Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Tytje Klases Terpstra

Expand Messages
 • tkjwagenaar
  Beste Lijstgenoten, Ik heb een vastloper . Een voorouder is Tytje Klazes Terpstra. Zij trouwt met Douwe Willems de Vries, te Hantumhuizen op 14-06-1795. Zij
  Message 1 of 6 , Jan 14, 2013
  • 0 Attachment
   Beste Lijstgenoten,

   Ik heb een "vastloper". Een voorouder is Tytje Klazes Terpstra. Zij trouwt met Douwe Willems de Vries, te Hantumhuizen op 14-06-1795.
   Zij overlijdt op 07-12-1846 te Aalzum. Als ouders heb ik Klaas Symens en Tjitske. En dan stopt het. Heeft iemand van jullie aanvullende gegevens over haar ouders.

   Met vriendelijke groet,

   Tobias Wagenaar
  • kees
   Hallo Tobias, Alleen het volgende echtpaar kom ik tegen in Westdongeradeel: Vader: Claas Symens Moeder: Tjitske Dirks Ze laten enkele kinderen dopen, maar geen
   Message 2 of 6 , Jan 15, 2013
   • 0 Attachment
    Hallo Tobias,

    Alleen het volgende echtpaar kom ik tegen in Westdongeradeel:

    Vader: Claas Symens
    Moeder: Tjitske Dirks

    Ze laten enkele kinderen dopen, maar geen Tietje.
    Succes met verder zoeken,
    Kees

    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "tkjwagenaar" wrote:
    >
    > Beste Lijstgenoten,
    >
    > Ik heb een "vastloper". Een voorouder is Tytje Klazes Terpstra. Zij trouwt met Douwe Willems de Vries, te Hantumhuizen op 14-06-1795.
    > Zij overlijdt op 07-12-1846 te Aalzum. Als ouders heb ik Klaas Symens en Tjitske. En dan stopt het. Heeft iemand van jullie aanvullende gegevens over haar ouders.
    >
    > Met vriendelijke groet,
    >
    > Tobias Wagenaar
    >
   • Nynke van den Hooven
    Heren, Klaas en Tjitske laten inderdaad een paar kinderen dopen in Westdongeradeel…. En nog een paar in Oostdongeradeel en ook nog een paar in Dantumadeel.
    Message 3 of 6 , Jan 15, 2013
    • 0 Attachment
     Heren,     Klaas en Tjitske laten inderdaad een paar kinderen dopen in
     Westdongeradeel…. En nog een paar in Oostdongeradeel en ook nog een paar in
     Dantumadeel.

     Samengevat:     1. Antie, geboren in Hantumhuizen, gedoopt op 3 februari 1771 in
     Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

     2. Tietje, geboren op 23 september 1773 in Lioessens, gedoopt op 10
     oktober 1773 in Lioessens

     3. Geertje, geboren op 19 oktober 1785 in Driesum, gedoopt op 20
     november 1785 in Oostrum

     4. Durk, geboren op 24 juli 1776 in Hantumeruitburen, gedoopt op 18
     augustus 1776 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

     5. Tryntie, geboren op 6 januari 1780 in Hantumeruitburen, gedoopt op
     30 januari 1780 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

     6. Sijmen, geboren op 30 december 1782 onder Driesum,, gedoopt op 4
     mei 1783 (in Driesum?)

     7. Tetje, geboren op 28 oktober 1786 in Driesum, gedoopt op 5 augustus
     1787 in Driesum

     8. Getje, geboren op 21 september 1789 in Driesum, gedoopt op 25
     oktober 1789 in Driesum     De vader komt voor als Claas Symens, Klaas Siemons, Claas Simons, Klaas
     Sijmens, Klaas Sijmons en moeder als Tjitske Dirks Tjetske Durks Tjitske
     Durks.

     En hun huwelijk:

     Vermelding: Derde proclamatie op 13 november 1768 in Dantumawoude

     Bruidspaar Klaas Sijmens afkomstig van Hantumeruitburen en Tjitske Dirks     Maar ze trouwen in Westdongeradeel:

     Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 december 1768

     Bruidspaar: Claas Symens afkomstig van Hantumeruitburen en Tjitzke Dirks
     afkomstig van Dantumawoude     De heren Jan Janzes Zijlstra en Jan Eedes Zijlstra die Tietjes overlijden
     aangaven waren kennelijk niet helemaal op de hoogte. Niet alleen kenden ze
     het patroniem van Tietjes moeder niet, ze meldden ook Tietjes leeftijd als
     75, terwijl dat 73 moet zijn geweest. En kennelijk wisten ze wel dat Tietjes
     vader uit Hantumhuizen kwam, maar dat Tietje daar juist niet geboren was,
     wisten ze weer niet.     Met vriendelijke groet,

     Nynke van den Hooven..     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens kees
     Verzonden: dinsdag 15 januari 2013 11:27
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Tytje Klases Terpstra

     Hallo Tobias,

     Alleen het volgende echtpaar kom ik tegen in Westdongeradeel:

     Vader: Claas Symens
     Moeder: Tjitske Dirks

     Ze laten enkele kinderen dopen, maar geen Tietje.
     Succes met verder zoeken,
     Kees

     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "tkjwagenaar" wrote:
     >
     > Beste Lijstgenoten,
     >
     > Ik heb een "vastloper". Een voorouder is Tytje Klazes Terpstra. Zij trouwt
     met Douwe Willems de Vries, te Hantumhuizen op 14-06-1795.
     > Zij overlijdt op 07-12-1846 te Aalzum. Als ouders heb ik Klaas Symens en
     Tjitske. En dan stopt het. Heeft iemand van jullie aanvullende gegevens over
     haar ouders.
     >
     > Met vriendelijke groet,
     >
     > Tobias Wagenaar
     >

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Nynke van den Hooven
     In de juiste volgorde is natuurlijk iets praktischer.. 1. Antie, geboren in Hantumhuizen, gedoopt op 3 februari 1771 in Hantum, Hantumhuizen,
     Message 4 of 6 , Jan 15, 2013
     • 0 Attachment
      In de juiste volgorde is natuurlijk iets praktischer..      1. Antie, geboren in Hantumhuizen, gedoopt op 3 februari 1771 in
      Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

      2. Tietje, geboren op 23 september 1773 in Lioessens, gedoopt op 10
      oktober 1773 in Lioessens

      3. Durk, geboren op 24 juli 1776 in Hantumeruitburen, gedoopt op 18
      augustus 1776 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

      4. Tryntie, geboren op 6 januari 1780 in Hantumeruitburen, gedoopt op
      30 januari 1780 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen

      5. Sijmen, geboren op 30 december 1782 onder Driesum,, gedoopt op 4
      mei 1783 (in Driesum?)

      6. Geertje, geboren op 19 oktober 1785 in Driesum, gedoopt op 20
      november 1785 in Oostrum

      7. Tetje, geboren op 28 oktober 1786 in Driesum, gedoopt op 5 augustus
      1787 in Driesum

      8. Getje, geboren op 21 september 1789 in Driesum, gedoopt op 25
      oktober 1789 in Driesum      Met vriendelijke groet

      Nynke van den Hooven.      Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
      Verzonden: dinsdag 15 januari 2013 15:14
      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Tytje Klases Terpstra

      Heren,

      Klaas en Tjitske laten inderdaad een paar kinderen dopen in
      Westdongeradeel.. En nog een paar in Oostdongeradeel en ook nog een paar in
      Dantumadeel.

      Samengevat:
      <knip>      [Non-text portions of this message have been removed]
     • reyacta
      Deze is dan ook wel leuk, in dit verband: Kantoor Dokkum, overl. jaar 1820 Overledene : Klaas Simons Terpstra Overleden op: 29 augustus 1820 Wonende te :
      Message 5 of 6 , Jan 15, 2013
      • 0 Attachment
       Deze is dan ook wel leuk, in dit verband:

       Kantoor Dokkum, overl. jaar 1820
       Overledene : Klaas Simons Terpstra
       Overleden op: 29 augustus 1820
       Wonende te : Wierum
       Tekst:
       vader van Antje (vrouw van Koene Alberts v.der Meer, landbouwer Sybrandahuis),
       Durk, gardenier Betterwird,
       Trijntje (vrouw van Hessel Feddes Keegstra, voerman Wierum),
       Simon, landbouwer Sybrandahuis,
       Tetje (vrouw van Douwe Hessels v.der Meer, landbouwer Anjum)
       en afwezige Tietje en Getje Klases Terpstra, van wie men niet weet waar ze zich bevinden.

       Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap


       Overlijdensakte Westdongeradeel, 1820
       Aangiftedatum 30 augustus 1820, blad nr. 14
       Overleden: Klaas Symons Terpstra, op 28 augustus 1820, 73 jaar, man

       Met wat mazzel staan de ouders er in.

       Ze trekken nogal rond ..
       Lidmatenboek Dantumadeel, 1792
       Man: Claas Symens
       Vrouw: Tjitske Durks
       Woonplaats: onder Driesum
       - Op 8 september 1792 vertrokken naar Westergeest
       - Op 24 mei 1788 belijdenis
       Herv. Gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude

       Lidmatenboek Kollumerland, 1792 - Westergeest-Oudwoude
       Man: Klaas Symens
       Vrouw: Tjitske Durks
       - Op 18 november 1792 ingekomen van Dantumawoude

       groet Margreet       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Nynke van den Hooven wrote:
       >
       > In de juiste volgorde is natuurlijk iets praktischer..
       >
       >
       >
       > 1. Antie, geboren in Hantumhuizen, gedoopt op 3 februari 1771 in
       > Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen
       >
       > 2. Tietje, geboren op 23 september 1773 in Lioessens, gedoopt op 10
       > oktober 1773 in Lioessens
       >
       > 3. Durk, geboren op 24 juli 1776 in Hantumeruitburen, gedoopt op 18
       > augustus 1776 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen
       >
       > 4. Tryntie, geboren op 6 januari 1780 in Hantumeruitburen, gedoopt op
       > 30 januari 1780 in Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen
       >
       > 5. Sijmen, geboren op 30 december 1782 onder Driesum,, gedoopt op 4
       > mei 1783 (in Driesum?)
       >
       > 6. Geertje, geboren op 19 oktober 1785 in Driesum, gedoopt op 20
       > november 1785 in Oostrum
       >
       > 7. Tetje, geboren op 28 oktober 1786 in Driesum, gedoopt op 5 augustus
       > 1787 in Driesum
       >
       > 8. Getje, geboren op 21 september 1789 in Driesum, gedoopt op 25
       > oktober 1789 in Driesum
       >
       >
       >
       > Met vriendelijke groet
       >
       > Nynke van den Hooven.
       >
       >
       >
       > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
       > Verzonden: dinsdag 15 januari 2013 15:14
       > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       > Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Tytje Klases Terpstra
       >
       > Heren,
       >
       > Klaas en Tjitske laten inderdaad een paar kinderen dopen in
       > Westdongeradeel.. En nog een paar in Oostdongeradeel en ook nog een paar in
       > Dantumadeel.
       >
       > Samengevat:
       >
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
      • tobias genea
       Hallo Allemaal, Ik wil een ieder bedanken voor zijn bijdragen tot dusverre. Verderop staat een voorlopige kwartierstaat(je) van Tytje Klazes Terpstra. Ik sta
       Message 6 of 6 , Jan 17, 2013
       • 0 Attachment
        Hallo Allemaal,

        Ik wil een ieder bedanken voor zijn bijdragen tot dusverre.
        Verderop staat een voorlopige kwartierstaat(je) van Tytje Klazes Terpstra.
        Ik sta open voor verneteringen en aanvullingen in deze.

        Alvast bedankt.


        Tobias Wagenaar.        Generatie I        1 *TIJTJE KLAZES TERPSTRA* (TIETJE), geboren op 23-09-1773 te
        LIOESSENS, gedoopt (NED.HER.) op 10-10-1773 te LIOESSENS, overleden op
        07-12-1846 te AALZUM (GEM. OOSTDONGERADEEL) op 73-jarige leeftijd.

        Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 14-06-1795 te HANTUMAHUIZENmet
        *DOUWE WILLEMS DE VRIES*, geboren ROND 1735, overleden op 17-02-1817 te
        DOKKUM.        Generatie II        2 *KLAAS SIMONS TERPSTRA*, geboren op 22-05-1748 te
        HANTUMERUITBUREN, gedoopt (NED.HER.) op 26-05-1748 te HANTUM, HANTUMHUIZEN
        EN HANTUMERUITBUREN, overleden op 28-08-1820 te WIERUM (GEM.
        WESTDONGERADEEL) op 72-jarige leeftijd.

        Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 04-12-1768 te HANTUM met de
        18-jarige

        3 *TJITSKE DIRKS*, geboren te ONDER DAMWOUDE, gedoopt (NED.HER.)
        op 28-12-1749 te DANTUMAWOUDE, DRIESUM EN WOUTERSWOUDE.

        Uit dit huwelijk:

        1. *ANTJE KLAZES*, geboren te HANTUMHUIZEM, gedoopt (NED.HER.)
        op 03-02-1771 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HAMTUMERUITBUREN, overleden op
        22-03-1851 te WANSWERD (GEM. FERWEDERADEEL) op 80-jarige leeftijd.

        Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 17-05-1795 te DANTUMAWOUDEmet
        *KOENE ALBERTS VAN DER MEER*, 28 jaar oud, gedoopt (NED.HER.) op 02-11-1766te
        GROOTEGAST, overleden op 27-09-1827 te SIBRANDAHUIS (GEM. DANTUMADEEL) op
        60-jarige leeftijd, zoon van *ALBERT KOENS* en *TRIJNTJE LAMMERTS* (TRIJNJE
        LAMBERS).

        Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 27-09-1829 te DANTUMADEEL met *HENDRIK
        PIETERS BOERSMA*, 64 jaar oud, gedoopt (NED.HER.) op 21-04-1765 te OOSTRUM,
        overleden op 21-03-1837 te WANSWERD (GEM. FERWERDERADEEL) op 71-jarige
        leeftijd, zoon van *PIETER JANS BOERSMA* en *ANTJE POPPES*. {Hij was eerder
        ondertrouwd op 01-05-1791 te EE, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd
        op 15-05-1791 te RINSUMAGEEST met *PIETJE DOUWES SOEPBOER*, 22 jaar oud,
        gedoopt (NED.HER.) op 26-12-1768 te SIJBRANDAHUIS, overleden op
        13-09-1826te WANSWERD
        (GEM. FERWERDERADEEL) op 57-jarige leeftijd.}

        2. *TIJTJE KLAZES* (TIETJE), geboren op 23-09-1773 te LIOESSENS(zie
        1 op blz. ).

        3. *DURK KLAZES*, GARDENIER, geboren op 24-07-1776 te
        HANTUMERUITBUREN, gedoopt (NED.HER.) op 18-08-1776 te HANTUM, HAMTUMHUIZEN
        EN HANTUMERUITBUREN, overleden op 28-06-1848 te BETTERWIRD (GEM.
        WESTDONGERADEEL) op 71-jarige leeftijd.

        Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 22-05-1808 te HIAURE met *TRIJNTJE
        JANS*(JONGSMA),
        24 jaar oud, geboren op 10-04-1784 te OP DE STREEK, gedoopt (NED.HER.) op
        23-05-1784 te BORNWIRD, overleden op 27-01-1827 te BETTERWIRD (GEM.
        WESTDONGERADEEL) op 42-jarige leeftijd, dochter van *JAN DOUWES* en
        *MAAIKEWILLEMS
        *.

        Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 31-01-1830 te DOKKUM met *PIETJE
        PIEBESDE JAGER
        *, 49 jaar oud, geboren op 30-06-1780 te AALSUM, gedoopt (NED.HER.) op
        27-08-1780 te AALSUM, overleden op 05-04-1844 te DOKKUM op 63-jarige
        leeftijd, dochter van *PIJBE LOURENS* en *WIJTSKE PIETERS* (DE JAGER). {Zij
        was eerder gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 18-05-1800 te HIAUREmet
        *JAN ANNES WESTRA*, 24 jaar oud, geboren op 26-05-1775 te WETSENS, gedoopt (
        NED.HER.) op 11-06-1775 te WETSENS, overleden op 03-06-1825 te DOKKUM op
        50-jarige leeftijd.}

        4. *TRIJNTJE KLAZES*, geboren op 06-01-1780 te HANTUMERUITBUREN,
        gedoopt (NED.HER.) op 30-01-1780 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN,
        overleden op 23-09-1861 te WIERUM (GEM. WESTDONGERADEEL) op 81-jarige
        leeftijd.

        Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-05-1802 te WIERUM met *HESSEL
        FEDDES KEEGSTRA*, 28 jaar oud, geboren op 14-10-1773 te WIERUM, gedoopt (
        NED.HER.) op 07-11-1773 te WIERUM, overleden op 21-08-1848 te WIERUM (GEM.
        WESTDONGERADEEL) op 74-jarige leeftijd, zoon van *FEDDE RUURDS KEEGSTRA* en
        *GRIETJE HESSELS*.

        5. *SIJMEN KLAZES*, LANDBOUWER, geboren op 30-12-1782 te DRIESUM,
        gedoopt (NED.HER.) op 04-05-1783 te DRIESUM, overleden op 08-12-1842
        te SIBRANDAHUIS
        (GEM. DANTUMADEEL) op 59-jarige leeftijd.

        Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 13-10-1805 te RINSUMAGEESTmet
        *GRIETJE CORNELIS WEISTRA*, geboren ROND 1775 te SIJBRANDAHUIS, overleden
        op 16-03-1813 te RINSUMAGEEST (GEM. DANTUMADEEL), dochter van *CORNELIS
        FREERKS WEISTRA*, LANDBOUWER, en *LOLKJE SIPKES*.

        Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 14-12-1815 te DANTUMADEEL, MAIRIE
        RINSUMAGEEST met *ANTJE MINNES KLAVER*, 22 jaar oud, geboren op 18-03-1793te
        SIBRANDAHUIS, gedoopt (NED.HER.) op 01-04-1793 te SIBRANDAHUIS, overleden
        op 18-07-1883 te SIBRANDAHUIS (GEM. DANTUMADEEL) op 90-jarige leeftijd,
        dochter van *MINNE FREERKS KLAVER* en *MINKE TIETES* (MENKE TIETES KLAVER).

        6. *GEERTJE KLAZES*, geboren op 19-10-1785 te DRIESUM, gedoopt (
        NED.HER.) op 20-11-1785 te OOSTRUM.

        7. *TETTJE KLAZES*, geboren op 28-10-1786 te DRIESUM, gedoopt (
        NED.HER.) op 05-08-1787 te DRIESUM, overleden op 15-11-1825 te ANJUM op
        39-jarige leeftijd.

        Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 23-02-1806 te LIOESSENS met *DOUWE
        HESSELS VAN DER MEER*, 47 jaar oud, gedoopt (NED.HER.) op 23-07-1758 te
        ENGWIERUM, overleden op 20-02-1826 te ANJUM op 67-jarige leeftijd, zoon van
        *HESSEL DOUWES* en *JETSKE JANS*.

        8. *GETJE KLAZES*, geboren op 21-09-1789 te DRIESUM, gedoopt (
        NED.HER.) op 25-10-1789 te DRIESUM.        Generatie III        4 *SIJMON KLAZES*, LANDBOUWER, SCHOENMAKER, gedoopt (NED.HER.)
        op 17-05-1723 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN.

        Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 05-04-1744 te AALSUM met

        5 *TIJTJE EELZES* (TIETJE EELTJES).

        Uit dit huwelijk:

        1. *TRIJNTJE SIJMENS*, geboren op 27-08-1745 te HANTUMERUITBUREN,
        gedoopt (NED.HER.) op 29-08-1745 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
        .

        2. *KLAAS SIMONS TERPSTRA*, geboren op 22-05-1748 te
        HANTUMERUITBUREN (zie 2 op blz. ).

        3. *EELKJEN SIJMENS*, geboren op 12-12-1753 te HANTUMERUITBUREN,
        gedoopt (NED.HER.) op 23-12-1753 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
        .

        4. *PIETER SIJMENS*, geboren op 04-12-1756 te HANTUMERUITBUREN,
        gedoopt (NED.HER.) op 19-12-1756 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
        .

        5. *TETTJE SIJMENS*, geboren op 29-07-1759 te HANTUMERUITBUREN,
        gedoopt (NED.HER.) op 12-08-1759 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
        .

        6. *ANTJE SIJMENS*, geboren op 04-07-1765 te HANTUMERUITBUREN,
        gedoopt (NED.HER.) op 21-07-1765 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
        .

        7. *LIEUKJEN SIJMENS*, geboren op 12-11-1768 te HANTUMERUITBUREN,
        gedoopt (NED.HER.) op 04-12-1768 te HANTUM, HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN
        .        6 *DIRK JANS*.

        Gehuwd voor de kerk op 10-01-1745 te HALLUM met

        7 *ANTJE MEILIS*.

        Uit dit huwelijk:

        1. *TJITSKE DIRKS*, geboren te ONDER DAMWOUDE (zie 3 op blz. ).        Generatie IV        8 *KLAAS SIJMENS*.

        Kinderen:

        1. *SIJMON KLAZES*, gedoopt (NED.HER.) op 30-10-1718 te HANTUM,
        HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN, overleden VOOR 1723.

        2. *ANTJE KLAZES*, gedoopt (NED.HER.) op 20-11-1719 te HANTUM,
        HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN.

        3. *SIJMON KLAZES*, gedoopt (NED.HER.) op 17-05-1723 te HANTUM,
        HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN (zie 4 op blz. ).

        4. *FETTJE KLAZES*, gedoopt (NED.HER.) op 07-04-1726 te HANTUM,
        HANTUMHUIZEN EN HANTUMERUITBUREN.


        [Non-text portions of this message have been removed]
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.