Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Genealogie familie Louis

Expand Messages
 • Pim Louis
  Lijstgenoten, Binnenkort ben ik voornemens weer eens een bezoek te brengen aan het rijksarchief te Leeuwarden. Ik wil daar onderzoek doen naar de Familie Louis
  Message 1 of 4 , Feb 6, 2013
  • 0 Attachment
   Lijstgenoten,   Binnenkort ben ik voornemens weer eens een bezoek te brengen aan het
   rijksarchief te Leeuwarden. Ik wil daar onderzoek doen naar de Familie Louis
   uit Franeker. Probleem is dat mijn onderzoek dood dreigt te lopen.   Ik ben op zoek naar de gegevens van de volgende personen:   Joseph Louis ook wel bekent onder de naam Lowat overleden op 25/8-1812. Hij
   was op dat moment oud 39 jaar. Hij moet dus geboren zijn in 1773;

   Zijn echtgenote Jakoba Jans van der Berg of van den Berg overleden
   13/6-1812. Zij was op dat moment 36 jaar. Zij moet dus geboren zijn in 1776;

   Hun zoon Johannes Joseph Lowat overleden op 11/11-1812 op de leeftijd van 4
   jaar.

   Joseph en Jakoba hadden nog 2 oudere kinderen te weten

   . Jan Joseph Louis geboren op 10 februari 1805 te Franeker en

   . Joseph Josephs Louis (Lowie) geboren op 7 februari 1807 te Kollum   In de akte van bekendheid betreffende het huwelijk van hun oudste zoon Jan
   Joseph staat vermeld dat Joseph en Jakoba wettig gehuwd waren.   In de klapper van de Familieraden heb ik een indicatie gevonden dat ene
   Joseph Loja tuinman was op Groot Heroma. Deze Joseph Loja was getrouwd met
   ene Jacoba van den Berg. Bijkomend aspect is dat Joseph Loja en Jacoba van
   den Berg een zoon hadden die op 19 november 1808 te Zweins is geboren en op
   26 december 1808 daar in de Hervormde kerk is gedoopt. De naam van deze zoon
   was Johannes. Van deze persoon heb ik een doopbewijs aangetroffen en in mijn
   bezit. De naam Groot Heroma kan een verschrijving zijn. Wellicht wordt daar
   Groot Heerema mee bedoeld een state in Zweins die omstreeks 1814 is
   afgebroken.   Via het Internet heb ik inmiddels op de site van Tresoar de namen in
   allerhande registers op alle mogelijke varianten in getypt, maar zonder eng
   positief resultaat. Wat ik wil weten is de tuinman Joseph Loja dezelfde
   persoon als de op 25/8/1812 overleden Joseph Lowat (een van de namen die
   Joseph Louis gebruikte) en wat was de geboortplaats van Joseph Lowat.
   Hetzelfde geld voor Jakoba Jans van der Berg.   Als ik het archief bezoek waarin zou ik dan nog onderzoek kunnen doen. Ik
   wil zeker beginnen in de klapper van de familieraden, maar uiteraard sta ik
   open voor andere alternatieven.   MVG   Pim   PS Naast het Nederlands beheers ik de Engelse - en de Duitse taal.

   Pim Louis

   Tel nr. 0299-429039

   Mobiel 06-29272193

   Fax nr. 0847-129912   [Non-text portions of this message have been removed]
  • antonmusquetier
   Beste Pim Heb je ook al eens gezocht in de secundaire bronnen zal hieronder wat door mij samengestelde bronnen aangeven van Franeker en Franekeradeel Ook wat
   Message 2 of 4 , Feb 6, 2013
   • 0 Attachment
    Beste Pim

    Heb je ook al eens gezocht in de secundaire bronnen

    zal hieronder wat door mij samengestelde bronnen aangeven van Franeker en Franekeradeel
    Ook wat algemene bronnen daaronder misschien vind je daar wat

    Met vriendelijke groet

    Anton Musquetier
    http://altijdstrijdvaardig.nl
    Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
    van Friesland met ca. 241.605 familienamen,
    ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
    gefotografeerde pagina's van kerkarchieven


    A.G.Musquetier    FRANEKER DTB 265-266-267-268-271 Toegang 28 blz. 27

    =========    Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

    1638-1655 14.32

    1683-1711 14.35

    1769-1811 14.35    Autorisaties 1645-1675 13.183

    1675-1731 13.184

    1731-1808 13.182    Burgerboek 1539-1807 Copie 6059.1    Quotisaties voornamen 1749 5.30

    familienamen 1749 5.39    Registres Civique 1811 8.30    Hypotheken debiteur nedergerecht 1601-1608 13.27

    1619-1692

    1700-1811    Index lijsten studenten 1586-1685 181.01

    Bibl. 123

    Bibl. 124    Lijst gepromoveerden aan de Academie 1606-1670 181.02    Hongaarse studenten aan de academie

    Utrecht en Franeker 17e en 18e eeuw 181.03    Universiteit blz. 60-202 181    A.G.Musquetier    FRANEKERADEEL DTB 287 Toegang 28 blz. 30

    =============    Gezinsklapper geboorten 1811-1862 30.21    Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

    1638-1655 14.32

    1683-1711 14.35

    1769-1811 14.34    Autorisaties 1626-1809 13.137    Floreenkohieren 1655+1670 Copie 6061

    Quotisaties voornamen 1749 5.30

    familienamen 1749 5.39    Registres Civiques 1811 8.30    Hypotheken debiteur nedergerecht 1603-1690 13.28

    idem 1690-1811 13.47    Proclamaties koper nedergerecht 1587-1811 13.59    A.G.Musquetier


    -------------------------------------------------------------------------

    fol.1    INVENTARIS ONDERZOEK R.A.FRIESLAND    ADMIRALITEIT

    (ambtenaren 1596-1796) N.T. 319.02

    AUTORISATIE'S N.T. 13.80    BEROEPEN:    Beroepen algemeen Bibliotheek no. 120

    Scheepstimmerlui per dorp 1750--1850 Bibliotheek no. 145    Friese Schippers 1e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 146

    Friese Schippers 2e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 147

    Namen van Friese Schepen 2e helft 1'eeuw Biblio­theek no. 148    BEROEPEN EN DE PERSONEN DIE

    DEZE IN FRIESLAND UITOEFENDEN N.T. 5.13    BELANGRIJKE PERSONEN VOOR

    FRIESLAND 1795-1813 N.T. 8.18    CORRECTIES EN AANVULLINGEN F.A.F.

    Boeken 1-261    COMMISSIE EN INSTRUCTIEBOEKEN

    (persoonsnamen

    index 1502, 1587-1808) N.T. 5.17    DOOPSGEZINDEN TOE 271    EMIGRANTEN (naar V.S. 1845-1880

    en andere overzeese landen) N.T. 11.13    FAMILIEWAPENS RIETSTAP Bibliotheek no. 188    deel 1 t/m 6. Bibliotheek no. 190    A.G.Musquetier

    fol.2    FAMILIEARCHIEVEN TOE 310-335

    ------------

    GENEALOGIEEN (uitgezochte):    AYTTA GEN 1038    de DOUMA'S VAN BURGUM GEN 822    FRIES KWARTIERSTATENBOEK GEN 1029    WIARDA    Voor Onderzoek FAMILIENAMEN: Eerst Gen. Jierboekje, dan SAS dan Comp. Genealogie.

    GENEALOGYSK JIERBOEKJE: 1951-1986 Microfiches groep 701

    Grote Grijze Lade

    1987 GEN 323.01

    1988 323.02

    1989 323.03

    1990 323.04

    1991 323.05

    1992 323.06

    1993 323.07

    1994 323.08

    1995 323.09

    1996 323.10

    1997 323.12

    1998 323.13

    1999 323.14

    1987-1996 Toponiemen 323.15

    2000 323.16    GEESTELIJKE OPKOMST OOSTERGO 1581 Bibliotheek no. 93a    GEZINSKLAPPERS N.T. 30-01    GEVANGENISSEN VOOR 1811 N.T. 17    GRONINGEN (NOORD)

    Orgaan Genealogie en Geschiedenis GEN 325

    GEN 321

    Index deel I 1969-1970 op blz. 1

    1971 blz. 1

    1972

    Index deel II 1972 blz. 35

    1973 blz. 144

    Index deel III 1974 blz. 140

    1975 blz. 105    HOF VAN FRIESLAND TOE 14    A.G.Musquetier    Folio 3    HYPOTHEEKBOEKEN N.T. 13.19    KLOOSTERARCHIEVEN TOE 232-235    KLOOSTERMEIERS (huurders)

    die de huur zijn opgezegd 1619 N.T. 5.43    KLOOSTERGOEDEREN (PENSIEN)1592-1646 N.T. 5.38    KOOPLIEDEN (Vergunningen reizende

    kooplieden 1804-1805) N.T. 8.23    LIPPENHUIZEN (VEEL NAMEN UIT) GEN 1235    LIJFRENTEREGISTERS 1624-1809 N.T. 5.20    MEMORIES VAN SUCCESSIE GEN 42    MEMORIAALBOEKEN HOF VAN FRIESLAND:    VERTREKKAMER 1734-1790 N.T. 14.18    RAADKAMER 1754-1811 N.T. 14.19    NEDERGERECHT INVENTARIS TOE (deel2) 13

    NOTARISSEN TOE 26

    OFFICIEREN (index stamboek):

    A - JUNG-J 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.1

    JUNG-P-Z 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.2

    OFFICIEREN

    (door friesland t/m 1723

    aangesteld uit Statenresoluties):    DEEL I LEGER N.T. 5.18

    DEEL II MARINE N.T. 5.18    1725-1794    DEEL I LEGER N.T. 5.19

    DEEL II MARINE N.T. 5.19

    PERSONELE IMPOSITIE 1578 Copie 4000    PREDIKANTEN BOEK Bibliotheek no. 141    PROKLAMATIEBOEKEN N.T. 13.55    A.G.Musquetier

    Folio 4    PROVINCIAAL BESTUUR TOEGANG 11,2 delen

    QUOTISATIE'S BETREFFENDE 5.30 t/m 5.39

    voor originele akten zie TOEGANG 5

    de nrs. 6474 t/m 6485.

    RECHTERLIJKARCHIEF TOE 13

    REGISTRE CIVIQUE N.T. 8.29

    REKENKAMER TOE 4

    RIETSTAP FAMILIEWAPENS Bibliotheek no. 188

    deel 1 t/m 6.

    RINTMASTERREKKEN N.T. 4.01

    RESOLUTIES STATEN VAN FRIESLAND N.T. 5.01

    ROOMS KATHOLIEKEN TOE 271

    STATEN VAN FRIESLAND TOE 5    VEER v/der COLLECTIE Arch. 332-1

    Arch. 332-2    VOORNAMEN BOEK Bibliotheek no. 114

    WEESBOEKEN/REKENINGEN TOE (deel2) 13

    A.G.Musquetier
    From: Pim Louis
    Sent: Wednesday, February 06, 2013 3:21 PM
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Subject: *** SPAM *** [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis


    Lijstgenoten,

    Binnenkort ben ik voornemens weer eens een bezoek te brengen aan het
    rijksarchief te Leeuwarden. Ik wil daar onderzoek doen naar de Familie Louis
    uit Franeker. Probleem is dat mijn onderzoek dood dreigt te lopen.

    Ik ben op zoek naar de gegevens van de volgende personen:

    Joseph Louis ook wel bekent onder de naam Lowat overleden op 25/8-1812. Hij
    was op dat moment oud 39 jaar. Hij moet dus geboren zijn in 1773;

    Zijn echtgenote Jakoba Jans van der Berg of van den Berg overleden
    13/6-1812. Zij was op dat moment 36 jaar. Zij moet dus geboren zijn in 1776;

    Hun zoon Johannes Joseph Lowat overleden op 11/11-1812 op de leeftijd van 4
    jaar.

    Joseph en Jakoba hadden nog 2 oudere kinderen te weten

    . Jan Joseph Louis geboren op 10 februari 1805 te Franeker en

    . Joseph Josephs Louis (Lowie) geboren op 7 februari 1807 te Kollum

    In de akte van bekendheid betreffende het huwelijk van hun oudste zoon Jan
    Joseph staat vermeld dat Joseph en Jakoba wettig gehuwd waren.

    In de klapper van de Familieraden heb ik een indicatie gevonden dat ene
    Joseph Loja tuinman was op Groot Heroma. Deze Joseph Loja was getrouwd met
    ene Jacoba van den Berg. Bijkomend aspect is dat Joseph Loja en Jacoba van
    den Berg een zoon hadden die op 19 november 1808 te Zweins is geboren en op
    26 december 1808 daar in de Hervormde kerk is gedoopt. De naam van deze zoon
    was Johannes. Van deze persoon heb ik een doopbewijs aangetroffen en in mijn
    bezit. De naam Groot Heroma kan een verschrijving zijn. Wellicht wordt daar
    Groot Heerema mee bedoeld een state in Zweins die omstreeks 1814 is
    afgebroken.

    Via het Internet heb ik inmiddels op de site van Tresoar de namen in
    allerhande registers op alle mogelijke varianten in getypt, maar zonder eng
    positief resultaat. Wat ik wil weten is de tuinman Joseph Loja dezelfde
    persoon als de op 25/8/1812 overleden Joseph Lowat (een van de namen die
    Joseph Louis gebruikte) en wat was de geboortplaats van Joseph Lowat.
    Hetzelfde geld voor Jakoba Jans van der Berg.

    Als ik het archief bezoek waarin zou ik dan nog onderzoek kunnen doen. Ik
    wil zeker beginnen in de klapper van de familieraden, maar uiteraard sta ik
    open voor andere alternatieven.

    MVG

    Pim

    PS Naast het Nederlands beheers ik de Engelse - en de Duitse taal.

    Pim Louis

    Tel nr. 0299-429039

    Mobiel 06-29272193

    Fax nr. 0847-129912

    [Non-text portions of this message have been removed]

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Pim Louis
    Anton, Dank voor je reactie. Ik heb in de navolgende registers gekeken: Dopen voor 1811 Trouwen voor 1811 Burgerboeken Militairen 1795 - 1815 Notarieel
    Message 3 of 4 , Feb 6, 2013
    • 0 Attachment
     Anton,     Dank voor je reactie. Ik heb in de navolgende registers gekeken:     Dopen voor 1811

     Trouwen voor 1811

     Burgerboeken

     Militairen 1795 - 1815

     Notarieel

     Rigistres civiques

     Stemkohieren     De familie was niet vermogend of hoog opgeleid. Joseph beoefende het beroep van tuinman uit en bezat m.i . verder geen onroerend goed. Ik leid dat af uit het feit dat toen zijn zoon Jan Joseph in 1845 stierf hij een negatief vermogen van ƒ 30,00 had. De beide in leven gebleven zoons moesten bij hun huwelijk een akte van bekendheid laten opstellen. Dus gedoopt waren zij niet.     Welke van de secundaire bronnen kun je met deze wetenschap aanbevelen met het bovenstaande in gedachten?     MVG     Pim     Pim Louis

     Tel nr. 0299-429039

     Mobiel 06-29272193

     Fax nr. 0847-129912

     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens musquetier@...
     Verzonden: woensdag 6 februari 2013 15:57
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

     Beste Pim

     Heb je ook al eens gezocht in de secundaire bronnen

     zal hieronder wat door mij samengestelde bronnen aangeven van Franeker en Franekeradeel
     Ook wat algemene bronnen daaronder misschien vind je daar wat

     Met vriendelijke groet

     Anton Musquetier
     http://altijdstrijdvaardig.nl
     Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
     van Friesland met ca. 241.605 familienamen,
     ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
     gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

     A.G.Musquetier

     FRANEKER DTB 265-266-267-268-271 Toegang 28 blz. 27

     =========

     Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

     1638-1655 14.32

     1683-1711 14.35

     1769-1811 14.35

     Autorisaties 1645-1675 13.183

     1675-1731 13.184

     1731-1808 13.182

     Burgerboek 1539-1807 Copie 6059.1

     Quotisaties voornamen 1749 5.30

     familienamen 1749 5.39

     Registres Civique 1811 8.30

     Hypotheken debiteur nedergerecht 1601-1608 13.27

     1619-1692

     1700-1811

     Index lijsten studenten 1586-1685 181.01

     Bibl. 123

     Bibl. 124

     Lijst gepromoveerden aan de Academie 1606-1670 181.02

     Hongaarse studenten aan de academie

     Utrecht en Franeker 17e en 18e eeuw 181.03

     Universiteit blz. 60-202 181

     A.G.Musquetier

     FRANEKERADEEL DTB 287 Toegang 28 blz. 30

     =============

     Gezinsklapper geboorten 1811-1862 30.21

     Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

     1638-1655 14.32

     1683-1711 14.35

     1769-1811 14.34

     Autorisaties 1626-1809 13.137

     Floreenkohieren 1655+1670 Copie 6061

     Quotisaties voornamen 1749 5.30

     familienamen 1749 5.39

     Registres Civiques 1811 8.30

     Hypotheken debiteur nedergerecht 1603-1690 13.28

     idem 1690-1811 13.47

     Proclamaties koper nedergerecht 1587-1811 13.59

     A.G.Musquetier

     ----------------------------------------------------------

     fol.1

     INVENTARIS ONDERZOEK R.A.FRIESLAND

     ADMIRALITEIT

     (ambtenaren 1596-1796) N.T. 319.02

     AUTORISATIE'S N.T. 13.80

     BEROEPEN:

     Beroepen algemeen Bibliotheek no. 120

     Scheepstimmerlui per dorp 1750--1850 Bibliotheek no. 145

     Friese Schippers 1e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 146

     Friese Schippers 2e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 147

     Namen van Friese Schepen 2e helft 1'eeuw Biblio­theek no. 148

     BEROEPEN EN DE PERSONEN DIE

     DEZE IN FRIESLAND UITOEFENDEN N.T. 5.13

     BELANGRIJKE PERSONEN VOOR

     FRIESLAND 1795-1813 N.T. 8.18

     CORRECTIES EN AANVULLINGEN F.A.F.

     Boeken 1-261

     COMMISSIE EN INSTRUCTIEBOEKEN

     (persoonsnamen

     index 1502, 1587-1808) N.T. 5.17

     DOOPSGEZINDEN TOE 271

     EMIGRANTEN (naar V.S. 1845-1880

     en andere overzeese landen) N.T. 11.13

     FAMILIEWAPENS RIETSTAP Bibliotheek no. 188

     deel 1 t/m 6. Bibliotheek no. 190

     A.G.Musquetier

     fol.2

     FAMILIEARCHIEVEN TOE 310-335

     ------------

     GENEALOGIEEN (uitgezochte):

     AYTTA GEN 1038

     de DOUMA'S VAN BURGUM GEN 822

     FRIES KWARTIERSTATENBOEK GEN 1029

     WIARDA

     Voor Onderzoek FAMILIENAMEN: Eerst Gen. Jierboekje, dan SAS dan Comp. Genealogie.

     GENEALOGYSK JIERBOEKJE: 1951-1986 Microfiches groep 701

     Grote Grijze Lade

     1987 GEN 323.01

     1988 323.02

     1989 323.03

     1990 323.04

     1991 323.05

     1992 323.06

     1993 323.07

     1994 323.08

     1995 323.09

     1996 323.10

     1997 323.12

     1998 323.13

     1999 323.14

     1987-1996 Toponiemen 323.15

     2000 323.16

     GEESTELIJKE OPKOMST OOSTERGO 1581 Bibliotheek no. 93a

     GEZINSKLAPPERS N.T. 30-01

     GEVANGENISSEN VOOR 1811 N.T. 17

     GRONINGEN (NOORD)

     Orgaan Genealogie en Geschiedenis GEN 325

     GEN 321

     Index deel I 1969-1970 op blz. 1

     1971 blz. 1

     1972

     Index deel II 1972 blz. 35

     1973 blz. 144

     Index deel III 1974 blz. 140

     1975 blz. 105

     HOF VAN FRIESLAND TOE 14

     A.G.Musquetier

     Folio 3

     HYPOTHEEKBOEKEN N.T. 13.19

     KLOOSTERARCHIEVEN TOE 232-235

     KLOOSTERMEIERS (huurders)

     die de huur zijn opgezegd 1619 N.T. 5.43

     KLOOSTERGOEDEREN (PENSIEN)1592-1646 N.T. 5.38

     KOOPLIEDEN (Vergunningen reizende

     kooplieden 1804-1805) N.T. 8.23

     LIPPENHUIZEN (VEEL NAMEN UIT) GEN 1235

     LIJFRENTEREGISTERS 1624-1809 N.T. 5.20

     MEMORIES VAN SUCCESSIE GEN 42

     MEMORIAALBOEKEN HOF VAN FRIESLAND:

     VERTREKKAMER 1734-1790 N.T. 14.18

     RAADKAMER 1754-1811 N.T. 14.19

     NEDERGERECHT INVENTARIS TOE (deel2) 13

     NOTARISSEN TOE 26

     OFFICIEREN (index stamboek):

     A - JUNG-J 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.1

     JUNG-P-Z 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.2

     OFFICIEREN

     (door friesland t/m 1723

     aangesteld uit Statenresoluties):

     DEEL I LEGER N.T. 5.18

     DEEL II MARINE N.T. 5.18

     1725-1794

     DEEL I LEGER N.T. 5.19

     DEEL II MARINE N.T. 5.19

     PERSONELE IMPOSITIE 1578 Copie 4000

     PREDIKANTEN BOEK Bibliotheek no. 141

     PROKLAMATIEBOEKEN N.T. 13.55

     A.G.Musquetier

     Folio 4

     PROVINCIAAL BESTUUR TOEGANG 11,2 delen

     QUOTISATIE'S BETREFFENDE 5.30 t/m 5.39

     voor originele akten zie TOEGANG 5

     de nrs. 6474 t/m 6485.

     RECHTERLIJKARCHIEF TOE 13

     REGISTRE CIVIQUE N.T. 8.29

     REKENKAMER TOE 4

     RIETSTAP FAMILIEWAPENS Bibliotheek no. 188

     deel 1 t/m 6.

     RINTMASTERREKKEN N.T. 4.01

     RESOLUTIES STATEN VAN FRIESLAND N.T. 5.01

     ROOMS KATHOLIEKEN TOE 271

     STATEN VAN FRIESLAND TOE 5

     VEER v/der COLLECTIE Arch. 332-1

     Arch. 332-2

     VOORNAMEN BOEK Bibliotheek no. 114

     WEESBOEKEN/REKENINGEN TOE (deel2) 13

     A.G.Musquetier

     From: Pim Louis
     Sent: Wednesday, February 06, 2013 3:21 PM
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
     Subject: *** SPAM *** [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

     Lijstgenoten,

     Binnenkort ben ik voornemens weer eens een bezoek te brengen aan het
     rijksarchief te Leeuwarden. Ik wil daar onderzoek doen naar de Familie Louis
     uit Franeker. Probleem is dat mijn onderzoek dood dreigt te lopen.

     Ik ben op zoek naar de gegevens van de volgende personen:

     Joseph Louis ook wel bekent onder de naam Lowat overleden op 25/8-1812. Hij
     was op dat moment oud 39 jaar. Hij moet dus geboren zijn in 1773;

     Zijn echtgenote Jakoba Jans van der Berg of van den Berg overleden
     13/6-1812. Zij was op dat moment 36 jaar. Zij moet dus geboren zijn in 1776;

     Hun zoon Johannes Joseph Lowat overleden op 11/11-1812 op de leeftijd van 4
     jaar.

     Joseph en Jakoba hadden nog 2 oudere kinderen te weten

     . Jan Joseph Louis geboren op 10 februari 1805 te Franeker en

     . Joseph Josephs Louis (Lowie) geboren op 7 februari 1807 te Kollum

     In de akte van bekendheid betreffende het huwelijk van hun oudste zoon Jan
     Joseph staat vermeld dat Joseph en Jakoba wettig gehuwd waren.

     In de klapper van de Familieraden heb ik een indicatie gevonden dat ene
     Joseph Loja tuinman was op Groot Heroma. Deze Joseph Loja was getrouwd met
     ene Jacoba van den Berg. Bijkomend aspect is dat Joseph Loja en Jacoba van
     den Berg een zoon hadden die op 19 november 1808 te Zweins is geboren en op
     26 december 1808 daar in de Hervormde kerk is gedoopt. De naam van deze zoon
     was Johannes. Van deze persoon heb ik een doopbewijs aangetroffen en in mijn
     bezit. De naam Groot Heroma kan een verschrijving zijn. Wellicht wordt daar
     Groot Heerema mee bedoeld een state in Zweins die omstreeks 1814 is
     afgebroken.

     Via het Internet heb ik inmiddels op de site van Tresoar de namen in
     allerhande registers op alle mogelijke varianten in getypt, maar zonder eng
     positief resultaat. Wat ik wil weten is de tuinman Joseph Loja dezelfde
     persoon als de op 25/8/1812 overleden Joseph Lowat (een van de namen die
     Joseph Louis gebruikte) en wat was de geboortplaats van Joseph Lowat.
     Hetzelfde geld voor Jakoba Jans van der Berg.

     Als ik het archief bezoek waarin zou ik dan nog onderzoek kunnen doen. Ik
     wil zeker beginnen in de klapper van de familieraden, maar uiteraard sta ik
     open voor andere alternatieven.

     MVG

     Pim

     PS Naast het Nederlands beheers ik de Engelse - en de Duitse taal.

     Pim Louis

     Tel nr. 0299-429039

     Mobiel 06-29272193

     Fax nr. 0847-129912

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]     Geen virus gevonden in dit bericht.
     Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
     Versie: 2013.0.2897 / Virusdatabase: 2639/6081 - datum van uitgifte: 02/04/13     [Non-text portions of this message have been removed]
    • antonmusquetier
     Of je vermogend was of niet, ze kunnen ook genoemd worden in diverse ander dossiers als voogd, curator e.d. ik zou eerst Franeker nemen, en dan Franekeradeel
     Message 4 of 4 , Feb 6, 2013
     • 0 Attachment
      Of je vermogend was of niet, ze kunnen ook genoemd worden in diverse ander dossiers als voogd, curator e.d. ik zou eerst Franeker nemen, en dan Franekeradeel en het meeste de 13..... nummers zijn geindexeerd
      de nummers die achter de jaartallen staan zoals deze 14.32 ( 1638-1655 14.32) zijn de Toegangsnummers of Nadere Toegangen.
      13.....is Nadere Toegangen daar zou ik aan beginnen en 14....is Toegang


      Met vriendelijke groet

      Anton Musquetier
      http://altijdstrijdvaardig.nl
      Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
      van Friesland met ca. 241.605 familienamen,
      ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
      gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

      From: Pim Louis
      Sent: Wednesday, February 06, 2013 4:20 PM
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Subject: *** SPAM *** RE: [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis


      Anton,

      Dank voor je reactie. Ik heb in de navolgende registers gekeken:

      Dopen voor 1811

      Trouwen voor 1811

      Burgerboeken

      Militairen 1795 - 1815

      Notarieel

      Rigistres civiques

      Stemkohieren

      De familie was niet vermogend of hoog opgeleid. Joseph beoefende het beroep van tuinman uit en bezat m.i . verder geen onroerend goed. Ik leid dat af uit het feit dat toen zijn zoon Jan Joseph in 1845 stierf hij een negatief vermogen van ƒ 30,00 had. De beide in leven gebleven zoons moesten bij hun huwelijk een akte van bekendheid laten opstellen. Dus gedoopt waren zij niet.

      Welke van de secundaire bronnen kun je met deze wetenschap aanbevelen met het bovenstaande in gedachten?

      MVG

      Pim

      Pim Louis

      Tel nr. 0299-429039

      Mobiel 06-29272193

      Fax nr. 0847-129912

      Van: mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com [mailto:mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com] Namens mailto:musquetier%40home.nl
      Verzonden: woensdag 6 februari 2013 15:57
      Aan: mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com
      Onderwerp: [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

      Beste Pim

      Heb je ook al eens gezocht in de secundaire bronnen

      zal hieronder wat door mij samengestelde bronnen aangeven van Franeker en Franekeradeel
      Ook wat algemene bronnen daaronder misschien vind je daar wat

      Met vriendelijke groet

      Anton Musquetier
      http://altijdstrijdvaardig.nl
      Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
      van Friesland met ca. 241.605 familienamen,
      ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
      gefotografeerde pagina's van kerkarchieven

      A.G.Musquetier

      FRANEKER DTB 265-266-267-268-271 Toegang 28 blz. 27

      =========

      Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

      1638-1655 14.32

      1683-1711 14.35

      1769-1811 14.35

      Autorisaties 1645-1675 13.183

      1675-1731 13.184

      1731-1808 13.182

      Burgerboek 1539-1807 Copie 6059.1

      Quotisaties voornamen 1749 5.30

      familienamen 1749 5.39

      Registres Civique 1811 8.30

      Hypotheken debiteur nedergerecht 1601-1608 13.27

      1619-1692

      1700-1811

      Index lijsten studenten 1586-1685 181.01

      Bibl. 123

      Bibl. 124

      Lijst gepromoveerden aan de Academie 1606-1670 181.02

      Hongaarse studenten aan de academie

      Utrecht en Franeker 17e en 18e eeuw 181.03

      Universiteit blz. 60-202 181

      A.G.Musquetier

      FRANEKERADEEL DTB 287 Toegang 28 blz. 30

      =============

      Gezinsklapper geboorten 1811-1862 30.21

      Autorisaties Hof van Friesland 1626-1638 14.31

      1638-1655 14.32

      1683-1711 14.35

      1769-1811 14.34

      Autorisaties 1626-1809 13.137

      Floreenkohieren 1655+1670 Copie 6061

      Quotisaties voornamen 1749 5.30

      familienamen 1749 5.39

      Registres Civiques 1811 8.30

      Hypotheken debiteur nedergerecht 1603-1690 13.28

      idem 1690-1811 13.47

      Proclamaties koper nedergerecht 1587-1811 13.59

      A.G.Musquetier

      ----------------------------------------------------------

      fol.1

      INVENTARIS ONDERZOEK R.A.FRIESLAND

      ADMIRALITEIT

      (ambtenaren 1596-1796) N.T. 319.02

      AUTORISATIE'S N.T. 13.80

      BEROEPEN:

      Beroepen algemeen Bibliotheek no. 120

      Scheepstimmerlui per dorp 1750--1850 Bibliotheek no. 145

      Friese Schippers 1e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 146

      Friese Schippers 2e helft 18' eeuw Bibliotheek no. 147

      Namen van Friese Schepen 2e helft 1'eeuw Biblio­theek no. 148

      BEROEPEN EN DE PERSONEN DIE

      DEZE IN FRIESLAND UITOEFENDEN N.T. 5.13

      BELANGRIJKE PERSONEN VOOR

      FRIESLAND 1795-1813 N.T. 8.18

      CORRECTIES EN AANVULLINGEN F.A.F.

      Boeken 1-261

      COMMISSIE EN INSTRUCTIEBOEKEN

      (persoonsnamen

      index 1502, 1587-1808) N.T. 5.17

      DOOPSGEZINDEN TOE 271

      EMIGRANTEN (naar V.S. 1845-1880

      en andere overzeese landen) N.T. 11.13

      FAMILIEWAPENS RIETSTAP Bibliotheek no. 188

      deel 1 t/m 6. Bibliotheek no. 190

      A.G.Musquetier

      fol.2

      FAMILIEARCHIEVEN TOE 310-335

      ------------

      GENEALOGIEEN (uitgezochte):

      AYTTA GEN 1038

      de DOUMA'S VAN BURGUM GEN 822

      FRIES KWARTIERSTATENBOEK GEN 1029

      WIARDA

      Voor Onderzoek FAMILIENAMEN: Eerst Gen. Jierboekje, dan SAS dan Comp. Genealogie.

      GENEALOGYSK JIERBOEKJE: 1951-1986 Microfiches groep 701

      Grote Grijze Lade

      1987 GEN 323.01

      1988 323.02

      1989 323.03

      1990 323.04

      1991 323.05

      1992 323.06

      1993 323.07

      1994 323.08

      1995 323.09

      1996 323.10

      1997 323.12

      1998 323.13

      1999 323.14

      1987-1996 Toponiemen 323.15

      2000 323.16

      GEESTELIJKE OPKOMST OOSTERGO 1581 Bibliotheek no. 93a

      GEZINSKLAPPERS N.T. 30-01

      GEVANGENISSEN VOOR 1811 N.T. 17

      GRONINGEN (NOORD)

      Orgaan Genealogie en Geschiedenis GEN 325

      GEN 321

      Index deel I 1969-1970 op blz. 1

      1971 blz. 1

      1972

      Index deel II 1972 blz. 35

      1973 blz. 144

      Index deel III 1974 blz. 140

      1975 blz. 105

      HOF VAN FRIESLAND TOE 14

      A.G.Musquetier

      Folio 3

      HYPOTHEEKBOEKEN N.T. 13.19

      KLOOSTERARCHIEVEN TOE 232-235

      KLOOSTERMEIERS (huurders)

      die de huur zijn opgezegd 1619 N.T. 5.43

      KLOOSTERGOEDEREN (PENSIEN)1592-1646 N.T. 5.38

      KOOPLIEDEN (Vergunningen reizende

      kooplieden 1804-1805) N.T. 8.23

      LIPPENHUIZEN (VEEL NAMEN UIT) GEN 1235

      LIJFRENTEREGISTERS 1624-1809 N.T. 5.20

      MEMORIES VAN SUCCESSIE GEN 42

      MEMORIAALBOEKEN HOF VAN FRIESLAND:

      VERTREKKAMER 1734-1790 N.T. 14.18

      RAADKAMER 1754-1811 N.T. 14.19

      NEDERGERECHT INVENTARIS TOE (deel2) 13

      NOTARISSEN TOE 26

      OFFICIEREN (index stamboek):

      A - JUNG-J 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.1

      JUNG-P-Z 1813-1924 ARCHIEF ELDERS 2019.2

      OFFICIEREN

      (door friesland t/m 1723

      aangesteld uit Statenresoluties):

      DEEL I LEGER N.T. 5.18

      DEEL II MARINE N.T. 5.18

      1725-1794

      DEEL I LEGER N.T. 5.19

      DEEL II MARINE N.T. 5.19

      PERSONELE IMPOSITIE 1578 Copie 4000

      PREDIKANTEN BOEK Bibliotheek no. 141

      PROKLAMATIEBOEKEN N.T. 13.55

      A.G.Musquetier

      Folio 4

      PROVINCIAAL BESTUUR TOEGANG 11,2 delen

      QUOTISATIE'S BETREFFENDE 5.30 t/m 5.39

      voor originele akten zie TOEGANG 5

      de nrs. 6474 t/m 6485.

      RECHTERLIJKARCHIEF TOE 13

      REGISTRE CIVIQUE N.T. 8.29

      REKENKAMER TOE 4

      RIETSTAP FAMILIEWAPENS Bibliotheek no. 188

      deel 1 t/m 6.

      RINTMASTERREKKEN N.T. 4.01

      RESOLUTIES STATEN VAN FRIESLAND N.T. 5.01

      ROOMS KATHOLIEKEN TOE 271

      STATEN VAN FRIESLAND TOE 5

      VEER v/der COLLECTIE Arch. 332-1

      Arch. 332-2

      VOORNAMEN BOEK Bibliotheek no. 114

      WEESBOEKEN/REKENINGEN TOE (deel2) 13

      A.G.Musquetier

      From: Pim Louis
      Sent: Wednesday, February 06, 2013 3:21 PM
      To: mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com
      Subject: *** SPAM *** [Friesland-genealogy] Genealogie familie Louis

      Lijstgenoten,

      Binnenkort ben ik voornemens weer eens een bezoek te brengen aan het
      rijksarchief te Leeuwarden. Ik wil daar onderzoek doen naar de Familie Louis
      uit Franeker. Probleem is dat mijn onderzoek dood dreigt te lopen.

      Ik ben op zoek naar de gegevens van de volgende personen:

      Joseph Louis ook wel bekent onder de naam Lowat overleden op 25/8-1812. Hij
      was op dat moment oud 39 jaar. Hij moet dus geboren zijn in 1773;

      Zijn echtgenote Jakoba Jans van der Berg of van den Berg overleden
      13/6-1812. Zij was op dat moment 36 jaar. Zij moet dus geboren zijn in 1776;

      Hun zoon Johannes Joseph Lowat overleden op 11/11-1812 op de leeftijd van 4
      jaar.

      Joseph en Jakoba hadden nog 2 oudere kinderen te weten

      . Jan Joseph Louis geboren op 10 februari 1805 te Franeker en

      . Joseph Josephs Louis (Lowie) geboren op 7 februari 1807 te Kollum

      In de akte van bekendheid betreffende het huwelijk van hun oudste zoon Jan
      Joseph staat vermeld dat Joseph en Jakoba wettig gehuwd waren.

      In de klapper van de Familieraden heb ik een indicatie gevonden dat ene
      Joseph Loja tuinman was op Groot Heroma. Deze Joseph Loja was getrouwd met
      ene Jacoba van den Berg. Bijkomend aspect is dat Joseph Loja en Jacoba van
      den Berg een zoon hadden die op 19 november 1808 te Zweins is geboren en op
      26 december 1808 daar in de Hervormde kerk is gedoopt. De naam van deze zoon
      was Johannes. Van deze persoon heb ik een doopbewijs aangetroffen en in mijn
      bezit. De naam Groot Heroma kan een verschrijving zijn. Wellicht wordt daar
      Groot Heerema mee bedoeld een state in Zweins die omstreeks 1814 is
      afgebroken.

      Via het Internet heb ik inmiddels op de site van Tresoar de namen in
      allerhande registers op alle mogelijke varianten in getypt, maar zonder eng
      positief resultaat. Wat ik wil weten is de tuinman Joseph Loja dezelfde
      persoon als de op 25/8/1812 overleden Joseph Lowat (een van de namen die
      Joseph Louis gebruikte) en wat was de geboortplaats van Joseph Lowat.
      Hetzelfde geld voor Jakoba Jans van der Berg.

      Als ik het archief bezoek waarin zou ik dan nog onderzoek kunnen doen. Ik
      wil zeker beginnen in de klapper van de familieraden, maar uiteraard sta ik
      open voor andere alternatieven.

      MVG

      Pim

      PS Naast het Nederlands beheers ik de Engelse - en de Duitse taal.

      Pim Louis

      Tel nr. 0299-429039

      Mobiel 06-29272193

      Fax nr. 0847-129912

      [Non-text portions of this message have been removed]

      [Non-text portions of this message have been removed]

      Geen virus gevonden in dit bericht.
      Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
      Versie: 2013.0.2897 / Virusdatabase: 2639/6081 - datum van uitgifte: 02/04/13

      [Non-text portions of this message have been removed]

      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.