Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Eelkje Dijkstra

Expand Messages
 • nancy
  Ben op zoek naar meerdere gegevens van Eelkje Reinders Dijkstra. Zou gehuwd zijn met Evert Philipspus Weidenaar,op 28-11-1719 te Dokkum. Wie zou weten wanneer
  Message 1 of 2 , Feb 2, 2013
  • 0 Attachment
   Ben op zoek naar meerdere gegevens van Eelkje Reinders Dijkstra.
   Zou gehuwd zijn met Evert Philipspus Weidenaar,op 28-11-1719 te Dokkum.
   Wie zou weten wanneer ze geboren is en wanneer ze overleden is en waar.
   Ergens gelezen dat ze in 1749 koopvrouw was in Kollum. Maar of dat waar is weet ik niet.
  • Nynke van den Hooven
   Nienke, Evert en Eelkje trouwden in 1719 in Dokkum: Ondertrouw op 18 november 1719 in Dokkum Bruidspaar:: Evert Philippus Weijdenaar, afkomstig van Oostermeer
   Message 2 of 2 , Feb 2, 2013
   • 0 Attachment
    Nienke,    Evert en Eelkje trouwden in 1719 in Dokkum:    Ondertrouw op 18 november 1719 in Dokkum

    Bruidspaar:: Evert Philippus Weijdenaar, afkomstig van Oostermeer en
    Eelkjen Reinderts Dijkstra afkomstig van Dokkum

    Hij is meester-chirurgijn,    Ze laten de volgende kinderen dopen in Oostermeer/Eestrum
    (Tietjerksteradeel)

    Flippes op 20 oktober 1720

    Aaltje, gedoopt op 1 maart 1722    Ze laten de volgende kinderen dopen in Anjum (Oostdongeradeel)

    Antje, gedoopt op 23 april 1724

    Hiltje, gedoopt op 5 mei 1726

    Reinder, gedoopt op 18 september 1729

    Aaltje, gedoopt op 6 januari 1732

    Reinder, gedoopt op 29 november 1733    Zoon Flippes trouwt in 1740 in Kollum, waar hij ook woont.

    Dat lijkt erop te duiden dat het gezin Weidenaar voor 1740 naar Kollum is
    verhuisd en dan lijkt het ook aannemelijk dat de in de quotisatie van 1749
    vermelde weduwe van Evert Weidenaar Eelkje Reinders is die in Kollum
    "gemene coopvrouw" is.Gebaseerd op de aanname dat Evert en Eelkje hun
    kinderen ”volgens de regels” vernoemd hebben, zouden Everts ouders Filippus
    en Antje moeten hebben geheten en Eelkjes ouders Reinder en Aaltje. Maar ik
    heb geen huwelijk van een Reinder met een Aaltje kunnen vinden. Everts vader
    lijkt Philippus Leenaerts te zijn geweest, die zich in 1695 in Oostermeer
    vestigt… maar diens vrouw heet Tjerkje Krijns…    Bij de geboorte van haar eerste kind zal Eelkje niet jonger dan 17 zijn
    geweest, m.a.w. geboren vóór 1702. Bij de geboorte van haar laatste kind zal
    ze uiterlijk 45 jaar oud geweest zijn en dat betekent dat ze na 1688 geboren
    moet zijn.    Schiet niet echt op zo….    Met vriendelijke groet,

    Nynke van den Hooven.

    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens nancy
    Verzonden: zaterdag 2 februari 2013 11:59
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Eelkje Dijkstra

    Ben op zoek naar meerdere gegevens van Eelkje Reinders Dijkstra.
    Zou gehuwd zijn met Evert Philipspus Weidenaar,op 28-11-1719 te Dokkum.
    Wie zou weten wanneer ze geboren is en wanneer ze overleden is en waar.
    Ergens gelezen dat ze in 1749 koopvrouw was in Kollum. Maar of dat waar is
    weet ik niet.

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.