Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Foockel Eysinga

Expand Messages
 • reyacta
  Hallo beiden, bij mijn weten heeft vooral Simon Wierstra veel van de oude gegevens vergeleken met echte bronnen. Hij noemt alleen een Foockel N. met Aede
  Message 1 of 5 , Nov 14 12:56 PM
   Hallo beiden,

   bij mijn weten heeft vooral Simon Wierstra veel van de oude gegevens vergeleken met echte bronnen.
   Hij noemt alleen een Foockel N. met Aede Keimpes Jongema

   Een latere Jongema met een Hack Gerckesdr. Eysinga is wel gedocumenteerd.
   http://www.simonwierstra.nl/JONGEMA.htm
   http://www.simonwierstra.nl/EYSINGA.htm

   Veel van die oude testamenten kun je vinden hier:
   http://www.fryske-akademy.nl/fryske-akademy/utjeften/online-publikaasjes/skiednis/fryske-testaminten-oant-1550/?no_cache=1&sword_list%5B%5D=testaminten

   En het dootboeck met de datums van de edelen en hun echtgeno(o)ten/s hier:
   http://home.wanadoo.nl/m.bourgonjen/EHVD/kerkkalender.htm

   Het StamBoek waar op internet of in bomen vaak naar verwezen wordt, hier:
   http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=198
   De helft schijnt onbetrouwbaar te zijn.

   groet Margreet
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "klaaspera" <pera@...> wrote:
   >
   > Hallo Pieke,
   >
   > Al zoekend op internet vond ik nog twee bronnen voor jou.
   >
   > http://www.sudertrimdiel.nl/Publikaasjes/boekje%202.pdf
   >
   > In dit boekje staat op pagina 104 een genealogie van de familie Eysinga, die begint in 1452 bij Gercke Eysinga. Misschien toch leuk om even door te lezen. Daarnaast staat er heel veel andere informatie over die familie in (zoeken met Eysinga).
   >
   > Een andere zoektip is:
   >
   > http://depot.knaw.nl/5207/1/Burmania.pdf
   >
   > Binnen dat document kun je vrij gemakkelijk zoeken met behulp van de zoekterm Eysinga. Uit die bron blijkt ook, dat er twee familiearchieven zijn van de familie Eysinga in het Rijksarchief van Friesland: 1) collectie Van Burmania-Van Eysinga en 2) familiearchief Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen.
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   >
   > Klaas Pera
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Pieke" <p.schaaf6@> wrote:
   > >
   > > Hallo Klaas,
   > >
   > > De onderstaande gegevens heb ik ook, maar ik kan feitelijk weinig gegevens vinden om de onderstaande feiten te bevestigen.
   > > Ik loop hier vaker tegen aan. Hoe verder je terug gaat in de tijd, vindt men alleen een (Zgn) familie Stamboom, maar de akten die enige feiten zouden kunnen bevestigen zijn bijna niet te vinden. Als je af gaat op de Note's, die de (huidige) onderzoeker aangeeft, zijn die meestal niet (meer) aanwezig op het WWW of in het archief.
   > > Dus moet je blijkbaar bijna alles met een grote korrel zout nemen.
   > >
   > > Maar in ieder geval bedankt voor je moeite en voor je reactie.
   > >
   > > Oant sjens, Pieke
   > >
   > >
   > >
   > > >
   > > > Hallo Pieke,
   > > >
   > > > Het door jou genoemde echtpaar kwam ik ook tegen op de Stamboom Jellema:
   > > >
   > > > Persoonlijke gegevens Foockel Eysinga:
   > > >
   > > > Zij is geboren 1385 in Bozum, Littenseradiel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd met Aede Keimpes Jongama 1405 te Cornjum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands.
   > > >
   > > > Kind(eren):
   > > > 1. Hessel Aedes Jongama 1405-1459
   > > > 2. Keimpe Aedes Jongama 1410-1468
   > > > 3. Lieuwe Aedes Jongama 1415-????
   > > > 4. Jelck Jongama 1420-????
   > > > 5. Ndr. Jongama 1420-????
   > > >
   > > > Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I10875.php
   > > >
   > > > Afgaande op de vernoeming, zou je dan verwachten, dat Hessel Eysinga de vader van Foockel Eysinga is. Ondanks diverse zoekpogingen kan ik echter geen persoon met die naam vinden. Er is wel een Hessel Roorda van Eysinga geweest, maar die is van veel latere datum (Hessel Roorda van Eysinga, overleden Wirdum 26 sep 1654, zoon van Pieter van Eysinga en Foockel van Heringa).
   > > >
   > > > Hartelijke groeten,
   > > >
   > > > Klaas Pera
   > > >
   > >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.