Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kerkarchief, Hervormde kerk van Wolsum en Westhem (Wijmbritseradeel)

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Geachte Medeonderzoekers Vandaag 22 september 2012 geplaatst 8150 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van de Hervormde kerk van Wolsum en Westhem
  Message 1 of 1 , Sep 22, 2012
   Geachte Medeonderzoekers

   Vandaag 22 september 2012 geplaatst 8150 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van de
   Hervormde kerk van Wolsum en Westhem waaronder ook de Hervormde lagere school te Wolsum;
   De kerkvoogdij vormde het bestuur van de Hervormde lagere school te Wolsum, die in 1932 ontstond door omzetting van de openbare school in een bijzonder. Reeds in 1937 moest de school weer sluiten wegens gebrek aan leerlingen. Het schoolbestuur besloot tot fusie met de bijzondere school van Nijland-Tjerkwerd.

   op http://altijdstrijdvaardig.nl

   Het volgende project is Woudsend-Ypekolsga-Indijk en Smallebrugge de
   Hervormde en Doopsgezinde kerk en ook de Rooms Katholieke parochie Woudsend (Sensmeer)

   Ook vindt u op http://altijdstrijdvaardig.nl

   Doop – Trouw - Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconie rekening boeken,
   Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, verbouwingen aan de kerk met bestek en tekening enz.
   van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 214.000 bladzijden gefotografeerd.


   ▪Aalsum-Wetsens-1772-1812

   ▪Achlum-Hitzum-1656-1934

   ▪Anjum-1684-1812

   ▪Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812

   ▪Birdaard-Janum-1645-1796

   ▪Blija-Hogebeintum-1611-1980

   ▪Dantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809
   ▪Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde
   ▪Dokkum-1605-1829
   ▪Dongjum-1671-1970

   ▪Donkerbroek en Haule-1701-1934
   ▪Ee-Engwierum-1659-1850
   ▪Ferwerd-1654-1934

   ▪Gaastmeer-Nijehuizum-1720-1939
   ▪Goënga-Gauw-Offingawier-1667-1918
   ▪Hallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum
   ▪Heeg-1594-1915
   ▪Herbaijum-1730-1903
   ▪Holwerd-Diaconierekeningen-1749-1823
   ▪IJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852
   ▪Joure-1802-1856

   ▪Jutrijp-Hommerts-1682-1812
   ▪Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   ▪Marrum-Westernijkerk-1619-1962
   ▪Metslawier-Niawier-1658-1850
   ▪Midlum-1605-1970
   ▪Minnertsga-1655-1882

   ▪Nijland-1651-1812
   ▪Olde-Nijeberkoop-1714-1850

   ▪Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966

   ▪Oosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812

   ▪Oppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987

   ▪Oudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812

   ▪Peins en Zweins-1653-1971

   ▪Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

   ▪Rinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812

   ▪Ried en Boer 1614-1972

   ▪Schalsum-1636-1971

   ▪Scharnegoutum-Loënga (Hervormd)-1645-1967

   ▪Scharnegoutum (Gereformeerd) 1867-1970

   ▪Sloten 1594-1934

   ▪Tjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936

   ▪Tzum-1634-1909

   ▪Wanswerd-Jislum-1686-1977

   ▪Westhem en Wolsum in bewerking

   ▪Wolsum en Westhem 1715-1968

   ▪Wijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811

   ▪Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934


   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 232.665 familienamen,
   ook uit andere Provincies, en ca. 214.000
   gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.