Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Gerben Cornelis van Grou en Dieuwke Sijmons Bakker

Expand Messages
 • klaaspera
  Hallo Lukas en anderen, De moeder van Gerben heb ik ook gevonden. Zij heette Janneke Gerbens getuige de volgende huwelijksvermelding: Idaarderadeel, huwelijken
  Message 1 of 4 , Nov 16 4:05 AM
  • 0 Attachment
   Hallo Lukas en anderen,

   De moeder van Gerben heb ik ook gevonden. Zij heette Janneke Gerbens getuige de volgende huwelijksvermelding:

   Idaarderadeel, huwelijken 1752
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 april 1752 in Grouw
   Bruidegom: Cornelis Gerbens afkomstig van Grouw
   Bruid: Janneke Gerbens afkomstig van Warga

   Gestandaardiseerde namen:
   Bruidegom: KORNELIS GERBENS
   Bruid: JANKE GERBENS

   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
   Trouwregister Hervormde gemeente Grouw 1743-1810
   Inventarisnr.: DTB 425

   Met vriendelijke groet,

   Klaas Pera   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Lukas Cazemier" <lukas@...> wrote:
   >
   > Hallo Klaas Pera,
   >
   >
   >
   > Er wordt in 1753 te Grouw een Gerben gedoopt:
   >
   > Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1753
   > Dopeling: Gerben
   > Gedoopt op 13 mei 1753 in Grouw
   > Kind van Cornelis Gerbens en niet genoemde moeder
   > Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   > Herv. gem. Grouw, doop 1653-1811
   > Inventarisnr. : DTB 422.
   > Zou dat jouw Gerben kunnen zijn?
   > Groet,
   >
   > Lukas Cazemier.
   >
   >
   >
   >
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Pera
   > Verzonden: vrijdag 16 november 2012 11:43
   > Aan: Friesland Genealogy
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Gerben Cornelis van Grou en Dieuwke Sijmons
   > Bakker
   >
   >
   >
   >
   >
   > Beste lijstgenoten,
   >
   > Gerben Cornelis van Grouis geboren omstreeks 1754 in Grouw. Gerben is
   > overleden op 02-01-1825 in Pieterzijl. Gerben trouwde op 18-04-1784 in
   > Berlikum met Dieuwke Sijmons Bakker, nadat zij in 1784 in Grouw in
   > ondertrouw zijn gegaan. Dieuwke is geboren omstreeks 1766 in Berlikum,
   > dochter van Sijmon Sijbrands Bakker en Geertje Jans Rooda. Dieuwke is
   > overleden op 16-09-1826 in Pieterzijl.
   >
   > Gerben Cornelis van Grou was doopsgezind predikant te Berlikum en
   > Pieterzijl. Graag zou ik van hem willen weten wie zijn ouders zijn. Een
   > doopbewijs van hem zal wel moeilijk worden, aangezien hij doopsgezind was.
   >
   > Verder zou ik graag iets meer informatie willen over Sijmon Sijbrands
   > Bakker en Geertje Jans Rooda. Wanneer zijn ze getrouwd? Ook andere
   > gegevens over dat echtpaar zijn welkom.
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   >
   > Klaas Pera
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.