hoog opgeleid. Joseph beoefende het beroep van tuinman uit en bezat m.i . verder geen onroerend goed. Ik leid dat af uit het feit dat toen zijn zoon Jan Joseph in 1845 stierf hij een negatief vermogen van ƒ 30,00 had. De beide in leven gebleven zoons moesten bij hun huwelijk een akte van bekendheid laten opstellen. Dus gedoopt waren zij niet.    Welke van de secundaire bronnen kun je met deze wetenschap aanbevelen met het bovenstaande in gedachten?    MVG    Pim    Pim Louis

    Tel nr. 0299-429039

    Mobiel 06-29272193

    Fax nr. 0847-129912

    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens musquetier@...
    Verzonden: woensdag 6 februari 2013 15:57
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

    Beste Pim

    Heb je ook al eens gezocht in de secundaire bronnen

    zal hieronder wat door mij samengestelde bronnen aangeven van Franeker en Franekeradeel
    Ook wat algemene bronnen daaronder misschien vind je daar wat

    Met vriendelijke groet

    Anton Musquetier
    http://altijdstrijdvaardig.nl
    Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
    van Friesland met ca. 241.605 familienamen,
    ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
    gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

    A.G.Musquetier

    FRANEKER DTB 265-266-267-268-271 Toegang 28 blz. 27

    =========

    Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

    1638-1655 14.32

    1683-1711 14.35

    1769-1811 14.35

    Autorisaties 1645-1675 13.183

    1675-1731 13.184

    1731-1808 13.182

    Burgerboek 1539-1807 Copie 6059.1

    Quotisaties voornamen 1749 5.30

    familienamen 1749 5.39

    Registres Civique 1811 8.30

    Hypotheken debiteur nedergerecht 1601-1608 13.27

    1619-1692

    1700-1811

    Index lijsten studenten 1586-1685 181.01

    Bibl. 123

    Bibl. 124

    Lijst gepromoveerden aan de Academie 1606-1670 181.02

    Hongaarse studenten aan de academie

    Utrecht en Franeker 17e en 18e eeuw 181.03

    Universiteit blz. 60-202 181

    A.G.Musquetier

    FRANEKERADEEL DTB 287 Toegang 28 blz. 30

    =============

    Gezinsklapper geboorten 1811-1862 30.21

    Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

    1638-1655 14.32

    1683-1711 14.35

    1769-1811 14.34

    Autorisaties 1626-1809 13.137

    Floreenkohieren 1655+1670 Copie 6061

    Quotisaties voornamen 1749 5.30

    familienamen 1749 5.39

    Registres Civiques 1811 8.30

    Hypotheken debiteur nedergerecht 1603-1690 13.28

    idem 1690-1811 13.47

    Proclamaties koper nedergerecht 1587-1811 13.59

    A.G.Musquetier

    ----------------------------------------------------------

    fol.1

    INVENTARIS ONDERZOEK R.A.FRIESLAND

    ADMIRALITEIT

    (ambtenaren 1596-1796) N.T. 319.02

    AUTORISATIE'S N.T. 13.80

    BEROEPEN:

    Beroepen algemeen Bibliotheek no. 120

    Scheepstimmerlui per dorp 1750--1850 Bibliotheek no. 145

    Friese Schippers 1e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 146

    Friese Schippers 2e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 147

    Namen van Friese Schepen 2e helft 1'eeuw Biblio­theek no. 148

    BEROEPEN EN DE PERSONEN DIE

    DEZE IN FRIESLAND UITOEFENDEN N.T. 5.13

    BELANGRIJKE PERSONEN VOOR

    FRIESLAND 1795-1813 N.T. 8.18

    CORRECTIES EN AANVULLINGEN F.A.F.

    Boeken 1-261

    COMMISSIE EN INSTRUCTIEBOEKEN

    (persoonsnamen

    index 1502, 1587-1808) N.T. 5.17

    DOOPSGEZINDEN TOE 271

    EMIGRANTEN (naar V.S. 1845-1880

    en andere overzeese landen) N.T. 11.13

    FAMILIEWAPENS RIETSTAP Bibliotheek no. 188

    deel 1 t/m 6. Bibliotheek no. 190

    A.G.Musquetier

    fol.2

    FAMILIEARCHIEVEN TOE 310-335

    ------------

    GENEALOGIEEN (uitgezochte):

    AYTTA GEN 1038

    de DOUMA'S VAN BURGUM GEN 822

    FRIES KWARTIERSTATENBOEK GEN 1029

    WIARDA

    Voor Onderzoek FAMILIENAMEN: Eerst Gen. Jierboekje, dan SAS dan Comp. Genealogie.

    GENEALOGYSK JIERBOEKJE: 1951-1986 Microfiches groep 701

    Grote Grijze Lade

    1987 GEN 323.01

    1988 323.02

    1989 323.03

    1990 323.04

    1991 323.05

    1992 323.06

    1993 323.07

    1994 323.08

    1995 323.09

    1996 323.10

    1997 323.12

    1998 323.13

    1999 323.14

    1987-1996 Toponiemen 323.15

    2000 323.16

    GEESTELIJKE OPKOMST OOSTERGO 1581 Bibliotheek no. 93a

    GEZINSKLAPPERS N.T. 30-01

    GEVANGENISSEN VOOR 1811 N.T. 17

    GRONINGEN (NOORD)

    Orgaan Genealogie en Geschiedenis GEN 325

    GEN 321

    Index deel I 1969-1970 op blz. 1

    1971 blz. 1

    1972

    Index deel II 1972 blz. 35

    1973 blz. 144

    Index deel III 1974 blz. 140

    1975 blz. 105

    HOF VAN FRIESLAND TOE 14

    A.G.Musquetier

    Folio 3

    HYPOTHEEKBOEKEN N.T. 13.19

    KLOOSTERARCHIEVEN TOE 232-235

    KLOOSTERMEIERS (huurders)

    die de huur zijn opgezegd 1619 N.T. 5.43

    KLOOSTERGOEDEREN (PENSIEN)1592-1646 N.T. 5.38

    KOOPLIEDEN (Vergunningen reizende

    kooplieden 1804-1805) N.T. 8.23

    LIPPENHUIZEN (VEEL NAMEN UIT) GEN 1235

    LIJFRENTEREGISTERS 1624-1809 N.T. 5.20

    MEMORIES VAN SUCCESSIE GEN 42

    MEMORIAALBOEKEN HOF VAN FRIESLAND:

    VERTREKKAMER 1734-1790 N.T. 14.18

    RAADKAMER 1754-1811 N.T. 14.19

    NEDERGERECHT INVENTARIS TOE (deel2) 13

    NOTARISSEN TOE 26

    OFFICIEREN (index stamboek):

    A - JUNG-J 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.1

    JUNG-P-Z 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.2

    OFFICIEREN

    (door friesland t/m 1723

    aangesteld uit Statenresoluties):

    DEEL I LEGER N.T. 5.18

    DEEL II MARINE N.T. 5.18

    1725-1794

    DEEL I LEGER N.T. 5.19

    DEEL II MARINE N.T. 5.19

    PERSONELE IMPOSITIE 1578 Copie 4000

    PREDIKANTEN BOEK Bibliotheek no. 141

    PROKLAMATIEBOEKEN N.T. 13.55

    A.G.Musquetier

    Folio 4

    PROVINCIAAL BESTUUR TOEGANG 11,2 delen

    QUOTISATIE'S BETREFFENDE 5.30 t/m 5.39

    voor originele akten zie TOEGANG 5

    de nrs. 6474 t/m 6485.

    RECHTERLIJKARCHIEF TOE 13

    REGISTRE CIVIQUE N.T. 8.29

    REKENKAMER TOE 4

    RIETSTAP FAMILIEWAPENS Bibliotheek no. 188

    deel 1 t/m 6.

    RINTMASTERREKKEN N.T. 4.01

    RESOLUTIES STATEN VAN FRIESLAND N.T. 5.01

    ROOMS KATHOLIEKEN TOE 271

    STATEN VAN FRIESLAND TOE 5

    VEER v/der COLLECTIE Arch. 332-1

    Arch. 332-2

    VOORNAMEN BOEK Bibliotheek no. 114

    WEESBOEKEN/REKENINGEN TOE (deel2) 13

    A.G.Musquetier

    From: Pim Louis
    Sent: Wednesday, February 06, 2013 3:21 PM
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
    Subject: *** SPAM *** [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

    Lijstgenoten,

    Binnenkort ben ik voornemens weer eens een bezoek te brengen aan het
    rijksarchief te Leeuwarden. Ik wil daar onderzoek doen naar de Familie Louis
    uit Franeker. Probleem is dat mijn onderzoek dood dreigt te lopen.

    Ik ben op zoek naar de gegevens van de volgende personen:

    Joseph Louis ook wel bekent onder de naam Lowat overleden op 25/8-1812. Hij
    was op dat moment oud 39 jaar. Hij moet dus geboren zijn in 1773;

    Zijn echtgenote Jakoba Jans van der Berg of van den Berg overleden
    13/6-1812. Zij was op dat moment 36 jaar. Zij moet dus geboren zijn in 1776;

    Hun zoon Johannes Joseph Lowat overleden op 11/11-1812 op de leeftijd van 4
    jaar.

    Joseph en Jakoba hadden nog 2 oudere kinderen te weten

    . Jan Joseph Louis geboren op 10 februari 1805 te Franeker en

    . Joseph Josephs Louis (Lowie) geboren op 7 februari 1807 te Kollum

    In de akte van bekendheid betreffende het huwelijk van hun oudste zoon Jan
    Joseph staat vermeld dat Joseph en Jakoba wettig gehuwd waren.

    In de klapper van de Familieraden heb ik een indicatie gevonden dat ene
    Joseph Loja tuinman was op Groot Heroma. Deze Joseph Loja was getrouwd met
    ene Jacoba van den Berg. Bijkomend aspect is dat Joseph Loja en Jacoba van
    den Berg een zoon hadden die op 19 november 1808 te Zweins is geboren en op
    26 december 1808 daar in de Hervormde kerk is gedoopt. De naam van deze zoon
    was Johannes. Van deze persoon heb ik een doopbewijs aangetroffen en in mijn
    bezit. De naam Groot Heroma kan een verschrijving zijn. Wellicht wordt daar
    Groot Heerema mee bedoeld een state in Zweins die omstreeks 1814 is
    afgebroken.

    Via het Internet heb ik inmiddels op de site van Tresoar de namen in
    allerhande registers op alle mogelijke varianten in getypt, maar zonder eng
    positief resultaat. Wat ik wil weten is de tuinman Joseph Loja dezelfde
    persoon als de op 25/8/1812 overleden Joseph Lowat (een van de namen die
    Joseph Louis gebruikte) en wat was de geboortplaats van Joseph Lowat.
    Hetzelfde geld voor Jakoba Jans van der Berg.

    Als ik het archief bezoek waarin zou ik dan nog onderzoek kunnen doen. Ik
    wil zeker beginnen in de klapper van de familieraden, maar uiteraard sta ik
    open voor andere alternatieven.

    MVG

    Pim

    PS Naast het Nederlands beheers ik de Engelse - en de Duitse taal.

    Pim Louis

    Tel nr. 0299-429039

    Mobiel 06-29272193

    Fax nr. 0847-129912

    [Non-text portions of this message have been removed]

    [Non-text portions of this message have been removed]    Geen virus gevonden in dit bericht.
    Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
    Versie: 2013.0.2897 / Virusdatabase: 2639/6081 - datum van uitgifte: 02/04/13    [Non-text portions of this message have been removed]
   • antonmusquetier
    Of je vermogend was of niet, ze kunnen ook genoemd worden in diverse ander dossiers als voogd, curator e.d. ik zou eerst Franeker nemen, en dan Franekeradeel
    Message 3 of 4 , Feb 6, 2013
     Of je vermogend was of niet, ze kunnen ook genoemd worden in diverse ander dossiers als voogd, curator e.d. ik zou eerst Franeker nemen, en dan Franekeradeel en het meeste de 13..... nummers zijn geindexeerd
     de nummers die achter de jaartallen staan zoals deze 14.32 ( 1638-1655 14.32) zijn de Toegangsnummers of Nadere Toegangen.
     13.....is Nadere Toegangen daar zou ik aan beginnen en 14....is Toegang


     Met vriendelijke groet

     Anton Musquetier
     http://altijdstrijdvaardig.nl
     Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
     van Friesland met ca. 241.605 familienamen,
     ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
     gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

     From: Pim Louis
     Sent: Wednesday, February 06, 2013 4:20 PM
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Subject: *** SPAM *** RE: [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis


     Anton,

     Dank voor je reactie. Ik heb in de navolgende registers gekeken:

     Dopen voor 1811

     Trouwen voor 1811

     Burgerboeken

     Militairen 1795 - 1815

     Notarieel

     Rigistres civiques

     Stemkohieren

     De familie was niet vermogend of hoog opgeleid. Joseph beoefende het beroep van tuinman uit en bezat m.i . verder geen onroerend goed. Ik leid dat af uit het feit dat toen zijn zoon Jan Joseph in 1845 stierf hij een negatief vermogen van ƒ 30,00 had. De beide in leven gebleven zoons moesten bij hun huwelijk een akte van bekendheid laten opstellen. Dus gedoopt waren zij niet.

     Welke van de secundaire bronnen kun je met deze wetenschap aanbevelen met het bovenstaande in gedachten?

     MVG

     Pim

     Pim Louis

     Tel nr. 0299-429039

     Mobiel 06-29272193

     Fax nr. 0847-129912

     Van: mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com [mailto:mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com] Namens mailto:musquetier%40home.nl
     Verzonden: woensdag 6 februari 2013 15:57
     Aan: mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

     Beste Pim

     Heb je ook al eens gezocht in de secundaire bronnen

     zal hieronder wat door mij samengestelde bronnen aangeven van Franeker en Franekeradeel
     Ook wat algemene bronnen daaronder misschien vind je daar wat

     Met vriendelijke groet

     Anton Musquetier
     http://altijdstrijdvaardig.nl
     Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
     van Friesland met ca. 241.605 familienamen,
     ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
     gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

     A.G.Musquetier

     FRANEKER DTB 265-266-267-268-271 Toegang 28 blz. 27

     =========

     Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

     1638-1655 14.32

     1683-1711 14.35

     1769-1811 14.35

     Autorisaties 1645-1675 13.183

     1675-1731 13.184

     1731-1808 13.182

     Burgerboek 1539-1807 Copie 6059.1

     Quotisaties voornamen 1749 5.30

     familienamen 1749 5.39

     Registres Civique 1811 8.30

     Hypotheken debiteur nedergerecht 1601-1608 13.27

     1619-1692

     1700-1811

     Index lijsten studenten 1586-1685 181.01

     Bibl. 123

     Bibl. 124

     Lijst gepromoveerden aan de Academie 1606-1670 181.02

     Hongaarse studenten aan de academie

     Utrecht en Franeker 17e en 18e eeuw 181.03

     Universiteit blz. 60-202 181

     A.G.Musquetier

     FRANEKERADEEL DTB 287 Toegang 28 blz. 30

     =============

     Gezinsklapper geboorten 1811-1862 30.21

     Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

     1638-1655 14.32

     1683-1711 14.35

     1769-1811 14.34

     Autorisaties 1626-1809 13.137

     Floreenkohieren 1655+1670 Copie 6061

     Quotisaties voornamen 1749 5.30

     familienamen 1749 5.39

     Registres Civiques 1811 8.30

     Hypotheken debiteur nedergerecht 1603-1690 13.28

     idem 1690-1811 13.47

     Proclamaties koper nedergerecht 1587-1811 13.59

     A.G.Musquetier

     ----------------------------------------------------------

     fol.1

     INVENTARIS ONDERZOEK R.A.FRIESLAND

     ADMIRALITEIT

     (ambtenaren 1596-1796) N.T. 319.02

     AUTORISATIE'S N.T. 13.80

     BEROEPEN:

     Beroepen algemeen Bibliotheek no. 120

     Scheepstimmerlui per dorp 1750--1850 Bibliotheek no. 145

     Friese Schippers 1e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 146

     Friese Schippers 2e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 147

     Namen van Friese Schepen 2e helft 1'eeuw Biblio­theek no. 148

     BEROEPEN EN DE PERSONEN DIE

     DEZE IN FRIESLAND UITOEFENDEN N.T. 5.13

     BELANGRIJKE PERSONEN VOOR

     FRIESLAND 1795-1813 N.T. 8.18

     CORRECTIES EN AANVULLINGEN F.A.F.

     Boeken 1-261

     COMMISSIE EN INSTRUCTIEBOEKEN

     (persoonsnamen

     index 1502, 1587-1808) N.T. 5.17

     DOOPSGEZINDEN TOE 271

     EMIGRANTEN (naar V.S. 1845-1880

     en andere overzeese landen) N.T. 11.13

     FAMILIEWAPENS RIETSTAP Bibliotheek no. 188

     deel 1 t/m 6. Bibliotheek no. 190

     A.G.Musquetier

     fol.2

     FAMILIEARCHIEVEN TOE 310-335

     ------------

     GENEALOGIEEN (uitgezochte):

     AYTTA GEN 1038

     de DOUMA'S VAN BURGUM GEN 822

     FRIES KWARTIERSTATENBOEK GEN 1029

     WIARDA

     Voor Onderzoek FAMILIENAMEN: Eerst Gen. Jierboekje, dan SAS dan Comp. Genealogie.

     GENEALOGYSK JIERBOEKJE: 1951-1986 Microfiches groep 701

     Grote Grijze Lade

     1987 GEN 323.01

     1988 323.02

     1989 323.03

     1990 323.04

     1991 323.05

     1992 323.06

     1993 323.07

     1994 323.08

     1995 323.09

     1996 323.10

     1997 323.12

     1998 323.13

     1999 323.14

     1987-1996 Toponiemen 323.15

     2000 323.16

     GEESTELIJKE OPKOMST OOSTERGO 1581 Bibliotheek no. 93a

     GEZINSKLAPPERS N.T. 30-01

     GEVANGENISSEN VOOR 1811 N.T. 17

     GRONINGEN (NOORD)

     Orgaan Genealogie en Geschiedenis GEN 325

     GEN 321

     Index deel I 1969-1970 op blz. 1

     1971 blz. 1

     1972

     Index deel II 1972 blz. 35

     1973 blz. 144

     Index deel III 1974 blz. 140

     1975 blz. 105

     HOF VAN FRIESLAND TOE 14

     A.G.Musquetier

     Folio 3

     HYPOTHEEKBOEKEN N.T. 13.19

     KLOOSTERARCHIEVEN TOE 232-235

     KLOOSTERMEIERS (huurders)

     die de huur zijn opgezegd 1619 N.T. 5.43

     KLOOSTERGOEDEREN (PENSIEN)1592-1646 N.T. 5.38

     KOOPLIEDEN (Vergunningen reizende

     kooplieden 1804-1805) N.T. 8.23

     LIPPENHUIZEN (VEEL NAMEN UIT) GEN 1235

     LIJFRENTEREGISTERS 1624-1809 N.T. 5.20

     MEMORIES VAN SUCCESSIE GEN 42

     MEMORIAALBOEKEN HOF VAN FRIESLAND:

     VERTREKKAMER 1734-1790 N.T. 14.18

     RAADKAMER 1754-1811 N.T. 14.19

     NEDERGERECHT INVENTARIS TOE (deel2) 13

     NOTARISSEN TOE 26

     OFFICIEREN (index stamboek):

     A - JUNG-J 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.1

     JUNG-P-Z 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.2

     OFFICIEREN

     (door friesland t/m 1723

     aangesteld uit Statenresoluties):

     DEEL I LEGER N.T. 5.18

     DEEL II MARINE N.T. 5.18

     1725-1794

     DEEL I LEGER N.T. 5.19

     DEEL II MARINE N.T. 5.19

     PERSONELE IMPOSITIE 1578 Copie 4000

     PREDIKANTEN BOEK Bibliotheek no. 141

     PROKLAMATIEBOEKEN N.T. 13.55

     A.G.Musquetier

     Folio 4

     PROVINCIAAL BESTUUR TOEGANG 11,2 delen

     QUOTISATIE'S BETREFFENDE 5.30 t/m 5.39

     voor originele akten zie TOEGANG 5

     de nrs. 6474 t/m 6485.

     RECHTERLIJKARCHIEF TOE 13

     REGISTRE CIVIQUE N.T. 8.29

     REKENKAMER TOE 4

     RIETSTAP FAMILIEWAPENS Bibliotheek no. 188

     deel 1 t/m 6.

     RINTMASTERREKKEN N.T. 4.01

     RESOLUTIES STATEN VAN FRIESLAND N.T. 5.01

     ROOMS KATHOLIEKEN TOE 271

     STATEN VAN FRIESLAND TOE 5

     VEER v/der COLLECTIE Arch. 332-1

     Arch. 332-2

     VOORNAMEN BOEK Bibliotheek no. 114

     WEESBOEKEN/REKENINGEN TOE (deel2) 13

     A.G.Musquetier

     From: Pim Louis
     Sent: Wednesday, February 06, 2013 3:21 PM
     To: mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com
     Subject: *** SPAM *** [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

     Lijstgenoten,

     Binnenkort ben ik voornemens weer eens een bezoek te brengen aan het
     rijksarchief te Leeuwarden. Ik wil daar onderzoek doen naar de Familie Louis
     uit Franeker. Probleem is dat mijn onderzoek dood dreigt te lopen.

     Ik ben op zoek naar de gegevens van de volgende personen:

     Joseph Louis ook wel bekent onder de naam Lowat overleden op 25/8-1812. Hij
     was op dat moment oud 39 jaar. Hij moet dus geboren zijn in 1773;

     Zijn echtgenote Jakoba Jans van der Berg of van den Berg overleden
     13/6-1812. Zij was op dat moment 36 jaar. Zij moet dus geboren zijn in 1776;

     Hun zoon Johannes Joseph Lowat overleden op 11/11-1812 op de leeftijd van 4
     jaar.

     Joseph en Jakoba hadden nog 2 oudere kinderen te weten

     . Jan Joseph Louis geboren op 10 februari 1805 te Franeker en

     . Joseph Josephs Louis (Lowie) geboren op 7 februari 1807 te Kollum

     In de akte van bekendheid betreffende het huwelijk van hun oudste zoon Jan
     Joseph staat vermeld dat Joseph en Jakoba wettig gehuwd waren.

     In de klapper van de Familieraden heb ik een indicatie gevonden dat ene
     Joseph Loja tuinman was op Groot Heroma. Deze Joseph Loja was getrouwd met
     ene Jacoba van den Berg. Bijkomend aspect is dat Joseph Loja en Jacoba van
     den Berg een zoon hadden die op 19 november 1808 te Zweins is geboren en op
     26 december 1808 daar in de Hervormde kerk is gedoopt. De naam van deze zoon
     was Johannes. Van deze persoon heb ik een doopbewijs aangetroffen en in mijn
     bezit. De naam Groot Heroma kan een verschrijving zijn. Wellicht wordt daar
     Groot Heerema mee bedoeld een state in Zweins die omstreeks 1814 is
     afgebroken.

     Via het Internet heb ik inmiddels op de site van Tresoar de namen in
     allerhande registers op alle mogelijke varianten in getypt, maar zonder eng
     positief resultaat. Wat ik wil weten is de tuinman Joseph Loja dezelfde
     persoon als de op 25/8/1812 overleden Joseph Lowat (een van de namen die
     Joseph Louis gebruikte) en wat was de geboortplaats van Joseph Lowat.
     Hetzelfde geld voor Jakoba Jans van der Berg.

     Als ik het archief bezoek waarin zou ik dan nog onderzoek kunnen doen. Ik
     wil zeker beginnen in de klapper van de familieraden, maar uiteraard sta ik
     open voor andere alternatieven.

     MVG

     Pim

     PS Naast het Nederlands beheers ik de Engelse - en de Duitse taal.

     Pim Louis

     Tel nr. 0299-429039

     Mobiel 06-29272193

     Fax nr. 0847-129912

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]

     Geen virus gevonden in dit bericht.
     Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
     Versie: 2013.0.2897 / Virusdatabase: 2639/6081 - datum van uitgifte: 02/04/13

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.