Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Re: Tytje Klases Terpstra

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Heren, Klaas en Tjitske laten inderdaad een paar kinderen dopen in Westdongeradeel…. En nog een paar in Oostdongeradeel en ook nog een paar in Dantumadeel.
  Message 1 of 6 , Jan 15, 2013
   Heren,   Klaas en Tjitske laten inderdaad een paar kinderen dopen in
   Westdongeradeel…. En nog een paar in Oostdongeradeel en ook nog een paar in
   Dantumadeel.

   Samengevat:   1. Antie, geboren in Hantumhuizen, gedoopt op 3 februari 1771 in
   Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

   2. Tietje, geboren op 23 september 1773 in Lioessens, gedoopt op 10
   oktober 1773 in Lioessens

   3. Geertje, geboren op 19 oktober 1785 in Driesum, gedoopt op 20
   november 1785 in Oostrum

   4. Durk, geboren op 24 juli 1776 in Hantumeruitburen, gedoopt op 18
   augustus 1776 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

   5. Tryntie, geboren op 6 januari 1780 in Hantumeruitburen, gedoopt op
   30 januari 1780 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

   6. Sijmen, geboren op 30 december 1782 onder Driesum,, gedoopt op 4
   mei 1783 (in Driesum?)

   7. Tetje, geboren op 28 oktober 1786 in Driesum, gedoopt op 5 augustus
   1787 in Driesum

   8. Getje, geboren op 21 september 1789 in Driesum, gedoopt op 25
   oktober 1789 in Driesum   De vader komt voor als Claas Symens, Klaas Siemons, Claas Simons, Klaas
   Sijmens, Klaas Sijmons en moeder als Tjitske Dirks Tjetske Durks Tjitske
   Durks.

   En hun huwelijk:

   Vermelding: Derde proclamatie op 13 november 1768 in Dantumawoude

   Bruidspaar Klaas Sijmens afkomstig van Hantumeruitburen en Tjitske Dirks   Maar ze trouwen in Westdongeradeel:

   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 december 1768

   Bruidspaar: Claas Symens afkomstig van Hantumeruitburen en Tjitzke Dirks
   afkomstig van Dantumawoude   De heren Jan Janzes Zijlstra en Jan Eedes Zijlstra die Tietjes overlijden
   aangaven waren kennelijk niet helemaal op de hoogte. Niet alleen kenden ze
   het patroniem van Tietjes moeder niet, ze meldden ook Tietjes leeftijd als
   75, terwijl dat 73 moet zijn geweest. En kennelijk wisten ze wel dat Tietjes
   vader uit Hantumhuizen kwam, maar dat Tietje daar juist niet geboren was,
   wisten ze weer niet.   Met vriendelijke groet,

   Nynke van den Hooven..   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens kees
   Verzonden: dinsdag 15 januari 2013 11:27
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Tytje Klases Terpstra

   Hallo Tobias,

   Alleen het volgende echtpaar kom ik tegen in Westdongeradeel:

   Vader: Claas Symens
   Moeder: Tjitske Dirks

   Ze laten enkele kinderen dopen, maar geen Tietje.
   Succes met verder zoeken,
   Kees

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "tkjwagenaar" wrote:
   >
   > Beste Lijstgenoten,
   >
   > Ik heb een "vastloper". Een voorouder is Tytje Klazes Terpstra. Zij trouwt
   met Douwe Willems de Vries, te Hantumhuizen op 14-06-1795.
   > Zij overlijdt op 07-12-1846 te Aalzum. Als ouders heb ik Klaas Symens en
   Tjitske. En dan stopt het. Heeft iemand van jullie aanvullende gegevens over
   haar ouders.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Tobias Wagenaar
   >

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Nynke van den Hooven
   In de juiste volgorde is natuurlijk iets praktischer.. 1. Antie, geboren in Hantumhuizen, gedoopt op 3 februari 1771 in Hantum, Hantumhuizen,
   Message 2 of 6 , Jan 15, 2013
    In de juiste volgorde is natuurlijk iets praktischer..    1. Antie, geboren in Hantumhuizen, gedoopt op 3 februari 1771 in
    Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

    2. Tietje, geboren op 23 september 1773 in Lioessens, gedoopt op 10
    oktober 1773 in Lioessens

    3. Durk, geboren op 24 juli 1776 in Hantumeruitburen, gedoopt op 18
    augustus 1776 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

    4. Tryntie, geboren op 6 januari 1780 in Hantumeruitburen, gedoopt op
    30 januari 1780 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

    5. Sijmen, geboren op 30 december 1782 onder Driesum,, gedoopt op 4
    mei 1783 (in Driesum?)

    6. Geertje, geboren op 19 oktober 1785 in Driesum, gedoopt op 20
    november 1785 in Oostrum

    7. Tetje, geboren op 28 oktober 1786 in Driesum, gedoopt op 5 augustus
    1787 in Driesum

    8. Getje, geboren op 21 september 1789 in Driesum, gedoopt op 25
    oktober 1789 in Driesum    Met vriendelijke groet

    Nynke van den Hooven.    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
    Verzonden: dinsdag 15 januari 2013 15:14
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Tytje Klases Terpstra

    Heren,

    Klaas en Tjitske laten inderdaad een paar kinderen dopen in
    Westdongeradeel.. En nog een paar in Oostdongeradeel en ook nog een paar in
    Dantumadeel.

    Samengevat:
    <knip>    [Non-text portions of this message have been removed]
   • reyacta
    Deze is dan ook wel leuk, in dit verband: Kantoor Dokkum, overl. jaar 1820 Overledene : Klaas Simons Terpstra Overleden op: 29 augustus 1820 Wonende te :
    Message 3 of 6 , Jan 15, 2013
     Deze is dan ook wel leuk, in dit verband:

     Kantoor Dokkum, overl. jaar 1820
     Overledene : Klaas Simons Terpstra
     Overleden op: 29 augustus 1820
     Wonende te : Wierum
     Tekst:
     vader van Antje (vrouw van Koene Alberts v.der Meer, landbouwer Sybrandahuis),
     Durk, gardenier Betterwird,
     Trijntje (vrouw van Hessel Feddes Keegstra, voerman Wierum),
     Simon, landbouwer Sybrandahuis,
     Tetje (vrouw van Douwe Hessels v.der Meer, landbouwer Anjum)
     en afwezige Tietje en Getje Klases Terpstra, van wie men niet weet waar ze zich bevinden.

     Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap


     Overlijdensakte Westdongeradeel, 1820
     Aangiftedatum 30 augustus 1820, blad nr. 14
     Overleden: Klaas Symons Terpstra, op 28 augustus 1820, 73 jaar, man

     Met wat mazzel staan de ouders er in.

     Ze trekken nogal rond ..
     Lidmatenboek Dantumadeel, 1792
     Man: Claas Symens
     Vrouw: Tjitske Durks
     Woonplaats: onder Driesum
     - Op 8 september 1792 vertrokken naar Westergeest
     - Op 24 mei 1788 belijdenis
     Herv. Gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude

     Lidmatenboek Kollumerland, 1792 - Westergeest-Oudwoude
     Man: Klaas Symens
     Vrouw: Tjitske Durks
     - Op 18 november 1792 ingekomen van Dantumawoude

     groet Margreet     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Nynke van den Hooven wrote:
     >
     > In de juiste volgorde is natuurlijk iets praktischer..
     >
     >
     >
     > 1. Antie, geboren in Hantumhuizen, gedoopt op 3 februari 1771 in
     > Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen
     >
     > 2. Tietje, geboren op 23 september 1773 in Lioessens, gedoopt op 10
     > oktober 1773 in Lioessens
     >
     > 3. Durk, geboren op 24 juli 1776 in Hantumeruitburen, gedoopt op 18
     > augustus 1776 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen
     >
     > 4. Tryntie, geboren op 6 januari 1780 in Hantumeruitburen, gedoopt op
     > 30 januari 1780 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen
     >
     > 5. Sijmen, geboren op 30 december 1782 onder Driesum,, gedoopt op 4
     > mei 1783 (in Driesum?)
     >
     > 6. Geertje, geboren op 19 oktober 1785 in Driesum, gedoopt op 20
     > november 1785 in Oostrum
     >
     > 7. Tetje, geboren op 28 oktober 1786 in Driesum, gedoopt op 5 augustus
     > 1787 in Driesum
     >
     > 8. Getje, geboren op 21 september 1789 in Driesum, gedoopt op 25
     > oktober 1789 in Driesum
     >
     >
     >
     > Met vriendelijke groet
     >
     > Nynke van den Hooven.
     >
     >
     >
     > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
     > Verzonden: dinsdag 15 januari 2013 15:14
     > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Tytje Klases Terpstra
     >
     > Heren,
     >
     > Klaas en Tjitske laten inderdaad een paar kinderen dopen in
     > Westdongeradeel.. En nog een paar in Oostdongeradeel en ook nog een paar in
     > Dantumadeel.
     >
     > Samengevat:
     >
     >
     >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
    • tobias genea
     Hallo Allemaal, Ik wil een ieder bedanken voor zijn bijdragen tot dusverre. Verderop staat een voorlopige kwartierstaat(je) van Tytje Klazes Terpstra. Ik sta
     Message 4 of 6 , Jan 17, 2013
      Hallo Allemaal,

      Ik wil een ieder bedanken voor zijn bijdragen tot dusverre.
      Verderop staat een voorlopige kwartierstaat(je) van Tytje Klazes Terpstra.
      Ik sta open voor verneteringen en aanvullingen in deze.

      Alvast bedankt.


      Tobias Wagenaar.      Generatie I      1 *TIJTJE KLAZES TERPSTRA* (TIETJE), geboren op 23-09-1773 te
      LIOESSENS, gedoopt (NED.HER.) op 10-10-1773 te LIOESSENS, overleden op
      07-12-1846 te AALZUM (GEM. OOSTDONGERADEEL) op 73-jarige leeftijd.

      Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 14-06-1795 te HANTUMAHUIZENmet
      *DOUWE WILLEMS DE VRIES*, geboren ROND 1735, overleden op 17-02-1817 te
      DOKKUM.      Generatie II      2 *KLAAS SIMONS TERPSTRA*, geboren op 22-05-1748 te
      HANTUMERUITBUREN, gedoopt (NED.HER.) op 26-05-1748 te HANTUM, HANTUMHUIZEN
      EN HANTUMERUITBUREN, overleden op 28-08-1820 te WIERUM (GEM.
      WESTDONGERADEEL) op 72-jarige leeftijd.

      Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 04-12-1768 te HANTUM met de
      18-jarige

      3 *TJITSKE DIRKS*, geboren te ONDER DAMWOUDE, gedoopt (NED.HER.)
      op 28-12-1749 te DANTUMAWOUDE, DRIESUM EN WOUTERSWOUDE.

      Uit dit huwelijk:

      1. *ANTJE KLAZES*, geboren te HANTUMHUIZEM, gedoopt (NED.HER.)
      op 03-02-1771 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HAMTUMERUITBUREN, overleden op
      22-03-1851 te WANSWERD (GEM. FERWEDERADEEL) op 80-jarige leeftijd.

      Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 17-05-1795 te DANTUMAWOUDEmet
      *KOENE ALBERTS VAN DER MEER*, 28 jaar oud, gedoopt (NED.HER.) op 02-11-1766te
      GROOTEGAST, overleden op 27-09-1827 te SIBRANDAHUIS (GEM. DANTUMADEEL) op
      60-jarige leeftijd, zoon van *ALBERT KOENS* en *TRIJNTJE LAMMERTS* (TRIJNJE
      LAMBERS).

      Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 27-09-1829 te DANTUMADEEL met *HENDRIK
      PIETERS BOERSMA*, 64 jaar oud, gedoopt (NED.HER.) op 21-04-1765 te OOSTRUM,
      overleden op 21-03-1837 te WANSWERD (GEM. FERWERDERADEEL) op 71-jarige
      leeftijd, zoon van *PIETER JANS BOERSMA* en *ANTJE POPPES*. {Hij was eerder
      ondertrouwd op 01-05-1791 te EE, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd
      op 15-05-1791 te RINSUMAGEEST met *PIETJE DOUWES SOEPBOER*, 22 jaar oud,
      gedoopt (NED.HER.) op 26-12-1768 te SIJBRANDAHUIS, overleden op
      13-09-1826te WANSWERD
      (GEM. FERWERDERADEEL) op 57-jarige leeftijd.}

      2. *TIJTJE KLAZES* (TIETJE), geboren op 23-09-1773 te LIOESSENS(zie
      1 op blz. ).

      3. *DURK KLAZES*, GARDENIER, geboren op 24-07-1776 te
      HANTUMERUITBUREN, gedoopt (NED.HER.) op 18-08-1776 te HANTUM, HAMTUMHUIZEN
      EN HANTUMERUITBUREN, overleden op 28-06-1848 te BETTERWIRD (GEM.
      WESTDONGERADEEL) op 71-jarige leeftijd.

      Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 22-05-1808 te HIAURE met *TRIJNTJE
      JANS*(JONGSMA),
      24 jaar oud, geboren op 10-04-1784 te OP DE STREEK, gedoopt (NED.HER.) op
      23-05-1784 te BORNWIRD, overleden op 27-01-1827 te BETTERWIRD (GEM.
      WESTDONGERADEEL) op 42-jarige leeftijd, dochter van *JAN DOUWES* en
      *MAAIKEWILLEMS
      *.

      Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 31-01-1830 te DOKKUM met *PIETJE
      PIEBESDE JAGER
      *, 49 jaar oud, geboren op 30-06-1780 te AALSUM, gedoopt (NED.HER.) op
      27-08-1780 te AALSUM, overleden op 05-04-1844 te DOKKUM op 63-jarige
      leeftijd, dochter van *PIJBE LOURENS* en *WIJTSKE PIETERS* (DE JAGER). {Zij
      was eerder gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 18-05-1800 te HIAUREmet
      *JAN ANNES WESTRA*, 24 jaar oud, geboren op 26-05-1775 te WETSENS, gedoopt (
      NED.HER.) op 11-06-1775 te WETSENS, overleden op 03-06-1825 te DOKKUM op
      50-jarige leeftijd.}

      4. *TRIJNTJE KLAZES*, geboren op 06-01-1780 te HANTUMERUITBUREN,
      gedoopt (NED.HER.) op 30-01-1780 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN,
      overleden op 23-09-1861 te WIERUM (GEM. WESTDONGERADEEL) op 81-jarige
      leeftijd.

      Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-05-1802 te WIERUM met *HESSEL
      FEDDES KEEGSTRA*, 28 jaar oud, geboren op 14-10-1773 te WIERUM, gedoopt (
      NED.HER.) op 07-11-1773 te WIERUM, overleden op 21-08-1848 te WIERUM (GEM.
      WESTDONGERADEEL) op 74-jarige leeftijd, zoon van *FEDDE RUURDS KEEGSTRA* en
      *GRIETJE HESSELS*.

      5. *SIJMEN KLAZES*, LANDBOUWER, geboren op 30-12-1782 te DRIESUM,
      gedoopt (NED.HER.) op 04-05-1783 te DRIESUM, overleden op 08-12-1842
      te SIBRANDAHUIS
      (GEM. DANTUMADEEL) op 59-jarige leeftijd.

      Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 13-10-1805 te RINSUMAGEESTmet
      *GRIETJE CORNELIS WEISTRA*, geboren ROND 1775 te SIJBRANDAHUIS, overleden
      op 16-03-1813 te RINSUMAGEEST (GEM. DANTUMADEEL), dochter van *CORNELIS
      FREERKS WEISTRA*, LANDBOUWER, en *LOLKJE SIPKES*.

      Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 14-12-1815 te DANTUMADEEL, MAIRIE
      RINSUMAGEEST met *ANTJE MINNES KLAVER*, 22 jaar oud, geboren op 18-03-1793te
      SIBRANDAHUIS, gedoopt (NED.HER.) op 01-04-1793 te SIBRANDAHUIS, overleden
      op 18-07-1883 te SIBRANDAHUIS (GEM. DANTUMADEEL) op 90-jarige leeftijd,
      dochter van *MINNE FREERKS KLAVER* en *MINKE TIETES* (MENKE TIETES KLAVER).

      6. *GEERTJE KLAZES*, geboren op 19-10-1785 te DRIESUM, gedoopt (
      NED.HER.) op 20-11-1785 te OOSTRUM.

      7. *TETTJE KLAZES*, geboren op 28-10-1786 te DRIESUM, gedoopt (
      NED.HER.) op 05-08-1787 te DRIESUM, overleden op 15-11-1825 te ANJUM op
      39-jarige leeftijd.

      Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 23-02-1806 te LIOESSENS met *DOUWE
      HESSELS VAN DER MEER*, 47 jaar oud, gedoopt (NED.HER.) op 23-07-1758 te
      ENGWIERUM, overleden op 20-02-1826 te ANJUM op 67-jarige leeftijd, zoon van
      *HESSEL DOUWES* en *JETSKE JANS*.

      8. *GETJE KLAZES*, geboren op 21-09-1789 te DRIESUM, gedoopt (
      NED.HER.) op 25-10-1789 te DRIESUM.      Generatie III      4 *SIJMON KLAZES*, LANDBOUWER, SCHOENMAKER, gedoopt (NED.HER.)
      op 17-05-1723 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN.

      Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 05-04-1744 te AALSUM met

      5 *TIJTJE EELZES* (TIETJE EELTJES).

      Uit dit huwelijk:

      1. *TRIJNTJE SIJMENS*, geboren op 27-08-1745 te HANTUMERUITBUREN,
      gedoopt (NED.HER.) op 29-08-1745 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
      .

      2. *KLAAS SIMONS TERPSTRA*, geboren op 22-05-1748 te
      HANTUMERUITBUREN (zie 2 op blz. ).

      3. *EELKJEN SIJMENS*, geboren op 12-12-1753 te HANTUMERUITBUREN,
      gedoopt (NED.HER.) op 23-12-1753 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
      .

      4. *PIETER SIJMENS*, geboren op 04-12-1756 te HANTUMERUITBUREN,
      gedoopt (NED.HER.) op 19-12-1756 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
      .

      5. *TETTJE SIJMENS*, geboren op 29-07-1759 te HANTUMERUITBUREN,
      gedoopt (NED.HER.) op 12-08-1759 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
      .

      6. *ANTJE SIJMENS*, geboren op 04-07-1765 te HANTUMERUITBUREN,
      gedoopt (NED.HER.) op 21-07-1765 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
      .

      7. *LIEUKJEN SIJMENS*, geboren op 12-11-1768 te HANTUMERUITBUREN,
      gedoopt (NED.HER.) op 04-12-1768 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
      .      6 *DIRK JANS*.

      Gehuwd voor de kerk op 10-01-1745 te HALLUM met

      7 *ANTJE MEILIS*.

      Uit dit huwelijk:

      1. *TJITSKE DIRKS*, geboren te ONDER DAMWOUDE (zie 3 op blz. ).      Generatie IV      8 *KLAAS SIJMENS*.

      Kinderen:

      1. *SIJMON KLAZES*, gedoopt (NED.HER.) op 30-10-1718 te HANTUM,
      HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN, overleden VOOR 1723.

      2. *ANTJE KLAZES*, gedoopt (NED.HER.) op 20-11-1719 te HANTUM,
      HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN.

      3. *SIJMON KLAZES*, gedoopt (NED.HER.) op 17-05-1723 te HANTUM,
      HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN (zie 4 op blz. ).

      4. *FETTJE KLAZES*, gedoopt (NED.HER.) op 07-04-1726 te HANTUM,
      HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN.


      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.