Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Update Kerkarchieven

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Geachte Medeonderzoekers Vandaag 14-12-2012 geplaatst 13.750 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van de; Hervormde Kerken: Woudsend, Ypecolsga,
  Message 1 of 1 , Dec 14, 2012
   Geachte Medeonderzoekers

   Vandaag 14-12-2012 geplaatst 13.750 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van de;

   Hervormde Kerken: Woudsend, Ypecolsga, Indijk, Smallebrugge, Morra en Lioessens, Nijkerk(=Oosternijkerk)

   Gereformeerde Kerken; Goënga, Gauw, Offingawier.

   Doopsgezinde Kerken; Woudsend

   Rooms Katholieke Kerken; Heeg, Woudsend

   En aangevuld; Hervormde Kerk van Goënga, Gauw en Offingawier de invt. nummers 2 en 8 die eigenlijk te zwak zijn om gefotografeerd te worden.

   op http://altijdstrijdvaardig.nl

   Het volgende project is de Gereformeerde kerk van Heeg.

   Ook vindt u op http://altijdstrijdvaardig.nl

   Doop – Trouw - Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconie rekening boeken,
   Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, verbouwingen aan de kerk met bestek en tekening enz.
   van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 227.750 bladzijden gefotografeerd.


   Op het moment van fotograferen zijn de kerkstukken jonger dan 75 jaar,
   geboorte 100 jaar, huwelijk 75 jaar en overlijden 50 jaar niet openbaar.

   Aalsum-Wetsens-1772-1812
   Achlum-Hitzum-1656-1934
   Anjum-1684-1812
   Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812
   Birdaard-Janum-1645-1796
   Blija-Hogebeintum-1611-1980
   Dantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809
   Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde
   Dokkum-1605-1829
   Dongjum-1671-1970
   Donkerbroek en Haule-1701-1934
   Ee-Engwierum-1659-1850
   Ferwerd-1654-1934
   Gaastmeer-Nijehuizum-1720-1939
   Goënga-Gauw-Offingawier-1667-1918
   Hallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum
   Heeg-1594-1915
   Herbaijum-1730-1903
   Holwerd-Diaconierekeningen-1749-1823
   IJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852
   Joure-1802-1856
   Jutrijp-Hommerts-1682-1812
   Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   Marrum-Westernijkerk-1619-1962
   Metslawier-Niawier-1658-1850
   Midlum-1605-1970
   Minnertsga-1655-1882
   Morra-Lioessens-1698-1850
   Nijkerk=Oosternijkerk-1745-1850
   Nijland-1651-1812
   Olde-Nijeberkoop-1714-1850
   Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966
   Oosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812
   Oppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987
   Oudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812
   Peins en Zweins-1653-1971
   Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980
   Rinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812
   Ried en Boer 1614-1972
   Schalsum-1636-1971
   Scharnegoutum-Loënga-1645-1967
   Sloten 1594-1934
   Tjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936
   Tzum-1634-1909
   Wanswerd-Jislum-1686-1977
   Wijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811
   WolsumWesthem-1715-1968
   Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934
   Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge-1598-1967

   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 235.000 familienamen,
   ook uit andere Provincies, en ca. 214.000
   gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.