Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: trijntje reiners

Expand Messages
 • reyacta
  Hallo, Ik heb deze ouders: Leeuwarden, huwelijken 1594 Vermelding: Ondertrouw op 9 november 1594 Bruidegom: Reiner Jans afkomstig van Huizum Bruid: Anne Heines
  Message 1 of 5 , Jan 6, 2013
   Hallo,

   Ik heb deze ouders:

   Leeuwarden, huwelijken 1594
   Vermelding: Ondertrouw op 9 november 1594
   Bruidegom: Reiner Jans afkomstig van Huizum
   Bruid: Anne Heines
   Opmerking : NB
   Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1594-1812, eindjaar is 1603
   Inventarisnr.: DTB 894

   Anna dochter van Heyn Cornelis, ovl < 1581 Wirdum - en Tryn Radbodusdr.
   4 kinderen Reiners:
   Trijntje, Jan, Kinsck en nog een Trijntje

   Pieter Nieuwland heeft dit over broer Jan:
   Jan Reiners (JAN REINERS)
   op Pylkwier onder Huizum, voorspr. ki. v Andries Jans en Antje Gosses onder
   Tietjerk, 1652 id. ki. v Gosse Oebeles en Trijntje Reiners, 1642 getuige
   huwelijkse voorwaarden Sybren Joukes en Trijntje Reiners, heeft twee zusters
   Trijntje, ook zuster Kunskje / Kinsck

   en de dtb dit:

   Leeuwarden, huwelijken 1611
   Vermelding: Ondertrouw in 1611
   Bruidegom: Jan Reyners
   Bruid: Trijn Jacobs

   Leeuwarden, huwelijken 1611
   Vermelding: Attestatie afgegeven op 15 mei 1611
   Bruidegom: Jan Reyners
   Bruid: Trijn Jacobs
   Opmerking : met attestatie van Huizum

   PN heeft dit over de 2e Trijntje:
   Trijntje Reiners (TRIJNTJE REINERS)
   tr. (1642) Sybren Joukes, LWL M18 430, 436, woont op Rijsens onder Huizum, akte
   van inbreng d.d. 27 mei resp. 1 juli 1642, getuigen: Gosse Oebeles van Sipma /
   Gosse Wbles van Sippama (tr. Trijn Reyners), Jan Reyners, Jouke Oepts / Uptsz
   (tr. Kunskje Reyners)

   Kinsck Reynersdr (KUNSKE REINERS)
   tr. Jouke Oepts (overl. Kimswerd 1648), is wsch. afk. van Huizum, vgl. LWL M18
   436 (1642), well. broer Jan en twee zusters Trijntje

   Dit zou de dochter van Jan Reiners kunnen zijn:
   Nanne Lieuwes (NANNE LIEUWES)
   te Pylkwier onder Huizum, tr. Antje Jans, LWL M31 21, beiden overl. voor 10 april 1676;
   ki.: Reiner, dan meerderj., Janke / Jantje, Geertje (cur.: Jan Rommerts)

   Groet Margreet


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "klaaspera" wrote:
   >
   > Hallo Dirk,
   >
   > De ouders, broers en zussen van Trijntje (Trijntie) Reiners heb ik ook niet kunnen vinden. Ik vraag me ook af, of je wel zoveel gegevens vóór 1600 op Tresoar zult aantreffen. Wel heb ik van haar de volgende gegevens. Misschien heb je daar toch iets aan.
   >
   > Trijntie Reiners
   >
   > • Death: 1652, Rijperkerk
   > • Partnership with: Gosse Ubles (van) SYPMA
   >
   > o Child: Pytter Gosses SIPMA
   >
   > Descendants of Trijntie REINERS
   > 1 Trijntie REINERS
   > =Gosse Ubles (van) SYPMA
   > 2 Pytter Gosses SIPMA
   > =Gritje OENS Marriage: 03 MAR 1661, Rijperkerk, Friesland
   > 3 Auckjen PIJTERS
   > =Bauke (Sierds) TJEERDS Marriage: 08 FEB 1691, Oudkerk, Friesland
   > 3 Gosse PIJTERS
   > 3 Klaas PIJTERS
   > 3 Klaas PIJTERS
   >
   > Bron:
   > http://www.team-kamermans.com/Gedcom/html/p000000p.htm#I12702
   > _______________________________________________________________
   >
   > • ID: I51878
   > • Name: Trijntje Reiners
   > • Given Name: Trijntje
   > • Surname: Reiners
   > • Sex: F
   > • Birth: Bef 1593
   > • Death: 1 Jan 1652 in Rijperkerk, Tietjerksteradeel, Friesland, The Netherlands
   > • _UID: 870C13D43A6A4289959C9CD8A0CCCF32FB1D
   >
   >
   > Marriage 1 Gosse Ubeles Sipma b: Bef 1592
   >
   > • Married: 1616
   >
   > • Change Date: 10 Apr 2011
   >
   > Children
   > 1. Oebele Gosses Sipma
   > 2. Antje Gosses Sipma
   > 3. Pieter Gosses Sipma
   > 4. Geertje Gosses Sipma
   > 5. Aukje Gosses b: Bef 1622
   > 6. Taeedts Gosses Sipma b: 1633 c: 24 Mar 1633 in Suawoude-Tietjerk
   > 7. Claes Gosses Sipma b: 1638 c: 1 Jan 1639
   >
   > Bron:
   > http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=dejong-zondag&id=I51878
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   >
   > Klaas Pera
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "dirk.laverman" wrote:
   > >
   > > Hallo Iedereen
   > >
   > > Ik ben op zoek naar wat gegevens over Trijntje Reiners, waarschijnlijk uit Ryptsjerk. Ze trouwde in 1616 met Gosse Oebele Sipma - Ryptsjerk.
   > > Wie waren haar ouders en broers/zuster ?
   > >
   > > Dirk Laverman
   > >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.