Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] trijntje reiners

Expand Messages
 • Rimy Wiltink
  Hallo Dirk. In de collectie van Pieter Nieuwland op Tresoar staat onderstaande informatie. http://www2.tresoar.nl/nieuwland/ Genealogisch Onderzoek Bevolking
  Message 1 of 5 , Jan 6, 2013
  • 0 Attachment
   Hallo Dirk.

   In de collectie van Pieter Nieuwland op Tresoar
   staat onderstaande informatie.
   http://www2.tresoar.nl/nieuwland/

   Genealogisch Onderzoek
   Bevolking Tietjerksteradeel

   Trijntje Reiners (TRIJNTJE REINERS)
   overl. Rijperkerk omstr. 1 jan. 1652, tr. Gosse Oebeles Sipma, el. te Tietjerk
   1616, op lidm. lijst Tietj. 1632, woont 1640 te Rijperkerk; TIE M3 451 (invent.
   20 jan. 1652), S2 5v, broer Jan te Huizum, mog. zusters Trijn (!) en Kunskje /
   Kinsck

   Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

   Met vriendelijke groet.

   Rimy Veltman

   *********** REPLY SEPARATOR ***********

   On 5-1-2013 at 13:52 dirk.laverman wrote:

   >Hallo Iedereen
   >
   >Ik ben op zoek naar wat gegevens over Trijntje Reiners, waarschijnlijk uit
   >Ryptsjerk. Ze trouwde in 1616 met Gosse Oebele Sipma - Ryptsjerk.
   >Wie waren haar ouders en broers/zuster ?
   >
   >Dirk Laverman
   >
   >
   >
   >
   >-----
   >Geen virus gevonden in dit bericht.
   >Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   >Versie: 2013.0.2805 / Virusdatabase: 2637/6010 - datum van uitgifte: 01/04/13
  • reyacta
   Hallo, Ik heb deze ouders: Leeuwarden, huwelijken 1594 Vermelding: Ondertrouw op 9 november 1594 Bruidegom: Reiner Jans afkomstig van Huizum Bruid: Anne Heines
   Message 2 of 5 , Jan 6, 2013
   • 0 Attachment
    Hallo,

    Ik heb deze ouders:

    Leeuwarden, huwelijken 1594
    Vermelding: Ondertrouw op 9 november 1594
    Bruidegom: Reiner Jans afkomstig van Huizum
    Bruid: Anne Heines
    Opmerking : NB
    Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1594-1812, eindjaar is 1603
    Inventarisnr.: DTB 894

    Anna dochter van Heyn Cornelis, ovl < 1581 Wirdum - en Tryn Radbodusdr.
    4 kinderen Reiners:
    Trijntje, Jan, Kinsck en nog een Trijntje

    Pieter Nieuwland heeft dit over broer Jan:
    Jan Reiners (JAN REINERS)
    op Pylkwier onder Huizum, voorspr. ki. v Andries Jans en Antje Gosses onder
    Tietjerk, 1652 id. ki. v Gosse Oebeles en Trijntje Reiners, 1642 getuige
    huwelijkse voorwaarden Sybren Joukes en Trijntje Reiners, heeft twee zusters
    Trijntje, ook zuster Kunskje / Kinsck

    en de dtb dit:

    Leeuwarden, huwelijken 1611
    Vermelding: Ondertrouw in 1611
    Bruidegom: Jan Reyners
    Bruid: Trijn Jacobs

    Leeuwarden, huwelijken 1611
    Vermelding: Attestatie afgegeven op 15 mei 1611
    Bruidegom: Jan Reyners
    Bruid: Trijn Jacobs
    Opmerking : met attestatie van Huizum

    PN heeft dit over de 2e Trijntje:
    Trijntje Reiners (TRIJNTJE REINERS)
    tr. (1642) Sybren Joukes, LWL M18 430, 436, woont op Rijsens onder Huizum, akte
    van inbreng d.d. 27 mei resp. 1 juli 1642, getuigen: Gosse Oebeles van Sipma /
    Gosse Wbles van Sippama (tr. Trijn Reyners), Jan Reyners, Jouke Oepts / Uptsz
    (tr. Kunskje Reyners)

    Kinsck Reynersdr (KUNSKE REINERS)
    tr. Jouke Oepts (overl. Kimswerd 1648), is wsch. afk. van Huizum, vgl. LWL M18
    436 (1642), well. broer Jan en twee zusters Trijntje

    Dit zou de dochter van Jan Reiners kunnen zijn:
    Nanne Lieuwes (NANNE LIEUWES)
    te Pylkwier onder Huizum, tr. Antje Jans, LWL M31 21, beiden overl. voor 10 april 1676;
    ki.: Reiner, dan meerderj., Janke / Jantje, Geertje (cur.: Jan Rommerts)

    Groet Margreet


    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "klaaspera" wrote:
    >
    > Hallo Dirk,
    >
    > De ouders, broers en zussen van Trijntje (Trijntie) Reiners heb ik ook niet kunnen vinden. Ik vraag me ook af, of je wel zoveel gegevens vóór 1600 op Tresoar zult aantreffen. Wel heb ik van haar de volgende gegevens. Misschien heb je daar toch iets aan.
    >
    > Trijntie Reiners
    >
    > • Death: 1652, Rijperkerk
    > • Partnership with: Gosse Ubles (van) SYPMA
    >
    > o Child: Pytter Gosses SIPMA
    >
    > Descendants of Trijntie REINERS
    > 1 Trijntie REINERS
    > =Gosse Ubles (van) SYPMA
    > 2 Pytter Gosses SIPMA
    > =Gritje OENS Marriage: 03 MAR 1661, Rijperkerk, Friesland
    > 3 Auckjen PIJTERS
    > =Bauke (Sierds) TJEERDS Marriage: 08 FEB 1691, Oudkerk, Friesland
    > 3 Gosse PIJTERS
    > 3 Klaas PIJTERS
    > 3 Klaas PIJTERS
    >
    > Bron:
    > http://www.team-kamermans.com/Gedcom/html/p000000p.htm#I12702
    > _______________________________________________________________
    >
    > • ID: I51878
    > • Name: Trijntje Reiners
    > • Given Name: Trijntje
    > • Surname: Reiners
    > • Sex: F
    > • Birth: Bef 1593
    > • Death: 1 Jan 1652 in Rijperkerk, Tietjerksteradeel, Friesland, The Netherlands
    > • _UID: 870C13D43A6A4289959C9CD8A0CCCF32FB1D
    >
    >
    > Marriage 1 Gosse Ubeles Sipma b: Bef 1592
    >
    > • Married: 1616
    >
    > • Change Date: 10 Apr 2011
    >
    > Children
    > 1. Oebele Gosses Sipma
    > 2. Antje Gosses Sipma
    > 3. Pieter Gosses Sipma
    > 4. Geertje Gosses Sipma
    > 5. Aukje Gosses b: Bef 1622
    > 6. Taeedts Gosses Sipma b: 1633 c: 24 Mar 1633 in Suawoude-Tietjerk
    > 7. Claes Gosses Sipma b: 1638 c: 1 Jan 1639
    >
    > Bron:
    > http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=dejong-zondag&id=I51878
    >
    > Met vriendelijke groeten,
    >
    > Klaas Pera
    >
    > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "dirk.laverman" wrote:
    > >
    > > Hallo Iedereen
    > >
    > > Ik ben op zoek naar wat gegevens over Trijntje Reiners, waarschijnlijk uit Ryptsjerk. Ze trouwde in 1616 met Gosse Oebele Sipma - Ryptsjerk.
    > > Wie waren haar ouders en broers/zuster ?
    > >
    > > Dirk Laverman
    > >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.