Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Re: namen op gebrandschilderde ramen van hervormde kerk te Hollum

Expand Messages
 • h. wouwes
  Dominee Hesselius was in Edens, Spannum. Groet, Hinke Op 9 jan. 2013 19:04 schreef Irene Visser
  Message 1 of 7 , Jan 9, 2013
   Dominee Hesselius was in Edens, Spannum.

   Groet, Hinke
   Op 9 jan. 2013 19:04 schreef "Irene Visser" <
   irenejolanda.vandermeulen@...> het volgende:

   > Hai Jacob,
   >
   > ja klopt is Tineke en Pieter-Jan. Denk haast dat je dan met de groep op
   > niets uit loopt. Zijn al vaker vragen geweest van Ameland. En kwam niet
   > meer uit dan alleen naar Tineke mailen. Maar ja wie weet.
   >
   > Zijn al weer paar jaar verder dan toen ik vragen ging stellen. Had Braunius
   > en Hesselius dacht ik als dominee in de fam. op Ameland.
   >
   > Dat als jij daar nog meer van weet?
   >
   > groetjes Irene.
   >
   > Op 9 januari 2013 18:43 schreef opoesiemen <opoesiemen@...> het
   > volgende:
   >
   > > Beste Irene,
   > >
   > > Haar naam is Tineke Borsch-de Boer en haar man Pieter Jan was de
   > beheerder
   > > van het Sorgdrager museum. Zij hadden ook geen informatie van deze
   > > personen. De hervormde doopboeken gaan tot 1690 en de kerk is in 1679
   > > gebouwd dus valt het moeilijk te achterhalen vandaar mijn vraag voor deze
   > > groep. Alsnog bedankt je reactie.
   > >
   > > Groet,
   > > Jacob
   > >
   > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Irene Visser wrote:
   > > >
   > > > Hai,
   > > >
   > > > denk dat je even naar een mail adres zoeken moet, en/of bellen moet met
   > > het
   > > > Sorgdrager Museum in Hollum. De vrouw van hoofd van het museum heeft
   > alle
   > > > Amelanders in naam gebracht. Is geloof ik de grootste stamboom van
   > > > Amelanders en aanverwanten.
   > > >
   > > > Weet alleen haar naam niet meer. Maar als je naar het museum mailt kom
   > je
   > > > denk ik wel weer verder, en ja misschien kunnen jullie elkaar nog
   > > aanvullen
   > > > ook.
   > > >
   > > > Groetjes Irene
   > > > Amelandganger.
   > > >
   > > > Op 9 januari 2013 16:53 schreef Opoe Siemen het
   > > > volgende:
   > > >
   > > > > Geachte groepsleden,
   > > > >
   > > > > Ik vroeg mij af of jullie mij kunnen helpen met het vinden van
   > > > > genealogische gegevens van Amelanders die op gebrandschilderde ramen
   > > in de
   > > > > hervormde kerk staan. Enkele van de ramen bevinden zich in de
   > > collectie van
   > > > > de Scheepvaartmuseum Amsterdam. De gebrandschilderde ramen kwamen in
   > de
   > > > > kerk toen het in 1679 in gebruik werd genomen. De namen zijn van de
   > > > > toenmalige volmachten en burgemeesters van de dorpen Hollum, Ballum
   > en
   > > Nes.
   > > > > Zij zaten in het eilanderbestuur wat onder leiding van de Heer van
   > > Ameland
   > > > > stond, op dat moment een telg uit de adellijke familie Van Cammingha.
   > > Elk
   > > > > dorp leverde 6 volmachten en 6 burgemeesters dus in totaal zouden 36
   > > leden
   > > > > in het eilandbestuur gezeten hebben. Waarschijnlijk waren de meeste
   > > leden
   > > > > al aardig op leeftijd aangezien er wel wat tijd in zo'n functie zat.
   > > Het
   > > > > gaat om de volgende namen/personen:
   > > > > Eelke Pieters Saackma,
   > > > > geboren rond 1626; Eelcke Pieters afkomstig van Hollum en Pytie
   > > Tyebbedr
   > > > > afkomstig van Hollum. Bevestiging huwelijk op 6 januari 1651.
   > > Trouwregister
   > > > > Gerecht Ameland 1645-1655; kerkvoogd
   > > > > Jan Jacobs
   > > > > geboren rond 1605; Jan Jacobs afkomstig van Hollum en Tjiam Tiebbes
   > > > > afkomstig
   > > > > van Hollum Bevestiging huwelijk op 29 december 1630. Trouwregister
   > > Gerecht
   > > > > Ameland 1627-1634
   > > > > Jan Jacobs ... volm... 1679
   > > > > Foppe Hayes old
   > > > > burgemeester tot Ballum
   > > > > Foppe Haaies Hellema, geboren rond 1627; Foppe Hayesz Hellema
   > > afkomstig van
   > > > > Ballum en Rinscke Aarriensdr Been afkomstig van Ballum. Bruidegom
   > > tekent
   > > > > "Hilma". Bevestiging huwelijk op 17 mei 1652. Trouwregister Gerecht
   > > > > Ameland.
   > > > > Dirck Jansen burgemeester volmagt tot Hollum 1679
   > > > > naam: Dirk Jansen
   > > > > Douwe Luiwes old
   > > > > burgemeester tot Nes 1679
   > > > > naam: Douwe Lieuwes
   > > > > Hendrick Jacobs old volmagt diaken tot Hollum 1679
   > > > > naam: Hendrik Jacobs
   > > > > Heere Minnes,
   > > > > old volmagt tot Hollum 1679
   > > > > De Amelander Heere Minnes komt voor als schipper in de tolregisters
   > van
   > > > > Elbing.
   > > > > Hij voer in 1685 met de "St. Jacob" naar Elbing met sinaasappels,
   > > > > citroenen, kastanjes en sprotten als lading. De retourvaart had
   > > Dordrecht
   > > > > als
   > > > > bestemming, waar hij pek en rogge af moest leveren. Heere Minnes
   > > trouwde
   > > > > met
   > > > > Grietje Gosses. Drie zoons van hen werden net als hun vader schipper:
   > > > > Goffe,
   > > > > Lourens en Arent Heeres Schol. Bron: Texelse genealogie, Zeebrieven.
   > > > > Freerk Reyners
   > > > > lijfsc, tot Nes
   > > > > Freerck Reynners afkomstig van Nes en Mettie Beerns afkomstig van
   > Nes.
   > > > > Bevestiging huwelijk op 17 november 1669. Bron: Trouwregister Gerecht
   > > > > Ameland
   > > > > 1669-1703, DTB 48
   > > > > Tjeerd Sijpts,
   > > > > burgemeester en ouderling, tot Nes
   > > > > Anne Wiarda (Annes),
   > > > > old burgemeester, tot Nes
   > > > > Mogelijk: Anne Annes afkomstig van Nes (Ameland) en Dieuke Cornelis
   > > > > afkomstig
   > > > > van Ternaard. Bevestiging huwelijk op 8 juni 1656 in Ternaard.
   > > > > Roelof Jacobs,
   > > > > burgemeester
   > > > > Jan Hendriks Fuiring,
   > > > > kerkvoogd
   > > > > Jan Sipkes
   > > > > aant.: burgemeester
   > > > > Jan ... old burgemeester old vertegenwoordiger ... tot Hollum 1679
   > > > > Andries Jans
   > > > > geboren rond 1639; Andrys Janssen afkomstig van Hollum en Eicken
   > Sickes
   > > > > afkomstig van Buren. Bevestiging huwelijk op 12 juni 1664.
   > > Trouwregister
   > > > > Gerecht Ameland 1655-1669.
   > > > > Andries Jansen Duijn, meister volmagt tot ...er ao 1679
   > > > > Andries Lieuwes
   > > > > aant.: burgemeester
   > > > > Andries Luiwes old burgemeester tot Nes anno 1679
   > > > > Eelke Haaies
   > > > > Eelke ? Hayes old ... van Hollum 1679
   > > > > Hopelijk kunnen jullie mij helpen met het vinden van meer
   > > > > achtergrondinformatie van deze personen. Bronnen als Tresoar heb ik
   > al
   > > eens
   > > > > geraadpleegd maar wie weet wat er nog meer op het wereldwijde web
   > > staat.
   > > > > Niet alle informatie is correct dus misschien hebben jullie nog
   > > > > aanvullingen/correcties.
   > > > > Groet,
   > > > > Jacob
   > > > >
   > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > ------------------------------------
   > > > >
   > > > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   > > > >
   > > > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
   > > sinds 8
   > > > > juli 1999 geposte berichten staat op
   > > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > > > >
   > > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
   > naar:
   > > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > > > Yahoo! Groups Links
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > >
   > > >
   > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > ------------------------------------
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   > >
   > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > > juli 1999 geposte berichten staat op
   > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.