Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Enkele "verdwenen" kleinkinderen

Expand Messages
 • andrebos70
  Een klein aantal in Friesland geboren kleinkinderen van diverse voorouders van mij kan ik nog met geen mogelijkheid vinden voor wat betreft evt huwelijken en
  Message 1 of 1 , Jan 17, 2013
  • 0 Attachment
   Een klein aantal in Friesland geboren kleinkinderen van diverse voorouders van mij kan ik nog met geen mogelijkheid vinden voor wat betreft evt huwelijken en de overlijdens.
   Ik geef de details, misschien heeft iemand anders hier meer geluk met iets te vinden dan ik?

   ----
   Johannes Jochems FEENSTRA/FINSTRA * 10-03-1826 Leeuwarden, zoon van Jochem Willems FEENSTRA/FINSTRA en Jeltje Sjoukes KROES

   Johannes nog in 1840 (bevolkingsonderzoek) te Leeuwarden wonend bij zijn moeder en stiefvader.

   Jochem Jochems FEENSTRA/FINSTRA * 18-06-1830 Leeuwarden, zoon van Jochem Willems FEENSTRA/FINSTRA en Jeltje Sjoukes KROES

   Jochem nog in 1850 wonend bij zijn moeder in Leeuwarden, gaat in militaire dienst.

   ----
   Hibbe Haitzes DE VRIES * 01-11-1824 Nijehaske, zoon van Haitze Annes DE VRIES & Antje Franzes VAN DER VEEN
   http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=anglofrisian&id=I8364

   Hij woont in Jan 1847 als schippersknecht te Nijehaske (via bevolkingsonderzoek).
   Een zus Imke en broer Eerde gingen naar De Beemster in NH resp. Edam, dus misschien ging Hibbe ook wel naar Noord-Holland?

   ----
   Jan Feikes BOONSTRA * 04-06-1785 Surhuizum, zoon van Feike Sjoerds BOONSTRA en Antje Jans

   Hij is vrijwillig soldaat onder Napoleon in 1809 (te Utrecht) en misschien als soldaat gesneuveld ergens, wordt nog wel genoemd bij de naamsaanneming door zijn vader in 1811.

   ----
   Klaas Johannes KAMMINGA * 15-07-1846 Harlingen, zoon van Johannes Ymkes KAMMINGA en Jenne Douwes DE ROOS.

   Gaat 11-03-1867 van Zaandam (bevolkingsregister Zaandam) naar Rheden (Gelderland?), maar daar niet te vinden in het bevolkingsregister:
   https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-30447-15703-85?cc=2018408&wc=MMBZ-MW9:1869641140
   https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-30447-15197-70?cc=2018408&wc=MMBZ-MW9:1869641140

   ----
   Uiltje Sipkes DE BOER * 25-08-1791 IJlst, zoon van Sipke Uiltjes DE BOER en Klaaske Fokkes

   Hij wordt genoemd bij de naamsaanneming in 1811, maar lijkt al vóór 9 aug 1832 te zijn overleden [aantal kinderen genoemd in overlijdensakte van zijn moeder is 5 en zonder Uiltje waren er toen nog 5 andere kinderen in leven]. Is misschien in het leger van Napoleon gesneuveld?

   ----
   Willem VAN EIJZEREN * 03-11-1843 Leeuwarden, zoon van Hermanus VAN EYZEREN en Jitske Sipkes DE BOER

   Hij woont rond 1861 te Leeuwarden, gaat rond die tijd in militaire dienst, is eerder apothekersassistent.
   Zijn vader overlijdt in de stad Utrecht in 1889, dus misschien is Willem ook wel in Utrecht gaan wonen?
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.