Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Friesland-genealogy] Re: Leeuwarden.

Expand Messages
 • Cor
  Hallo Irene en Johan, In de krant van toen staat dit nog niet. Komt na 1 maand online voor zover ik weet. Maar het is op de Voorstreek links naast de
  Message 1 of 10 , Jan 4, 2013
  • 0 Attachment
   Hallo Irene en Johan,

   In de krant van toen staat dit nog niet.
   Komt na 1 maand online voor zover ik weet.
   Maar het is op de Voorstreek links naast de (inmiddels gesloten) Noord
   Ned. Boekhandel.
   Er heeft een loodgietersbedrijf in gezeten (fa. Bak ??)
   En ook Elim een evangelisatie groepje.
   In de krant (die ik niet meer heb) stond op de foto links van dit pand nog
   een heel smal pand.
   Of dit bij elkaar hoort ??

   Groetjes Cor


   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Leeuwarden.

   Hallo Irene,

   Heb je www.dekrantvantoen.nl al eens geprobeerd? Met de juiste zoekwoorden
   kun je daar heel veel terugvinden.

   Groet,

   Johan
  • Bert Wijnstra
   Irene In het archief van de Leeuwarder Courant vond ik in de editie van 28 december 2012: Zeldzaam oud steenhuis op Voorstreek Een voormalig café aan de
   Message 2 of 10 , Jan 4, 2013
   • 0 Attachment
    Irene

    In het archief van de Leeuwarder Courant vond ik in de editie van 28
    december 2012:

    Zeldzaam oud steenhuis op Voorstreek
    Een voormalig café aan de Leeuwarder Voorstreek blijkt een steenhuis te zijn
    van zo'n vijfhonderd jaar oud. Café Benthem groeide rond 1600 uit tot de
    deftigste herberg van Leeuwarden en hield het ... (Leeuwarder Courant Editie
    Noord , blz 28)

    Groet
    Bert Wijnstra
   • J. van Oosten
    Hoi Irene, Er zijn meer die claimen het oudste huis van Leeuwarden te zijn. Wat denk je hiervan: Pastoorshuis Ontstaan Deze stadsstins is in het begin van de
    Message 3 of 10 , Jan 4, 2013
    • 0 Attachment
     Hoi Irene,     Er zijn meer die claimen het oudste huis van Leeuwarden te zijn. Wat denk je
     hiervan:


     Pastoorshuis


     Ontstaan

     Deze stadsstins is in het begin van de 14e eeuw gebouwd.


     Geschiedenis

     De Keimpemastins is het oudste huis van Leeuwarden. Het werd waarschijnlijk
     gebouwd door een lid uit de familie Keimpema, een adellijk geslacht, dat al
     in het begin van de 14e eeuw voorkomt in Leeuwarden. De oudst bekende
     persoon uit deze familie is Worp Keimpema (ca 1485), die waarschijnlijk niet
     in het huis gewoond heeft, omdat het huis toen al als pastorie in gebruik
     was. Oorspronkelijk was de stins een van kloostermoppen opgebouwd dwarshuis
     (nok evenwijdig aan de straat) zonder verdieping en met een overwelfde
     kelder.

     Het huis werd al vroeg in de 15e eeuw de pastorie van de parochiekerk van
     Nijehove toegewijd aan Maria en werd daarom ook wel Lieve Vrouwe kerk
     genoemd. In haar beste dagen waren er twee geestelijken aan deze kerk
     verbonden. In 1580 ging Leeuwarden over op de Hervormde eredienst en werd de
     Lieve Vrouwkerk ongeschikt bevonden. De preekstoel werd naar de Galileërkerk
     overgebracht en de kerk en de stins vervulden verschillende functies. In
     1758 werd de kerk gesloopt, de Keimpemastins bleef staan.
     Begin 16e eeuw werd de hoofdverdieping tot zaal gecreëerd. Uit deze tijd
     stammen de nu nog aanwezige moer- en kinderbinten. In de kopwanden werden
     nieuwe stookplaatsen gemaakt.

     Na de reformatie kreeg de stins de functie van Latijnse school. Er werden
     verschillende meer of minder ingrijpende verbouwingen uitgevoerd.
     Vrij vroeg werd er in de rechterzijgevel een raam gemaakt. Later werden de
     ramen in de voorgevel veranderd. De ramen kregen onder andere naar buiten
     draaiende luiken en een kloosterkozijn. De ingang werd verplaatst naar het
     midden. Waarschijnlijk omdat het rechter vertrek iets werd vergroot.
     Eind 16e eeuw werd er een achtervleugel bijgebouwd. Deze aanbouw bestond uit
     twee verdiepingen en is door de jaren heen uitgebreid. De toegang werd ook
     naar de achterzijde verplaatst. Deze kon men via een poortje in de muur
     langs de Bontepapesteeg bereiken.

     In de 18e eeuw kreeg de stins weer verschillende functies. Het werd verbouwd
     tot predikantswoning. Ook deed het een tijdje als nieuwe pastorie dienst. In
     deze tijd zijn geen noemenswaardige verbouwingen gedaan. De hoofdverdieping
     was nog steeds een grote zaal. Hierdoor waren er weinig verbouwingen nodig
     toen er een armenschool in het gebouw gevestigd werd (1765-1776). In 1776
     werd de stins een woonhuis. De grote ramen in de voorgevel werden ook in dit
     jaar geplaatst. Deze ramen zijn door zogenaamde roeden onderverdeeld.
     Volgens de kadastrale atlas van Leeuwarden was het huis in 1832 eigendom van
     Anna Maria Mecima te Harlingen.
     De eerste grote verandering vond pas weer plaats in 1837. De ingang werd
     weer naar de voorzijde verplaatst. Ook werd er een hoog bordes onder de deur
     geplaatst. Volgens de gegevens van het kadaster werd de 'huizinge met
     plaats, bleek, kamer, groote kelder en verder toebehorend' in 1840 verkocht.
     De nieuwe eigenaar liet in dat zelfde jaar de achtervleugel afsplitsen en
     verbouwen tot drie woningen. Achter het huis lag in 1842 een pastorietuin.

     In 1890 verloor de stins zijn woonfunctie en werd als pakhuis ingericht. De
     ingang met stoep werd weggebroken en vervangen door een simpelere ingang.
     Tijdens deze periode raakte het huis ernstig verloederd.
     In de jaren 1980/1981 werd het pand gerestaureerd en zoveel mogelijk in
     oorspronkelijke staat teruggebracht. De ingang aan de voorzijde en de
     kelderingang aan de rechterzijde werden gereconstrueerd en de stins kreeg
     zijn woonfunctie terug.

     In de huidige toestand is de Keimpemastins een eenvoudige, onderkelderde
     zaalstins van één verdieping. Op de plattegrond van Leeuwarden uit omstreeks
     1630 zien we echter een dubbel huis van twee verdiepingen boven de kelders.
     Op een plattegrond van Sems uit 1603 is zelfs een dubbel huis getekend dat
     boven de kelders uit 3 verdiepingen lijkt te bestaan.


     Bewoners

     ca 1300 - ca 1420 familie Keimpema
     ca 1420 - 1785 bewoond door de opvolgende pastoors van de Lieve Vrouwekerk
     1832 Anna Maria Mecima


     Huidige doeleinden

     Het huis wordt particuliere bewoond.


     Opengesteld

     Voor zover bekend is het huis niet toegankelijk.

     Of hiervan:     We gaan linksaf de Oude Oosterstraat in. De Oosterstraat is de oudste
     winkelstraat in de stad. Cartograaf Johannes Sems en schilderes Margaretha
     de Heer hebben hier of in de buurt gewoond. Op de hoek met de Ossekop staat
     het ´huis met de gladde gevel´, één van de oudste huizen van Leeuwarden.
     Rechtsaf de Groentemarkt op gaat het richting Brol en De Kelders.

     De Brol ontstond in het begin van de 16e eeuw toen de driesprong van
     grachten met stenen gewelven werd overkluisd. Het plein heeft lang als
     marktplein gefungeerd. Ook vonden er ooit de executies plaats en werd er
     gestraft middels de kaak of pronkpaal. De Kelders is een straatnaam die we
     letterlijk moeten nemen. In de vijftiende eeuw werd hier aan de steile
     terprand een hoge straat met een lage kade aangelegd, de Bierkade, met
     kelders die tot onder de aanliggende huizen doorliepen. Lange tijd hebben de
     bierdragers hier het straatbeeld bepaald.

     Of hiervan:

     Hoewel Leeuwarden pas vanaf omstreeks 1250 kan worden beschouwd als een
     stad, is zijn geschiedenis veel ouder. Hoe oud precies zal misschien de
     komende tijd blijken als in het oudste gedeelte van het stadscentrum
     archeologisch onderzoek wordt gedaan. Archeologen hopen meer duidelijkheid
     te krijgen over de vroegste bewoningsgeschiedenis van de stad.

     Het vooronderzoek vindt plaats van 31 juli tot en met 23 augustus 2000. De
     opgravingen vinden plaats bij de Oldehove, de scheve toren die al eeuwenlang
     het beeld van de Friese hoofdstad bepaalt. Permanente bewoning is er op deze
     plek al sinds ongeveer 750, de tijd dat de Engelse missionaris Bonifatius in
     Friesland verbleef. Sinds die tijd werd er ook met zekerheid gewoond op twee
     terpen aan weerszijden van de rivier de Ee (bij de huidige Hoogstraten).
     Samen met de Oldehoveterp vormen de twee terpen aan de Ee de kern van het
     oude Leeuwarden.

     De Oldehove ligt op een woonterp, waarop in de negende eeuw een eerste
     houten kerk werd gebouwd. De Oldehoveterp lag op een strategische plaats,
     namelijk vlakbij de plek waar de Ee uitmondde in de Middelzee, de grote baai
     die het noorden van Friesland in tweeën deelde.

     Ook al voor 750 werd er in dit gebied gewoond. Al voor de komst van de
     Romeinen was er sprake van meerdere terpnederzettinkjes in het gebied van en
     rond de huidige binnenstad, maar deze werden waarschijnlijk allemaal
     verlaten in de vierde eeuw na Christus toen de stijgende zeespiegel veel
     toenmalige Friezen naar elders deed verhuizen.

     Allemaal teksten over oud Leeuwarden, te vinden via Google.

     Kik maar of je er iets aan hebt.     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Irene Visser
     Verzonden: vrijdag 4 januari 2013 10:27
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Leeuwarden.

     Dag,

     ik hoorde van iemand dat er een verhaal in de Leeuwarder Courant heeft
     gestaan over het oudste huis van Leeuwarden? Nog ouder dan de Oldehove?
     Iemand enig idee waar dat huis staat.

     Moet afgelopen week of de week daarvoor er in hebben gestaan. Hebben helaas
     geen Leeuwarder Courant dus vandaar mijn vraag.

     groetje Irene.

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Irene Visser
     THANKS, allen ik ga alles eens op mijn gemak lezen, groetjes Irene. Op 4 januari 2013 11:38 schreef J. van Oosten het ... [Non-text
     Message 4 of 10 , Jan 4, 2013
     • 0 Attachment
      THANKS, allen ik ga alles eens op mijn gemak lezen,

      groetjes Irene.

      Op 4 januari 2013 11:38 schreef J. van Oosten <ooste061@...> het
      volgende:

      > Hoi Irene,
      >
      >
      >
      > Er zijn meer die claimen het oudste huis van Leeuwarden te zijn. Wat denk
      > je
      > hiervan:
      >
      >
      > Pastoorshuis
      >
      >
      > Ontstaan
      >
      > Deze stadsstins is in het begin van de 14e eeuw gebouwd.
      >
      >
      > Geschiedenis
      >
      > De Keimpemastins is het oudste huis van Leeuwarden. Het werd waarschijnlijk
      > gebouwd door een lid uit de familie Keimpema, een adellijk geslacht, dat al
      > in het begin van de 14e eeuw voorkomt in Leeuwarden. De oudst bekende
      > persoon uit deze familie is Worp Keimpema (ca 1485), die waarschijnlijk
      > niet
      > in het huis gewoond heeft, omdat het huis toen al als pastorie in gebruik
      > was. Oorspronkelijk was de stins een van kloostermoppen opgebouwd dwarshuis
      > (nok evenwijdig aan de straat) zonder verdieping en met een overwelfde
      > kelder.
      >
      > Het huis werd al vroeg in de 15e eeuw de pastorie van de parochiekerk van
      > Nijehove toegewijd aan Maria en werd daarom ook wel Lieve Vrouwe kerk
      > genoemd. In haar beste dagen waren er twee geestelijken aan deze kerk
      > verbonden. In 1580 ging Leeuwarden over op de Hervormde eredienst en werd
      > de
      > Lieve Vrouwkerk ongeschikt bevonden. De preekstoel werd naar de
      > Galileërkerk
      > overgebracht en de kerk en de stins vervulden verschillende functies. In
      > 1758 werd de kerk gesloopt, de Keimpemastins bleef staan.
      > Begin 16e eeuw werd de hoofdverdieping tot zaal gecreëerd. Uit deze tijd
      > stammen de nu nog aanwezige moer- en kinderbinten. In de kopwanden werden
      > nieuwe stookplaatsen gemaakt.
      >
      > Na de reformatie kreeg de stins de functie van Latijnse school. Er werden
      > verschillende meer of minder ingrijpende verbouwingen uitgevoerd.
      > Vrij vroeg werd er in de rechterzijgevel een raam gemaakt. Later werden de
      > ramen in de voorgevel veranderd. De ramen kregen onder andere naar buiten
      > draaiende luiken en een kloosterkozijn. De ingang werd verplaatst naar het
      > midden. Waarschijnlijk omdat het rechter vertrek iets werd vergroot.
      > Eind 16e eeuw werd er een achtervleugel bijgebouwd. Deze aanbouw bestond
      > uit
      > twee verdiepingen en is door de jaren heen uitgebreid. De toegang werd ook
      > naar de achterzijde verplaatst. Deze kon men via een poortje in de muur
      > langs de Bontepapesteeg bereiken.
      >
      > In de 18e eeuw kreeg de stins weer verschillende functies. Het werd
      > verbouwd
      > tot predikantswoning. Ook deed het een tijdje als nieuwe pastorie dienst.
      > In
      > deze tijd zijn geen noemenswaardige verbouwingen gedaan. De hoofdverdieping
      > was nog steeds een grote zaal. Hierdoor waren er weinig verbouwingen nodig
      > toen er een armenschool in het gebouw gevestigd werd (1765-1776). In 1776
      > werd de stins een woonhuis. De grote ramen in de voorgevel werden ook in
      > dit
      > jaar geplaatst. Deze ramen zijn door zogenaamde roeden onderverdeeld.
      > Volgens de kadastrale atlas van Leeuwarden was het huis in 1832 eigendom
      > van
      > Anna Maria Mecima te Harlingen.
      > De eerste grote verandering vond pas weer plaats in 1837. De ingang werd
      > weer naar de voorzijde verplaatst. Ook werd er een hoog bordes onder de
      > deur
      > geplaatst. Volgens de gegevens van het kadaster werd de 'huizinge met
      > plaats, bleek, kamer, groote kelder en verder toebehorend' in 1840
      > verkocht.
      > De nieuwe eigenaar liet in dat zelfde jaar de achtervleugel afsplitsen en
      > verbouwen tot drie woningen. Achter het huis lag in 1842 een pastorietuin.
      >
      > In 1890 verloor de stins zijn woonfunctie en werd als pakhuis ingericht. De
      > ingang met stoep werd weggebroken en vervangen door een simpelere ingang.
      > Tijdens deze periode raakte het huis ernstig verloederd.
      > In de jaren 1980/1981 werd het pand gerestaureerd en zoveel mogelijk in
      > oorspronkelijke staat teruggebracht. De ingang aan de voorzijde en de
      > kelderingang aan de rechterzijde werden gereconstrueerd en de stins kreeg
      > zijn woonfunctie terug.
      >
      > In de huidige toestand is de Keimpemastins een eenvoudige, onderkelderde
      > zaalstins van één verdieping. Op de plattegrond van Leeuwarden uit
      > omstreeks
      > 1630 zien we echter een dubbel huis van twee verdiepingen boven de kelders.
      > Op een plattegrond van Sems uit 1603 is zelfs een dubbel huis getekend dat
      > boven de kelders uit 3 verdiepingen lijkt te bestaan.
      >
      >
      > Bewoners
      >
      > ca 1300 - ca 1420 familie Keimpema
      > ca 1420 - 1785 bewoond door de opvolgende pastoors van de Lieve Vrouwekerk
      > 1832 Anna Maria Mecima
      >
      >
      > Huidige doeleinden
      >
      > Het huis wordt particuliere bewoond.
      >
      >
      > Opengesteld
      >
      > Voor zover bekend is het huis niet toegankelijk.
      >
      >
      >
      >
      >
      > Of hiervan:
      >
      >
      >
      > We gaan linksaf de Oude Oosterstraat in. De Oosterstraat is de oudste
      > winkelstraat in de stad. Cartograaf Johannes Sems en schilderes Margaretha
      > de Heer hebben hier of in de buurt gewoond. Op de hoek met de Ossekop staat
      > het ´huis met de gladde gevel´, één van de oudste huizen van Leeuwarden.
      > Rechtsaf de Groentemarkt op gaat het richting Brol en De Kelders.
      >
      > De Brol ontstond in het begin van de 16e eeuw toen de driesprong van
      > grachten met stenen gewelven werd overkluisd. Het plein heeft lang als
      > marktplein gefungeerd. Ook vonden er ooit de executies plaats en werd er
      > gestraft middels de kaak of pronkpaal. De Kelders is een straatnaam die we
      > letterlijk moeten nemen. In de vijftiende eeuw werd hier aan de steile
      > terprand een hoge straat met een lage kade aangelegd, de Bierkade, met
      > kelders die tot onder de aanliggende huizen doorliepen. Lange tijd hebben
      > de
      > bierdragers hier het straatbeeld bepaald.
      >
      > Of hiervan:
      >
      > Hoewel Leeuwarden pas vanaf omstreeks 1250 kan worden beschouwd als een
      > stad, is zijn geschiedenis veel ouder. Hoe oud precies zal misschien de
      > komende tijd blijken als in het oudste gedeelte van het stadscentrum
      > archeologisch onderzoek wordt gedaan. Archeologen hopen meer duidelijkheid
      > te krijgen over de vroegste bewoningsgeschiedenis van de stad.
      >
      > Het vooronderzoek vindt plaats van 31 juli tot en met 23 augustus 2000. De
      > opgravingen vinden plaats bij de Oldehove, de scheve toren die al
      > eeuwenlang
      > het beeld van de Friese hoofdstad bepaalt. Permanente bewoning is er op
      > deze
      > plek al sinds ongeveer 750, de tijd dat de Engelse missionaris Bonifatius
      > in
      > Friesland verbleef. Sinds die tijd werd er ook met zekerheid gewoond op
      > twee
      > terpen aan weerszijden van de rivier de Ee (bij de huidige Hoogstraten).
      > Samen met de Oldehoveterp vormen de twee terpen aan de Ee de kern van het
      > oude Leeuwarden.
      >
      > De Oldehove ligt op een woonterp, waarop in de negende eeuw een eerste
      > houten kerk werd gebouwd. De Oldehoveterp lag op een strategische plaats,
      > namelijk vlakbij de plek waar de Ee uitmondde in de Middelzee, de grote
      > baai
      > die het noorden van Friesland in tweeën deelde.
      >
      > Ook al voor 750 werd er in dit gebied gewoond. Al voor de komst van de
      > Romeinen was er sprake van meerdere terpnederzettinkjes in het gebied van
      > en
      > rond de huidige binnenstad, maar deze werden waarschijnlijk allemaal
      > verlaten in de vierde eeuw na Christus toen de stijgende zeespiegel veel
      > toenmalige Friezen naar elders deed verhuizen.
      >
      > Allemaal teksten over oud Leeuwarden, te vinden via Google.
      >
      > Kik maar of je er iets aan hebt.
      >
      >
      >
      > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Irene Visser
      > Verzonden: vrijdag 4 januari 2013 10:27
      > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Leeuwarden.
      >
      >
      >
      >
      >
      > Dag,
      >
      > ik hoorde van iemand dat er een verhaal in de Leeuwarder Courant heeft
      > gestaan over het oudste huis van Leeuwarden? Nog ouder dan de Oldehove?
      > Iemand enig idee waar dat huis staat.
      >
      > Moet afgelopen week of de week daarvoor er in hebben gestaan. Hebben helaas
      > geen Leeuwarder Courant dus vandaar mijn vraag.
      >
      > groetje Irene.
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      > ------------------------------------
      >
      > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
      >
      > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      > juli 1999 geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Henk de Jager
      Irene, Deze week stond er in de Lc een artikel. In dit artikel wordt melding gemaakt dat er in onze hoofdstad een onderzoek start. Doel van dit onderzoek is na
      Message 5 of 10 , Jan 4, 2013
      • 0 Attachment
       Irene, Deze week stond er in de Lc een artikel. In dit artikel wordt
       melding gemaakt dat er in onze hoofdstad een onderzoek start. Doel van dit
       onderzoek is na te gaan of er woningen zijn die ouder dan de Oldehove zijn.
       Zal ik je op de hoogte houden over de uitkomsten? Henk de Jager
       Op 4 jan. 2013 10:27 schreef "Irene Visser" <
       irenejolanda.vandermeulen@...> het volgende:

       > **
       >
       >
       > Dag,
       >
       > ik hoorde van iemand dat er een verhaal in de Leeuwarder Courant heeft
       > gestaan over het oudste huis van Leeuwarden? Nog ouder dan de Oldehove?
       > Iemand enig idee waar dat huis staat.
       >
       > Moet afgelopen week of de week daarvoor er in hebben gestaan. Hebben helaas
       > geen Leeuwarder Courant dus vandaar mijn vraag.
       >
       > groetje Irene.
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • S. Wagenaar
       Dit huis was rond 1600 van mijn voorouders Jan van Benthem en Ricxt Sijmons. Het komt zijdelings aan de orde in een artikel van mij uit 2010:
       Message 6 of 10 , Jan 4, 2013
       • 0 Attachment
        Dit huis was rond 1600 van mijn voorouders Jan van Benthem en Ricxt
        Sijmons. Het komt zijdelings aan de orde in een artikel van mij uit 2010:
        http://www.sakewagenaar.nl/publicaties/201-emder-wortels-staphorstius

        Met vriendelijke groeten,

        Sake Wagenaar

        Op 4-1-2013 11:32, Bert Wijnstra schreef:
        > Irene
        >
        > In het archief van de Leeuwarder Courant vond ik in de editie van 28
        > december 2012:
        >
        > Zeldzaam oud steenhuis op Voorstreek
        > Een voormalig café aan de Leeuwarder Voorstreek blijkt een steenhuis te zijn
        > van zo'n vijfhonderd jaar oud. Café Benthem groeide rond 1600 uit tot de
        > deftigste herberg van Leeuwarden en hield het ... (Leeuwarder Courant Editie
        > Noord , blz 28)
        >
        > Groet
        > Bert Wijnstra
        >
        >
       • Irene Visser
        Yep Henk graag. Irene. Op 4 januari 2013 17:16 schreef Henk de Jager het ... [Non-text portions of this message have been removed]
        Message 7 of 10 , Jan 4, 2013
        • 0 Attachment
         Yep Henk graag.

         Irene.


         Op 4 januari 2013 17:16 schreef Henk de Jager <rjdjager@...> het
         volgende:

         > Irene, Deze week stond er in de Lc een artikel. In dit artikel wordt
         > melding gemaakt dat er in onze hoofdstad een onderzoek start. Doel van dit
         > onderzoek is na te gaan of er woningen zijn die ouder dan de Oldehove zijn.
         > Zal ik je op de hoogte houden over de uitkomsten? Henk de Jager
         > Op 4 jan. 2013 10:27 schreef "Irene Visser" <
         > irenejolanda.vandermeulen@...> het volgende:
         >
         > > **
         > >
         > >
         > > Dag,
         > >
         > > ik hoorde van iemand dat er een verhaal in de Leeuwarder Courant heeft
         > > gestaan over het oudste huis van Leeuwarden? Nog ouder dan de Oldehove?
         > > Iemand enig idee waar dat huis staat.
         > >
         > > Moet afgelopen week of de week daarvoor er in hebben gestaan. Hebben
         > helaas
         > > geen Leeuwarder Courant dus vandaar mijn vraag.
         > >
         > > groetje Irene.
         > >
         > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > >
         > >
         > >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
         >
         > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
         > juli 1999 geposte berichten staat op
         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > Yahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >


         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Irene Visser
         Hai Sake, ik ga verder lezen, het gevoel begint weer te komen. Groetjes Irene. ... [Non-text portions of this message have been removed]
         Message 8 of 10 , Jan 4, 2013
         • 0 Attachment
          Hai Sake,

          ik ga verder lezen, het gevoel begint weer te komen.

          Groetjes Irene.

          Op 4 januari 2013 18:58 schreef S. Wagenaar <sw1234@...> het volgende:

          > Dit huis was rond 1600 van mijn voorouders Jan van Benthem en Ricxt
          > Sijmons. Het komt zijdelings aan de orde in een artikel van mij uit 2010:
          > http://www.sakewagenaar.nl/publicaties/201-emder-wortels-staphorstius
          >
          > Met vriendelijke groeten,
          >
          > Sake Wagenaar
          >
          > Op 4-1-2013 11:32, Bert Wijnstra schreef:
          > > Irene
          > >
          > > In het archief van de Leeuwarder Courant vond ik in de editie van 28
          > > december 2012:
          > >
          > > Zeldzaam oud steenhuis op Voorstreek
          > > Een voormalig café aan de Leeuwarder Voorstreek blijkt een steenhuis te
          > zijn
          > > van zo'n vijfhonderd jaar oud. Café Benthem groeide rond 1600 uit tot de
          > > deftigste herberg van Leeuwarden en hield het ... (Leeuwarder Courant
          > Editie
          > > Noord , blz 28)
          > >
          > > Groet
          > > Bert Wijnstra
          > >
          > >
          >
          >
          > ------------------------------------
          >
          > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
          >
          > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
          > juli 1999 geposte berichten staat op
          > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          >
          > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > Yahoo! Groups Links
          >
          >
          >
          >


          [Non-text portions of this message have been removed]
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.