Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Sneuper blog update

Expand Messages
 • hzijlstra
  L.S. Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de
  Message 1 of 22 , Nov 27, 2012
  • 0 Attachment
   L.S.

   Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen van de afgelopen weken:
   - Waterschapsarchieven en Tresoar
   - Fryslan special over Friese Zeevaart
   - Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door Sont
   - Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
   - Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
   - Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum
   - Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
   - Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
   - Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
   - Gezichtsherkenning portretten met Picasa
   - Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
   - Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer museum
   - Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
   - Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
   - Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop
   - Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
   - Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
   - Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
   - Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels

   Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

   Groetnis,
   Hans
   http://www.HVNF.nl
  • hzijlstra
   L.S. Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de
   Message 2 of 22 , Jan 16, 2013
   • 0 Attachment
    L.S.

    Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen van de afgelopen weken:
    - Samen staan we sterk, zeker op zee (Sonttolkonvooi 1713)
    - Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
    - Historia Doccumensis boort in het verleden
    - Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
    - Reizen door Friesland in vroegere tijden
    - 11en30 over Mobiele Friezen
    - Sneupen in de kerstvakantie
    - Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen
    - Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108
    - Blad Genealogie van CBG december 2012
    - Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote
    - Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
    - Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
    - Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St. Michel

    Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

    Groetnis,
    Hans
    http://www.HVNF.nl
   • hzijlstra
    L.S. Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de
    Message 3 of 22 , Mar 18, 2013
    • 0 Attachment
     L.S.

     Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen van de afgelopen weken:

     - Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
     - Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes
     - Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
     - AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
     - Napoleons douane bureau te Dockum
     - Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
     - Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
     - Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
     - Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
     - Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
     - Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
     - Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
     - Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in kloo...
     - Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
     - De verrassende koffer van oudtante Mathilde
     - Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
     - Dokkumers voor de WIC in Brazilie

     Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

     Groetnis,
     Hans
     http://www.HVNF.nl
    • hzijlstra
     L.S. Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de
     Message 4 of 22 , May 22, 2013
     • 0 Attachment
      L.S.

      Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen van de afgelopen weken:

      - Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
      - Vele Handen of een enkele hand
      - De oudste kaart van Dokkum?
      - Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
      - Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
      - Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau
      - Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
      - Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
      - Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
      - ANBI-status. En dan?

      Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

      Groetnis,
      Hans
      http://www.HVNF.nl
     • hzijlstra
      L.S. Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de
      Message 5 of 22 , Jun 29, 2013
      • 0 Attachment
       L.S.

       Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van
       Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen
       van de afgelopen weken:

       - Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
       - 11en30 NGV Friesland juli 2013
       - Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
       - Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
       - De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
       - Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
       - Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
       - De vergeten tuinen van Vlaskamp
       - ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
       - Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
       - Familie van tien of meer generaties terug
       - Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
       - Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
       - Foto's van oud Dokkum op Facebook
       - Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
       - Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
       - Friese vissersvrouwen hadden de broek aan

       Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

       Groetnis,
       Hans
       http://www.HVNF.nl
      • hzijlstra
       L.S. Nieuwe blogartikelen van de afgelopen weken: - Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij - De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets - De
       Message 6 of 22 , Mar 25, 2014
       • 0 Attachment
        L.S.

        Nieuwe blogartikelen van de afgelopen weken:

        - Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
        - De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
        - De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
        - Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
        - Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
        - Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
        - 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
        - De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks
        - Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
        - Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank
        - Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar tsaar Peter
        - Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
        - De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
        - Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga's
        - Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
        - Friezen in South-Africa's Stamouers
        - Bijzondere Friese en Groningse vondsten
        - Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk
        - Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
        - Een familieverhaal van een stoere voorvader
        - De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee

        Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

        Groetnis,
        Hans
        http://www.HVNF.nl
       • hzijlstra
        L.S. Update van onderwerpen op Sneuper blog. Voor details: http://sneuperdokkum.blogspot.nl/ http://sneuperdokkum.blogspot.nl/ ▼ 2015
        Message 7 of 22 , Feb 1
        • 0 Attachment

         L.S.

         Update van onderwerpen op Sneuper blog. Voor details: http://sneuperdokkum.blogspot.nl/

         ▼  2014 (88)Groetnis,
         Hans


        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.