Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Leentje Dokkum waar gebleven?

Expand Messages
 • van 't Zet
  Het was even zoeken maar Leentje Dokkum is gevonden. Kantoor Bolsward, overl. jaar 1824 Overledene : Leentje Jelles Overleden op: 20 januari 1824 Wonende te
  Message 1 of 2 , Jan 9, 2013
   Het was even zoeken maar Leentje Dokkum is gevonden.

   Kantoor Bolsward, overl. jaar 1824
   Overledene : Leentje Jelles
   Overleden op: 20 januari 1824
   Wonende te : Workum
   Tekst: 'onechte' dochter van Sijke Heeres, dienstmeid.
   Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
   Memories van successie 1818-1927 Toegangsnr. : 42 Inventarisnr. : 2008 Dagregisternr.: 083

   Joost Sjoerds Bijlsma en Gerben Jans Altena wonende te Workum, geburen geven aan dat Leentje Jelles, zonder familie oud 5 maanden gewoond hebbende te Workum,
   zonder bedrijf geboren te Gaast Grietenij Wonseradeel
   "Voorkind" van Jelle Lolles werkman te Gaast en van Sijke Heeres dienstmeid wonende te Makkum
   den 20sten januari des voormiddags 9 uur in het huis gequoteerd Wijk 13 nummer 46 Aldaar is overleden.

   Het woord "voorkind" kon ik echt niet lezen zelfs met vergrootglas erbij.

   In de akte bij alle friezen staat dat ze 5 maanden is, dat moet zijn 15 maanden.
   Haar vader heet hier Jelle Lokkes.
   met groet
   Carla


   ----- Original Message -----
   From: van 't Zet
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Tuesday, January 08, 2013 10:19 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Leentje Dokkum waar gebleven?   Hallo Allen

   Bij het nakijken en invoeren van gegevens tegen dat Sijke Herres de Boer voor haar huwelijk nog een dochter heeft gekregen.
   Waar is Leentje gebleven. Ik kan haar overlijden niet meer vinden.
   Bij het huwelijk van Sijke de Boer met Ynze Sterkenburgh wordt niets vermeld over dit kind

   Geb Wonseradeel,akte nr. 182 Aang. 19-08-1822,
   Leentje Dokkum, dochter, geb 17-05-1822
   ouders Jelle Jans Dokkum en Sijke Heeres de Boer
   Opm.: Aangever erkent de vader te zijn

   Jelle Jans Dokkum, boerenknecht oud 27 jaar wonende te Tjerkwerd welke ons heeft verklaard dat op den 17den dezer maand
   des namiddags ten vier uren geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht
   hetwelk hij ons voorstelde verklarende aan hetzelve de voornaam van Leentje
   te geven. Erkennende vader van het voorzegde kind en hetzelve te hebben
   gehad van Sijke Heeres de Boer oud 23 jaar zonder beroep wonende
   te Gaast. en welk kind is geboren in het huis staande en gelegen te Gaast
   gequoteerd letter G nummer 12
   Getuigen zijn de strandmeester Jan Arjens van Scheltinga en Tjeerd Rintjes Bijlsma arbeider te Gaast,
   Laatstgenoemde is gehuwd met de zus van Sijke, Duttje Herres de Boer.
   In hun huis is Leentje geboren.
   In 1829 is Sijke dienstbode bij Ynze Sjoerds Sterkenburgh te Ferwoude. Weduwnaar van Wimkje Tjeerds Ybema. In 1839 vindt het huwelijk plaats van Sijke en Ynze Sterkenburgh.
   Hierin wordt niets vermeld over dochter Leentje. Bij Sijke staat jongedochter ze is dan al bijna 40 jaar en krijgt nog 2 zoons Sjoerd en Heere.

   Carla

   [Non-text portions of this message have been removed]

   __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 7874 (20130109) __________

   Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.

   http://www.eset.com


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.