Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Mayke Botes

Expand Messages
 • Klaas
  Fryslan groep: Mijn voorouder, Mayke Botes (ook Maike of Bootis), is getrouwd als volgt: Wonseradeel, huwelijken 1780 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14
  Message 1 of 1 , Dec 15, 2012
  • 0 Attachment
   Fryslan groep:

   Mijn voorouder, Mayke Botes (ook Maike of Bootis), is getrouwd als volgt:

   Wonseradeel, huwelijken 1780
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1780 in Makkum
   Bruidegom: Meindert Cornelis afkomstig van Makkum
   Bruid: Mayke Botes afkomstig van Franeker

   Zij is gedoopt als volgd:

   Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1757, doopjaar 1791
   Geboren in 1757 in Tjummarum
   Gedoopt op belijdenis op 11 februari 1791 in Makkum
   Dopeling: Maijke Botes, dochter
   Dochter van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

   Het is bijna zeker dat de voornaam van haar moeder moet Baukje(n) wezen (de naam van haar oudste dochter).

   Volgens de huwelijk acte van haar kleinzoon Cornelis, de ouders van Mayke waaren Bote Gerrits en Janke Jans van Sint Anna Parochie; maar volgens de huwelijk acte van een andere kleinzoon, Bote, de ouders waaren Boote Annes en Baukjen Jans. Ik heb geen echtpaar gevonden met deze namen.

   Ik heb de volgende huwelijk gevonden in Franeker: is het mogelijk dat ze zijn de ouders van Mayke?

   Franeker, huwelijken 1740
   Vermelding: Ondertrouw op 9 januari 1740
   Bruidegom: Boote Rients afkomstig van Franeker
   Bruid: Bauckjen Jochums afkomstig van Franeker

   Franeker, huwelijken 1740
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 januari 1740
   Bruidegom: Boote Rients afkomstig van Franeker
   Bruid: Brechjen Johannes afkomstig van Franeker
   Opmerking : beiden buiten Franeker

   In 1749, Boote Rients woonde steeds in Franeker:

   Franeker Quotisatie 1749
   Wijk: Oostvliet
   Omschrijving : metselaarsknegt
   Perso(o)n(en): Boote Rients
   Aant. volw. : 2
   Aant. kind. : 3
   Aanslag : 11:13:00

   Als iemand meer hiervan weet? Alle ideen welkom!

   Klaas Bylsma
   Website: http://kbylsma.bravehost.com/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.